Sunteți pe pagina 1din 2

Dre pturile co pilului

• Dreptul nr. 1 - Toţ


Toţi copiii sunt egali în drepturi: fete,
fete,
băieţ
băieţi, de orice origine ar fi ei sau părinţ
părinţii lor.
Dreptul nr. 2 - Fiecare copil are dreptul să trăiască în
familie.
Dreptul nr. 3 - Fiecare copil are dreptul la identitate:
nume, prenume, naţ naţionalitate.
Dreptul nr. 4 - Fiecare copil are dreptul la sănătate.
sănătate.
Dreptul nr. 5 - Fiecare copil are dreptul la educaţeducaţie, în
şcoală şi în afara ei.
Dreptul nr. 6 - Orice copil cu hadicap are dreptul să fie
ajutat să trăiască alături de ceilalţ
ceilalţi.
Dreptul nr. 7 - Fiecare copil are dreptul la protejarea 20 noiembrie 1989
vieţ
vieţii sale private.
s-a adoptat Convenţ
Convenţia ONU cu
Dreptul nr. 8 - Fiecare copil are dreptul să se exprime şi
privire la drepturile copilului.
copilului.
să fie ascultat.
ascultat.
Dreptul nr. 9 - Fiecare copil trebuie să fie protejat
28 septembrie1990
septembrie1990
împotriva oricărei forme de violenţ
violenţă.
Dreptul nr. 10 - Nimeni nu are dreptul să exploateze un România a ratificat Convenţ
Convenţia
copil. prin Legea nr. 18/1990 şi s-a
Dreptul nr. 11 - Atunci când comite o infracţinfracţiune, copilul inspirat din aceasta, atunci cîcînd
are dreptul la justiţ
justiţie şi la măsuri adaptate la vârsta sa.sa. a elaborat Legea privind
protecţ
protecţia şi promovarea
Dreptul nr. 12 - Pe timp de război,
război, copiii
copiii au dreptul să fie drepturilor copilului - a intrat în
cei dintâi protejaţ
protejaţi şi nu pot deveni soldaţ
soldaţi.
vigoare în septembrie 1991.
1991.

Drepturile copilului
Dreptul la viaţă Dreptul de a avea o identitate Dreptul de protecţie
(un nume, o familie) împotriva violenţei

Dreptul la sănătate Dreptul la ingrijire pentru Dreptul la o viaţă decenta


copii cu nevoi speciale
Drepturile copilului
Dreptul de a fi egali, indiferent Dreptul la educaţie Dreptul de a fi ascultat
de rasă, sex, limbă, religie

Dreptul la joc, odihnă, recreere Dreptul de protecţie împotriva Dreptul de a trăi în pace
exploatării economice

S-ar putea să vă placă și