Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul Proiectului

Organizaţia

Fişa postului

Informaţii generale despre post:


Denumirea postului:
Nivelul postului: De execuţie / de conducere
Obiectivul principal al postului:
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Studii în domeniu:
Cursuri de instruire:

Cunoştinţe de operare calculator:


Limbi (necesitate şi nivel de competenţă):
Experienţa necesară:
Aptitudini necesare:

Cerinţe specifice:

Responsabilităţi aferente postului: