Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

DECLARAŢIE CONFIDENŢIALĂ http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_fr.htm

TITULARUL CONTULUI BANCAR


DENUMIRE1)

ADRESA

ORAŞ/LOCALITATE COD POŞTAL

ŢARA

PERSOANĂ DE CONTACT

TELEFON TELEFAX

ADRESĂ ELECTRONICĂ

BANCĂ
DENUMIRE

ADRESA SUCURSALEI

ORAŞ/LOCALITATE COD POŞTAL

ŢARĂ

NUMĂRUL DE CONT

COD IBAN(2)

OBSERVAŢII

ŞTAMPILA BĂNCII + SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI DATA + SEMNĂTURA TITULARULUI CONTULUI


BĂNCII (Ambele obligatorii)(3) (Obligatorii)

DATA
(1) Denumirea sau titlul sub care a fost deschis contul, şi nu numele mandatarului
(2) În cazul în care codul IBAN (International bank account number) se aplică în ţara în care se află banca dumneavoastră
(3) Este preferabil să se anexeze o copie a unui extras de cont recent, în cadrul căruia ştampila băncii şi semnătura
reprezentantului acesteia nu sunt necesare. Semnătura titularului contului este obligatorie în toate cazurile.