Sunteți pe pagina 1din 4

TEST INIȚIAL

Citiți cu atenție textul de mai jos:

„Un prinț sosește din Orient spre a căuta în Egipt mărgaritarul unic ce se
găsește în mijlocul mării înconjurate de șarpele cu șuierat ascuțit. În Egipt, este prins
de băștinași. Aceștia îi dau să manânce din mâncărurile lor și prințul își uită
identitatea. „Am uitat că sunt fiu de rege și l-am slujit pe regele lor, am uitat de
mărgăritarul pentru care părinții mei mă trimiseseră și, datorită apăsării pricinuite de
hrana lor, m-am cufundat într-un somn adânc.” Dar părinții au aflat ce i s-a întâmplat
și i-au scris o scrisoare. „De la tatăl tău, regele regilor, și de la maică-ta, suverana
Orientului, și de la fratele tău, cel de-al doilea fiu al nostru, către tine, fiule, salutare!
Trezește-te și scoală-te din somnul tău și ascultă cuvintele scrisorii noastre! Adu-ți
aminte că ești fiu de rege! Dă-ți seama în ce robie ai căzut! Adu-ți aminte de
mărgăritarul pentru care ai fost trimis în Egipt!” Scrisoarea zbură, ca un vultur, coborî
asupra lui și se prefăcu în cuvinte. „Auzindu-i foșnetul și glasul, m-am trezit din somn
și m-am sculat. Am luat scrisoarea, am sărutat-o, am rupt pecetea, am citit-o, și
cuvintele ei se potriveau cu ceea ce era săpat în inima mea. Mi-am amintit că eram fiu
din părinți regești și nașterea mea aleasă își afirma natura. Mi-am amintit de
mărgăritarul pentru care fusesem trimis în Egipt și am început să îmblânzesc șarpele
cu șuierat ascuțit. L-am adormit prin farmece, apoi am rostit asupra lui numele tatălui
meu și, luând cu mine mărgăritarul, am pornit spre casa părintelui meu.” (Imnul
mărgăritarului – basm iranian, în M.Eliade, Aspecte ale mitului)

Rezolvați exercițiile de mai jos:

1. Identificați două repere spațiale.


………………………………………………………………………………
2. Dați câte un sinonim pentru cuvintele: băștinași, identitate, robie,
mărgăritar. pecete.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Formulați răspunsuri la întrebările:


a. Ce provoacă uitarea fiului de împărat?
………………………………………………………………………….
b. Ce trebuie să găsească fiul împăratului?
………………………………………………………………………….
c. Cum i se amintește fiului împăratului că a uitat de scopul călătoriei
sale?
…………………………………………………………………………
4. Transcrieți textul scrisorii, diferențiind formula introductivă de conținut.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Arătați semnificația enunțului „Scrisoarea zbură, ca un vultur, coborî
asupra lui și se prefăcu în cuvinte.”, specificând sentimentul pe care îl
transmite și elementele specific realizării artistice.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. Transcrieți verbele și pronumele care indică vorbirea directă.


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7. Analizați morfologic și sintactic cuvintele din enunțul: Mi-am amintit de


mărgăritarul pentru care fusesem trimis în Egipt.
(de) mărgăritarul ………………………………………………………......
fusesem trimis ………………………………………………………….......
(în) Egipt ………………………………………………………………

8. Indicați numărul propozițiilor din fraza: Aceștia îi dau să manânce din


mâncărurile lor și prințul își uită identitatea.
………………………………………………………………………………
9. Redactați o compunere în care să arătați care este mesajul textului. În
încheiere, faceți o asociere cu o altă poveste din literatura română sau
universală.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Fiecare răspuns valorează 1 punct. Se acordă 1 punct din oficiu.
REZOLVARE

TEST INIȚIAL

1. Cele două repere spațiale sunt (din) Orient și (în) Egipt.


2. Sinonimele cuvintelor sunt:
băștinași – indigeni
identitate – proveniență, origine
robie – prizonierat
mărgăritar – perlă
pecete - sigiliu
1. Răspunsurile formulate la întrebările date:
Ce provoacă uitarea fiului de împărat? Uitarea este provocată de mâncarea
băștinașilor.
Ce trebuie să găsească fiul împăratului?Fiul împăratului trebuie să
găsească mărgaritarul unic ce se găsește în mijlocul mării înconjurate de
șarpele cu șuierat ascuțit
Cum i se amintește fiului împăratului că a uitat de scopul călătoriei sale?
Fiului de împărat i se amintește că a uitat scopul călătoriei sale printr-o
scrisoare.
2. Transcrierea textului scrisorii, diferențiind formula introductivă de
conținut.
Formula introductivă este: „De la tatăl tău, regele regilor, și de la maică-ta,
suverana Orientului, și de la fratele tău, cel de-al doilea fiu al nostru, către
tine, fiule, salutare!”
Conținutul scrisorii este: „Trezește-te și scoală-te din somnul tău și ascultă
cuvintele scrisorii noastre! Adu-ți aminte că ești fiu de rege! Dă-ți seama
în ce robie ai căzut! Adu-ți aminte de mărgăritarul pentru care ai fost
trimis în Egipt!”

4. Enunțul transmite sentimentul de furie al împăratului, care află că fiul


său a fost înșelat ca să nu-și poată duce la îndeplinire misiunea, așa cum
reiese din comparația „scrisoarea zbură ca un vultur”. Totodată din enunț
reiese că vestea trimisă ajunge repede și are efect imediat, idee redată prin
imaginea vizuală a textului scris ale cărui cuvinte se revarsă asupra
destinatarului.

5.Verbele la persoana I sunt: am uitat, sunt, am slujit, m-am cufundat.


Pronumele sunt: mă (pronume personal, formă clitică), m- (pronume
reflexiv, formă clitică).

2. Analizați morfologic și sintactic cuvintele din enunțul: Mi-am amintit de


mărgăritarul pentru care fusesem trimis în Egipt.
(de) mărgăritarul: substantiv comun, genul neutru, nr. sg., articulat hotărât
cu articolul „-l”, cazul Ac (precedat de prepoziția „de”), complement
prepozițional;
fusese trimis: verbul „a trimite” la formă pasivă, modul indicativ, timpul
mai mult ca perfect, predicat verbal
(în) Egipt: substantiv propriu, nr.sg, cazul Ac (precedat de prepoziția „în”),
nearticulat, circumstanțial de loc;

3. Sunt 3 propoziții în fraza: Aceștia îi dau1 [să manânce2 din mâncărurile


lor] /și/ prințul își uită3 identitatea.

4. Textul „Imnul mărgăritarului” se referă la importanța pe care o are pentru


fiecare dintre noi autocunoaștere, adică cunoașterea punctelor forte și a
celor vulnerabile, pentru a ști cum să reușim într-o situație data.
Astfel, se observă că tânărul fiu de împărat este trimis într-o călătorie
cu caracter inițiatic, pentru a dovedi că poate prelua tronul, fiind primul
fiu, deci moștenitorul legal. Pe parcursul drumului, fiul împăratului își uită
identitatea și uită care a fost scopul călătoriei lui, dar este readus la
realitate de scrisoarea trimisă de părinții săi: „Auzindu-i foșnetul și glasul,
m-am trezit din somn și m-am sculat.”
Prin urmare, basmul iranian atrage atenția asupra importanței famieliei,
singura cu adevărat interesată de evoluția și soarta fiecărui membru al său.
Un text literar cu o temă similară este „Povestea lui Harap Alb” de Ion
Creangă, care redă drumul spre autocunoaștere al fiului de crai, care va
dovedi că merită să ocupe tronul unchiului său, Împăratul Verde.