Sunteți pe pagina 1din 2

Tulburarea schizo-afectiva tip mixt F25.

EVALUARE DG. ȘI MĂSURI:


I. DG.⊕: ICD-10:
- o combinatie sau o alternare rapida de simptome maniacale si depresive, ambele seturi de simpt.=proeminente in acelasi episod de
boala
- ≥1 simptome schizofrenice: (a). Ecoul, inserția sau furtul, răspândirea gândirii;/ (b). Idei delirante de control, influență, pasivitate;
/(c). H auditive- comentează gândurile/ conduitele pac.; discută despre el; / (d). Idei delirante persistente, inadecvate cultural și
complet imposibile; (e) H persistente de ɏ tip însoțit de fie de idei delirante temporare/ abia schițate fără conținut afectiv clar, fie de
idei de supraevaluare persistente sau H care apar zilnic, în multe zile/ luni, succesiv;/ (f) G incoerentă, vorbire irelevantă,
neologisme; /(g) .comportament catatonic;/ (h) simpt.⊝: apatie, sărăcia vorbirii, răsp. emoționale răcite/ incongruente nedat.
Depresiei/ NL; / (i) comportament modificat= ⊝ de interes, de finalitate, inutilitate, atit. De autorepliere, retragere socială
- criteriile diagnostice (a) –(d) sa fie in mod clar prezente
DG. ⊕= simpt. schizofrenice si mixte (maniacale si depresive) sunt ambele proeminente in acelasi episod al bolii

Simptomatologie=exista mai multe variatii de combinatii ale simpt depresive si maniacale (si schizofrenice), examenul psihiatric al
pacientului fiind variabil in functie de acestea. Exemple(din ICD):
- dispozitie depresiva + hiperactivitate + presiunea vorbirii + simptome schizofrenice
- dispozitie maniacala + grandoare si agitatie + pierderea energiei si libidoului + simptome schizofrenice
II. DG.≠: tulburari sau conditii care produc simptome psihotice si afective mixte:
1. Tb. dat. CMG: medicale, neurologice, infecții SNC, LES, Epi. Lob T, sdr lob frontal, S.M., b. Huntington, TCC;
2. Tb. indusă de o subst, intoxicatie/sevraj: cocaina, alcool; medicamente
3. TAB episod mixt
4. SCH
5. Tb. SCH-freniformă
6. Tb. psihotice acute si tranzitorii
7. Tb. deliranta
8. Demențe
9. RM
10. Simulare;

III.Evolutie:
Debut: orice varsta, frecvent adulti tineri;
Evolutie: neuniforma, mai putin stabila decat in SCH sau TAB; deteriorare mai mica decat SCH.
Progn. ⊝= debut=precoce, insidios, fara fact. precipitanți; istoric familial de SCH; istoric premorbid nefavorabil; predominanta simpt
psihotice; idei delirante neconcordante cu simpt afective. Progn. mai prost decat Tulburarile dispozitiei
Progn. ⊕= predominanta simpt afective; hal. si delir concordante cu dispozitia; Progn. mai bun decat SCH;

IV.COMPLICAȚII:
- recăderi
- profesionale= invaliditate dată de deterior. functionale / pensionare
- sociale= perturbarea rel. sociale si familiale
- abuz de droguri, alcool;
- complicații somatice: prin neglijarea ingrijirii personale / alimentatiei
- legate de medic. antipsihotică
- autoagresivitate= tentativă de suiccid, suiccidul realizat
- heteroagresiv. = agresiv. verbală și fizică
- medico-legale= comportament antisocial

V.TT MEDIC: Antipsihotic +Timostabilizator


Antipsihotice:
1. Risperidona=I zi= 2mg/zi→ II zi=4 mg/zi→6mg/zi= 2mg=D+ 2mg=S; doză terap.= 4-6 mg/zi; ≥6 mg/zi⇨↑ES
RISPOLEPT CONSTA= 1f/ 2 săpt. cu acoperire orală aprox. 4 săpt. după care se↓ progresiv doza orală din 2 în 2mg în 1-2 săpt.⇨
monitorizare= evaluarea răsp. la tt la 3 săpt.: dacă răsp. la tt = parțial ⇨ se continuă tt cu 2-3 săpt.; dacă răsp. la tt=⊝⇨ alt preparat.
EA- dependente de doză= SEP – acute=ușoare și revers. la ↓ dozei sau tardive= diskinezie tardivă; H-PRL+ galactoree, ginecomastie,
tb. ale ciclului menstrual, amenoree; rar= ↑G, STG, QT=↑, sedare, hTA ortostatică, TK reflexă, dispepsie, G, V, priapism disfcț.
erectile, de ejaculare, orgasm, convulsii, SNM⇨ PRUDENȚĂ în IH, IRen, afecț. C-V, demență.
MONITORIZARE- la 6 luni: prolactinemie, HbA1c, fcț hepatică, TA, CPK= dacă se suspectează SNM, EKG.

1
2. Quetiapina (Seroquel XR)= I zi= 300mg/zi→ II zi=600mg/zi→800mg/zi. Dz. intretinere:600 sau 800mg/zi
E.A.- SEP=usoare/deloc; acatisie,diskinezie tardivă= usoare/deloc; hTA ortostatică, somnolenta, ameteli (ultimele 3 mai frecvente in
primele zile de tt),tahicardie; astenie usoara; xerostomie; dispepsie; constipatie;↑glicemiei;↑enzime hepatice; neutropenie; ↑G= rar si
minima
3. Olanzapina=doze terapeutice 10-20 mg/zi(priza unica).
Zyprexa Velotab= forma orodispersabila
ZypAdhera=forma dépôt=1f i.m.profund/ 2 sapt.(210mg, 300mg, 405mg)
E.A.= somnolenta; ↑G=importanta; apetit crescut; sdr. metabolic; H-PRL; edeme periferice, hTA; xerostomie; constipatie; ↑TGP si
↑TGO; SEP; diskinezie tardivă, QT=↑. Contraindicat=glaucom unghi inchis

2. Timostabilizatoare=DEPAKINE=300mg/500mg x2- 3/zi; Carbamazapina=200mg x2- 3/zi


Litiul=efect bun de stabilizare a dispozitiei, se poate asocia cu alte timostabilizatoare; nu este disponibil pe piata romaneasca

3. TT adjuvante:
NL sedative= TIAPRIDAL=100mg....
BZD=Bromazepam1,5mg x2- 3/zi;Alprazolam0,25mg/0,5mgx2- 3/zi Rivotril= 0,5mg x 2/zi....

VI.PSIHOT: 1.COGNITIV-COMPORT.= reîntărire ⊕ a comport. dorite și corectarea comport. nedorite / adaptare progresivă,
învățare, testarea realității; 2.SUPORTIVĂ=sfaturi, suport emoțional, educație; 3.FAMILIALĂ= asigurarea suportului familiei, pot
↓ratele de Rc; 4.ANTRENAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE=teme pt. acasă, benzi video, interpretare de roluri; 5.GRUPURI DE
SPRIJIN= asigurarea rețelei de suport / informații și educație; 6.INDIVIDUALĂ= constituirea unei rel. pac. – terapeut;
VII.MANAGEMENTUL CAZULUI=include spitalizarea, medicația AP,tt psihosociale și planul terap. la externare.
Indic. de spitalizare: pericol pt. alții, suicid, s. severă care duce la autoîngrijire defic., risc de a-și face rău, evaluare dg, ⊝ de răsp. la tt,
necesitatea de a modifica tt.
Plan terapeutic la externare cu:
- Rețetă cu doze min. eficace ale tt-lui;
- revine la familie;
- instruirea pac. privind administrarea medic. zilnic;
- control perodic;
- evitarea conflictelor;
- dispensarizare prin CSM.
Reintegrarea pac. în societate cu aj. unei rețele: familie, MF, M specialiști, centre de psihiatrie comunitara, comunit. religioasă.....