Sunteți pe pagina 1din 21

Varşovia

 Este capitala Poloniei din 1596, când


Regele Sigismund al III-lea a schimbat
capitala de la Cracovia.
 Populaţia Varşoviei în 1999 era de
1,618,468 locuitori.
 Municipiul este de asemena capitala
voievodatului Mazovia fiind localizată în
partea central-estică a ţării.
Pactul de la Varşovia
 Pactul de la Varşovia sau Tratatul de la Varşovia,
numit în mod oficial Tratatul de prietenie, cooperare
şi asistenţă mutuală a fost o alianţă militară a ţărilor
din Europa Răsăriteană şi din Blocul Răsăritean, care
voiau să se apere împotriva ameninţării pe care o
percepeau din partea alianţei NATO (care a fost fondată
în 1949).
 Crearea Pactului de la Varşovia a fost grăbită de
integrarea Germaniei de Vest "remilitarizată" în NATO
prin ratificarea de către ţările ocidentale a Înţelegerilor
de la Paris. Tratatul de la Varşovia a fost iniţiat de către
Nikita Hruşciov în 1955 şi a fost semnat la Varşovia pe
14 mai 1955.
 Pactul şi-a încetat existenţa pe 3 martie 1991 şi a fost în
mod oficial dizolvat la întâlnirea de la Praga, pe 1 iulie
1991.
 Centrul vechi istoric din Varşovia a fost
înscris în anul 1980 pe lista patrimoniului
cultural mondial UNESCO
VARŞOVIA - Piaţa centrală
Turismul
 Predomină turismul cultural, legat de
monumente istorice şi de artă (biserici,
catedrale, mănăstiri, castele, palate,
muzee etc.), urmat de cel climateric şi
balneoclimateric.
Obiective turistice

 Palatul de cultură
 Palatul Łazienki
 Palatul Wilanów
 Cimitirul Powązki
 Wieliczka Poland Salt Museum
 Biserica Sfânta Cruce
 Catedrala Sf. Ioan
VARŞOVIA - Palatul prezidenţial
VARŞOVIA - Palatul Lazienki
VARŞOVIA - Universitatea
VARŞOVIA - Teatrul
VARŞOVIA - Muzeul Chopin
VARŞOVIA
Palatul de cultură
VARŞOVIA - Coloana
lui Sigismund
 Coloana lui
Sigismund
VARŞOVIA - Palatul Wilanow
VARŞOVIA - Piaţa centrală a
oraşului vechi
VARŞOVIA - Statuia lui Chopin
VARŞOVIA -Centrul comercial
Zolte

S-ar putea să vă placă și