Sunteți pe pagina 1din 1

Numele elevului:…………………….

Clasa: a X-a G
FISA DE LUCRU
ASAMBLĂRI MECANICE

I. Completaţi enunţurile de mai jos astfel încât ele să fie corecte şi complete:

a.Asamblarea este………….de reunire ordonată a elementelor………….ale unui sistem


tehnic astfel încât să funcţioneze în conformitate cu ……………… de proiectare (să fie
funcțional).
b.Procesul tehnologic de asamblare reprezintă o……………… de operaţii tehnologice,care
urmăresc aşezarea pieselor în poziţie bine determinată, asigurând o bună funcționare

II. Realizati asocierea corecta a elementelor din coloana A cu elementele din coloana B:

A B
a. Structura procesului tehnologic; 1. Operaţia tehnologică.
b. Componentele unui produs; 2. Piesa.
c. Metode de asamblare; 3. Piesa de bază.
4. Metoda ajustării.
5. Faza tehnologică.
6. Metoda interschimbabilităţii totale.

III. Precizați un avantaj și un dezavantaj al metodei interschimbabilității totale.