Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Grupa: mare

Disciplina ։Educație pentru sănătate și igienă

Titlul ։”Nu uitați” de S. Mihnea

Tipul lectiei։ formare de priceperi şi deprinderi

Competențe generale:

2. Adoptarea unui comportament şi a atitudinii responsabile de protejare a sănătăţii personale

Competenţe specifice։

2.1. Identificarea unor reguli de igienă personală

2.3. Realizarea conexiunii cauză-efect a factorilor naturali şi ambientali asupra sănătăţii individului şi a grupului.

2.5.Manifestarea interesului pentru propria sănătate/ securitate

Obiective operaţionale։

O1-să recunoască obiectele de igienă personală⁏

O2-să asocieze obiectele de igienă cu activităţile de igienă pentru care sunt folosite⁏

O3-să răspundă la întrebări pe baza poeziei audiate⁏

O4-să recunoască comportamente pozitive în igiena personală.


O5- să recite versuri din poezie.

Mijloace didactice։

a)Metode şi procedee։ Conversaţia ,explicaţia ,exerciţiul ,problematizarea,jocul,conversaţia euristică.

b)Resurse materiale։fişe cu imagini din poezie,fişa cu ghicitori, fişe ,creioane colorate.

c)Forme de organizare։frontal,individual.

Scenariul didactic
Momentele Obiective Conţinut instructiv-educativ Mijloace didactice Observatii
lecţiei operaţionale Metode şi Resurse Forme de
procedee materiale organizare
1.Moment  Asigurarea materialelor și condițților necesare. Conversaţia Materialele Frontal
organizatoric necesare
2.Captarea O1 Le citesc elevilor ghicitori despre obiectele de igienă Fişa cu Frontal
atenţiei personală. ghicitori
 Dacă-l uzi , el face spumă
Și-ți alunecă din mână.(săpunul)

 În mici tuburi se găsește


Dinții bine îi albește
Și de carii ne păzește.(pasta de dinţi)

 Un arici mititel
Curățăm dinții cu el.(periuţa)
Conversaţia Frontal
 Prezentarea sub formă de surpriză a unor obiecte de
igienă personală.
4.Anunţarea  Anuntarea temei și obiectivelor pe înțelesul copiilor. Conversaţia Frontal
temei şi a
obiectivelor

5.Dirijarea  De ce trebuie să ne spălăm? ca să fim curați Conversaţia Frontal


învăţării De ce ne mentinem curați?ca să fim sănătoşi euristică

 Jocul „ Eu spun greşit, spune tu bine ! ” Exerciţiul Frontal


O4 -Înainte de a mă aşeza la masă îmi spăl urechile. explicaţia
-Eu mă spăl pe dinți o dată pe săptămȃnă.
-Seara îmi piaptăn părul.
-Cȃnd mănȃnc am grijă să am mȃinile murdare.

 Citesc poezia „Nu uitați‟.Poezia este însoțită de Lectura Fişa cu Frontal


O3 imagini care sugerează activitatea fiecărei strofe. Apoi explicativă povestea
port discuții pe marginea acesteia folosind și rime din
O2 poezie.

 Se reia fiecare strofă în continuarea celeilalte.


O5  Copiii vor încerca folosindu-se de imagini să redea
versurile

6.Asigurarea O5 Cine spune mai departe ? Jocul Fişe Individual


feedback-ului  Elevii vor primi cȃte o fişă pe care sunt desenate Creioane
imagini ce reprezintă activități de igienă personală. Ei colorate
vor colora doar imaginile care au legătură cu poezia.
7.Încheierea Conversaţia Fişe Frontal
activităţii  Apreciez activitatea elevilor la oră . explicaţia
Anexa 1

NU UITAȚI
de S. Mihnea

Zilnic cu o periuță
Dinții curăță-i ușor,
Căci de n-o faci, ei se strică,
Și te dor.

Fructe și legume multe


Să mănânci: îți folosesc,
Căci sunt bune, sunt gustoase
Și hrănesc.

Mâinile de-ți sunt murdare,


Când mănânci, te-mbolnăvești,
Spală-te ades pe ele
Și-o să-mi mulțumești.

Larg să îți deschizi fereastra


Seara, când e să te culci.
Aerul curat îți face
Visurile dulci.
SPALĂ-
TEA
NU UITA !

AERISEȘTE FRUCTE

SPALĂ-TE