Sunteți pe pagina 1din 1

PERSONALITATEA JURIDICĂ

DECLARAŢIE CONFIDENŢIALĂ http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm

ENTITĂŢI PUBLICE
TIPUL
COMPANIEI

ONG DA NU (Organizaţie non-guvernamentală)

DENUMIRE
(DENUMIRI)

ACRONIM

ADRESA
OFICIALĂ

COD POŞTAL CĂSUŢĂ POŞTALĂ


ORAŞ/
LOCALITATE

ŢARĂ

TVA**

LOCUL ÎNREGISTRĂRII

DATA ÎNREGISTRĂRII
ZZ LL AAAA

Nr. de ÎNREGISTRARE

TELEFON FAX

ADRESĂ
ELECTRONICĂ

PREZENTUL FORMULAR PRIVIND PERSONALITATEA JURIDICĂ SE COMPLETEAZĂ, SE SEMNEAZĂ ŞI SE RETURNEAZĂ


ÎMPREUNĂ CU:
* O COPIE A HOTĂRÂRII, LEGII, DECRETULUI SAU DECIZEI PRIN CARE A FOST ÎNFIINŢATĂ PERSOANA JURIDICĂ RESPECTIVĂ;
* SAU, ÎN LIPSA ACESTORA, ORICE ALT DOCUMENT OFICIAL CARE ATESTĂ ÎNFIINŢAREA PERSOANEI JURIDICE, EMIS DE
AUTORITĂŢILE NAŢIONALE
** DACĂ AŢI COMPLETAT ACEST CÂMP, VĂ RUGĂM SĂ ANEXAŢI UN DOCUMENT OFICIAL PRIVIND TVA

DATA: ŞTAMPILA

NUMELE + FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT

SEMNĂTURA