Sunteți pe pagina 1din 5

FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI

PROIECT LA CONSTRUCŢII
CASA P+M

Conducător stiinţific:
Asist. Drd. Ing. Todut Carla

Student:
Kiss Dora Elisa
FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI

BORDEROU

A) PIESE SCRISE:
1. Foaie de capăt
2. Borderou
3. Tema Proiectului
4. Memoria de arhitectură şi rezistenţă

B) PIESE DESENATE:

1. Plan parter
2. Plan etaj
3. Faţada principală
4. Faţada laterală
5. Secşiunea 1-1
6. Plan învelitoare
7. Plan situaţie
8. Detalii de execuţie

2
FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Construcţia este o clădire civilă. De locuit. Amplasată în localitatea


Timişoara.
Clădirea având regimul de înălţime P+M, contine:
-2xHol
-2xBaie
-1xBucătărie
-1xLiving
-1xSpaţiu tehnic
-3xDormitor
Înălţimea de nivel este 2.72 m. În plan oriyontal clădirea este formată
dintr-un corp, având dimensiunile variabile în plan.

Finisajele utilizate:

-Faţadele sunt finisate cu o tencuială BAUMIT de culoare cărămiziu.


-Tâmplăria interioară şi exterioară va fi din PVC imitaţie de stejar, cu
geam termopan.
-Pardoselile sunt de două tipuri:
 Calde (executate din parchet, cu o structură clasică, sau
executate din mochetă)
 Reci (executate din gresie, pe strat suport de mortar)

3
FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI

-Cota terenului natural este situată la -0.18 m faţă de cota ±0.00 a


pardoselii finite de la parter.

Structura de Rezistenţă:

- Fundaţii: Continue din beton armat clasă C25/30, cu lăţimea tălpii


fundaţiei de 45 cm pentru zidurile interioare şi cele exterioare.
- Placa peste sol şi planşeul peste parter sunt din beton armat, clasă
C16/20.
- Pereţi portanţi şi exteriori parter şi etaj:
 Interior: cărămidă cu goluri verticale, cu grosimea
de 25 cm (375x250x238)
 Exterior: cărămidă cu goluri verticale cu grosimea
de 30 cm (250x300x238).

Evaluarea clădirii:

- Suprafaţa construită la sol : 72 m²


- Suprafaţa desfăşurată a construcţiei: 144 m²
Şarpanta se execută din material lemnos răşinos, brad, cu clasa de exploatoare
C2 şi clasa de calitate C30. Învelitoarea este de ţiglă profilată, aşezată la un
singur rând, pe suport din şipci orizontale.

Calculul funcţional al casei


4
FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI

Se recunoaşte ca, la clădiri de locuit trebuie respectate următoarele


condiţii:
 Relaţia dintre înălţimea (hₜᵣ) şi lăţimea treptei (bₜᵣ):
bₜᵣ+2xhₜᵣ=62 .. 64 [cm]
 Înălâimea treptei:
hₜᵣ=16.5 ..17.5 [cm]
Numărul de trepte pe înălţimea unui nivel se obţine din relaţia:
nₜᵣ=Hₙ ᵢᵥ ⁄ hₜᵣ

Dimensionarea lăţimii treptei:


Se alege hₜᵣ=17 [cm] şi se înlocuieşte în prima relaţie:
bₜᵣ+2x17=62 .. 64 → bₜᵣ=(62 .. 64) – 34 → bₜᵣ=28 .. 30[cm]
Alegem bₜᵣ= 28 [cm]
Pentru a afla înălţimea unui nivel, înlocuim în relaţia de mai sus:
nₜᵣ=Hₙᵢᵥ ⁄ hₜᵣ
Impunem: nₜᵣ=16 trepte → 16= Hₙᵢᵥ ⁄17→ Hₙᵢᵥ =17x16 = 272[cm]

Soluția finală: bₜᵣ x hₜᵣ = 28 x 17 [cm x cm], iar Hₙᵢᵥ = 272 [cm]