Sunteți pe pagina 1din 14

Săptămânal profesional, social EMCD aprilie – iunie 2018

și cultural al personalului
medical din România
10 credite
EMC

Nr. 23 (1480), anul XXX, 8 iunie 2018 l 14 pagini – 4 lei pag. 5

Pericolul
de dincolo de ușă

Minutele trec vrăjmaș și împleticit. Regula e că nimeni nu se bagă și, sur- capricii, doctorul nu semnează interna- rinzi mintal nu au luciditate încât să-și
Știu ce am de scris. Dar nu știu dacă am prinzător, atunci când se bagă, de obi- rea. Sau un alt caz în care poliția a venit vadă boala, să-și accepte condiția, să fie Dileme ce țin de etică,
să găsesc elocvența necesară. Mai sunt
trei ore. Trei ore până când familia se va
cei se lasă doar cu amenzi. Pe care nu le
plătește nimeni.
până la ușă, ușa fusese deschisă, polițiș-
tii au semnat o amendă contravențio-
într-o poziție oarecare de-a colabora?
Durerea mea de cap îmi spune că
dar și de legislație
duce la ușa lui. I-am instruit să meargă I-am sfătuit să spargă ușa. E o ches- nală familiei și-au plecat. Cum că „de ce ar trebui să fie mult mai simplu. Un al- pag. 2
de ieri la secția de poliție, să anunțe ce tie aproape filosofică: unde e polițistul ați spart ușa”? Sau a venit ambulanța, goritm desemnat prin care tulburarea
vor să facă. Au discutat și cu adminis- când familia sparge ușa? Ar trebui sau doar că ambulanța era doar un mijloc de
tratorul blocului. Vor sparge ușa. Vor n-ar trebui să fie prin apropiere? Există transport, nu avea elemente de conten-
comportamentului, adicția, dezorga-
nizarea mintală, pauperismul, izolarea
Interviu cu F. Xavier
sparge ușa apartamentului, de îndată risc de suicid? Cu siguranță. Ordinele ționare, deci degeaba a venit. Trăiești, socială să fie criterii care să permită in- Bosch pag. 3
ce vine ambulanța pe care o vor che- poliției spun că mai nou pot interveni înveți. Când sunați la 112, specificați că tervenția „dincolo de ușă”. Sunt atâtea
ma, împreună cu un echipaj de la loca- dincolo de ușă când riscul e „iminent”. vreți ambulanță cu medic, targă cu con-
lă. Trebuie să-l ducă la spital. E bolnav, Am mai scris despre asta. Nimeni nu pri- tenționare și echipaj de poliție. Și, orice
chichițe legale. Oare merită ordonanță
președințială? Timpii legali durează.
Mesaje care dau de
posibil grav bolnav. Din informațiile pe
care le au de la un butic de vizavi, iese
cepe, de fapt, ce înseamnă „iminent”. Nu
se aprinde niciun bec de avarie. Nu exis-
îndoială aveți, oricât de dureros e, nu vă
opriți. Sub nicio formă nu vă opriți. Da,
Punerea sub interdicție e treaba spita- gândit pag. 4
lului, instituirea tutelei/curatelei e altă
de obicei dimineața, să-și ia o bere la tă un clopoțel astral. Prins în propriul asta e țara. Da, ăștia sunt oamenii. Dar
PET și un pachet de țigări. Dar atât. În psihoticism, nu e ca și cum bolnavul se nu facem ce facem pentru țară sau pen-
gâscă în altă traistă. Și uite-așa te plim-
bă statul pe la uși, prin tribunale, prin
Despre medicalizarea
ultima vreme, spune buticărița, e din ce
în ce mai buhăit, mai confuz. Lor le dă
oprește și spune: „Gata, m-am hotărât,
de acum înainte e iminent că am să fac
tru oameni. O facem pentru el. Pentru
că alternativa e intolerabilă. În ritmul
calvarul hârtiilor. vieții pag. 4
Demult am fost pe teren la o atare
mesaje în care le cere bani. Uneori îi în- ceva”. Manualul polițistului de proximi- ăsta va muri.
jură. Alteori e doar incoerent. tate nu cuprinde detalii privind judecata Statului nu-i pasă dacă pacientul
acțiune. Era o persoană vârstnică, se
închisese de o lună în casă. Când am
Disciplinele succesoare
Cei mai mulți au ridicat din umeri.
Poliția le-a explicat că ei nu se bagă de-
iminenței decât în privința celor
hetero-agresivi. Dar aici pericolul pân-
psihiatric scufundat în propria-i boală,
alienat, dar (încă) nonviolent, trăiește
intrat, cu fiica lui, cu poliție, ambulan- psihosomaticii pag. 5
ță etc., au țâșnit, ca dintr-un coșmar,
cât dacă face scandal. El scandal nu face. dește dincolo de ușă. sau moare. Nu-i pasă dacă-și ia trata-
vreo 15 pisici jigărite. În bucătărie col-
Vecinilor, în schimb, le e frică. Uneori Să sunăm la 112 sau merge și cu am- mentul. Singurul mijloc de obligativita-
căiau viermi, muște, gândaci. Mânca-
Tremorul esențial pag. 6
aud zgomote din casă, zi și noapte pare bulanță privată? Oamenii m-au între- te îl are dacă este fie instituționalizat,
rea putrezită căpătase tentele verzui
că mută mobila. De dincolo de ușă, vag,
răzbate un miros greu. Se tem că fie îl
bat. Percepția, mai nou, e că dacă ceva
e „privat”, adică pe bani, tărășenia va fi
condamnat de o instanță sau pus sub
tutelă/curatelă. Asistența comunitară e
ale mucegaiului care ne va cuprinde, Insuficiența respiratorie
odată, pe toți. Fecalele tapetau lino-
găsesc mort într-o zi, fie lasă gazele mai puțin traumatizantă. Nu e mai pu- praf pe mobilă. Și rețetele nu tratează
leumul. În sufragerie, draperiile erau
asociată transfuziilor
deschise. Da, vechea obsesie a români- țin traumatizantă. Ba chiar riști să dai oameni. Idem biletele de externare sau
lor cu gazele în fagurele de carton care de oameni care habar n-au ce să facă. scrisorile medicale. Da, sunt acolo, fa-
trase. Dormitoarele erau pline cu ha- și nutriţia pacientului
ine împrăștiate. Și în baie, căzută, o
e blocul de fabricație sovietică. Frică,
frică, dar unul nu s-ar fi dus să depu-
Or, un incident în care trebuie să spargi
o ușă ca să duci pe cineva la spital are
milia le are. Dar nu le poate folosi. Avem
o prevedere care spune că, de drept, do- carcasă vestigială, cândva un om, țipa. critic pag. 7
nă o plângere la Secție. Despre ce să te o componentă legală și orice chestiune cumentele medicale aparțin pacientu- Icnea. Urla la noi că am venit să-i omo-
plângi, de fapt? cu ramificații legale trebuie minuțios lui și numai pacientului. Fără acordul râm mâțele. N-am să uit niciodată. Și ei Specialități muzeale
se aleg cu o amintire pe care nu o vor
Dar au găsit oarecare înțelegere. O documentată. Civilizație. Civilizația, la lui semnat, prin care desemnează alt
putea uita. Noi, niciunul dintre noi, nu
în România centenară
oarecare înțelegere nu garantează ni- naiba! Să fim civilizați! membru al familiei, nimeni nu le poate
mic. Bolnavul psihic are parte de multe Am pierdut șirul acestui gen de in- folosi. Aceeași lege, romantică în felul uităm niciodată. Doar ei suferă de per- pag. 12
din partea statului, dar de înțelegere... tervenții. Ca și al tuturor dăților când ei, spune că internarea involuntară se petuă amnezie. Ei, păzitorii țarcului
numit România.
mai rar. Nu când vine vorba de securi-
zarea lui. Nu când vine vorba de recu-
am rămas atât, atât de dezamăgit. O în-
treagă industrie a adusului omului până
impune după ce orice alt mijloc de in-
tervenție medicală a fost epuizat. Sună
Medicina – o profesie
perarea lui de pe străzi, din garsoniere. la camera de gardă, doar că, din varii într-un fel. Pricepe cineva că unii sufe- Dr. Gabriel DIACONU epuizantă pag. 14
2 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 ACTUALITATEA
INTERNAȚIONALE
VIAȚA MEDICALĂ
publicație săptămânală Astmul, un subiect
fondator de interes în România Dileme ce țin de etică,
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Astmul rămâne un subiect de interes
în țara noastră, fapt dovedit de rezultatele
S-a mai vorbit despre alergiile outdoor dar și de legislație
Î
şi indoor, amintindu-se de praful din casă
EDITOR testării a 347 de persoane, cu ocazia unei
n ce lume vrem să trăim mâine? Și Cum poți, deci, să justifici prescrierea
și polen, de acarieni și alte particule pre- cum ar trebui să rescriem legile vie- unui tratament oncologic extrem de cos-
conferințe organizate de Societatea Româ- zente în casă și afară. S-a abordat și povara ții? Acestea sunt doar câteva dintre între- tisitor în cazul unui tip de cancer pentru
nă de Pneumologie (SRP), de Ziua Mondială afecțiunii la nivel mondial, studiile arătând
a Astmului. În urma testării, 46 de români bările fundamentale la care peste o sută de care acest tratament nu a fost testat sufi-
că: 20% din populația lumii suferă de astm cercetători, sociologi și filosofi din Franța
au fost depistați cu probleme pulmona- cient? Este o dilemă morală la care fiecare
alergic sau rinită alergică; 40% din popu-
re. Evenimentul a fost organizat pentru al au încercat să răspundă. Marți, o comisie medic oncolog ar trebui să răspundă luând
lația lumii va avea sensibilitate la alergeni
optulea an consecutiv, în preambulul unor națională de consultanță a înaintat Parla- în calcul particularitățile fiecărui caz. Desi-
până în 2040; 300 de milioane de oameni
activități care au cuprins screeninguri de mentului un raport extins al consultărilor gur că există protocoale și ghiduri care să-i
suferă de astm și se aşteaptă ca numărul lor
spirometrie, oferte de spirometrie pentru care au avut loc în Franța în luna ianuarie ajute pe medici să ia această decizie în mod
REDACȚIA jurnaliști, talk-show-uri sau prezentări la
să crească până la 400 de milioane în 2025;
și care reprezintă prima etapă în demersul obiectiv, pe baza datelor clinice ale fiecărui
la mai mult de 50% din adulți și 80% din
televiziune și radio. de revizie a legii bioeticii. pacient, însă diferențele țin adesea de va-
director editorial copii, astmul este de natură alergică.
„Niciodată prea devreme, niciodată Deloc surprinzător, subiectele cele mai riații ce pot fi considerate minore în ceea
Spirometria ca investigație de rutină a
dr. AUREL F. MARIN prea târziu – Orice moment este potrivit dezbătute în cadrul consultărilor publice ce privește vârsta pacientului, dimensiu-
fost detailată de conf. dr. Roxana Nemeș,
pentru abordarea bolilor căilor respira- și cu experții au fost legate de procrearea nea tumorii sau comorbiditățile asociate.
care a demonstrat ușurința realizării ei,
redactor șef interimar torii” este sloganul sub care s-a desfășu- asistată medical și de decizia de încetare a În cazul pacienților aflați la pragul acestor
rat campania din România în anul 2018. valoarea diagnostică și predictivă a evo-
vieții. Însă aceste subiecte controversate nu recomandări, medicii trebuie adesea să facă
DAN DUMITRU MIHALACHE Ziua Mondială a Astmului este, de fapt, luției sub tratament, dar și importanța în
ar trebui să distragă atenția de la celelalte
monitorizarea bolii la adulți și la copii. A alegeri dificile.
un proiect anual organizat de Global Ini- dileme etice pe care le deschid perspecti-
redactori urmat o expunere a rezultatelor de la ulti-

O
tiative for Asthma ( GINA) în scopul edu- vele noi și interesante oferite în ultimii ani clinică de dezintoxicare din Scoția
cării publicului. În weekendul 12–13 mai mul screening de spirometrie pentru astm,
dr. ROXANA DUMITRIU, de uriașele progrese în știință și tehnolo- a lansat un program de reabilita-
au avut loc spirometrii gratuite într-un realizat în anul 2017. Din cele 216 persoane
MONICA GEORGESCU, gie, titrează cotidianul francez Le Monde. re a dependenților de... bitcoin. Pe lângă
cort special amenajat în Parcul Tineretului testate și chestionate atunci s-au identi-
Medicina predictivă, manipularea genetică tratamentele și consilierea dependenților
dr. OTILIA RADU, din București. ficat 22% disfuncții obstructive, deşi 38%
și inteligența artificială pot avea un impact
La conferința de presă s-a vorbit des- din cei care s-au prezentat acuzau dispnee de alcool, droguri sau alte adicții, spitalul
BIANCA URSU puternic asupra societății de mâine, poate Castle Craig din Scoția a început de luna
pre simptomele bolii, valoarea spirome- ca prim simptom. Dintre aceștia din urmă,
20% erau deja diagnosticați cu astm. În fi- chiar asupra viitorului umanității. Princi- aceasta să ofere tratament și pentru cei
colaboratori permanenți triei și experiența câștigată în timp de SRP
nalul conferinței de presă, o pacientă cu o palele conflicte care apar privesc dreptul care au transformat tranzacționarea crip-
prin organizarea screeningului de spiro-
dr. RALUCA BULEA, dr. MIHAI G. CĂLIN, metrie. Președinta SRP, prof. dr. Ruxandra formă severă de astm a povestit care au fost individual al cetățeanului (dreptul la con- tomonedelor într-o obsesie, titrează The
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, Ulmeanu, a afirmat că astmul afectează pașii pe care i-a urmat și care au ajutat-o trol asupra propriului corp sau asupra pro- Independent. Reprezentanții clinicii consi-
aproape un milion de români și are în prim- priei morți) și interesul comun, al întregii deră că cei care nu pot renunța la tranzac-
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU, să obțină o ameliorare a calității vieții.
plan semne precum tusea, wheezingul, cri- S-a proiectat și un videoclip legat de po- societății. ția speculativă a criptomonedelor manifes-
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
zele de dispnee paroxistică nocturnă. Au luare și necesitatea de a educa populația, tă un comportament asemănător cu cel al
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
fost semnalați factorii de risc cei mai im-
portanți: alergiile respiratorii, alimentare,
infecțiile, expunerea la locul de muncă, po-
pentru a se evita expunerea la acest nou
factor de risc. P reședintele Statelor Unite ale
Americii, Donald Trump, a aprobat
săptămâna aceasta o lege controversată,
persoanelor care pariază online. Ca urmare,
vor folosi strategii asemănătoare în ceea ce
dr. GABRIEL DIACONU, Alături de alte inițiative, conferința de privește consilierea și tratamentul acesto-
luarea etc. presă face parte din seria de proiecte de care prevede dreptul pacienților cu boli ra. „Cei care tranzacționează criptomonede
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, terminale de a accesa medicamente expe-
Deși încă nu există o anchetă națională, educație pe care SRP le-a declanșat de-a pot deveni ușor dependenți, fiind prinși în
ADRIAN GHEORGHE, dr. RADU GOLOGAN, se estimează că astmul are o prevalență de rimentale, care au trecut de prima fază a
lungul timpului pentru scurtarea drumu- mrejele fluctuațiilor de preț [...] Tranzac-
prof. dr. GABRIEL M. GURMAN, 6% în România. În privința poluării, Socie- lui pacient–medic–autorități și pentru procedurii de aprobare FDA, dar care sunt ționarea monedelor virtuale poate fi inci-
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, tatea Română de Alergologie și Imunologie ameliorarea depistării și controlului unei încă în studii clinice. Președintele american tantă, dar poate produce și dependență. Și,
Clinică (SRAIC), împreună cu SRP, a lansat consideră că noua lege va „salva un număr
dr. MARTIN S. MARTIN, ALEXANDRA MIHAI, o campanie de conștientizare a calității
afecțiuni cronice despre care se știe că asemenea dependenței de pariuri, te poate
este subdiagnosticată, subevaluată și slab uriaș de vieți”, dar există critici ai acestei ruina financiar”, au declarat reprezentanții
prof. dr. FLORIN MIHĂLȚAN, IFTIMIE NESFÂNTU, aerului pe care îl respirăm și a efectelor pe măsuri. Ei atrag atenția că noua lege nu
monitorizată. clinicii.
dr. VIOREL PĂTRAȘCU, acad. CONSTANTIN POPA, care le are aerul poluat asupra sănătății ro- poate obliga o companie farmaceutică să
mânilor. Campania s-a desfășurat în peri- Bitcoin este prima și cea mai populară
prof. dr. MIRCEA-IOAN POPA, ofere unui pacient tratamentul dorit, iar criptomonedă, fiind intens tranzacționată
oada 16 aprilie – 6 mai 2018, marcând con- Florin MIHĂLŢAN, FDA declară că existau și până în prezent
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, comitent „Săptămâna Mondială a Alergiei” Institutul de Pneumoftiziologie cu rol speculativ. NBC News, care a preluat
proceduri prin intermediul cărora pacienții
dr. VLAD STROESCU, DEMOSTENE ȘOFRON, (22–28 aprilie 2018). „Marius Nasta”, București știrea, arată că, doar anul trecut, bitcoin a
cu boli terminale puteau solicita acces la oscilat între 1.000 de dolari – la începutul
dr. MARIUS I. UNGUREANU, aceste tratamente, se arată într-un reportaj anului – și aproape 20.000 de dolari pe uni-
dr. SORINA VASILE, dr. FLORINA VÎRNĂ, publicat de CNN.
conf. dr. CORNELIU ZEANA
Activismul social „Această lege înlătură un obstacol gre-
șit. Le spune tuturor că FDA este motivul
pentru care pacienții nu pot încerca medi-
tate, în luna decembrie. A urmat o corecție
abruptă a pieței, iar prețul criptomonedei a
scăzut semnificativ, cu 30%, în doar câteva
tehnoredactare zile. În momentul redactării acestei știri,
Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), a subliniat importanța testării oamenilor camente experimentale. În realitate, com-
GINA MANCIU valoarea unui bitcoin era de 7.452 de dolari
împreună cu Ambasada Franței în Româ- privind infecția cu HIV. paniile farmaceutice controlează accesul la
per unitate.
nia, a organizat marți, la Institutul Francez Maria Georgescu, director executiv al aceste molecule”, a declarat Art Caplan, di-
corectură rectorul diviziei de bioetică a Facultății de
S
din București, un vernisaj de expoziții pri- ARAS, a menționat că lupta împotriva SIDA ăptămâna acesta au fost anunțați
PAULA ROTARU nu poate fi stopată fără implicarea comu- medicină din cadrul Universității New York.
vind HIV/SIDA, cu ocazia împlinirii a zece laureații prestigiosului premiu
nităților. Secretarul de stat în Ministerul Comisarul FDA, dr. Scott Gottlieb, preciza-
ani de activism social pentru dreptul la să- Kavli. La categoria nanonștiință, câștigători
Sănătății, Cristian Grasu, a spus că modul se într-o declarație anterioară că cererile
SECRETARIAT nătate a Coaliției internaționale PLUS.
în care organizațiile neguvernamentale se de aprobare pentru utilizarea moleculelor
au fost desemnați trei biochimiști, cred-
Expoziția de afișe vernisată aparți- itați pentru dezvoltarea tehnologiei
implică în combaterea acestei boli este un experimentale erau aprobate de agenție
DANIELA RADU, ne asociațiilor membre din întreaga lume CRISP de editare genetică: Emmanuelle
exemplu care a fost admirat de oficialitățile în regim de urgență, fie telefonic, imedi-
Charpentier (Institutul Max Planck din
BERTA ALEXE și transmite mesaje importante, precum din Europa. Printre invitați s-a numărat și at, fie în cel mult câteva zile. Însă FDA nu
Berlin), Jennifer Doudna (Universitatea
„Preparemos un mundo sin SIDA” (Să pre- Diana Păun, consilier de stat, care a subli- poate aproba utilizarea unui tratament fără
California, Berkeley) – care au
gătim o lume fără SIDA). De asemenea, în niat faptul că prevenția prin educație și di- lucrat împreună pentru dez-
MARKETING-PUBLICITATE  cadrul evenimentului a avut loc proiecția agnosticarea timpurie trebuie să reprezinte voltarea tehnologiei CRIS-
filmelor „120 battements par minute” și prioritățile autorităților din domeniu. PR-Cas9 – și Virginijus Šikšnys
MARIANA MINEA „Mauvais sang”. Prima peliculă descrie ac- Coaliția PLUS este o uniune francofonă (Universitatea Vilnius din Litu-
țiunile de protest din anii ‘90 ale unui grup formată din 14 organizații comunitare din
ania), care a lucrat independent
francez, ACT UP, care luptă împotriva indi- întreaga lumea și militează pentru implica-
FINANCIAR-CONTABILITATE  rea guvernelor și a companiilor farmaceuti-
pentru a dezvolta instrumentul
ferenței autorităților și a industriei farma- de editare genetică.
ce. ARAS oferă servicii de asistență socială,
ALINA PANAITE, ceutice față de HIV/SIDA. Ceea ce este sigur este că
morală și materială persoanelor infectate.
Prezentă la eveniment, Michele Ramis, tehnologia CRISP a primit în
MARIA STEMATE, Totodată, asociația militează de 26 de ani
ultimii ani multe premii pre-
ambasadoarea Franței la București, a trans- pentru dreptul românilor la o informare
TATIANA ICHIMESCU mis că Franța se implică în lupta împotri- stigioase pentru știință. Ceea
corectă, la un diagnostic și la tratament
va SIDA, țara sa găzduind în 2019 a XVI-a ce nu este încă foarte clar este
fără discriminare privind HIV, hepatite
adresa: permisiune din partea companiei produ­ cine ar trebui sa primească re-
Conferință a fondului mondial de luptă îm- și tuberculoză.
Green Gate, cătoare. „Acolo este adevăratul obstacol”, cunoaștere pentru dezvoltarea acestei teh-
potriva SIDA, tuberculozei și paludismului.
consideră Art Caplan. nologii. Asta pentru că la „produsul final”
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 11, Vincent Pelletie, inițiatorul Coaliției PLUS, Bianca URSU și-au adus aportul numeroși oameni de ști-
sector 5, București
N
PROMO oile tratamente imuno-oncologice ință din întreaga lume, pe parcursul a 20 de
au oferit unor pacienți o șansă nouă ani. De aceea, candidații la titlul de „inven-
telefon: 021.315.61.09; la viață, iar altora – încredere și speranță că tatori” sunt mulți, iar unii ies în față mai
fax: 021.315.69.80; vor putea câștiga lupta cu cancerul, în ciuda mult decât alții. De exemplu, Charpentier
unui prognostic nefast. Imuno-oncologia și Doudna au primit numeroase distincții
publicitate: 0729.729.737
reprezintă o nouă paradigmă în tratamentul pentru efortul lor coroborat. Însă contribu-
e-mail: redactia@viata-medicala.ro ția lui Šikšnys a fost adeseori trecută cu ve-
cancerului. Agenții imuno-oncologici folo-
website: www.viata-medicala.ro sesc capacitatea naturală a sistemului imu- derea de comunitatea oamenilor de știință.
nitar al organismului de a combate cance- Povestea sa este una marcată de neșan-
rul, fiind capabili să influențeze aceleași căi să: în aprilie 2012, revista Cell i-a respins
ISSN 1220-5354 de semnalizare folosite de celulele tumora- propunerea de articol în care își prezenta
le pentru a evita detectarea și distrugerea descoperirile în domeniul editării genetice,
Tiparul executat de Deasign Print lor. Noile terapii oncologice au creat însă fără a trimite măcar materialul spre eva-
și o dilemă de ordin moral: tot mai mulți luare, arată un articol publicat în revista
pacienți cer medicilor acces la aceste tera- Nature. În același timp, un articol similar
ABONAMENTE propus spre publicare de către Charpentier
pii, chiar dacă nu există dovezi că ele vor
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate oficiile funcționa pentru tipul lor de can-
poștale din țară, se pot încheia abo­na­mente la „Viața cer, arată un articol publicat online
de Stat. Mass-media contribuie din
medicală” până la sfârșitul anului 2018. În Catalogul de
plin la această isterie, publicând
presă al Poștei Române, „Viața medicală” figurează la și promovând intensiv poveștile
nr. 19078. Abonamentele se pot încheia și direct în de succes ale unor pacienți vinde-
redacție, pe toată durata lunii, pentru o perioadă de 1, 3, cați, dar și reclame – mai mult sau
6 sau 12 luni. mai puțin mascate – pentru clinici
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați sau medici care oferă imunotera-
astfel: pie. Adesea, articolele publicate în
– membrii Colegiului Medicilor din România mass-media vorbesc despre imuno-
oncologie ca despre o soluție sal-
– 5 ore de EMC;
vatoare pentru orice tip de cancer.
– membrii Colegiului Medicilor Den­tiști din Însă studiile clinice realizate până
România – 5 ore de EMC; la această oră au demonstrat eficacitatea și Doudna a trecut rapid prin procedura de
– membrii Colegiului Farmaciștilor din acestei terapii doar în cazul anumitor for- evaluare a revistei Science și a fost publicat
România – 10 ore de EFC; me de cancer. online în iunie 2012. În acest timp, Šikšnys
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; O altă problemă este că aceste terapii și colegii săi încercau cu disperare să-și pu-
noi vin cu un cost pe care casele de asigu- blice descoperirile într-un alt jurnal științi-
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
rări de sănătate nu sunt întotdeauna dispu- fic. Au reușit să publice trei luni mai târziu,
Detalii la tel: 021.315.60.60, de luni până vineri,
se să-l plătească. Costurile imunoterapiei însă această întârziere a făcut ca Charpen-
orele 9–15, sau prin tier și Doudna să primească mult mai multă
se pot ridica la un milion de dolari în Sta-
e-mail: abonamente@viata-medicala.ro tele Unite, arată sursa citată. Iar dacă pre- recunoaștere pentru munca depusă în acest
scrii unui pacient oncologic un tratament domeniu. Deși povestea lui Šikšnys are un
Conducerea săptămânalului costisitor, nedecontat de casa de asigurări, final (aproape) fericit, cei de la Fundația
„Viața medicală” respectă opiniile titularilor iar acesta nu funcționează, acel pacient va Kavli recunoscându-i contribuțiile la dez-
de rubrică (persoane fizice sau juridice), rămâne fără speranță și fără agoniselile de voltarea tehnicii de editare genetică, există
ale colaboratorilor ocazionali o viață. Familii întregi pot fi ruinate. „Chiar încă mulți alți eroi necelebrați ai CRISPR,
dacă funcționează sau nu, povara financia- biochimiști și cercetători din întreaga lume
și ale redactorilor săi,
ră și emoțională resimțită de pacient și de ale căror eforturi coroborate au dus la
chiar dacă nu întotdeauna și le însușește,
familia sa este uriașă”, consideră dr. Vicki dezvoltarea acestei tehnologii.
câtă vreme acestea sunt argumentate Jackson, șeful departamentului de îngrijiri
și exprimate într-un limbaj decent. paliative al spitalului din Massachusetts. Monica GEORGESCU
VIAȚA MEDICALĂ
INTERVIU Nr. 23 u 8 iunie 2018 3

România, la coada clasamentului în vaccinarea anti-HPV


Interviu cu dr. F. Xavier Bosch
România se află pe primul loc în Europa în privința incidenței cancerului de col uterin vaccinării. Același efect dramatic, în ceea ce
și la coada clasamentului în ceea ce privește vaccinarea anti-HPV. Infecția cu HPV privește scăderea incidenței, a fost înregis-
afectează mii de femei în țara noastră, iar 1.909 dintre ele își pierd viața anual în lupta cu trat și în cazul verucilor genitale.
această boală, conform unui raport publicat în 2017 de Centrul de informare pentru HPV
și cancer ICO/IARC (Institutul catalan de oncologie/International Agency for Research – Care sunt zonele în care întâmpinați
on Cancer). Despre prevenție, particularitățile infecției cu HPV, situația dezastruoasă din dificultăți în promovarea și implementarea
România și metodele de combatere a reticenței vaccinării am discutat cu vaccinării?
dr. F. Xavier Bosch. Doctorul Bosch este consultant senior în cadrul Programului de – Depinde și de țara respectivă. Vacci-
cercetare a epidemiologiei în cancer (CERP) la Institutul oncologic catalan (ICO) din nurile sunt elemente certe. S-a reușit eradi-
Barcelona, Spania, și editorul executiv al Centrului de informarea despre HPV și cancer. carea multor boli transmisibile cu ajutorul
A fost unul dintre pionierii în cercetările efectuate ce au demonstrat relația de vaccinurilor în multe țări și orice țară din
cauzalitate dintre infecția cu HPV și cancerul de col uterin invaziv. Studiile în care a lumea aceasta deține un program național
fost implicat au evaluat siguranța și eficiența vaccinurilor anti-HPV și a metodelor de vaccinare a nou-născuților. Acum, noi
de screening pentru cancerul de col uterin. Dr. F. Xavier Bosch consideră că trebuie deschidem o nouă ușă, și anume vaccinarea
să începem să utilizăm testarea HPV în locul clasicei citologii cervico-vaginale și să împotriva cancerului, care este puțin dife-
vaccinăm anti-HPV grupurile-țintă, dar și persoanele aflate la risc. rită față de trecut. În trecut, toate vaccinu-
HPV este un virus care se rile, la momentul la care au fost prima dată
dezvoltă doar la nivelul – Care sunt elementele particulare ale in- tea țărilor dezvoltate în care protocoalele administrate, au avut foarte multe critici,
dar, pe măsură ce au fost utilizate, eviden-
fecției cu HPV? susțin efectuarea unui test pentru HPV, ca
celulelor epiteliale. – HPV este un virus care se dezvoltă primă linie de diagnostic, și apoi efectua- țele clinice și științifice s-au acumulat și
doar la nivelul epiteliului, nu ca în cazul rea citologiei cervico-vaginale, ca opțiune fricile care i-au motivat inițial pe sceptici
virusului gripal sau HIV, neexistând o vire- secundară pentru a identifica în rândul fe- împotriva acestora au dispărut și, în pre-
mie care să influențeze întreg organismul. meilor care sunt HPV pozitive care prezintă zent, vaccinarea se desfășoară fără nicio
Infecția cu HPV care cauzează cancerul se un proces neoplazic și care nu. Citologia problemă.
Majoritatea infecțiilor se produce în special prin contact sexual, când a fost utilă în trecut, dar doar în țările în
– Alături de vaccinarea anti-HPV, renun-
țesutul cutanat vine în contact cu mucoasa care exista o acoperire corespunzătoa-
pot vindeca de la sine vaginală. Particularitatea este că această re a populației. În țările în care acest test – Mai este necesar screeningul cance- țarea la fumat poate fi o metodă de prevenție
infecție trece neobservată – în momentul de laborator era efectuat în mediul privat, rului de col uterin în cazul populației-țintă pentru cancerul de col uterin?
și nu pun probleme pe infectării nu există niciun semn sau simp- majoritatea femeilor nu au beneficiat de vaccinată? – Antifumatul ar trebui promovat în-
– Aceasta este o temă actuală de cerce- continuu, pentru că fumatul este o cauză
parcursul vieții. Însă tom care să anunțe persoana respectivă că
a fost infectată, aceasta nu are cunoștință
un screening optim sau nu au făcut deloc
această testare și rata cancerului cervical tare, care nu a fost încă elucidată complet, majoră de cancer la nivel mondial, atât în
deși se pare că screeningul poate să încea-
există o categorie din de existența infecției și poate, la rândul ei, continua să crească.
pă ceva mai târziu decât în cazul femeilor
populația feminină, cât și în cea mascu-
lină, și este relativ ușor în a te opri pur și
să infecteze alte persoane. Vestea bună este
populație, în general că majoritatea infecțiilor se vor vindeca
Mecanismele de acțiune
nevaccinate. Fetițele vaccinate vor fi, de-a simplu din fumat. Este un act voluntar de
de la sine și nu vor pune alte probleme pe lungul vieții, aproape în totalitate proteja- întrerupere a unei adicții. În ceea ce priveș-
femei, care nu elimină parcursul vieții. Însă există o categorie din te împotriva HPV 16 și 18 și cu siguranță te prevenția cancerului cervical și a cance-
populație, în general femei, care nu elimină – Cum funcționează propriu-zis vaccinul? frecvența screeningului poate fi mult mai relor care au legătură cu infecția HPV, dar
spontan virusul și devin spontan virusul și devin purtătoare ale unei Este el dependent de funcționalitatea siste- scăzută. Așadar, cohortele vaccinate pot și în alte cancere induse de alte infecții vi-
mului imun? beneficia și de pe urma unor programe de
purtătoare ale unei infecții persistente. Acestea sunt cele care
de-a lungul timpului pot dezvolta cancer de – Având în vedere nivelul de cunoștințe screening nu atât de riguroase. Însă formu-
rale, într-adevăr, fumatul propriu-zis este
un stimul imunosupresor. Dar acesta nu
infecții persistente. col uterin. avute în prezent, protecția conferită de vac-
cin este mediată de anticorpi. Aceștia sunt
la exactă după care vor fi construite progra-
mele de screening pentru aceste cohorte
este obiectul major pe care ne concentrăm,
fumatul este la modul general un stimul
– Care este intervalul de timp scurs între produși în secreția vaginală și atunci când nu este cunoscută și va fi stabilită după ce carcinogenetic uman și orice se poate face
infecția cu HPV și apariția unei leziuni la ni- intră în contact cu virusul HPV ei se atașea- vor fi modificate protocoalele generale în pentru a opri acest fenomen este bine-ve-
velul colului uterin? ză de suprafața virusului, determinând-ul cadrul acestei infecții cu schimbarea cito- nit. Poate fi o metodă adițională de pre-
să devină de nerecunoscut pentru recepto- logiei cervico-vaginale cu testarea HPV și
Screeningul clasic prin – Unele leziuni de la nivelul colului ute-
rin au o perioadă de incubație foarte scurtă, rii celulari din stratul epitelial bazal. Deci, schimbând intervalul de efectuare a acestor
venție a cancerului cervical, putând aduce
beneficii în bunăstarea generală a unei
intermediul citologiei nu de exemplu verucile. Pentru HPV 6 și 11, infecția nu se mai produce. Există o proble-
mă legată de răspunsul la această infecție
teste (de la 1–3 trei ani, cum este acum, la
5–10 ani pentru testarea HPV).
persoane.
acestea pot apărea după o lună de la infec-
poate identifica virusul cu ție. În cazul apariției leziunilor canceroase pe care noi nu o înțelegem încă în totalita-
Viitorul
este posibil să treacă o perioadă mai lun- te. Nu înțelegem de ce anumite femei elimi- – Ce se întâmplă cu femeile adulte? Func-
exactitate. gă. În cazul CIN (cervical intraepithelial nă spontan virusul fără nicio problemă, iar ționează acest vaccin și în cazul lor? în vaccinarea anti-HPV
neoplasia) 1, 2 sau 3 (considerate leziuni altele nu. Aceasta este probabil una dintre – Vaccinul poate ajuta și în cazul feme-
precanceroase) putem vorbi de decade, iar problemele neelucidate până în momentul ilor deja infectate cu HPV, în sensul în care – Sunteți implicat în activitatea boardu-
pentru apariția cancerului de col uterin de față. Al doilea element important este acesta protejează împotriva reinfectării cu lui european de prevenție și control pentru
putem vorbi chiar de mai mult timp. Tipic, răspunsul la vaccinare. Se pare că majorita- alte tulpini. Acest vaccin va proteja femeia HPV. Ce ne puteți spune despre activitatea
Protecția conferită de în majoritatea cazurilor, infecțiile apar la tea femeilor vaccinate dezvoltă un răspuns respectivă împotriva noilor infecții care ar acestuia?
femei tinere, în jurul vârstei de 20 de ani, imun adecvat, chiar și cele imunosupresate putea să apară. Diferența față de o femeie – Boardul de prevenție și control pentru
vaccin este mediată de iar cancerul apare după 40 de ani sau peste (cu infecție HIV sau care urmează o terapie care nu a mai fost infectată sau față de po- HPV (HPV Prevention and Control Board)
această vârstă. imunosupresoare) răspund foarte bine la pulația-țintă căreia acest vaccin i se adre-
anticorpi. administrarea vaccinului. Deci, aceste anti- sează este că vaccinul nu va rezolva infec-
este un grup format din numeroși cercetă-
tori europeni, care s-au reunit cu ceva ani
gene sunt foarte eficiente în inducerea unui ția deja existentă și, de aceea, atunci când
Indicațiile vaccinării răspuns corespunzător și nu este nevoie de le vaccinăm pe cele care nu fac parte din
în urmă, atunci când a fost introdus prima
dată vaccinul împotriva virusului hepatitic
și metodele de screening modificări în ceea ce privește programul de populația-țintă trebuie să ne asigurăm că B. Acest grup identifică și oferă răspunsuri
vaccinare. acestea nu sunt infectate deja cu o tulpină la anumite evenimente care pot provoca
Vaccinul poate ajuta și – În prezent, care sunt indicațiile vacci- HPV, iar dacă au HPV ele trebuie obligato- sau împiedica introducerea de noi vacci-
nării? Se poate administra și femeilor adulte? – Câte tipuri de vaccinuri există acum în riu să continue screeningul periodic.
în cazul femeilor deja – Mare parte din indicațiile vaccinării lume?
nuri și menține programele de vaccinare
în diferite țări. Acum trei ani am început
– Se pot vaccina și băieții? Se utilizează
infectate cu HPV, în HPV din zilele noastre vizează doar fetele,
înainte de începerea vieții lor sexuale, dar
– Ei bine, există un vaccin care prote-
aceleași vaccinuri?
aceste acțiuni de promovare pentru vacci-
jează împotriva apariției verucilor genita- nul HPV. Boardul HPV este format din ex-
sensul în care acesta există studii recente efectuate care arată că le și papilomatozei respiratorii cauzate de – În prezent, la nivel mondial, 13 țări perți care se întâlnesc de obicei de două ori
vaccinează și băieții. Trendul este în creș- pe ani și revizuiesc progresele înregistrate
protejează împotriva Anticorpii induşi de vaccin transudează în mucusul cervico-vaginal tere, aceste programe răspândindu-se și
în domeniu. Aceste întâlniri au loc în țări
în alte țări. Multe state s-au orientat către
reinfectării cu alte tulpini. şi exudează la nivelul leziunilor epiteliale
adoptarea de programe de vaccinare uni-
diferite, dar în special în țări unde situația
este dificilă în ceea ce privește vaccinarea.
versală. În cazul acestora, da, se folosesc
Anul acesta ne-am întâlnit, pentru prima
exact aceleași vaccinuri utilizate și în cazul
Vas de sânge dată, în România, unde incidența cance-
fetițelor.
Ţesut conjunctiv rului de col uterin este cea mai mare din
Europa, iar rata de vaccinare este cea mai
La nivel mondial, sunt 13 Membrană bazală Zvonurile scăzută. Am avut discuții cu diferiți cerce-
țări care deja vaccinează Cervix Epiteliu scuamos și curentul antivaccinist tători de la nivel local pentru a înțelege de
ce are loc acest fenomen și ce se poate face
și băieții. Secreţii cervico-vaginale – Dovezile științifice sunt clare: vaccinul
– din perspectivă internațională – pentru a
oferi un sprijin în ceea ce privește logistica
Anticorpi anti-HPV este eficient și sigur. Atunci, de
HPV implementării vaccinării în această țară și
unde există totuși această reticență în privin- cum putem proteja populația. O altă țară
Vagin
ța lui? cu o situație asemănătoare în care am avut
– Frica de vaccinuri sau de efectele ad-
Frica de vaccinuri sau verse ale acestora are la bază vehicularea în
o astfel de întâlnire a fost Irlanda. Acolo,
de asemenea, există o poziție vehementă
Particule specifice virusului – virus like particles VLPs de tip IgG au fost de zece ori mai scăzute la nivelul secreţiilor
mediul online a unor rapoarte lansate de
de efectele adverse ale cervico-vaginale faţă de ser după vaccinarea intramusculară
diverși adepți ai „curentului antivaccinist”.
împotriva vaccinării HPV, bazată de altfel
pe informații nefondate. În Irlanda, discu-
acestora are la bază Aceștia fac un singur lucru: urmăresc eve-
nimentele negative care apar imediat după
țiile au fost purtate în sensul aflării de ce
un program de vaccinare de succes a fost
vehicularea în mediul vaccinare sau după o anumită perioadă, le
detonat de niște zvonuri nefondate și cum
înglobează și le atribuie o singură denumi-
online a unor rapoarte și femeile adulte pot beneficia de pe urma HPV 6 și 1. Vaccinul bivalent are un adju- re, și anume „efecte adverse” ale vaccinării.
să creștem încrederea în aceste vaccinuri.
Pentru a vedea efectele intervențiilor noas-
acestei vaccinări. Singura precauție pe care vant foarte puternic și a arătat o protecție Aceasta este o știință de proastă calitate,
lansate de adepți ai ar trebui să o avem în cazul vaccinării tutu- încrucișată foarte bună prin care protejează sunt doar opinii, nu fapte reale, iar știința
tre în această țară este prea devreme, dar
ror femeilor este ca acestea să nu fi fost deja colaborăm cu specialiști locali și monitori-
„curentului antivaccinist”. infectate cu virusul. Vaccinurile nu sunt o
și de alte tipuri de HPV decât cele princi-
pale incluse (și anume 16 și 18). În prezent
siguranței vaccinurilor are la bază o serie
de reguli bine stabilite pentru a fi siguri
zăm atent situația de acolo.
terapie și nu vor modifica evoluția naturală suntem martori la apariția celei de-a doua dacă vaccinul funcționează corespunză-
a infecției. Femeile adulte, în plus față de – Cum arată viitorul în vaccinarea
generații de vaccinuri care oferă protecție tor și dacă determină într-adevăr anumi-
beneficiile vaccinării, ca să fie sigure că nu anti-HPV?
împotriva a nouă tipuri de HPV, incluzând te efecte adverse. Partea proastă a acestei
au nicio leziune la nivelul colului uterin – Există o serie de probleme în dome-
de asemenea și tipurile 6 și 11. De aceea, discuții este că anumiți părinți pot ezita
Ar fi extrem de important, care să evolueze și să apară cancerul cervi- situația în momentul de față este următoa- în vaccinarea copiilor lor din cauza aces-
niul cercetării în infecția și vaccinarea HPV.
cal, vor trebui să participe în continuare la În domeniul sănătății publice din zilele
pentru țările în curs de programele de screening.
rea: avem un vaccin care protejează împo-
triva unui spectru larg de infecții cu HPV
tor zvonuri și alternativa este și mai rea,
pentru că în cazul în care copiii acestora
noastre, un element important este facili-
tarea accesului la acest tip de vaccinare în
dezvoltare, dacă o doză – Care sunt metodele de screening în ca-
și unul care este foarte eficient în ceea ce dezvoltă leziuni precanceroase sau cancer
țările sărace. Prin intermediul Organizației
privește protecția încrucișată care extinde invaziv și vaccinul a fost refuzat din cau-
(versus două sau trei zul infecției cu HPV?
– Ce este important să înțelegem este
protecția globală împotriva tipurilor de vi- za zvonurilor, atunci situația devine dra-
mondiale a sănătății (OMS) suntem impli-
cați intens în acest proces de promovare și
rusuri deja incluse în vaccin. matică. Am avut asemenea experiențe în
doze din vaccinul HPV) că screeningul clasic prin intermediul cito- anumite țări în care au apărut epidemii de
utilizare a acestora. În ceea ce privește zona
logiei nu poate identifica virusul cu exac- – În cazul noului vaccin nonavalent, de ce de indicații a vacinării, ne întrebăm dacă o
poate oferi protecție pe titate. Pentru a pune un diagnostic exact, cantitatea de antigene din structura acestuia
rubeolă, rujeolă sau alte boli care ar fi tre-
buit să fie eradicate prin vaccinare. Aceste
doză (versus două sau trei doze din vacci-
medicul trebuie să identifice virusul, de- nul HPV) poate oferi o protecție pe termen
termen lung. oarece anumite femei pot avea o citologie
este mai mare?
– În momentul în care este crescut nu-
virusuri continuă să se răspândească și să
lung. Acest lucru ar fi extrem de important
afecteze persoanele nevaccinate din cadrul
normală sau sunt femei cu LSIL (low grade mărul de antigene în vaccin există riscul să pentru țările aflate în curs de dezvoltare.
comunităților, apărând cazuri complicate.
intraepithelial lesions), HSIL (high grade apară anumite interferențe imunologice și De asemenea, extindem vaccinarea băieți-
intraepithelial lesions), sau chiar cancere prin adăugarea anumitor antigene se în- lor și, în același timp, pe cea a grupurilor
– Funcționează aceste vaccinuri și în pre-
invazive în care virusul poate fi prezent, dar carcă sistemul și există riscul ca răspunsul cu risc crescut, și anume adulții care nu au
venția altor boli cauzate de infecția cu HPV?
poate fi identificat doar prin anumite teste la HPV 16 și 18 (care sunt cele mai impor- fost vaccinați în trecut, dar, pentru că sunt
– HPV poate induce veruci și la nivelul
de laborator. Astăzi, tehnologia ne arată că tante tipuri virale) să fie alterat. De aceea, HIV pozitivi sau imunosupresați, sunt pre-
tractului respirator, în special la nou-năs-
pentru a pune un diagnostic exact, precoce pentru a ne asigura că acest lucru nu se dispuși de a dezvolta o infecție legată de
cuți și copii. Acestea trebuie eliminate chi-
și a clasifica femeile corespunzător riscu- întâmplă, câteva studii clinice au fost re- HPV. Deci, munca în domeniul academic
rurgical, eventual chiar de câteva ori pe an,
lui pentru dezvoltarea cancerului, trebuie alizate în trecut pentru a vedea care este s-a dublat acum, continuăm cercetarea în
pentru a conferi copilului posibilitatea de
identificat obligatoriu virusul și nu trebuie cantitatea adecvată de antigene și care este domeniul sănătății publice, incluzând tot
a respira. Ce am văzut în Australia, unde
luat în calcul doar examenul citologic. raportul optim antigene/adjuvanți pentru a ceea ce ține de logistica vaccinării în masă
a fost implementat programul de vaccina-
– Dar care sunt cele mai eficiente metode? asigura o protecție crescută pentru tipuri- re împotriva tupinilor HPV 6 și 11, este că a populațiilor.
– Sunt multe teste care au fost deja va- le 16 și 18 și optimă pentru celelalte tipuri incidența acestei boli a fost redusă sem-
lidate și astăzi sunt utilizate în majorita- virale. nificativ la zece ani postimplementare a Dr. Roxana DUMITRIU
4 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 OPINII
COLEGI CU HIPOCRATE
Despre medicalizarea vieții
Mesaje care dau de gândit Lume peste lume sosește în gara Mont-
parnasse cu sufletul la gură. E grevă la Căile
a telomerilor și evaluarea avansată a stre-
sului oxidativ. Mai toate aspectele existen-
jăm pe cetățeni să facă alegeri corecte în
ceea ce privește hrana, băutura și timpul
Aveam cu totul alt plan pentru rubrica Mărturisesc sincer că, în primul semes- ferate. În platoul unei televiziuni se exami- ței au devenit subiect de recomandări de lor liber”, a adăugat acesta. Pe scurt, ești
de astăzi. Însă câteva dintre comentariile tru, microbiologia a fost materia la care chi- nează legătura din- experți. bolnav pentru că ai dus o viață destrăbălată
pe care le-am primit după ultimele cursuri ar mi-a fost drag să învăț și nu am făcut-o tre sănătatea cetă- Putem să remarcăm cu destulă ușurință, și ai acumulat factori de risc.
ținute în anul universitar 2017–2018 m-au doar pentru a promova un examen. De Dilatarea discursului medical are aici
țenilor și greva care fără să cercetăm aici pertinența diagnosti-
determinat să includ următoarele citate. asemenea, recunosc aplicabilitatea și ro-
„induce un stres celor sau să punem la îndoială suferința o funcție precisă: maschează cauzele pro-
„Vă trimit acest e-mail în urma conver- lul ei deosebit de important, în comparație
negativ din toate celor afectați, că oamenii funde ale maladiilor, care de multe ori sunt
sației cu un student, coleg de an cu mine, ce cu alte materii din acest an. Vă consider
punctele de vedere, care nu se încadrează în sociale, economice sau de
mi-a povestit cât de emoționant a fost pen- (deși ați spus să nu facem asta) un model
amestecat cu frica nicio categorie terapeuti- mediu (5), exact domenii
tru el ultimul curs de microbiologie. Deși demn de urmat, un om credincios, munci-
de a pierde trenul că devin rari și că scena- pe care statul, progresiv,
teama mea pentru unele aspecte ce țin de tor și perseverent, iar ceea ce am apreciat
și un sentiment de riul fantastic al doctorului le părăsește. Astfel, mul-
propria-mi persoană este mare, cu toate că cel mai mult la dumneavoastră și aș vrea să
transpun și în comportamentul meu de stu- lipsă de vigoare”, C. K. Meadov (1), care de- ți oameni cred că, dacă nu
frica mă copleșește uneori, mă concentrez sunt bine, este vina lor și
dent și viitor medic este că întotdeauna, în anunță un doctor. „O să aibă repercusiuni scria reperarea ultimului
mai greu... credința în Dumnezeu mă ajută, că stilul de viață i-a împins
orice ați făcut, ați fost un profesionist, care asupra somnului, scade imunitatea și cre- om sănătos undeva pe lângă
la fel cum m-a ajutat și până acum să trec înspre maladie, nicide-
și-a făcut și își face munca exemplar, fără ează tulburări de comportament până la Kansas, în persoana unui
prin toate. Nu am reușit să vin, dar emoțiile cum că starea lor poate să
loc de reproș. depresie”, reia el. „Et ça, c’est très mauvaise profesor de algebră de 53
colegului m-au ajutat să simt puțin din fie o reacție sănătoasă sau
Cuvintele pe care ni le-ați adresat la ul- pour la santé.” (Și asta e foarte rău pentru de ani, devine verosimil.
atmosferă. Vreau să vă mulțumesc pentru un refuz de adaptare la un
timul curs, despre colegialitate, nu au mai sănătatea ta.) A. Huxley spunea: „Me-
că mi-ați fost profesor, ajutor și de foarte mediu în care condițiile de
fost grăite de vreun alt asistent sau profe- Din ce în ce mai multe aspecte ale exis- dicina a avansat atât de
multe ori m-ați motivat să pot mai mult, viață sunt dificile sau insu-
sor cu care am interacționat (ca și cum nu tenței sociale sau biologice a oamenilor au mult, încât nimeni nu mai e
să fac mai mult, să îmi deschid mai mult portabile.
ar conta aceste lucruri). În mod clar sunt de devenit domenii de intervenție medicală, sănătos”.
ochii. Nu îmi imaginam la începutul anului Politicile de culpabilizare
mare preț, dar, din păcate, mulți nu le vor prin includerea lor în sfera patologicului Pentru mulți oameni,
că va fi așa. Mereu îmi voi aduce aminte de conduc la programe de în-
lua în considerare și nu vor aplica aceste sau definirea cu termeni medicali. Fie că e expansiunea medicinei este
Institutul «Cantacuzino» cu drag, cu dor, dreptare. Noul cod de bună
sfaturi după ce vor deveni medici, ceea ce vorba de sarcină și naștere, pierderea pă- semn de progres și, în sen-
având cuvintele dumneavoastră în minte. purtare, dacă-ți dorești o
este un lucru foarte trist. Este, de asemenea, rului, îmbătrânire sau controlul greutății, sul acesta, scăderea morta-
Colegul mi-a spus mottoul de săptămâna stare de sănătate optimă,
foarte trist că, încă din facultate, din motive de moarte și expunerea la soare, toate sunt lității infantile și creșterea
aceasta: «Lucrurile cu adevărat mari nu

©drei_invaliden_maschinenmnner
care nu-mi sunt clare, ne sunt sădite și în- fenomene care necesită sfatul și încadrarea speranței de viață sunt ar- presupune, înainte de toa-
se vând și nu se cumpără». (...) Sper doar tipărite în comportament și atitudine ura, medicului. Boli răspândite astăzi – precum gumente. Cu toate acestea, te, siguranță. „Safety” este
să mai am șansa de a mai avea profesori disprețul, ranchiuna și lipsa de empatie tulburarea hiperkinetică cu deficit de aten- chestiunea graniței dintre noul cuvânt de ordine. „Nu
precum dumneavoastră – și să știu și să îi sau dorința de a ne ajuta între noi. Sper to- ție, sindromul alcoolic fetal, anorexia, sin- normal și patologic rămâne neglija pericolul bolilor cu
apreciez din timp. Este mare păcat că abia tuși ca măcar unii dintre noi să încerce să dromul de oboseală cronică, osteoporoza și valabilă, cu atât mai mult transmitere sexuală! Fii
spre final ne dăm seama câte lucruri am în- aducă o schimbare în bine în această priv- fibromialgia, dependența de alcool, de jo- cu cât independența știin- sigur de sănătatea ta!”, stă
vățat, avem de învățat, și nu mă refer doar ință. Nu am destule cuvinte să vă pot arăta
curi de noroc sau sindromul premenstrual țifică este amenințată de interese financi- scris pe un fluturaș. Excesul, desfrâul con-
la informațiile medicale. Cursul dumneav- aprecierea pe care v-o port și nici să vă pot
– nu erau cunoscute acum 40 de ani. Alte are (2). Sunt mulți bani de câștigat de pe duc la boală: odată ce legătura dintre mora-
oastră a fost mult mai mult de-atât. Un curs mulțumi pentru ce ne-ați dăruit în acest an,
situații morbide, cum ar fi timiditatea sau urma metamorfozării oamenilor în bolnavi lă și sănătate este construită, controlul sti-
esențial pentru viața noastră ca medici. care s-a terminat prea repede. Recunosc că
fobia socială, erau considerate pe vremuri (3) și a transformării sănătății în obiect de lului de viață sub amenințarea bolii devine
Doresc să vă spun din nou ce am spus în am fost, într-adevăr, trist în momentul în
trăsături de caracter. consum. un mecanism de disciplinare a societății
primul e-mail legat de motivație și volun- care ultimul filmuleț proiectat s-a terminat
Lărgirea intervalelor de definire a hi- Virgiliu scria că își „distruge sănătatea în numele prevenției medicale. Nu spu-
tariat: să nu vă opriți din ceea ce faceți!” și am realizat că s-a încheiat drumul meu,
pertensiunii arteriale, a hipercolestero- cel care căznește s-o păstreze”. Astfel, in- nea unul dintre personajele lui Tolstoi că
Un absolvent al facultății de medicină ca student în anul 2 la institut, la ora de
lemiei sau a obezității a crescut conside- flația medicală a devenit sursă de teamă, de „vindecarea sifilisului înseamnă protejarea
care a participat la curs a spus: „Nu știu cât microbiologie. Vă doresc serii viitoare care
rabil numărul de pacienți care necesită preocupare obsesivă față de starea sănătății viciului”?
de sensibilizați au fost studenții, dar mie sper să fie mai compliante decât noi și mai
tratament. proprii, cum de altfel participă și la slăbirea Controlul social asupra individului nu
mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut cursul dornice să devină «medici buni sau foarte
În Uniunea Europeană, 28% din adulți legăturilor dintre oameni, atât timp cât ori- se realizează doar prin ideologie, ci și prin
dumneavoastră, pentru că m-a atins din buni și oameni – pe măsură»”.
au suferit în ultimul an de o tulburare min- ce suferință trebuie îngrijită de un expert, corpul lui. Consecința directă a medica-
multe motive (...) pentru că de prea puține Finalul acestui articol vine tot de la un
tală, iar 32% din ei aveau o alta asociată. acolo unde, de multe ori, familia și prietenii lizării vieții este regularizarea strictă a
ori, în timpul facultății, cineva ne inspiră viitor coleg, care a spus: „Am așteptat să
Împreună cu mai mulți colegi am făcut aveau rolul principal. Ca orice remediu, și comportamentelor. Cum spunea Gilles De-
asemenea sentimente în timpul unui curs ajung acasă și să mă pot lăsa cu adevărat
cuprins de emoția acestui ultim curs, ultim câteva teste de anxietate, tulburare bipo- medicina în exces poate fi vătămătoare. (4) leuze: o „societate de control”, populată de
– și pentru că simțeam nevoia unui discurs
mesaj, pentru că, de teama de a nu stârni lară și ADHD recomandate de Asociația Există și alte consecințe ale medicaliză- „bolnavi potențiali” și „subiecți la risc”.
motivațional. Mi-au plăcut foarte mult și
filmulețele de la final. Cel cu cercul de mi- compătimire (ceea ce nu aș dori nici prin americană de psihiatrie. Toți am primit o rii vieții. Începând cu anii ’80, în Occident, Dr. Alexandru CUPACIU
crobiologie m-a făcut să îmi pară rău că nu aceste câteva rânduri – și de aceea regret că suspiciune diagnostică și recomandarea de în numele promovării sănătății, a avut loc
Bibliografie
am făcut microbiologia în timpul facultății nu există opțiunea «e-mail anonim»), mi- a consulta un psihiatru. Oamenii tineri și o creștere importantă a intervenției statu- 1. Meador CK. The last well person. NEJM
cu dumneavoastră (...) poate m-ar fi atras am înghițit lacrimile de la finalul piesei pe aparent sănătoși sunt poftiți să-și verifice lui în viața privată a cetățenilor, în vremuri 1994;330:440-1
mai mult încă de pe atunci”. care ați ales-o. Am retrăit amintiri și difi- periodic starea de sănătate: pachetul „Juni- în care același stat și-a abandonat treptat 2. Cupaciu A. Legea profitului în industria farmaceu-
cultăți pe care le-am întâmpinat în cursul tică. Viața medicală. 2017(17):1
Tot în regimul emoțiilor unor actua- or” propune, la ofertă, pentru copiii de la 2 funcțiile lui sociale și economice. „Multe 3. Moynihan R, Henry D (2006) The Fight against
li colegi, foști studenți: „Ne-am bucurat vieții. Am întâlnit oameni buni și mai puțin la 18 ani, măsurarea calciului, a fosfatazei probleme grave de sănătate sunt cauzate de Disease Mongering: Generating Knowledge for Action.
foarte mult că am participat azi la curs. buni, care ne-au făcut viața mult mai grea alcaline și un examen coproparazitologic. alegerile personale, de stilul de viață nesă- PLoS Med 3(4): e191.https://doi.org/10.1371/journal.
Ne uitam la studenți și ne gândeam că în decât era deja (nu voi da detalii, a fost un Pentru cei care vor să aibă parte de „noua nătos pe care oamenii l-au ales”, a declarat pmed.0030191
an urât care mi-a marcat începutul ado- 4. Too much medicine. BMJ 2002
urmă cu un număr de ani eram ca ei. Ne medicină” și de o sănătate exuberantă se David Cameron. „Trebuie să promovăm un 5. Cupaciu A. Consecințele inegalității sociale asupra
amintim foarte bine cum a fost la noi ul- lescenței) și de atunci, odată intrat la liceu recomandă analiza neurotransmițătorilor, comportament responsabil și să-i încura- sănătății. Viața medicală 2017(20)
timul curs. Ne gândeam cât de mult ne-au într-unul din orașele frumoase ale acestei
țări, am hotărât că voi reuși să am grijă și de
folosit toate sfaturile și învățăturile prim-
familia mea de unul singur. Și tare le mulțu-
ite de la dumneavoastră. Cât de important
este să existe cineva care să te călăuzeas-
că. Apreciem foarte mult că, în ciuda a tot
mesc și acum părinților mei că au avut în-
credere în mine, în noi. Pentru că de atunci
drumul mi-a devenit mai lin. Cineva a vrut
Cursă cu frâna de mână trasă
ce se întâmplă, reușiți să rămâneți același Vă mărturiseam într-un editorial că
ca eu să nu mă abat de la drum, Cineva că recuperarea societății noastre va urma invazive, explorări imagistice disponibile
om minunat și dedicat studenților. Ne atunci când am început activitatea ca me- același curs al recuperării medicale, aceste
care știa câtă iubire de oameni îmi dăruise, pe scară largă și în urgențe. De asemenea,
amintim că aveam lacrimi în ochi la gân- dic, la câțiva ani după Revoluție, condiția metehne persistând în sistemul medical. putem vorbi în această perioadă de intro-
Cineva care voia să intru la facultatea de
dul că ne vom despărți de dumneavoastră. medicină din București. Aveam program: doctorului român Totuși, acum situația s-a schimbat conside- ducerea unor noi terapii într-un timp rela-
Dar iată că, deși au trecut atât de mulți într-o zi gospodăream, în alta plăteam fac- era destul de difi- rabil, libertatea de mișcare a medicilor este tiv nu prea mare de la apariția lor la nivel
ani, dumneavoastră sunteți încă alături de turi și în restul timpului învățam. Niciodată cilă. Acesta profesa totală și majoritatea medicilor tineri sau mondial. Acest trend nu este doar recent,
noi. Lăsând în urmă gândurile noastre, ne nu am mai spus că a fost greu, ci am spus într-un sistem me- chiar mai experimentați au ales să pără- îl putem observa încă de la începutul mi-
dorim mult să fiți bine și ne rugăm să fie «este șansa mea». Dar băiețelul din filmuleț dical care din start sească sistemul medical public, fie pentru a leniului, România fiind printre primele țări
așa. Doamne ajută!”. a mișcat ceva în mine, melodia o mai ascul- îl punea în postura profesa în sistemul privat, fie pentru a pro- care au introdus moleculele inovative în
Un viitor coleg mi-a scris: „Țin să vă tasem, dar nu a avut același efect. de a accepta com- fesa într-o altă țară cu un sistem medical tratamentul cancerului, la scurt timp după
compun acest mesaj ca să vă mulțumesc Vă mulțumesc că ați trezit în mine promisurile, ca să mai evoluat. apariția inhibitorilor de tirozin-kinază ca
pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru emoții care mă fac să spun... vă mulțumesc „se descurce” într-o Se vorbește de multe ori de terapie țintită molecular. În 2001,
toate sfaturile înțelepte și valoroase, pen- că în acest an ne-ați amintit de atâtea ori societate care păs- lipsurile sistemului medical româ- pacienții români cu leucemie mie-
tru numeroasele posibilități de voluntariat că este nevoie de noi pentru o lume mai tra încă mentalitatea clasei muncitoare, ce nesc, se promovează îngrijirile me- loidă cronică primeau acest trata-
și cercul de microbiologie, de care nu am bună! Vă mulțumesc că ne-ați amintit susținea intelectualii și profesioniștii care dicale din alte țări europene, însă ment, care a schimbat semnificativ
profitat cum ar fi trebuit, recunoscând și în nenumărate rânduri să cooperăm, să „îndrăzneau” să termine o facultate. nu prea se amintesc realizările sis- o boală letală de cele mai multe ori
eu că am fost, așa cum ne-ați rugat pe bună construim relații bazate pe colegialitate; Poate pentru a menține un standard temului nostru de sănătate. Dacă într-o boală cronică, cu supraviețu-
dreptate să nu fim, fraieri, pentru dojenir- sunteți singurul care ne-a adus și ne aduce social al activității medicului, sistemul me- este să compar, la un sfert de se- ire similară cu populația generală.
ile pe care le meritam, însă venite ca din acest aspect în vedere. Vă mulțumesc dical își conservase o mentalitate și mai col, medicina românească, trebuie De câțiva ani, asistăm la vinde-
partea unui coleg sau chiar prieten, nu a că luptați pentru interesul național! Vă veche, aceea a imaginii de stăpân absolut să constat că posibilitățile de tratament și carea pacienților cu hepatită cu tratament
unui om cu mult peste noi, care putea trece mulțumesc că ne-ați tratat cu respect (in- al factorilor de decizie pe linie administra- chiar de îngrijire a pacienților s-au schim- „interferon-free”. Moleculele inovative
pasiv pe la curs, fără a-l interesa soarta clusiv citind și răspunzând la atâtea e-mai- tivă, inclusiv al șefului de secție de spital, bat foarte mult, inclusiv în sistemul public. apărute în ultima vreme sunt introduse
noastră, așa cum procedează majoritatea. luri, dând atâtea sfaturi medicale cerute de care se răsfrângea și asupra celorlalți me- În perioada de început a activității treptat și ne permit în prezent să obți-
Când v-am scris primul e-mail, v-am spus noi, ajutându-ne la nevoie, corectând cu at- dici din subordine și probabil că impunea mele, multe dintre țintele terapeutice erau nem răspunsuri terapeutice de nesperat
de «auzitele» de la colegii mai mari, cum enție atâtea lucrări scrise... un mare wow!). un oarecare respect din partea pacienților limitate, de cele mai multe ori fiind vorba în trecut, iar în scurt timp se pare că vor fi
că ora de microbiologie este urâtă sau ne- Vă mulțumesc că iubiți studenții!”. față de medici. eventual de o ameliorare a stării de să- disponibile inclusiv tratamente de
folositoare, notele mici sau profesorii «răi». Așa cum, după 45 de ani de comunism, nătate. În prezent, timpul de reacție este terapie celulară.
Voi folosi din nou cuvântul cu pricina, nu- Prof. dr. Mircea-Ioan POPA, nici societatea românească nu și-a reve- mult mai scurt, sunt disponibile proceduri O mare parte a acestor realizări au im-
mindu-i pe ei fraieri. UMF „Carol Davila” București nit, mi-e teamă că ar trebui să considerăm de intervenție rapidă, cu mijloace minim plicat și societatea civilă, chiar prin asoci-
ații de pacienți, care în trecut nu existau
în peisajul medical românesc. Sigur, aș-

Educația pentru sănătate în școli – teptările sunt din ce în ce mai mari, ca și


costurile, și ne dorim ca noile terapii să fie

fundament al prevenției
disponibile imediat. Întârzierile sunt gene-
rate și de schimbarea greoaie a instituțiilor
și chiar a cadrului legal. Este greu să câștigi
cursa, dacă mergi cu frâna de mână trasă.
De curând am avut șansa să particip la o care știu cum să ne învețe copiii. Dar dacă rea unei conduite preventive pentru a avea siderabil riscul aparițiilor unor afecțiuni De exemplu, accesul la trialuri clinice, care
dezbatere ce a avut ca temă educația pentru după 17 ani nu am ajuns nicăieri cu aceas- o populație sănătoasă. Ca asistent medical, grave. în alte țări chiar vecine este mult mai rapid,
sănătate în unitățile de învățământ. Acest tă intenție, nu ar fi mai potrivit să ne re- apreciez un astfel de demers și consider că Trebuie să gândim și să găsim, împreu- este în continuare extrem de lent în Româ-
lucru mă determină gândim strategia? Asistenții medicali au este nevoie să ne implicăm, pe toate seg- nă, cadrul legislativ, educativ, dar și moral nia, ceea ce face ca foarte puțini pacienți să
și mă motivează să dobândit competențe profesionale privind mentele profesionale necesare, pentru pu- care să permită accesul la informații cu pri- fie înrolați, respectiv să aibă acces la noile
abordez acest su- educația pentru sănătate încă din perioada nerea sa în practică. vire la sănătatea fizică, psihică și emoțio- terapii.
biect din perspectiva de formare. Trebuie doar valorificat poten- Observăm că ne confruntăm cu apariția nală a copiilor noștri. Procesul greoi de inițiere a studiilor cli-
profesionistului în țialul lor. Știu că atributul introducerii în timpurie, la vârste fragede, a unor afecți- Se spune că întotdeauna culegem ceea nice este împovărat mai nou și de cerințe,
domeniul medical. curricula școlară este exclusiv al Ministeru- uni, adicții, boli transmisibile care pot fi ce semănăm. Statisticile de la nivel euro- acreditări care nu sunt necesare în alte țări,
Recunosc că lui Educației, dar ce vreau să subliniez prevenite printr-o mai accentuată co- pean ne arată că România ocupă, la anu- dar și de potențiale conflicte de interese
prezența ministrului este faptul că asistenții medicali sunt municare și informare a copiilor noș- mite capitole din domeniul sănătății, lo- care exclud profesioniștii din această ac-
sănătății, Sorina Pin- deja o armată formată în educația tri cu privire la riscurile unei igiene curi fruntașe, dar rușinoase. Este timpul să tivitate. Mentalitatea de experiment a ră-
tea, împreună cu o pentru sănătate și de care populația necorespunzătoare, a consumului și luăm măsuri care să răstoarne statisticile. mas încă în societatea noastră, alimentată
parte din reprezentanții elitei din domeniul poate beneficia. abuzului de tutun, alcool și droguri. Este timpul să luăm, de îndată, măsuri po- de mass-media în „goana după vrăjitoare”,
medical și educațional din România, m-a Educația pentru sănătate are ca Trebuie avut în vedere că acei copii trivite care să se reflecte în statisticile favo- deși trialul clinic este opțiune terapeutică
ajutat să îmi definesc și să contextualizez prioritate formarea unor abilități de via- care conștientizează de mici importanța rabile de mâine. Vrem și putem! Sunt două în ghidurile internaționale de tratament.
opinii pe care, de altfel, noi, asistenții me- ță sănătoasă. Astăzi, în mileniul trei, când unei alimentații sănătoase, a activității fi- puncte-cheie care ne vor ajuta să reușim. Îl ascultam ieri pe ambasadorul Da-
dicali, prin Ordinul Asistenților Medicali viața individului a devenit mai complicată, zice, a igienei personale, a evitării obiceiu- Trebuie să ne unim într-o echipă puter- nemarcei, care, cu ocazia zilei naționale a
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medi- când știința și întreaga societate au evolu- rilor nocive pentru sănătate nu doar că vor nică și să convingem, pe de o parte părinții, țării sale, amintea de contribuția industriei
cali din România (OAMGMAMR), le-am ex- at, educația pentru sănătate se impune ca o adopta aceste comportamente, dar vor de- că este necesară o astfel de educație în uni- farmaceutice la îmbunătățirea sistemului
primat, cu diferite ocazii, în spațiul public. necesitate și devine o condiție esențială a veni reprezentanți ai stilului de viață sănă- tățile de învățământ, iar pe de altă parte să medical danez prin suportul economic pe
Educația pentru sănătate în școli, pen- educației unei națiuni civilizate. tos în rândul familiei și apropiaților. Putem fim convingători, prin mesajele și acțiunile care îl aduce țării sale și prin promovarea
tru mine, este o axiomă ce nu mai are ne- Sunt și voi rămâne un promotor fervent face, astfel, prevenție și o putem promova. noastre, pentru toți copiii noștri care spe- cercetării medicale. Cred că este timpul ca
voie de argumente. Am aflat, cu regret, al educației pentru sănătate ca premisă a Educația pentru sănătate în toate ti- răm să formeze tânăra generație educată și și România să înțeleagă faptul că are de
că demersurile au fost inițiate din 2001 și prevenției, nu doar din perspectiva profesi- purile de unități de învățământ trebuie să sănătoasă. Printr-o astfel de educație, nu câștigat prin facilitarea dezvoltării de tria-
că astăzi, la 17 ani distanță, nimic nu s-a onistului, cât și din perspectiva calității de acționeze la toate nivelurile și trebuie să ne atentăm la inocența copiilor, ci le salvăm luri clinice atât economic, dar și prin creș-
concretizat. Încă ne mai întrebăm: cum? părinte. Ca mamă, știu că educația pentru implicăm activ cu toții, pentru a îmbunătă- sănătatea. terea ofertei terapeutice moderne pentru
Cu cine? sănătate începută încă din perioada copi- ți și a dezvolta acest deziderat al prevenției. pacienți.
Prima opțiune a fost să formăm cadre lăriei creează fundamentul asigurării unui Deși nu toate bolile pot fi prevenite, adop- Estera STĂMOIU,
didactice. Nimic de contestat. Ei sunt cei stil de viață sănătos, formarea și deprinde- tarea unui stil de viață sănătos reduce con- președinte filiala Argeș Conf. dr. Horia BUMBEA
VIAȚA MEDICALĂ
OPINII Nr. 23 u 8 iunie 2018 5
ECUAȚIA BOALĂ–SĂNĂTATE
Disciplinele succesoare psihosomaticii: psihologia sănătății
și medicina comportamentală
Principalele științe medicale psiho- Pentru studenți, dar și pentru medicii efectul major al multor forme de psihote- cu ajutorul unor scheme comportamenta- nerează un comportament ascuns cu grijă
sociale considerate succesoare ale psi- sau psihologii tineri, există însă anumite rapie). Ajută la îmbunătățirea calității co- le aplicate față de partenerii sociali – din de ochiul medicului (de exemplu, dificultăți
hosomaticii sunt psihologia sănătății și dificultăți privind înțelegerea diferențelor municării pacientului în toate domeniile, familie sau de la locul de muncă. în viața intimă, consum de alcool sau ali-
medicina compor- dintre psihologia sănătății, medicina com- nu numai în cadrul relației cu medicul, ci și mente interzise, existența unor evenimen-
tamentală. În zilele portamentală și psihosomatică (aceasta din în aria competenței sociale. Un obiectiv si- te psihotraumatizante, jenante). În esență,
noastre, asistăm la o urmă a continuat să se dezvolte, indiferen- milar cu specificul de rigoare intră în com-
Medicina comportamentală abordarea psihocomportamentală a bolna-
coexistență „pașni- tă la apariția celorlalte două științe). Există, petența medicului practician. Include apli- vilor de către medic și psiholog ajunge să
de asemenea, posibilități reduse de a sepa- În prezent, a prins tot mai mult teren corecteze și să crească randamentul com-
că” a celor trei disci- carea (în special de psihologi) unor teste
ra aceste trei discipline din cauză că fiecare medicina comportamentală, axată pe ace- plianței terapeutice a acestora, element
pline. Deși acest fapt moderne de personalitate și a tuturor for-
dintre ele a acumulat anumite noțiuni spe- leași subiecte comune menționate mai sus, esențial în actul medical.
nu poate fi negat, el melor de psihoterapie care au calitatea de
cifice și a pregătit experții săi cu prestigiu dar punând în centrul problematicii abor-
creează confuzii de a recupera sănătatea bolnavului, în special
internațional. date aspectul comportamental al bolnavu-
ordin noțional pen- la începutul acelor boli care implică factori
tru cei care studiază Din motivele deja prezentate, dar și psihosociali în patogenia lor.
lui. Dat fiind faptul că ponderea aplicații- Psihosomatica
din considerente de ordin didactic (situații lor practice implicate în soluționarea unor
acest mare domeniu al interferenței medi- Psihologia sănătății poate să capaciteze
frecvente în care studenții pot să întrebe probleme de bază – de exemplu, complianța Psihosomatica își continuă în pre-
cinei cu psihologia și sociologia. Din acest subiecții sănătoși spre a păstra sănătatea
de ce trei discipline care tratează aceeași terapeutică sau calitatea vieții bolnavilor, zent evoluția, coexistând cu „discipline-
motiv, am considerat necesară o delimita- lor, respectând anumite restricții și apelând
problematică au trei nume diferite), m-am precum și atitudinea lor, adeseori greșită, le-fiice” (psihologia sănătății și medicina
re a sferei de preocupări specifice fiecăreia la comportamente alternative hedonice (de
simțit obligat să fac o serie de delimitări, să față de cei din proximitatea lor – reclamă comportamentală) și aprofundând studiul
dintre ele. exemplu, excursii în natură, lecturi, audiții
stabilesc accentele care trebuie puse de fie- o bună cunoaștere a comportamentului simptomelor psihice comorbide, existen-
Am pornit în acest demers de la faptul muzicale etc.), care să nu genereze îmbol-
care dintre aceste discipline pe problemele uman, a devenit necesară cunoașterea de te în majoritatea bolilor cronice: anxie-
că ele au o zonă largă de obiective comu- năviri. Trebuie accentuat faptul că omul tate, depresie, iritabilitate, alexitimie, tip
care alcătuiesc aria generală de preocupări către clinicieni (medici și psihologi) a par-
ne și că, pentru a exista drept la existență deja bolnav nu își mai poate asuma niciun comportamental A cu interiorizarea furiei
ale acestora. Am putea considera că aceste ticularităților comportamentale specifice
distinctă pentru aceste discipline, va trebui fel de risc/abatere, în timp ce omul sănă- etc. Aceste tulburări – prezente în bolile
trei discipline pot fi incluse într-o sferă mai omului bolnav în general, dar și a celor ge-
să amplificăm acele nuanțe specifice deja tos își poate permite asumarea unui risc somatice cronice, în special a celor care
largă, o adevărată „umbrelă” reprezentată nerate de o anumită patologie.
prezente spre a le atribui caracterul de tră- potențial (de exemplu, consumul unui întrunesc criteriile prezentate anterior –
de medicina biopsihosocială. Această deli- Asemenea psihosomaticii, care este îm-
sături fundamentale/definitorii pentru ști- pahar de vin). părțită în două mari categorii (denumite de prezintă o implicare etiopatogenică mult
ințele respective. mitare de preocupări este propusă din per- Psihologia sănătății ajută indivizii și
spectiva acceptării cvasiunanime în epoca autorii germani Allgemeine Psychosomatik mai importantă a factorilor psihosociali și
Argumentele noastre pentru a încerca colectivitatea să-și dezvolte atitudini sănă- și Spezielle Psychosomatik), există un sub- răspund mai bine la medicația psihotro-
această diferențiere pornesc de la faptul că noastră a modelului biopsihosocial. toase și metode eficiente pentru promova- domeniu al fundamentelor teoretice ale pă și psihoterapie, asociate tratamentului
atât psihosomatica – din care s-au desprins rea unor obiceiuri sănătoase (de exemplu, medicinei comportamentale care tratează bolii de bază.
psihologia sănătății și medicina compor- Psihologia sănătății efort fizic prin fitness, jogging, ciclism etc.), problemele principale mai sus enumera- În tentativa de a diferenția medicina
tamentală –, cât și aceste discipline suc- fără a avea senzația unui sacrificiu real. Un te și un grup de specialități medicale cu psihosomatică de cele două discipline-fiice,
cesoare ale psihosomaticii au foarte multe Această disciplină ar trebui focalizată exemplu de preocupare cu implicarea unor aplicații ale medicinei comportamentale, aparent rivale, am considerat că psihoso-
elemente comune. De exemplu, toate au în aria medicinei profilactice, având drept cercetări științifice de înaltă ținută este ca de exemplu în cardiologie (Ellen Dor- matica ar trebui să se concentreze pe cerce-
un cuprins sau o tablă de materii aproape scop promovarea și cultivarea sănătății la cel referitor la campaniile inițiate în țara nelas – Psychotherapy with Cardiac Pati- tarea mecanismelor intime ale transpunerii
identică în tratatele consacrate lor. Coexis- subiecții sănătoși prin analizarea moti- noastră de colectivele conduse de prof. dr. ents: Behavioral Cardiology in Practice), în tulburărilor psihologice – cel mai frecvent
tența lor ca entități distincte poate să aibă vației/a rădăcinilor adoptării unui stil de Adriana Băban, care au evidențiat obstaco- medicină dentară (Gabriela Iorgulescu și prin intermediul distresului – în modificări
drept cauză faptul că accesul este diferit viață sănătos. Se ocupă de prevenirea dis- lele reprezentate de mentalitățile greșite Ioan Bradu Iamandescu – Medicina com- fiziologice și chiar morfologice (la nivel bi-
pe anumite obiective și metode (comune tresului prin îmbunătățirea mecanismelor ale populației – și de cauzele acestora – portamentală dentară), în gastroenterolo- omolecular) care interesează sistemele re-
tuturor), iar tradiția lor deja consolidată, de coping și prin „colecționarea” a cât mai în acceptarea vaccinării antirujeolice gie (Dan Dumitrașcu și Laurențiu Nedelcu glatorii neuro-endocrino-imunologice.
cuplată cu ambițiile/orgoliile inerente ale multor eustresuri (conceptul lui Selye, pe și anti-HPV. – Neurogastroenterology) sau în alergolo- Este obligația medicinei psihosomatice
exponenților acestor discipline (autorități nedrept eliminat, dar care tinde să fie rea- Intervenția psihologului poate crește gie (Ioan Bradu Iamandescu – Psychoneu- să furnizeze explicații de ordin biomedical
în domeniu), tinde să conserve această bilitat; „stresul bun” contribuie la creșterea motivația individului și abilitățile sale de a roallergology). pentru înțelegerea și argumentarea rolului
tradiție. imunității, longevității și ar putea constitui evita și de a face față situațiilor de distres Medicina comportamentală va trebui să factorilor psihosociali în apariția și evoluția
se concentreze pe: comportamentul per- bolii, dar și, în sens contrar, în diminuarea
soanei bolnave, atitudinea sa referitor la sau chiar stoparea evoluției sale (sau, în

Rezidenți români pe primul loc boală (inclusiv calitatea vieții) și relația sa


cu medicul; explorarea reprezentărilor co-
gnitive asupra bolii și întărirea complianței
unele cazuri mult mai rare, chiar în vinde-
carea acesteia).

terapeutice; corectarea comportamentelor


Ordinea valorică clasează românii ca Nu doar cantitatea i-a adus pe reziden- dr. Alina Popescu (Timișoara). Dr. Teodora
de risc pentru boală (mai ușor de efectu-
Medicina biopsihosocială
fiind primii la mortalitate infantilă, primii ții români de gastroenterologie pe primul Surdea-Blaga (Cluj) a susținut o lecție de-
la maternitate juvenilă, la tuberculoză, la loc, ci și calitățile lor vocale. În condițiile dicată psihosomaticii în gastroenterologie at decât la persoanele sănătoase, dat fiind
Aceste propuneri, elaborate de mine, au
mortalitate prin boli hepatice sau ciroză în care țările participante nu concurează și a prezentat cazul unei paciente cu con- pericolul agravării bolii deja existente);
fost prezentate la Conferințele de psihoso-
alcoolică, iar la multe alte clasamente ne pentru vreun premiu profesional, s-a insti- stipație severă investigată exhaustiv. Prof. aplicarea unor psihoterapii, dominate de
matică de la Freiburg (2009) și Sibiu – Aso-
găsim pe podium sau în top. tuit tradiția unui concurs de cântece între dr. Franco Bazzoli (Bologna) a vorbit des- psihoterapia cognitiv-comportamentală și
ciația Europeană de Psihosomatică (2014).
Exemplul prezentat în continuare este psihoterapiile de relaxare, dar axate și pe
Ele ar putea avea drept corolar unificarea
unul pozitiv și vine să echilibreze situația. tratarea anxietății și depresiei.
acestor trei discipline sub egida unei științe
Câmpul de preocupări al medicinei
Românii au fost cei mai numeroși la școala deja acceptate, de largă cuprindere – medi-
comportamentale ar putea să mai cuprindă
de vară a Uniunii europene de gastroente- cina biopsihosocială.
în mod prioritar calitatea vieții în principa-
rologie. Această formă de educație „live” a Se poate spune că, indiferent de divergen-
lele boli, în special cronice, prin evaluarea
fost inițiată cu peste 15 ani în urmă și se țele din sânul domeniilor de interferență
diferitelor lor aspecte (în special emoțio-
desfășoară în fiecare an la Praga, de obi- dintre medicină și psihologie, medicina bi-
nale și de adaptare socială). Acest demers
cei în iunie. Din motive de corelare cu alte opsihosocială se concentrează pe atingerea
se poate face cu ajutorul chestionarelor
manifestări științifice, anul acesta s-a des- a două ținte majore: „reumanizarea califi-
generale aplicabile în orice boală (ex. MOS-
fășurat, în mod excepțional, în perioada cată” a activității medicale, prin antrena-
SF36) sau specifice unor boli mai impor- rea în vastul domeniu al sănătății a altor
24–27 mai. La încheierea unei sesiuni tante și mai frecvente (chestionare pentru
Din România au fost selectați 30 de par- discipline umaniste (psihologia, sociologia,
sindroame dureroase, boli dermatologice, antropologia), și optimizarea procesului
ticipanți, dintr-un total de 160 de cursanți națiuni la seara festivă. Concursul s-a de- pre infecția cu Helicobacter pylori. Cursul boli alergice – astm, urticarie, polinoză –,
acceptați. Selecția a fost strânsă, implicând terapeutic prin asocierea psihologului în
rulat asemenea celui de la Eurovision, fie- a fost coordonat de prof. dr. Radu Țuțuian boli reumatologice, cancer, hipertensiune demersul diagnostic (vizând componenta
o concurență de doi la unu. Și cu un an în care echipă primind voturi de la audiență (Berna), codirector, alături de dr. Roberto arterială și boală cardiacă ischemică).
urmă, românii au fost cei mai numeroși, psihologică a bolii – psihosomatică și so-
și, spre bucuria delegației românești, con­ Penagini (Italia), dr. Tomica Milosavljevic Cunoașterea principalelor dificultăți de matopsihică) – și în demersul psihoterape-
atunci participând la cursuri aproximativ cursul a fost câștigat de reușita interpretare (Serbia) și semnatarul acestor rânduri, din adaptare ale pacienților la rigorile bolilor utic, axat pe recuperarea somatică și psihi-
40 de tineri rezidenți de gastroenterologie. a șlagărului „Dragostea din tei”. România. ușurează comunicarea lor cu medicul. De că, ambele cu accent pe comportamentele
Participarea lor este cu atât mai meritorie Cursul de gastroenterologie a constat Programul educațional al Uniunii euro- asemenea, ar putea oferi în cazul celor mai cu risc pentru recidivă, dar și pentru apari-
cu cât a decurs în urma unei selecții rigu- în lecții plenare și prezentări de caz in- pene de gastroenterologie a fost foarte bine severe boli o sursă prețioasă de informații ția altor boli psihosomatice.
roase, în acele zile, la Craiova, desfășurân- teractive. Temele de formare au fost: en- evaluat de cursanți. Sperăm că România va pentru psihoterapeuți. Aceștia sunt che-
du-se Congresul Național de Gastroente- doscopie, ecografie, elastografie și puncții fi prima din Europa la școala de vară de la mați să rezolve cazurile cele mai dificile, în
rologie. Praga a găzduit cursanți din 27 de hepatice, endosonografie, manometrie, Praga și anul viitor. special dintre acelea care nu răspund la un Prof. dr. Ioan Bradu
țări, dar niciuna dintre acestea nu a avut consiliere dietetică și histologie. Cursurile tratament optim prescris, sugerând o im- IAMANDESCU,
mai mult de zece participanți. de imagistică au fost coordonate de conf. Prof. dr. Dan DUMITRAȘCU plicare a unor factori psihosociali care ge- UMF „Carol Davila”, București

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ LA DISTANȚĂ: „ACTUALITĂȚI ÎN MEDICINA CLINICĂ”


Săptămânalul „Viața medicală“ vă invită să partici-
Prin completarea formularelor programului EMCD din ziarul Viața Medicală, sunteți de acord ca datele personale (CNP, pați la programul de educație medicală continuă la distan-
Întrebări EMCD nr. 23/2018
nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență și e-mail) să intre în baza de date a SC VIAȚA MEDICALĂ
ROMÂNEASCĂ SRL. Viața Medicală își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing ță  (EMCD) „Actualități în medicina clinică”, organizat
informațiile menționate anterior, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul în parte­neriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Psihologie medicală 86. Elementul care pledează pentru
activității companiei. Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa S.C. VIAȚA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ „Carol Davila“ București, creditat de Colegiul Medi­cilor din diag­nosticul de tremor esenţial este:
S.R.L – Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu 22, etaj 11, sector 5, București, cod postal 050883 sau pe e-mail la adresa:
redactia@viata-medicala.ro, publicația noastră se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în România cu 10 credite EMC. Programul EMCD se adre- 81. Psihologia sănătăţii are drept scop: a. tremorul de acţiune;
date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR ce vor intra în sează membrilor CMR. Coordonatorul programului este
a. prevenţia secundară; b. tremorul focal izolat;
vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. acad. Constantin Popa. c. tremorul ortostatic cu frecvenţă
Regulament
b. prevenirea distresului;
peste 12 Hz;
c. prevenirea eustresului;
d. tremorul specific unei poziţii.
La programul EMCD poate participa orice medic membru d. eliminarea copingului.
TALON DE PARTICIPARE al Colegiului Medicilor din România. Săptămânalul „Viața me- 87. Este considerat a fi unul din criteri-
dicală“ va publica, în numerele 15–24/2018, câte un chesti- 82. Medicina comportamentală trebuie
EMCD „Actualități în medicina clinică”, nr. 23/2018 ile electromiografice pentru diagnosti-
onar cu zece întrebări, numerotate de la 1 la 100 (câte zece pe să se concentreze pe următoarele ele- cul tremorului esenţial:
număr). Întrebările, formulate pe baza articolelor științifice mente, mai puţin:
publicate în numerele respective, vor avea un singur răspuns a. semnale electrice artimice date
a. comportamentul persoanei de tremorul postural;
corect (complement simplu). Participanții sunt obligați să răs-
Dr. ……………………………………………………………………………………………………… pundă la toate întrebările, pentru a fi incluși în calculul final al
bolnave; b. schimbarea amplitudinii
punctajului. Vor fi declarați promovați participanții care răs- b. atitudinea pacientului faţă de tremorului după concentrare
………….……………………...................................................................................... boală; mentală;

(nume) (prenume)
pund corect la cel puțin 75 de întrebări (75% din total). Aceștia
vor primi, la finalul programului, un certificat eliberat de or- c. întărirea complianţei c. frecvența semnalelor mai mare
ganizatori, care va face dovada promovării programului EMCD terapeutice; sau egal cu 4 Hz;
Medic ………………………………………...……………………………………………………..… „Actualități în medicina clinică” și a obținerii celor 10 credi- d. cercetarea mecanismelor intime d. prezenţa latenţei tremorului
te EMC acordate de CMR. ale tulburărilor psihologice. în momentul trecerii într-o
………………………………….................................................................................... Obligațiile participanților. Medicii participanți la pro-
(gradul profesional) (specialitatea)
anumită postură.
gramul EMCD „Actualități în medicina clinică” vor trimite
83. Eustresul are următoarele caracte-
redacției răspunsurile la întrebările publicate în săptămâna- 88. Cantitatea de transportori de do-
lul „Viața medicală“, precum și talonul de participare cu toate ristici, cu o excepţie:
Date de contact: tel. ……………………………………....... e-mail …………………………… pamină nu este redusă în:
câmpurile completate, printr-una din următoarele modalități: a. este o consecinţă a distresului;
…………………………….......................................................................................... b. creşte imunitatea; a. boala Parkinson;
l prin e-mail, săptămânal, la adresa: emc@viata-me-
dicala.ro, pentru fiecare număr în parte; răspunsurile vor fi c. creşte longevitatea; b. AVC;
trimise sub forma unei liste cuprinzând numărul întrebării și c. atrofia multisistemică;
d. poate constitui efectul major al
Cod numeric personal: c c c c c c c c c c c c c litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare între- d. paralizia supranucleară progre-
multor forme de psihotepatie.
bare; toate datele cerute în talonul de participare vor fi intro- sivă.
duse în corpul mesajului; mesajelor primite la adresa de mai
Certificatul de participare va fi expediat la adresa: sus li se răspunde automat cu o confirmare de primire. Neurologie 89. Tremorul indus medicamentos
l prin poștă, lunar, la adresa: „Viața medicală“, Green poate să apară din cauza tratamen-
Nume… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . Gate, bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 11, sector 5, Bu- 84. Localizarea tremorului la nivelul tului cu următoarele substanţe, mai
curești, specificând pe plic: „Pentru Programul EMCD Actu- membrelor superioare poate sugera puţin:
localitatea ................................................., strada .............................................. alități în medicina clinică”; în același plic vor fi introduse una din următoarele, mai puţin: a. procainamidă;
toate taloanele de participare publicate în luna respectivă, a. tremor esenţial; b. amiodaronă;
...................................................................nr. ......, bl. ........, sc. … et...., ap.  ........, cu toate câmpurile completate; taloanele publicate în nu- b. boală Parkinson; c. cimetidină;
merele din luna mai vor fi trimise împreună cu taloanele din c. tremor indus medicamentos; d. beta-blocante.
sector/județ ............................, cod poștal .........………………. 8 și 15 iunie 2018.
d. tremor Holmes.
Certificatele de participare vor fi trimise de redacția noas-
tră, către participanții declarați promovați, la adresa indicată
90. Este considerat a fi medicament de
de aceștia în talon. Expedierea certificatelor de absolvire se va 85. Tremorul esenţial asociat cu tremo- primă linie în tratamentul tremorului
Răspunsuri:
face după data de 15 iulie 2018. rul de repaus ar trebui considerat: esenţial:
81. c 83. c 85. c 87. c 89. c Organizatorii nu vor fi responsabili pentru taloanele de a. tremor esenţial plus; a. topiramat;
participare incomplete sau ilizibile. Pentru întrebări și detalii b. tremor cerebelos; b. primidonă;
82. c 84. c 86. c 88. c 90. c
suplimentare, contactați-ne la adresa: emc@viata-medicala.ro c. tremor fiziologic; c. clonazepam;
sau la tel.: 021.315.61.09. d. tremor ortostatic. d. toxina botulinică.
6 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 ARS MEDICI

Tremorul esențial, o boală progresivă cu prognostic bun,


la o diagnosticare corectă și un tratament adecvat
Tremorul este o mișcare hiperkineti- identificate în mod clar. La nivelul aces- torilor GABA-A și prin anumite zone intracerebrale: la nivelul ta-
că, oscilatorie, involuntară, ritmică, a unui tor cromozomi au fost identificate genele efect antagonist asupra lamusului (VIM – nucleul ventro interme-
segment al corpului pe un plan fix. Tre- ETM1, ETM2, ETM3. La nivelul locusului anumitor receptori glu- diar), zona subtalamică posterioară și zona
morul este rezultatul contracțiilor muș- ETM1 s-a descoperit o variație Ser9Gly taminergici. Acest me- incertă. Tehnica este considerată standard
chilor agoniști și antagoniști antrenați de a genei DRD3. Prin studii genomice s-au dicament se poate lua în de aur, aceasta putând reduce tremorul cu
un semnal oscilant provenit de la nivelul găsit alte două gene asociate cu tremorul considerare în cazul celor 70%. Efecte secundare pot fi: complicații
sistemului nervos central (SNC). Frecven- esențial: LINGO1 și SLC1A2. Mai recent, care nu răspund suficient legate de electrozi, setări și tehnică ope-
ța tremorului poate fi mare (>7 Hz), medie prin secvențiere genomică, s-a descope- de bine la medicamentele ratorie (25%), parestezii (6–36%), dizartrie
(4–7 Hz) sau mică (<4 Hz), amplitudinea rit gena FUS la o familie mare prezentând de primă linie. Doza iniți- (3–18%), ataxie (6%), scăderea forței mus-
nefiind critică pentru diagnostic. În litera- membri cu tremor esențial, cu origini fran- ală este de 25 mg/zi. Doza culare la nivelul membrelor (4–8%), tulbu-
tura de specialitate sunt descrise tremorul ceze și canadiene. A urmat gena HTRA2 și zilnică este de 200 mg, rări de echilibru (3–8%), distonie (2–9%)
de repaus și tremorul de acțiune (care apa- apoi gena TENM4, iar cercetările continuă. de două ori pe zi. Doza și complicații perioperatorii (hemoragie
re odată cu contracția voluntară a mușchi- Factorii de mediu descriși până în pre- maxima este de 400 mg/ intracerebrală, accident vascular cerebral,
lor), având următoarele subtipuri: tremor zent ca fiind cauzatori de tremor esențial zi. Efectele adverse ale infecție locală);
postural, tremor izometric, tremor kinetic sunt alcaloizii beta-carbolinici (harmalină, acestuia pot fi: alergii, 2. Talamotomie prin radiofrecvență;
(simplu, intențional sau specific unei anu- harman) și plumbul. scădere în greutate, ano- 3. Talamotomie cu gamma knife (GK) –
mite acțiuni, cum ar fi scrisul sau cântatul Fiziopatologia, încă incomplet elucida- rexie, parestezii, proble- o tehnică minim invazivă în care se livrează
la un instrument muzical). tă, are la bază trei ipoteze: ipoteza rețelei Imagine DaTscan me de concentrare, tul- stereotaxic o doză mare de radiații ionizan-
Tremorul este cel mai frecvent întâlnită oscilante, implicarea cerebelului în tremo- tabolice (hipertiroidism, hipocalcemie, burări de memorie și risc te. Avantajele ei sunt inexistența riscului
tulburare de mișcare și, de aceea, cunoaște- rul esențial și ipoteza GABA. hiponatremie, hipomagneziemie, hipogli- crescut de calculi renali. Este contraindicat de hemoragii imediate și de infecție, pre-
rea acestuia este extrem de utilă, greșelile cemie, insuficiența renală cronică și insu- la femeile gravide (risc de malformații cum și reducerea tremorului în proporție
de diagnostic în acest domeniu fiind foarte ficiența hepatică), tremorul indus medica- congenitale). de 50–90%. Efectele adverse sunt puține.
frecvente, cu implicații importante asupra
Diagnosticare mentos (e foarte frecvent). Gabapentin, inițial agent anticonvulsi- Este indicat vârstnicilor, precum și celor
calității vieții pacienților. Cele mai frec- Cauzele cele mai frecvent întâlnite vant, apoi tratament simptomatic pentru care urmează tratament anticoagulant. În-
vente tipuri de tremor sunt reprezentate de Diagnosticul clinic este extrem de im- durerea neuropată, are și recomandare ni-
ale tremorului indus medicamentos sunt grijirea postoperatorie este simplă în com-
tremorul esențial, tremorul esențial plus, portant, metodele paraclinice de diagnos- vel B pentru tremor. Doza inițială este de
tratamentele afecțiunilor concomitente parație cu stimularea cerebrală profundă,
tremorul parkinsonian, tremorul fiziologic tic fiind folosite mai mult pentru a face 100 mg, crescută progresiv. Doza zilnică
cu: antiaritmice (amiodarona, mexiletina, cu o perioadă de internare mult mai scurtă
(exagerat), tremorul cerebelos, tremorul diagnosticul diferențial cu alte afecțiuni este de 1.200–3.600 mg, în trei prize pe zi.
procainamida), antidepresive (inhibitori a (o medie de spitalizare de 48 de ore);
indus medicamentos, dar nu cu mult mai care asociază tremor. În cazul pacienților cu comorbidități, cum
receptorilor de serotonină, antidepresive 4. Talamotomia prin ultrasunete focali-
puțin întâlnite sunt și: tremorul posttrau- Criteriile de diagnostic clinic ale tre- ar fi durerea (neuropatie periferică, radi-
triciclice, săruri de litiu, inhibitori ai mo- zate ghidate cu ajutorul rezonanței magne-
matic, postaccident vascular cerebral, morului esențial sunt următoarele: tremor culopatie) sau anxietatea, gabapentinul
noaminoxidazei), agenți beta-adrenergici tice (FUS – focused ultrasound). Este o pro-
tremorul din scleroza multiplă, tremorul de acțiune (kinetic sau postural) izolat la poate aduce un plus de beneficiu. Efectele
(adrenalină), antagoniști H2 (cimetidi- cedură noninvazivă, fără incizie, cu efecte
psihogen, tremorul neuropatic, tremorul nivelul membrelor superioare bilateral; secundare de care acest medicament poate
nă), antiepileptice (valproat, lamotrigină), terapeutice imediate, în urma căreia paci-
ortostatic primar și tremorul Holmes. tremorul să fie prezent de peste trei ani; cu fi responsabil sunt: creșterea în greutate, enții pot reveni rapid la viața lor normală;
neuroleptice (haloperidol, clozapina, ti-
sau fără tremor în alte regiuni anatomice amețeala și sedarea. Este necesară pruden- 5. Terapie termică laser-indusă.
oridazina), antiemetice (metoclopramid,
(ex.: cap, voce sau membre inferioare), în ță în cazul pacienților cu afecțiuni renale, Alte terapii utilizate în cazul acestor
Localizare și definiție absența altor semne neurologice, cum ar fi:
proclorperazină), antipsihotice, inhibi-
deoarece eliminarea este pe cale renală. pacienți pot fi: stimularea cortexului mo-
tori beta-adrenergici, antifungice (triazol,
distonia, ataxia sau parkinsonismul. Benzodiazepinele – Clonazepam, tor, stimularea magnetică transcraniană
Etiologia tremorului este variabi- itraconazol, amfotericina B), antibiotice/
În completarea acestora, pentru un di- Alprazolam (recomandare de nivel C) cu frecvență joasă. Efectele secundare ale
lă, acesta putând fi dobândit, genetic sau antivirale (cotrimoxazol, vidarabină), imu-
agnostic precis, este necesar a se ține cont – reduc componenta psihică (anxieta- acestor terapii pot fi convulsiile. Beneficiul
idiopatic, iar localizarea lui la nivelul unui nosupresoare (ciclosporina A, tacrolimus,
și de: istoricul familial (pozitiv la cel puțin te, nervozitate), factor care agravează clinic pare a fi variabil și modest, în cel mai
anumit segment al corpului poate sugera tamoxifen, citarabină, interferon alfa),
două rude); examenul clinic neurologic semnificativ tremorul esențial. bun caz.
afecțiunea neurologică. Astfel, localizarea bronhodilatatoare (salbutamol, salmete-
complet; testul mersului (mers „în tandem” Toxina botulinică tip A (recomanda- Evoluția tremorului esențial este cea
la nivelul membrelor superioare sugerea- rol), antagoniști dopaminergici (tetrabena-
pe distanța de minimum zece metri); testul re de nivel C) are un efect semnificativ, a unei boli progresive, iar prognosticul
ză: tremor esențial, distonic, cerebelos, zină, cinarizină, rezerpină, haloperidol), se-
scrisului; teste specifice (ex.: turnarea apei dar de scurtă durată, ducând la o reduce- ar putea fi unul bun, dacă pacientul este
psihogenic, specific acțiunii, tremor Hol- vraj la medicamente (benzodiazepine) sau
dintr-un pahar în altul); spirografie – spi- re a tremorului postural, dar nu și a celui corect diagnosticat și urmează un
mes, boală Parkinson; localizarea la nivelul la alcool, cofeină, teofilină, energizante.
ra lui Arhimede („scala celor zece punc- kinetic. Administrarea se face de personal tratament adecvat.
membrelor inferioare poate însemna: tre- te Bain și Findley”); proba terapeutică la medical antrenat, în centre specializate și
mor esențial, ortostatic, psihogenic, boală propranolol sau primidonă. De asemenea, Regula de bază în acord cu segmentul corpului afectat de
Dr. Gabriela MIHĂILESCU,
Parkinson; la nivelul trunchiului: tremor trebuie să se aibă în vedere proba terape- tremor, astfel: injectare la nivelul muscu-
cerebelos, psihogenic, ortostatic; locali- utică la etanol – testarea efectuării spirei
a tratamentului laturii membrelor superioare (ameliorează
medic primar neurolog,
zarea la nivelul capului sugerează: tremor Spitalul Clinic Colentina București,
se va face la domiciliul pacientului, pentru tremorul acestora), la nivelul musculaturii șef de lucrări, UMF „Carol Davila” București
distonic, tremor esențial; la nivelul vocii – Tratamentul tremorului esențial are gâtului (ameliorează tremorul capului), la
ambele mâini, înainte și la 40 de minute
tremor distonic, tremor esențial; al bărbiei postingestie de etanol. Doza de alcool uti-
următoarele scopuri principale: reducerea nivelul ambelor corzi vocale (ameliorea- stud. Alexandru Nicolae
– tremor distonic, tardiv, boală Parkinson; severității tremorului, ameliorarea funcți-
lizată (grame) pentru acest test se poate ză tremorul vocii). Efecte adverse pot fi: TIMOFTEI,
buzelor – tremor esențial, tardiv; la nive- ilor motorii, creșterea calității vieții paci- slăbiciune a mâinii dependentă de doză, UMF „Carol Davila” București
calcula astfel: pentru bărbați – greutatea
lul limbii – tremor indus medicamentos, enților, ameliorarea impactului tremorului tulburări de deglutiție, dispnee, tuse sau
corporală a pacientului x 0,5 x 0,7 –, iar asupra activităților ocupaționale și sociale
boală Parkinson. hipofonie. Bibliografie
pentru femei – greutatea corporală a ale pacientului. El poate fi medicamentos, 1. Bhatia KP, Bain P, Bajaj N et al. Consensus Statement
Tremorul esențial a fost descris în anul pacientului x 0,5 x 0,58. Ca terapie nonmedicamentoasă se poa- on the Classification of Tremors, From the Task
1874 și a fost definit de-a lungul timpului nonmedicamentos sau chirurgical. Pentru te lua în considerare biofeedbackul, terapia
Elementele care nu pledează pentru di- tratamentul medicamentos se va utiliza re-
Force on Tremor of the International Parkinson and
ca fiind o tulburare de mișcare caracte- agnosticul de tremor esențial sunt: tremor comportamentală, terapia ocupațională. Movement Disorders Society. Movement Disorders.
gula: Start Low, Go Slow! (Începe cu doze 2017; 00:00: 1-11
rizată prin mișcări involuntare, ritmice,
mici și crește 2. Elias WJ, Lipsman N, Ondo WG et al. A randomized
prezente în special la nivelul membrelor
superioare (90%), asociind sau nu tremor
progresiv!) Tratamentul chirurgical: trial of focused ultrasound thalamotomy for essential
tremor. N Engl J Med. 2016; 375:730-739
Medicamen-
la nivelul altor regiuni anatomice (cap 30%,
tele de prima
când și prin ce metode 3. Hirato M, Miyagishima T, Takahashi A et al.
Superselective Thalamotomy in the Most Lateral
voce 20%, membre inferioare 19%). Tre- Part of the Ventral Intermedius Nucleus for
linie în trata-
morul își reduce amplitudinea pe durata Tratamentul chirurgical se impune Controlling Essential and Parkinsonian Tremor.
mentul tremoru-
repausului, dispare în somn, se agravează atunci când: tratamentul medicamentos World Neurosurgery. 2017. https://doi.org/10.1016/J.
lui esențial sunt WNEU.2017.10.042
odată cu acțiunea și la emoții și se poate care controlează, în general, 50% din tre-
propranololul și 4. Isaias IU, Marotta G, Hirano S et al. Imaging
ameliora la administrarea de etanol. Este mor devine ineficient, tremorul devine su- Essential Tremor. Movement Disorders. 2010;25:6:679-
primidona. Ca
cel mai frecvent tip de tremor, o tulburare Exemplu pentru aspectul spirei lui Arhimede în diferite patologii părător (dizabilitant), efectele secundare 686
medicamente de 5. Mihăilescu G. Tremorul esențial. Revista Medicală
de mișcare foarte des întâlnită, prezentă la ale tratamentului medicamentos devin in-
linia a doua se pot Română. 2015; LXII:4: 357-362
1% din populația generală și la 5% din per- focal izolat (voce, cap); tremor ortostatic cu folosi topiramat și gabapentin, iar de linia suportabile, progresia bolii afectează sem- 6. Nazzaro JM, Pahwa R, Lyons KE et al. Long-term
soanele cu vârsta peste 65 de ani. Este un frecvență >12Hz; tremor specific unei po- a treia clonazepam, alprazolam și toxina nificativ calitatea vieții. benefits in quality of life after unilateral thalamic deep
tremor postural și/sau kinetic cu caracter ziții sau activități; debut brusc și agravare botulinică. Metodele de tratament chirurgical sunt: brain stimulation for essential tremor. J Neurosurg.
2012;117:156-161
persistent, progresiv (evoluând minimum în trepte. Diagnosticul paraclinic, așa cum Propranololul este un beta-blocant ne- 1. Stimularea cerebrală profundă (DBS
7. Picillo M, Fasano A. Recent Advances in Essential
trei ani), bilateral, în general simetric, ge- am amintit anterior, nu este specific, nici selectiv. Doza inițială este de 30–60 mg/zi, – Deep Brain Stimulation), tehnică de re- Tremor: Surgical Treatment. Parkinsonism and Related
nerând dizabilitate funcțională. în ceea ce privește probele de laborator, doza zilnică 60–240 mg/zi, iar doza maxi- modulare folosind un electrod amplasat în Disorders. 2016;22:171-175
Conform celui mai recent consens al nici în ceea ce privește electrofiziologia sau mă este de 320 mg/zi. Ca medicație pen- PUBLICITATE
Societății internaționale pentru boala Par- imagistica cerebrală. Toate testele de labo- tru situațiile de urgență se folosește pro-
kinson și tulburările de mișcare („Interna- rator efectuate sunt utile pentru excluderea pranolol în doză de 20–80 mg cu două ore
tional Parkinson and Movement Disorders altor cauze de tremor (electroliți, TSH, Free înaintea unui eveniment. Astfel se poate
Society”) publicat în noiembrie 2017, tre- T4, ATPO, uree, creatinină, probe hepatice, obține rapid o reducere medie de 50–60%
morul esențial este un sindrom caracteri- ceruloplasmină, cupremie, cuprurie). a tremorului. Aproximativ jumătate din
zat prin tremor de acțiune, izolat la nive- Gironell și colaboratorii au stabilit șase pacienți prezintă beneficii de durată, cu o
lul membrelor superioare, bilateral, cu o criterii neurofiziologice (electromiografice) toleranță la tratament în jur de 14%. Efec-
durată de minimum trei ani, cu sau fără pentru a ajuta în diagnosticul tremorului te adverse pot fi: bradicardie, fatigabilitate,
tremor în alte regiuni anatomice (de exem- esențial (toate criteriile trebuie să fie înde- sincopă, greață, diaree, erupții cutanate,
plu: voce, cap sau membre inferioare) și în plinite): 1) Semnale electrice ritmice date creștere în greutate și disfuncții erectile.
absența altor semne neurologice, precum: de tremorul postural; 2) Frecvența să fie Contraindicații au: blocul atrioventricular,
distonie, ataxie și parkinsonism.
mai mare sau egală cu 4 Hz; 3) Absența tre- complet sau de grad înalt, bradicardia sinu-
A apărut astfel un nou concept, tremo-
morului de repaus sau, dacă este prezent, sală, astmul, tratamentul concomitent cu
rul esențial plus, care este un sindrom cu
să aibă o frecvență cu 1,5 Hz mai mică decât inhibitori de canale de calciu. Trebuie avut
caracteristicile tremorului esențial descrise
tremorul postural; 4) Absența latenței tre- grijă ca propranololul să nu fie înlocuit cu
anterior la care se adaugă semne neurolo-
morului în momentul trecerii din poziție de alt beta-blocant selectiv de către cardiolog,
gice cu semnificație necunoscută, cum ar
repaus într-o anumită postură. 5) Modifi- medicul de familie, pneumolog etc., care
fi: afectarea mersului „în tandem”, pos-
cări ale frecvenței dominante mai mici sau nu sunt atenționați că pacientul ia acest
turi anormale (posibil distonice), tulburări
egale cu 1 Hz după testul de încărcare cu medicament în mod special pentru tremor.
mnezice sau alte semne neurologice ușoare
greutăți; 6) Nicio schimbare în amplitudi- Primidona este metabolizată hepatic
care nu sunt suficiente pentru un alt dia- în fenobarbital și feniletilmalonamidă, du-
gnostic sau pentru a include tremorul în- nea tremorului după concentrare mentală.
când la o creștere a activității receptorului
tr-un alt sindrom. Tremorul esențial asoci- Pentru a exclude alte cauze organice ale
GABA-A. Ea este agent de primă linie pen-
at cu tremor de repaus ar trebui considerat tremorului se pot utiliza metode imagistice
tru cei cu răspuns favorabil al tremorului
tremor esențial plus. de examinare, nespecifice, precum com-
la etanol. Doza inițială este de 12,5 sau
puter tomograf cerebral sau IRM cerebral.
25 mg/zi seara, o doză mică ce poate fi
Pentru tremorul esențial, aceste investi-
Rolul factorilor genetici crescută treptat. Doza zilnică este de
gații imagistice nu au elemente caracte-
25–250 mg/zi, iar doza maximă este de
și de mediu ristice. DaTSCAN este o tehnică imagistică
750–1.000 mg/zi. Efectele adverse  pot fi:
ce utilizează tomografia computerizată cu
sedare, somnolență, tulburări gastroin-
Etiologia bolii nu este încă pe deplin emisie fotonică unică (SPECT – single pho- testinale, greață și vărsături, tulburări de
elucidată, dar se pare că, probabil, sunt im- ton emission computerized tomography) echilibru, ataxie, vertij, confuzie și reacții
plicați atât factori genetici, cât și de mediu. pentru a detecta neurodegenerescența de alergice acute, creșterea glicemiei la diabe-
Tremorul esențial poate avea transmitere la nivelul nigro-striatului. Ioflupane (Iod tici. Dacă beneficiul clinic este insuficient,
ereditară (autozomal dominantă, cu pene- 123) se leagă de transportorul de dopamină se poate trata pacientul asociind primidonă
tranță normală, scăzută sau nonmendelia- (DaT) de la nivelul striatului și prin SPECT cu propranolol, permițând utilizarea unei
nă, sau autozomal recesivă, minimum două se vizualizează cantitatea de transportor de doze globale mai mici, deoarece prezintă
persoane putând fi afectate în familia paci- dopamină prezentă. La pacienții cu boală acțiune sinergică. Problema este că, deși în
entului). Istoricul familial de tremor în rân- Parkinson, atrofie multisistemică, paralizie aproape toate țările europene acest medi-
dul pacienților cu tremor esențial este dife- supranucleară progresivă, nivelul lor este cament se găsește, și la un preț foarte mic,
rit, în literatură el variind de la 17,4% până redus cu până la 50–70%, în timp ce în tre- în România el lipsește.
la 100%. Fenomenul de anticipare genetică morul esențial aspectul este normal. Medicamentele de linia a doua, cu efi-
constă în faptul că simptomele unei boli cu Diagnosticul diferențial al tremoru- cacitate probabilă (nivel B), cele de linia a
transmitere genetică apar la o vârstă mai lui esențial se poate face cu următoarele: treia (nivel C), precum și anumite medica-
precoce pe măsură ce ea este transmisă ge- tremor fiziologic exagerat, tremor disto- mente înlocuitoare ale propranololului –
nerației următoare. Prin studii moleculare nic, tremor funcțional (psihogen), tremor atenolol și sotalol –, nu au demonstrat că ar
efectuate la membrii unor familii cu tremor parkinsonian, tremor ortostatic, tremor avea aceeași eficacitate precum proprano-
esențial „monogenic” s-au identificat trei cerebelos, tremor neuropatic, tremor Hol- lolul și/sau primidona.
loci susceptibili pentru tremorul esențial mes, tremor specific unei activități (scris, Topiramatul este un anticonvulsivant
familial pe cromozomii 3q13, 2p25-p22 și muzică), tremor focal izolat, boala Wilson care reduce tremorul (recomandare de
6p23, deși genele responsabile nu au fost (pacienți cu vârsta <55 ani), afecțiuni me- nivel B), prin activitatea sa asupra recep-
VIAȚA MEDICALĂ
REUNIUNI MEDICALE Nr. 23 u 8 iunie 2018 7

Insuficiența respiratorie asociată transfuziilor


și nutriţia pacientului critic
În perioada 9–13 mai, la Sinaia, a avut cinci minute fără oxigen și șapte minute în zurilor neurochirurgicale, de obstetrică sau HTLV, Herpes și Epstein-Barr. În plus, sca- înainte de administrare, masa trombocitară
loc al 44-lea Congres al Societății Române cazul resuscitării realizate de o persoană în asociere cu ECMO. În plus, nu trebuie să de riscul apariției TRALI (transfusion rela- trebuie leucodepletizată, în scopul scăderii
de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI). nespecializată (lay-resuscitation). Böttiger uităm că administrarea glucozei susține ted lung injury – boala pulmonară asociată reacțiilor adverse febrile, transmiterii dife-
În paralel s-au desfăşurat: al 12-lea Con- spune că, în cazul efectului administră- edemul cerebral. Pentru evaluarea umple- transfuziilor). ritelor infecții virale, prevenirii alloimuni-
gres româno-francez de anestezie și terapie rii de amiodaronă și lidocaină în stopul rii, doctorul Afshari recomandă monitori- Masa eritrocitară trebuie iradiată îna- zării HLA, scăderii riscului TRALI și redu-
intensivă, al zecelea Simpozion româno-is- cardiac, nu a existat vreo diferență între zarea PiCCO (Pulse Contour Cardiac Output) inte de administrare, pentru a preveni pro- cerii contaminării bacteriene. Cât de multă
raelian de actualități în anestezie și terapie cele două. În schimb, a existat o diferență la pacienții din terapie intensivă. liferarea limfocitară și apariția bolii grefă plasmă trebuie să administrăm? Pentru a
intensivă, al 17-lea Congres al asistenților minoră la compararea cu placebo. Resusci- contra gazdă asociată transfuziilor. Nu răspune la această întrebare, prof. dr. Da-
de anestezie și terapie intensivă și al cin- tarea manuală se recomandă în detrimen- în ultimul rând, eritrocitele sunt spălate niela Filipescu spune că trebuie să apre-
cilea Simpozion „România Dodoloață” al tul celei mecanice, care necesită două-trei
Cum să recunoaștem pentru a îndepăra supernatantul și a pre- ciem răspunsul clinic la terapie (încetarea
societăților de anestezie și terapie intensi- minute până la montarea kitului. Resusci- porfiria atipică – un pacient veni reacțiile imune alergice în cazul paci- sângerării) și nivelul seric al trombocitelor
vă din România și Republica Moldova. Au tarea extracorporală (cu ECMO – extracor- enților cu deficit de imunoglobulină A. Se (o unitate de masă trombocitară trebuie să
fost prezenți peste 160 de lectori români și poreal membrane oxygenation) poate salva celebru recomandă începerea transfuziilor doar în crească nivelul seric cu 30x109/l într-o oră).
străini, din țări ca Franța, Israel, Republica unele cazuri pentru care nu se întrevede cazul unui nivel de hemoglobină sub 7 g/dl Strategiile folosite pentru a îmbunătăți răs-
Moldova, Belgia, Marea Britanie, Olanda, vreo șansă. Profesorul Böttiger a dat exem- În sesiunea despre porfirie, dr. Liana (transfuzie restrictivă), în absența ischemi- punsul la transfuzia de masă trombocitară
SUA și chiar Argentina. Sesiunile s-au des- plul unei paciente de 24 de ani cu miocardi- Văleanu (București) a prezentat elemen- ei cardiace, deși unii medici preferă să ad- includ: tratarea afecțiunii de bază, trans-
fășurat în șase săli de conferințe și a inclus tă cu parvovirus, care a supraviețuit după o tele esențiale ale bolii care trebuie cunos- ministreze masă eritrocitară la un nivel de fuzii de plachete stocate în urmă cu mai
workshopuri, comunicări orale, cursuri și resuscitare timp de o oră, urmată de suport cute de anesteziști și intensiviști. Porfiria 9–10 g/dl hemoglobină (transfuzie libera- puțin de 40 de ore, transfuzii de plachete
prezentări de postere în format electronic. extracorporal timp de trei zile. „În mod apare printr-un defect enzimatic ce duce lă). Transfuziile restrictive sunt recoman- de la donatori cu același grup sangvin și cu
normal, după o oră de resuscitare ar trebui la acumularea porfirinelor în organism, date și scad cu 43% nevoia unor următoare același antigen HLA.
să renunțăm, dar noi am reușit cu ajutorul cu precădere în piele și în sistemul nervos transfuzii, spune dr. Ecaterina Scărlătescu, Prof. dr. Daniela Filipescu spune că spi-
Anafilaxia perioperatorie ECMO”, spune Böttiger. central. Simptomele includ dureri abdomi- dar boala cardiacă ischemică reprezintă o talele ar trebui să stabilească o strategie
Aproape 70% din pacienții care fac stop nale, greață, vomă, constipație, creșterea contraindicație a transfuziilor restrictive. pentru maximizarea transfuziilor de pla-
În sesiunea de anafilaxie perioperato- tensiunii arteriale și a pulsului, putându-se Nu trebuie să uităm că nivelul potasiului chete compatibile în sistemul AB0, mai ales
cardiac au probleme coronariene, spune
rie, prof. dr. Dan Longrois (Paris) a prezen- complica cu crize epileptice sau paralizie. și al sodiului cresc de două ori la șapte zile în cazul pacienților care au nevoie de trans-
profesorul german. De aceea, la acești pa-
tat aspecte noi în fiziopatologia și trata- Porfiria poate fi cauzată și de infecții sau de stocare, iar la 14 zile eritrocitele devin fuzii repetate. Pacientele cu RhD negativ ar
cienți, intervenția percutană coronariană
(PCI) crește supraviețuirea de două ori. Ori- de stres și este acută atunci când afectează sferocite. Oricum, nu s-a demonstrat o di- trebui să primească trombocite RhD nega-
cum, educarea în executarea manevrei de sistemul nervos central. De asemenea, un ferență în ceea ce privește mortalitatea, tive, dar pot fi administrate și plachete RhD
resuscitare cardiopulmonară trebuie înce- pacient care are antecedente heredocola- spune medicul bucureștean. pozitive, cu condiția realizării profilaxiei
pută devreme, astfel încât cei care fac stop terale prezintă riscul de a dezvolta boala. anti-RhD. Masa trombocitară poate fi ad-
cardiac în afara spitalelor să aibă o șansă Dacă pacienții cu porfirie au nevoie de o ministrată în cazul sângerărilor severe, la
până la PCI. intervenție chirurgicală, agentul de induc- TACO, TRALI și transfuziile pacienții cu politraumatisme, traumatis-
Prof. dr. Diana Cimpoeșu (Iași) atrage ție ideal este propofolul, iar pentru bloca- trombocitare me craniene sau sângerare intracerebrală
atenția că ventilația este foarte importan- rea neuromuscula- spontană, dar și la pacienții cu sângerări
tă în cazul resuscitării, mai ales în situați- ră trebuie folosită Dr. Mihai Ștefan (București) a prezen- care nu sunt severe sau amenințătoare de
ile de înec sau asfixie. Compresiile trebuie succinilcolina, nu tat în continuare aspecte interesante ale viață, dacă nivelul plachetelor este sub
să deprime cutia toracică cu 5–6 cm și să atracurium, atrage transfuziilor de plasmă. În organism, plas- 30x109/l.
asigure un puls de 100–120, cu un raport atenția dr. Liana ma reprezintă aproximativ 55% din volu-
de 30 de compresii la două respirații. În Văleanu. mul sangvin, dar unitățile de plasmă ad-
asfixie, chiar și cu o resuscitare efectuată Prof. dr. Gabriel ministrare perioperator sunt diferite, atât
Nutriția în terapie intensivă
Prof. dr. Dan Longrois
ca la carte, supraviețuirea este foarte mică, Gurman a susți- din punctul de vedere al volumului, cât și
nut o prezentare În sesiunea de nutriție a pacientului
spune prof. dr. Diana Cimpoeșu. Aceasta a al compoziției, spune dr. Mihai Ștefan. De
mentul intraoperator al șocului anafilactic. foarte interesantă critic, prof. dr. Dorel Săndesc (Timișoara)
prezentat alte situații speciale în care apa- exemplu, plasma donatorilor cu grupul
În cazul apariției acestuia, trebuie adminis- și interactivă des- a vorbit despre calorimetria indirectă în
re stopul cardiac. În cazul stopului cardiac sangvin zero conține cu 30% mai puțin
trate de urgență beta-2 mimetice și trebuie pre porfiria atipică, evaluarea necesarului nutrițional. Paci-
apărut în condiții de hipotermie este indi- factor VIII și factor von Willebrand decât
continuată anestezia cu sevofluran. În plus, Prof. dr. Gabriel Gurman oferind exemplul enții din secțiile de terapie intensivă sunt
cată circulația extracorporală, iar în cazul plasma donatorilor de grup AB. FLyP (fren-
se poate administra adrenalină, care dimi- unei personalități diferiți față de ceilalți, spune profesorul
trombozei pulmonare se indică fibrinoliză ch lyophilized plasma) are o activitate simi-
nuează edemul și determină bronhodilata- medicale afectate de această boală – chiar timișorean, motiv pentru care au nevoie
și masaj cardiac extern pentru 60–90 de lară in vitro cu a plasmei proaspăt congelate
ție, spre deosebire de vasopresină, care nu prof. dr. George Litarczek. Pacienții care su- de o evaluare cât mai exactă a necesaru-
minute. În stopul cardiac de cauză toxică (fresh frozen plasma), iar unele studii suge-
produce dilatație bronhiolară. Profesorul feră de porfirie atipică pot prezenta durere lui caloric și de o alimentație specială. La
trebuie administrat imediat antidotul după rează chiar o activitate mai bună în unele
francez spune că adrenalina este cea mai neuropată severă și slăbiciune musculară acești pacienți apare un dezastru metabolic
identificarea substanței, iar în cazul stopu- situații clinice.
indicată în caz de bronhospasm și hipo- și au contraindicații la administrarea de – cauzat de statu-
lui cardiac din pneumotorace trebuie mon- Când folosim plasmă în terapie inten-
tensiune arterială, iar dacă este prezent benzodiazepine, paracetamol și nifedipină. sul proinflama-
tat un tub de dren toracic chiar în timpul sivă? În nenumărate situații, pornind de la
doar bronhospasmul, putem administra Pentru durerea neuropată a acestor paci- tor, prooxidativ,
realizării resuscitării. tratamentul deficienței anumitor factori
beta-adrenergice. În caz de bronhospasm, enți poate fi utilă administrarea gabapen- ARDS (sindromul
de coagulare la pacienții care sângerează
de primă intenție este administrarea adre- tinului. Durerile abdominale nu sunt înso- de detresă res-
înainte de realizarea unei proceduri inva-
nalinei, nu a noradrenalinei. Coloizi sau cristaloizi? țite de contracturi musculare la palpare. În zive și continuând cu coagularea vasculară
piratorie a adul-
Profesorul Longrois a mai vorbit des- anestezie sunt contraindicate barbiturice tului) și uneori
diseminată sau coagulopatia consumptivă
pre hipotensiunea arterială care rezistă Dr. Francisco Carlos Bonofiglio (Buenos la pacienții cu porfirie atipică. Aceștia pot de sepsis – care
la pacienții care sângerează. De asemenea,
la administrarea de efedrină și la umple- Aires) a prezentat soluțiile coloide și cris- prezenta și pareza vezicii urinare (sau vezi- este întreținut de
plasma se administrează dacă vrem să con-
rea volemică. Aceasta poate fi însoțită de taloide în resuscitarea volemică. „Nicioda- că urinară neurogenă) ori anemie intermi- timpul de ven-
tracarăm efectul warfarinei sau al defici-
o apropiere de zero a valorii capnografiei, tă nu am considerat aceste soluții ca fiind tentă (sub 10 g/dl hemoglobină). tilație mecanică
enței de vitamina K în cazul pacienților cu
ceea ce reprezintă un semnal de alarmă, medicamente”, spune medicul argentini- și de perioada de
purpură trombotică trombocitopenică ori
indicând disfuncția cardiacă. Un nivel al an, dar acestea pot modifica semnificativ Prof. dr. Dorel Săndesc ședere în secțiile
concentrației CO2 din amestecul gazos in- homeostazia organismului. Coloizii se pot Transfuziile sangvine care au nevoie de o intervenție chirurgica-
de terapie inten-
lă în urgență. O situație specială în care se
spirat și expirat de pacient sub 20 mmHg administra în două scopuri: pentru menți- și intervențiile chirurgicale sivă. Parametrii care direcționează nutri-
poate administra plasma este deficitul de
oferă certitudinea că pacientul va dezvolta nerea volemiei sau pentru resuscitare vo- ția pacientului critic și care pot fi măsurați
factori de coagulare care nu se pot admi-
o reacție gravă, ceea ce este un argument lemică. La pacienții aflați în stare critică, În sesiunea de gestionare a sânge- cu ajutorul calorimetriei indirecte sunt:
nistra per se, cum ar fi deficitul de factor V.
solid pentru injectarea adrenalinei încă administrarea cristaloizilor trebuie menți- lui pacientului, prof. dr. Kai Zacharowski consumul de oxigen (rezultat din cantita-
Dr. Mihai Ștefan a prezentat și concep-
de la începutul scăderii tensiunii arteriale. nută în balanță cu cea a coloizilor pentru a (Frankfurt) a prezentat programul „Patient tea de oxigen inspirat minus cantitatea de
tul TRALI (transfusion related acute lung
Însă ce modulează greutatea șocului ana- scădea rata mortalității. Blood Management” din perspectiva costu- oxigen expirat) și producția de dioxid de
injury) – o insuficiență respiratorie acută
filactic? Reacția este agravată de un nivel Glicocalixul este esențial în expansi- rilor. Managementul anemiei preoperatorii carbon (cantitatea de dioxid de carbon ex-
asociată transfuziilor, cu infiltrate pulmo-
crescut de IgG, PAF (platelet activating fac- unea volemică apărută în urma adminis- este foarte important pentru economisirea pirat minus cantitatea de dioxid de carbon
nare bilaterale radiografic, în absența insu-
tor) și trombocite. Adrenalina are încă un trării coloizilor, având un rol important în cantității de sânge transfuzat intra- și pos- inspirat). Parametrii calculați cu ajutorul
ficienței circulatorii, și care apare sub șase
efect benefic, scăzând și sinteza de novo a menținerea integrității stratului endotelial toperator. În acest sens, dacă intervenția calorimetriei indirecte sunt: coeficientul
ore de la terminarea unei transfuzii. Este,
mediatorilor implicați în reacția anafilacti- și fiind extrem de vulnerabil la inflamație, chirurgicală este planificată pentru urmă- respirator și consumul de energie. Aceste
de fapt, un edem pulmonar noncardiogen
că. Totuși, nu trebuie să renunțăm la perfu- traumă, șoc hemoragic, hipovolemie și la toarele 24 de ore și riscul de transfuzie este valori sunt foarte importante, în contex-
asociat transfuziilor. TRALI apare mai mult
zarea pacientului aflat în această situație, sindromul de ischemie-reperfuzie. Până peste 10%, sunt două abordări pentru ma- tul în care necesarul caloric al pacienților
în cazul pacienților care primesc plasmă,
spune prof. dr. Dan Longrois, pentru că al- recent, se credea că albumina crește mor- din terapie intensivă se modifică rapid de
într-o manieră dependentă de doză, fiind
tfel se produce hemoconcentrație în câteva talitatea pacienților cu hipovolemie, dar la o zi la alta. În prezent, nicio ecuație care
asociată cu administrarea a peste trei uni-
minute. Hemoconcentrația este însă inter- în 2018 s-au descoperit proprietățile sale evaluează necesarul energetic nu este utilă
tăți de plasmă. Poate TRALI să fie evitată?
pretabilă doar dacă se cunoaște valoarea imunomodulatoare și antiinflamatoare, pentru pacienții din terapie intensivă, ca-
Nu poate, spune dr. Ștefan, dar riscul poate
hemoglobinei înaintea operației. precum și capacitatea sa de a stabiliza stra- lorimetria indirectă
fi scăzut dacă se administrează plasmă de
Dacă pacientul nu răspunde la umple- tul endotelial și proprietățile sale antioxi- fiind singura care
la bărbați sau de la femei care nu au fost
rea volemică, un ajutor poate fi și hidro- dante. De asemenea, albumina protejează poate evalua corect
însărcinate.
xietilamidonul, care se poate administra în funcția renală, spune doctorul Bonofiglio. acest necesar. Profe-
TACO (transfusion associated circulatory
cantitate de 20 ml/kg, față de serul fiziolo- Pașii resuscitării volemice sunt foarte im- sorul Săndesc spune
overload) este o patologie similară TRALI,
gic, care se administrează cu 30 ml/kg sau portanți, începând cu administrarea de că alimentația gas-
dar are la bază apariția unui edem pulmo-
soluțiile hipertone – cu 4 ml/kg. Serul fizi- substanțe vasoconstrictoare, continuând trică este de succes
nar hidrostatic, spre deosebire de TRALI,
ologic are avantajul că nu prezintă riscuri cu cristaloizi ca primă linie în umplerea în majoritatea cazu-
care este un edem pulmonar cauzat de
alergologice și poate fi administrat încă de volemică și terminând cu albumina. Cris- rilor, chiar și pentru
creșterea permeabilității pulmonare. TACO
la începutul intervenției în cantitate cât taloizii au avantajele că sunt mai ieftini 30–70% din pacien-
se asociază cu apariția ischemiei (vizibi-
mai mare, chiar până la 30 ml/kg. Întrebat decât coloizii și previn hiponatremia, iar Prof. dr. Kai Zacharowski ții din terapie inten-
lă pe electrocardiogramă) și cu creșterea
ce recomandă între coloizi și cristaloizi, dezavantajele sunt că pot duce la acidoză și sivă care dezvoltă
troponinei. Ambele afecțiuni pulmonare
prof. dr. Dan Longrois a răspuns: „Preferin- alcalemie. În schimb, coloizii au avantajele nagementul sângelui pacientului. În cazul i n t o l e r a n ț ă
asociate transfuziilor – TACO și TRALI – se
ța mea merge spre cristaloizi”. Dacă efedri- unui timp de înjumătățire lung și susțin ex- în care nivelul hemoglobinei este de peste gastrică.
asociază cu hipoxemie (raport PaO2/FiO2
na și repleția volemică nu funcționează în pansiunea volumului, iar dezavantajele lor 12 g/dL la femei și 13 g/dL la bărbați, se În continua-
sub 300 sau SpO2 sub 90% la FiO2 de 21%),
zece minute, Longrois recomandă efectu- sunt că difuzează în spațiul interstițial, pot determină nivelul feritinei și al transferi- re, prof. dr. Serghei Prof. dr. Ioana Grințescu
cu infiltrate pulmonare bilaterale vizibile
area unei ecocardiografii, pentru a evalua provoca anafilaxie și nefrotoxicitate. nei. Dacă feritina este sub 100 ng/mL sau Șandru (Chișinău) a
radiografic și cu simptomatologie care de-
umplerea cardiacă. Dr. Arash Afshari (Copenhaga) a vor- saturația transferinei sub 20%, se adminis- prezentat aspecte ce țin de nutriția enterală
butează în maximum șase ore de la termi-
bit, în aceeași sesiune de resuscitare vo- trează fier intravenos preoperator. Dacă fe- a bolnavului vârstnic chirurgical. Pacientul
narea transfuziei.
lemică, despre alegerea fluidului și a stra- ritina și transferina sunt în limite normale, vârstnic este caracterizat de scăderea ma-
Amiodaronă, lidocaină Contraindicațiile administrării plasmei
tegiei volemice optime la pacienții critici. pacientul poate fi operat în siguranță. O sei musculare, a funcției gastrointestinale
sunt reprezentate de intoleranța la produ-
sau placebo? Fluidul ideal pentru resuscitare trebuie să altă situație este aceea în care hemoglobi- și renale, dar și de deshidratare și scădere
se cu plasmă, deficiență de imunoglobulină
crească volumul intravascular, să scadă na este sub 12 g/dL în cazul femeilor și sub a funcțiilor senzoriale. De asemenea, la pa-
A și boala aglutininelor la rece. Plasma nu
În sesiunea de resuscitare cardiopul- edemul tisular (netrecând în spațiul ex- 13 g/dL în cazul bărbaților, preoperator. În cientul vârstnic apar schimbări cognitive.
se administrează niciodată profilactic, în
travascular) și să aibă o compoziție chimi- acest caz, dacă transferina și feritina sunt Toate aceste modificări apărute odată cu
monară, prof. dr. Bernd Böttiger (Köln) a
că asemănătoare cu plasma. Dar nu există sub nivelurile de mai sus, se procedează la vârsta afectează statusul nutrițional, iar o
prezentat „Actualități în resuscitarea car-
un astfel de fluid, atrage atenția dr. Arash fel ca în cazul pacienților cu hemoglobină nutriție corectă presupune examinarea co-
diopulmonară în 2017”. Profesorul german
Afshari, iar în practica clinică, alegerea normală, cu administrarea de fier intrave- rectă a pacientului.
spune că, anual, în Uniunea Europeană se
cristaloizilor sau a coloizilor este influen- nos. Dacă analizele de sânge nu indică o Prof. dr. Ioana Grințescu (București) a
realizează 350.000 de resuscitări fără suc-
țată de mai multe variabile. În plus, doar deficiență de fier, trebuie căutate alte cauze vorbit despre nutriția pacientului critic,
50% din pacienți sunt receptivi la umple- ale anemiei, înainte de a realiza operația. explicând că necesarul energetic este spe-
rea volemică, prin creșterea debitului car- Dr. Ecaterina Scărlătescu (București) a cial în politraumă. În fazele inițiale de șoc,
diac. Prin umplerea volemică nu trebuie să vorbit despre transfuziile de eritrocite. În pacientul consumă în principal glucoză,
avem în vedere creșterea tensiunii arteri- 200–350 ml de produs standard de celule ulterior având nevoie de lipide și apoi de
ale, ci a debitului cardiac, spune doctorul roșii se regăsesc 90–100 ml de SAGM (so- proteine. De asemenea, pacientul politrau-
Afshari. De asemenea, trebuie să identi- luție salină, adenină, glucoză și manitol), matizat este caracterizat de persistența
ficăm pacienții nereceptivi, mai ales că 10–20 ml de plasmă și 1,8x109 de leucocite răspunsului inflamator și de hipercatabo-
există studii care au demonstrat că nu este per litru. Prin administrarea unei unități lism. Prof. dr. Ioana Grințescu a explicat
Prof. dr. Daniela Filipescu
vreo diferență între tratamentul restric- de masă eritrocitară, nivelul hemoglobi- că organismul își consumă proteinele încă
tiv versus supratratarea hipovolemiei. În nei crește cu 0,8–1 g/dl. Eritrocitele pot fi din prima fază a răspunsului inflamator la
absența vreunei sângerări, pentru că poate
sepsisul sever și șocul septic, prea multe păstrate până la 35–42 de zile, la 2–6 grade politraumă, astfel încât poate fi mai util să
duce la dezvoltarea unor complicații hemo-
fluide pot face mai mult rău decât bine, prin Celsius, iar masa eritrocitară este leuco- administrăm o dietă hiperproteică încă din
ragice. Oricum, efectele adverse ale admi-
distrugerea glicocalixului și apariția coagu- depletizată, iradiată și spălată înainte de prima fază a politraumei. Deficitul energe-
nistrării de plasmă sunt subraportate, con-
lopatiei de diluție. Ultimele studii arată că utilizare. Este mai bine ca separarea leuco- tic crește numărul de infecții nosocomia-
Prof. dr. Bernd Böttiger cluzionează medicul bucureștean.
nu există vreo diferență între soluțiile sa- citelor să se facă prestocare, mai degrabă le, iar nutriția enterală este preferată în
Prof. dr. Daniela Filipescu (București)
ces, dintre care 20.000 doar în România. line și ringer. În privința albuminei, medi- decât preadministrare, spune dr. Ecaterina primele trei zile, concluzionează medicul
a vorbit despre transfuzia plachetară.
Tehnica actului de resuscitare este foarte Scărlătescu. Aceasta este necesară pentru bucureștean.
cul spune că are un efect protectiv pentru Trombocitele reprezintă 15 ml din totalul
importantă, dar și timpul de acționare, cre- glicocalix, dar nu scade mortalitatea. Este că scade riscul alloimunizării-HLA, precum volumului sangvin și au o durată de viață
ierul uman supraviețuind doar trei până la mai sigură decât cristaloizii, cu excepția ca- și transmiterea unor virusuri precum CMV, de 4–7 zile. La fel ca în cazul eritrocitelor, Dr. Otilia RADU
8 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 POSTURI SCOASE LA CONCURS
e) acte doveditoare pentru calcula- Taxa de concurs este de 150 de lei. Înscrierile la concurs se fac la sediul
REPUBLICARE rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) REPUBLICARE unității, în termen de 15 zile calendaristice
SPITALUL DE BOLI la ordin;
f) cazierul judiciar;
sunt valabile trei luni și se depun la dosar
în termen de valabilitate.
SPITALUL MUNICIPAL de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între
CRONICE SIRET g) certificat medical din care să rezul- Tematica de concurs este cea pentru CÂMPULUNG 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
(JUDEȚUL SUCEAVA) te că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității
examenul de medic specialist în specialita-
tea postului, postată pe site-ul MS.
(JUDEȚUL ARGEȘ) medicală”.
Relații suplimentare se pot obți-
scoate la scoate la
CONCURS pentru postul pentru care candidează; Înscrierile la concurs se fac la sediul CONCURS ne la Compartimentul RUNOS, tel.:
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. h) chitanță de plată a taxei de concurs; unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 0261.70.62.00.
869/2015, cu completările și modificările i) copia actului de identitate în termen zile calendaristice de la apariția acestui 869/2015, cu completările și modificările
de valabilitate. anunț, iar concursul se organizează în pe-
ulterioare, următoarele posturi:
Taxa de concurs este de 150 de lei. rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
ulterioare, următoarele posturi: SPITALUL MUNICIPAL
 un post cu normă întreagă de medic  un post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Medicină internă la Secția Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) publicarea în „Viața medicală”. în specialitatea Epidemiologie la CPIAAM; CÂMPULUNG
Medicină internă; sunt valabile trei luni și se depun la dosar
în termen de valabilitate.
Relații suplimentare se pot obține la
tel.: 0250.74.80.01, int. 3269.
 trei posturi cu normă întreagă de me- (JUDEȚUL ARGEȘ)
 un post cu normă întreagă de medic dic în specialitatea Medicină de urgență la scoate la
în specialitatea Medicină generală/Medici- Spitalul asigură locuință cu chirie pen- Compartimentul Primiri Urgențe; CONCURS
nă de familie, cu atestat în Îngrijiri paliati- tru medicii cu domiciliul în afara localității.
Tematica de concurs va fi afișată la se-
SPITALUL ORĂȘENESC  un post cu normă întreagă de medic în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
ve, la Compartimentul Îngrijiri paliative; în specialitatea ORL la Compartimentul
 un post cu jumătate de normă de diul spitalului. SINAIA ORL;
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
medic în specialitatea Medicină gene- Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, în termen de 15 zile calendaristice
(JUDEȚUL PRAHOVA)  două posturi cu normă întreagă de  un post cu normă întreagă de medic
rală/Medicină de familie, cu atestat în scoate la medic în specialitatea Oncologie medicală primar confirmat în specialitatea Obstetri-
Îngrijiri paliative, la Compartimentul de la apariția acestui anunț, iar concursul la Compartimentul Oncologie medicală;
CONCURS că-ginecologie la Secția Obstetrică-gineco-
Îngrijiri paliative; se organizează în perioada cuprinsă între  două posturi cu normă întreagă de
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. logie;
 un post cu normă întreagă de medic 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medic în specialitatea ATI la Secția ATI;
869/2015, cu completările și modificările  două posturi cu normă întreagă de
în specialitatea Medicină de laborator pen- medicală”.  două posturi cu normă întreagă de
ulterioare, un post cu jumătate de normă medic primar confirmat în specialitatea Pe-
tru Laboratorul de Analize medicale; Relații suplimentare se pot obține pe medic în specialitatea Radiologie-imagisti-
de medic specialist confirmat în speciali- diatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic site-ul spitalului: spitalorasenescsiret.ro, la că medicală pentru Laboratorul de Radiolo-
tatea Obstetrică-ginecologie la Comparti-  un post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Medicină generală, cu ates- sediul acestuia, Compartimentul RUNOS, gie și imagistică medicală.
mentul Obstetrică-ginecologie. specialist confirmat în specialitatea ORL la
tat în Asistență medicală de urgență pre- sau la tel.: 0230.28.02.03. La concurs se pot prezenta medici cu
Dosarul de înscriere la concurs va cu- Compartimentul ORL;
spitalicească, la Camera de Gardă< prinde următoarele acte: drept de liberă practică, specialiști sau pri-  un post cu normă întreagă de medic
 un post cu jumătate de normă de REPUBLICARE a) cerere în care se menționează postul mari confirmați în specialitatea respectivă, primar confirmat în specialitatea Reumato-
medic în specialitatea Boli infecțioase la pentru care dorește să concureze; rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în
Compartimentul Supraveghere și control al SPITALUL JUDEȚEAN b) copie xerox de pe diploma de licență specialitatea în care se publică postul.
logie la Compartimentul Reumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cu-
infecțiilor asociate asistenței medicale; DE URGENȚĂ VÂLCEA și certificatul de specialist sau primar pen- Dosarul de înscriere la concurs va cu-
prinde următoarele acte:
 un post cu normă întreagă de medic scoate la tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- prinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul
în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și CONCURS spectiv adeverință de confirmare în gradul a) cerere în care se menționează postul
pentru care dorește să concureze;
boli metabolice la Cabinetul de Diabet za- în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. profesional pentru biologi, biochimiști sau pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență
harat din cadrul Ambulatoriului; 869/2015, cu completările și modificările chimiști; b) copie xerox de pe diploma de licență
și certificatul de specialist sau primar pen-
 un post cu normă întreagă de me- ulterioare, trei posturi cu normă întrea- c) copie a certificatului de membru al și certificatul de specialist sau primar pen-
tru medici, medici dentiști, farmaciști, re-
dic în specialitatea Medicină generală la gă de medic în specialitatea Medicină de organizației profesionale cu viza pe anul în tru medici, medici dentiști, farmaciști, re-
Biroul Managementul calității serviciilor urgență la UPU-SMURD. spectiv adeverință de confirmare în gradul
curs; spectiv adeverință de confirmare în gradul
medicale; La concurs se pot prezenta medici cu profesional pentru biologi, biochimiști sau profesional pentru biologi, biochimiști sau
d) dovada/înscrisul din care să rezulte
 un post cu normă întreagă de medic drept de liberă practică, specialiști sau pri- chimiști; chimiști;
că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile
în specialitatea Obstetrică-ginecologie la mari confirmați în specialitatea respectivă, prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), c) copie a certificatului de membru al c) copie a certificatului de membru al
Cabinetul de Obstetrică-ginecologie din rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv organizației profesionale cu viza pe anul în organizației profesionale cu viza pe anul în
cadrul Ambulatoriului. specialitatea în care se publică postul. la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea curs; curs;
La concurs se pot prezenta medici cu Dosarul de înscriere la concurs va cu- nr. 95/2006 privind reforma în domeniul d) dovada/înscrisul din care să rezulte d) dovada/înscrisul din care să rezulte
drept de liberă practică, specialiști sau pri- prinde următoarele acte: sănătății, republicată, cu modificările că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile
mari confirmați în specialitatea în care se a) cerere în care se menționează postul ulterioare; prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
publică postul. Pentru posturile publica- pentru care dorește să concureze; e) acte doveditoare pentru calcula- la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
te cu fracțiune de normă nu pot candida b) copie xerox de pe diploma de licență rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
medici rezidenți aflați în ultimul an de și certificatul de specialist sau primar pen- la ordin; 95/2006 privind reforma în domeniul sănă- nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
pregătire. tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- f) cazierul judiciar; tății, republicată, cu modificările ulterioa- sănătății, republicată, cu modificările
Dosarul de înscriere la concurs va cu- spectiv adeverință de confirmare în gradul g) certificat medical din care să rezul- re; ulterioare;
prinde următoarele acte: profesional pentru biologi, biochimiști sau te că este apt din punct de vedere fizic și e) acte doveditoare pentru calcularea e) acte doveditoare pentru calcula-
a) cerere în care se menționează postul chimiști; neuropsihic pentru exercitarea activității punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la or- rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
pentru care dorește să concureze; c) copie a certificatului de membru al pentru postul pentru care candidează; din; la ordin;
b) copie xerox de pe diploma de licență organizației profesionale cu viza pe anul în h) chitanță de plată a taxei de concurs; f) cazierul judiciar; f) cazierul judiciar;
și certificatul de specialist sau primar pen- curs; i) copia actului de identitate în termen g) certificat medical din care să rezul- g) certificat medical din care să rezul-
tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- d) dovada/înscrisul din care să rezulte te că este apt din punct de vedere fizic și te că este apt din punct de vedere fizic și
de valabilitate.
spectiv adeverință de confirmare în gradul că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile neuropsihic pentru exercitarea activității
Taxa de concurs este de 150 de lei. neuropsihic pentru exercitarea activității
profesional pentru biologi, biochimiști sau prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) pentru postul pentru care candidează; pentru postul pentru care candidează;
chimiști; la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
sunt valabile trei luni și se depun la dosar h) chitanță de plată a taxei de concurs; h) chitanță de plată a taxei de concurs;
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
c) copie a certificatului de membru al în termen de valabilitate. i) copia actului de identitate în termen i) copia actului de identitate în termen
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
organizației profesionale cu viza pe anul în Tematica de concurs este cea pentru de valabilitate. de valabilitate.
sănătății, republicată, cu modificările
curs; examenul de medic specialist în specialita- Taxa de concurs este de 150 de lei. Taxa de concurs este de 150 de lei.
ulterioare;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte tea postului. Copiile documentelor de mai sus vor fi Copiile documentelor de mai sus vor fi
e) acte doveditoare pentru calcula-
că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile Înscrierile la concurs se fac la sediul însoțite de actele originale. Documentele însoțite de actele originale. Documentele
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), unității, în termen de 15 zile calendaristice prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei
la ordin;
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv de la apariția acestui anunț, iar concursul luni și se depun la dosar în termen de vala- luni și se depun la dosar în termen de vala-
f) cazierul judiciar;
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea se organizează în perioada cuprinsă între bilitate. bilitate.
g) certificat medical din care să rezul-
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața Tematica de concurs este cea pentru Tematica de concurs este cea pentru
te că este apt din punct de vedere fizic și
sănătății, republicată, cu modificările neuropsihic pentru exercitarea activității medicală”. examenul de medic specialist în specialita- examenul de medic specialist/primar în
ulterioare; pentru postul pentru care candidează; Relații suplimentare se pot obține la tea postului. specialitatea postului.
e) acte doveditoare pentru calcularea h) chitanță de plată a taxei de concurs; tel.: 0244.31.19.52, int. 27. Înscrierile la concurs se fac la sediul Înscrierile la concurs se fac la sediul
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la or- i) copia actului de identitate în termen unității, în termen de 15 zile calendaristice unității, în termen de 15 zile calendaristice
din; de la apariția acestui anunț, iar concursul
f) cazierul judiciar;
de valabilitate. SPITALUL MUNICIPAL se organizează în perioada cuprinsă între
de la apariția acestui anunț, iar concursul
Taxa de concurs este de 150 de lei. se organizează în perioada cuprinsă între
g) certificat medical din care să rezul- Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) CÂMPULUNG 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
te că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității
sunt valabile trei luni și se depun la dosar MOLDOVENESC medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Bi-
medicală”.
în termen de valabilitate. Relații suplimentare se pot obține la Bi-
pentru postul pentru care candidează; Tematica de concurs este cea pentru (JUDEȚUL SUCEAVA) roul RUNOS, tel.: 0248.51.01.00, int. 101. roul RUNOS, tel.: 0248.51.01.00, int. 101.
h) chitanță de plată a taxei de concurs; examenul de medic specialist în specialita- scoate la
i) copia actului de identitate în termen tea postului, postată pe site-ul MS. CONCURS
de valabilitate. Înscrierile la concurs se fac la sediul în conformitate cu prevederile Ord. m.s. SPITALUL MUNICIPAL SPITALUL JUDEȚEAN
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 nr. 869/2015, cu completările și modifică-
rile ulterioare, funcția de farmacist-șef la
CAREI DE URGENȚĂ BACĂU
zile calendaristice de la apariția acestui scoate la
sunt valabile trei luni și se depun la dosar anunț, iar concursul se organizează în pe- Farmacia cu circuit închis. (JUDEȚUL SATU MARE) CONCURS
în termen de valabilitate. rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la Dosarul de înscriere la concurs va cu- scoate la
în conformitate cu prevederile legale,
Spitalul asigură locuință cu chirie pen- publicarea în „Viața medicală”. prinde următoarele acte: CONCURS
următoarele funcții:
tru medicii cu domiciliul în afara localității. Relații suplimentare se pot obține la a) cerere în care se menționează funcția în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
 șef Stația de Hemodializă;
Tematica de concurs este cea pentru tel.: 0250.74.80.01, int. 3269. pentru care dorește să candideze; 869/2015, cu completările și modificările
 șef CSM adulți;
examenul de medic specialist în specialita- b) copie xerox de pe diploma de licență ulterioare, un post cu normă întreagă de
 șef CSM copii.
tea postului. și certificatul de specialist sau primar; farmacist specialist confirmat în specia-
Înscrierile la concurs se fac la sediul
SPITALUL JUDEȚEAN c) copie a certificatului de membru al litatea Farmacie generală la Farmacia cu
Dosarul de înscriere la concurs va cu-
unității, în termen de 15 zile calendaristice DE URGENȚĂ VÂLCEA organizației profesionale cu viza pe anul în circuit închis.
prinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția
de la apariția acestui anunț, iar concursul scoate la curs; Dosarul de înscriere la concurs va cu-
pentru care dorește să candideze;
se organizează în perioada cuprinsă între CONCURS d) dovada/înscrisul din care să rezulte prinde următoarele acte:
b) copie xerox de pe diploma de studii;
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile a) cerere în care se menționează postul
869/2015, cu completările și modificările pentru care dorește să concureze; c) adeverință din care să reiasă confir-
medicală”. prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
Relații suplimentare se pot obține pe ulterioare, un post cu normă întreagă de la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv b) copie xerox de pe diploma de licență marea în gradul profesional;
site-ul spitalului: spitalorasenescsiret.ro, la medic specialist confirmat în la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea și certificatul de specialist sau primar pen- d) acte doveditoare pentru calcularea
sediul acestuia, Compartimentul RUNOS, specialitatea Medicină internă, având nr. 95/2006 privind reforma în domeniul tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la nor-
sau la tel.: 0230.28.02.03. competență în Ecografie generală, sănătății, republicată, cu modificările spectiv adeverință de confirmare în gradul mele menționate;
la Secția Medicină internă. ulterioare; profesional pentru biologi, biochimiști sau e) declarație pe propria răspundere a
Dosarul de înscriere la concurs va cu- chimiști; candidatului, din care să rezulte că nu a
SPITALUL DE BOLI prinde următoarele acte:
e) acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la or- c) copie a certificatului de membru al fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
CRONICE SIRET a) cerere în care se menționează postul din; organizației profesionale cu viza pe anul în incompatibil cu funcția pentru care dorește
să concureze;
(JUDEȚUL SUCEAVA) pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezul-
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte f) declarație pe propria răspundere a
scoate la candidatului, din care să rezulte că nu se
și certificatul de specialist sau primar pen- te că este apt din punct de vedere fizic și că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile
CONCURS află în stare de incompatibilitate;
tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- neuropsihic pentru exercitarea activității prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. g) certificat privind starea de sănătate;
spectiv adeverință de confirmare în gradul pentru postul pentru care candidează; la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
869/2015, cu completările și modificările h) dovadă/adeverință din care să rezulte
profesional pentru biologi, biochimiști sau h) chitanță de plată a taxei de concurs; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
ulterioare, un post cu normă întreagă de că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de
medic primar confirmat în specialitatea chimiști; i) copia actului de identitate în termen 95/2006 privind reforma în domeniul sănă-
c) copie a certificatului de membru al de valabilitate. tății, republicată, cu modificările ulterioa- conducerea unităților în care și-a desfășu-
Pediatrie la Compartimentul Pediatrie. rat activitatea sau de Colegiul Medicilor din
Dosarul de înscriere la concurs va cu- organizației profesionale cu viza pe anul în Taxa de concurs este de 150 de lei. re;
curs; Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) e) acte doveditoare pentru calcularea România;
prinde următoarele acte:
d) dovada/înscrisul din care să rezulte sunt valabile trei luni și se depun la dosar punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la or- i) copie xerox a autorizației de liberă
a) cerere în care se menționează postul
că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile în termen de valabilitate. din; practică sau certificatul de membru al Co-
pentru care dorește să concureze;
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), La concurs se pot înscrie numai candi- f) cazierul judiciar; legiului Medicilor din România;
b) copie xerox de pe diploma de licență
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv dații care au obținut minimum două puncte g) certificat medical din care să rezul- j) copia carnetului de muncă sau, după
și certificatul de specialist sau primar pen-
tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 te că este apt din punct de vedere fizic și caz, o adeverință care să ateste confirmarea
spectiv adeverință de confirmare în gradul nr. 95/2006 privind reforma în domeniul la ordin. neuropsihic pentru exercitarea activității în specialitate și vechimea în specialitate;
profesional pentru biologi, biochimiști sau sănătății, republicată, cu modificările La concurs se pot prezenta farmaciști cu pentru postul pentru care candidează; k) un proiect de management privind
chimiști; ulterioare; minimum 2 ani experiență profesională. h) chitanță de plată a taxei de concurs; evoluția viitoare a ambulatoriului;
c) copie a certificatului de membru al e) acte doveditoare pentru calcula- Pentru proba scrisă un subiect va fi din i) copia actului de identitate în termen l) chitanță de plată a taxei de concurs.
organizației profesionale cu viza pe anul în rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 legislația sanitară (Legea nr. 95/2006). de valabilitate. Taxa de concurs este de 400 de lei.
curs; la ordin; Înscrierile la concurs se fac la sediul Taxa de concurs este de 150 de lei și se La depunerea dosarelor de înscriere
d) dovada/înscrisul din care să rezulte f) cazierul judiciar; unității, în termen de 15 zile calendaristice achită la casieria unității. candidații au obligația de a prezenta origi-
că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile g) certificat medical din care să rezul- de la apariția acestui anunț, iar concursul Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) nalelor actelor depuse la dosar în copie.
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), te că este apt din punct de vedere fizic și se organizează în perioada cuprinsă între sunt valabile trei luni și se depun la dosar Înscrierile la concurs se fac în termen
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv neuropsihic pentru exercitarea activității 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața în termen de valabilitate. de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea pentru postul pentru care candidează; medicală”. Tematica de concurs este cea pentru concursul se organizează după 30 de zile de
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul h) chitanță de plată a taxei de concurs; Regulamentul, tematicile și bibliografia examenul de farmacist specialist în specia- la publicarea în „Viața medicală”.
sănătății, republicată, cu modificările i) copia actului de identitate în termen se pot obține de la sediul spitalului, Biroul litatea postului și se va afișa la sediul spita- Relații suplimentare se pot obține la
ulterioare; de valabilitate. RUNOS și Contencios, tel.: 0230.31.20.23. lului. tel.: 0234.53.40.00, int. 1605.
VIAȚA MEDICALĂ
POSTURI SCOASE LA CONCURS Nr. 23 u 8 iunie 2018 9
i) copia actului de identitate în termen La depunerea dosarelor de înscriere e) declarație pe propria răspundere a minimum 30 de zile și maximum 90 de zile
REPUBLICARE de valabilitate. candidații au obligația de a prezenta origi- candidatului, din care să rezulte că nu a de la publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL JUDEȚEAN Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
nalelor actelor depuse la dosar în copie.
La concurs se pot prezenta medici cu o
fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește
Relații suplimentare se pot obține
la sediul spitalului, Biroul RUNOS, tel.:
DE URGENȚĂ sunt valabile trei luni și se depun la dosar vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea să concureze; 0239.69.42.00, int. 506.
„DR. CONSTANTIN în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru
postului, specialitate pe care o practică în f) declarație pe propria răspundere a

OPRIȘ” BAIA MARE examenul de medic specialist în specialita-


mod curent și în care sunt confirmați prin
ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate de-
candidatului, din care să rezulte că nu se
află în stare de incompatibilitate;
SPITALUL JUDEȚEAN
(JUDEȚUL MARAMUREȘ) tea postului. curge de la data confirmării și încadrării ca g) certificat privind starea de sănătate; DE URGENȚĂ DEVA
scoate la Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, în termen de 15 zile calendaristice
specialist). h) dovadă/adeverință din care să rezulte (JUDEȚUL HUNEDOARA)
CONCURS Persoanele sancționate în ultimii 2 ani că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de scoate la
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. de la apariția acestui anunț, iar concursul de unitățile la care au fost angajate sau de conducerea unităților în care și-a desfășu- CONCURS
869/2015, cu completările și modificările se organizează în perioada cuprinsă între Colegiul Medicilor din România, precum și rat activitatea sau de Colegiul Medicilor din în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
ulterioare, următoarele posturi: 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața cele cărora le-a încetat contractul de admi- România; 869/2015, cu completările și modificările
 un post cu normă întreagă de medic medicală”. nistrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. i) copie xerox a autorizației de liberă ulterioare, un post cu jumătate de normă
în specialitatea Psihiatrie la Ambulatoriul Relații suplimentare se pot obține la b), c) sau d) nu pot participa la concurs. practică sau a certificatului de membru al de medic primar confirmat în specialitatea
integrat; tel.: 0231.61.32.40. Concursul sau examenul va consta în Colegiului Medicilor din România; Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
 un post cu normă întreagă de medic următoarele probe: interviu – susținerea j) copia carnetului de muncă sau, după la Compartimentul Dietetică.
în specialitatea Pediatrie la Ambulatoriul SPITALUL MUNICIPAL proiectului de management, probă scrisă, caz, o adeverință care să ateste confirmarea Dosarul de înscriere la concurs va cu-
integrat. probă clinică sau practică. în specialitate și vechimea în specialitate;
La concurs se pot prezenta medici cu DOROHOI Proba scrisă a concursului se susține k) un proiect de management privind
prinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul
drept de liberă practică, specialiști sau pri- (JUDEȚUL BOTOȘANI) după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind evoluția viitoare a laboratorului; pentru care dorește să concureze;
mari confirmați în specialitatea respectivă, scoate la reforma în domeniul sănătății, cu modifică- l) chitanță de plată a taxei de concurs. b) copie xerox de pe diploma de licență
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în CONCURS rile și completările ulterioare și legislația Taxa de concurs este de 150 de lei și se și certificatul de specialist sau primar pen-
specialitatea în care se publică postul. în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. secundară aferentă. va achita la casieria unității. tru medici, medici dentiști, farmaciști, re-
Dosarul de înscriere la concurs va cu- 869/2015, cu completările și modificările Proba clinică sau proba practică se sus- La concurs se pot prezenta medici cu o spectiv adeverință de confirmare în gradul
prinde următoarele acte: ulterioare, un post cu normă întreagă de ține pe baza metodologiei stabilite pentru vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea profesional pentru biologi, biochimiști sau
a) cerere în care se menționează postul medic specialist confirmat în specialitatea obținerea titlului de medic specialist. postului, specialitate pe care o practică în chimiști;
pentru care dorește să concureze; Chirurgie generală. Înscrierile la concurs se fac la sediul mod curent și în care sunt confirmați prin c) copie a certificatului de membru al
b) copie xerox de pe diploma de licență Dosarul de înscriere la concurs va cu- unității, în termen de 15 zile de la apariția ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate de- organizației profesionale cu viza pe anul în
și certificatul de specialist sau primar pen- prinde următoarele acte: acestui anunț, iar concursul se organizează curge de la data confirmării și încadrării ca curs;
tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- a) cerere în care se menționează postul în termen de minimum 30 de zile și maxi- specialist). d) dovada/înscrisul din care să rezulte
spectiv adeverință de confirmare în gradul pentru care dorește să concureze; mum 90 de zile de la publicarea în „Viața Persoanele sancționate în ultimii 2 ani că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile
profesional pentru biologi, biochimiști sau b) copie xerox de pe diploma de licență medicală”. de unitățile la care au fost angajate sau de prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
chimiști; și certificatul de specialist sau primar pen- Relații suplimentare se pot obține la Colegiul Medicilor din România, precum și la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
c) copie a certificatului de membru al tru medici, medici dentiști, farmaciști, re- tel.: 0234.53.40.00, int. 1605. cele cărora le-a încetat contractul de admi- la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
organizației profesionale cu viza pe anul în spectiv adeverință de confirmare în gradul nistrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
curs; profesional pentru biologi, biochimiști sau sănătății, republicată, cu modificările
d) dovada/înscrisul din care să rezulte chimiști; SPITALUL MUNICIPAL b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în ulterioare;
că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile c) copie a certificatului de membru al TOPLIȚA următoarele probe: interviu – susținerea e) acte doveditoare pentru calcula-
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), organizației profesionale cu viza pe anul în rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv curs; (JUDEȚUL HARGHITA) proiectului de management, probă scrisă,
la ordin;
scoate la probă clinică sau practică.
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea d) dovada/înscrisul din care să rezulte f) cazierul judiciar;
CONCURS Proba scrisă a concursului se susține
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile g) certificat medical din care să rezul-
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind
sănătății, republicată, cu modificările prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), te că este apt din punct de vedere fizic și
nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile reforma în domeniul sănătății, cu modifică-
ulterioare; la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv neuropsihic pentru exercitarea activității
art. 184 din Legea nr. 95/2006, funcția de rile și completările ulterioare și legislația
e) acte doveditoare pentru calcula- la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea pentru postul pentru care candidează;
șef Laborator Analize medicale. secundară aferentă.
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 nr. 95/2006 privind reforma în domeniul h) chitanță de plată a taxei de concurs;
Dosarul de înscriere la concurs va cu- Proba clinică sau proba practică se sus-
la ordin; sănătății, republicată, cu modificările i) copia actului de identitate în termen
prinde următoarele acte: ține pe baza metodologiei stabilite pentru
f) cazierul judiciar; ulterioare; de valabilitate.
g) certificat medical din care să rezul- a) cerere în care se menționează funcția obținerea titlului de medic specialist.
e) acte doveditoare pentru calcula- Taxa de concurs este de 150 de lei și se
te că este apt din punct de vedere fizic și pentru care dorește să candideze; Înscrierile la concurs se fac la sediul
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 achită la casieria spitalului.
neuropsihic pentru exercitarea activității b) copie xerox de pe diploma de studii; unității, în termen de 15 zile de la apariția
la ordin; Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
pentru postul pentru care candidează; f) cazierul judiciar; c) adeverință din care să reiasă confir- acestui anunț, iar concursul se organizează
în termen de minimum 30 de zile și maxi- sunt valabile trei luni și se depun la dosar
h) chitanță de plată a taxei de concurs; g) certificat medical din care să rezul- marea în gradul profesional; în termen de valabilitate.
i) copia actului de identitate în termen te că este apt din punct de vedere fizic și d) acte doveditoare pentru calcularea mum 90 de zile de la publicarea în „Viața
Tematica de concurs este cea pen-
de valabilitate. neuropsihic pentru exercitarea activității punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la nor- medicală”.
tru examenul de medic specialist/pri-
Taxa de concurs este de 150 de lei. pentru postul pentru care candidează; mele menționate; mar în specialitatea postului, postată pe
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) h) chitanță de plată a taxei de concurs; e) declarație pe propria răspundere a SPITALUL DE PSIHIATRIE site-ul MS.
sunt valabile trei luni și se depun la dosar i) copia actului de identitate în termen candidatului, din care să rezulte că nu a
în termen de valabilitate. de valabilitate. fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac „SF. PANTELIMON” Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității, Serviciul RUNOS, în termen de
Tematica de concurs este cea pentru Taxa de concurs este de 150 de lei. incompatibil cu funcția pentru care dorește BRĂILA 15 zile calendaristice de la apariția acestui
examenul de medic specialist în specialita- Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) să concureze; scoate la anunț, iar concursul se organizează în pe-
tea postului, postată pe site-ul MS. sunt valabile trei luni și se depun la dosar f) declarație pe propria răspundere a CONCURS rioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
Înscrierile la concurs se fac la sediul în termen de valabilitate. candidatului, din care să rezulte că nu se în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. publicarea în „Viața medicală”.
unității, în termen de 15 zile calendaristice Tematica de concurs este cea pentru află în stare de incompatibilitate; nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile Relații suplimentare se pot obține la
de la apariția acestui anunț, iar concursul examenul de medic specialist în specialita- g) certificat privind starea de sănătate; art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele tel.: 0254.21.50.51, int. 133.
se organizează în perioada cuprinsă între tea postului. h) dovadă/adeverință din care să rezulte funcții:
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața Înscrierile la concurs se fac la sediul că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de  șef Secția Psihiatrie I;
medicală”. unității, în termen de 15 zile calendaristice conducerea unităților în care și-a desfășu-  șef Secția Psihiatrie II;
SPITALUL MUNICIPAL
Relații suplimentare se pot obține la de la apariția acestui anunț, iar concursul rat activitatea sau de Colegiul Medicilor din  șef Secția Psihiatrie III; TOPLIȚA
tel.: 0262.21.87.12. se organizează în perioada cuprinsă între România;
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața i) copie xerox a autorizației de liberă
 șef Secția Psihiatrie cronici adulți.
Dosarul de înscriere la concurs va cu-
(JUDEȚUL HARGHITA)
REPUBLICARE medicală”. practică sau a certificatului de membru al scoate la
prinde următoarele acte:
Relații suplimentare se pot obține la Colegiului Medicilor din România; CONCURS
a) cerere în care se menționează funcția
SPITALUL MUNICIPAL tel.: 0231.61.32.40. j) copia carnetului de muncă sau, după pentru care dorește să candideze;
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
DOROHOI caz, o adeverință care să ateste confirmarea b) copie xerox de pe diploma de studii;
ulterioare, următoarele posturi:
(JUDEȚUL BOTOȘANI) SPITALUL JUDEȚEAN în specialitate și vechimea în specialitate; c) adeverință din care să reiasă confir-
 un post cu normă întreagă de medic
k) un proiect de management privind marea în gradul profesional;
scoate la DE URGENȚĂ BACĂU evoluția viitoare a laboratorului; d) acte doveditoare pentru calcularea
specialist confirmat în specialitatea Medi-
CONCURS scoate la l) chitanță de plată a taxei de concurs. cină internă la Secția Medicină internă;
punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la nor-  un post cu normă întreagă de medic
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. CONCURS Taxa de concurs este de 300 de lei și se mele menționate; specialist confirmat în specialitatea Medi-
869/2015, cu completările și modificările în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. va achita la sediul unității. e) declarație pe propria răspundere a cină de urgență la Compartimentul Primiri
ulterioare, următoarele posturi: nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile La concurs se pot prezenta medici cu o candidatului, din care să rezulte că nu a Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac  un post cu normă întreagă de biolog
în specialitatea Oftalmologie; funcții: postului, specialitate pe care o practică în incompatibil cu funcția pentru care dorește specialitatea Biologie pentru Laboratorul
 un post cu normă întreagă de medic  șef Secția Gastroenterologie; mod curent și în care sunt confirmați prin să concureze; de Analize medicale.
în specialitatea Cardiologie;  șef Secția Diabet zaharat, nutriție și ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate de- f) declarație pe propria răspundere a Dosarul de înscriere la concurs va cu-
 un post cu normă întreagă de medic boli metabolice; curge de la data confirmării și încadrării ca candidatului, din care să rezulte că nu se prinde următoarele acte:
în specialitatea Obstetrică-ginecologie;  șef Secția Neurologie; specialist). află în stare de incompatibilitate; a) cerere în care se menționează postul
 un post cu normă întreagă de medic  șef Secția Chirurgie generală; Persoanele sancționate în ultimii 2 ani g) certificat privind starea de sănătate; pentru care dorește să concureze;
în specialitatea Reumatologie;  șef Secția ORL; de unitățile la care au fost angajate sau de h) dovadă/adeverință din care să rezulte b) copie xerox de pe diploma de licență
 un post cu normă întreagă de medic  șef Secția Oncologie medicală; Colegiul Medicilor din România, precum și că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de și certificatul de specialist sau primar pen-
în specialitatea Medicină internă;  șef Secția Dermatovenerologie; cele cărora le-a încetat contractul de admi- conducerea unităților în care și-a desfășu- tru medici, medici dentiști, farmaciști, re-
 un post cu normă întreagă de me-  șef Secția Obstetrică-ginecologie I; nistrare în condițiile stabilite la art. 5, lit.
dic în specialitatea Medicină de urgență la rat activitatea sau de Colegiul Medicilor din spectiv adeverință de confirmare în gradul
 șef Secția Pediatrie (Recuperare pedi- b), c) sau d) nu pot participa la concurs. România;
CPU; profesional pentru biologi, biochimiști sau
atrică); Concursul sau examenul va consta în i) copie xerox a autorizației de liberă
 un post cu normă întreagă de medic chimiști;
 șef Laborator Radiologie și imagistică următoarele probe: interviu – susținerea practică sau a certificatului de membru al
în specialitatea Radiologie-imagistică me- c) copie a certificatului de membru al
medicală; proiectului de management, probă scrisă, Colegiului Medicilor din România;
dicală; organizației profesionale cu viza pe anul în
 șef Serviciul Anatomie pagologică; probă clinică sau practică. j) copia carnetului de muncă sau, după
 un post cu normă întreagă de medic curs;
 șef Laborator BFT. Proba scrisă a concursului se susține caz, o adeverință care să ateste confirmarea
în specialitatea ORL. d) dovada/înscrisul din care să rezulte
Dosarul de înscriere la concurs va cu- după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind în specialitate și vechimea în specialitate;
La concurs se pot prezenta medici cu că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile
prinde următoarele acte: reforma în domeniul sănătății, cu modifică- k) un proiect de management privind
drept de liberă practică, specialiști sau pri- prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
a) cerere în care se menționează funcția rile și completările ulterioare și legislația evoluția viitoare a secției;
mari confirmați în specialitatea respectivă, la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
pentru care dorește să candideze; secundară aferentă. l) chitanță de plată a taxei de concurs.
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
b) copie xerox de pe diploma de studii; Proba clinică sau proba practică se sus- Taxa de concurs este de 150 de lei și se
specialitatea în care se publică postul. 95/2006 privind reforma în domeniul sănă-
c) adeverință din care să reiasă confir- ține pe baza metodologiei stabilite pentru achită la casieria spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cu- tății, republicată, cu modificările ulterioa-
marea în gradul profesional; obținerea titlului de medic specialist. La concurs se pot prezenta medici cu o
prinde următoarele acte: re, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d)
d) acte doveditoare pentru calcularea Înscrierile la concurs se fac la sediul vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea
a) cerere în care se menționează postul din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la nor- unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile postului, specialitate pe care o practică în
pentru care dorește să concureze; profesiunilor de biochimist, biolog și chi-
mele menționate; de la apariția acestui anunț, iar concursul mod curent și în care sunt confirmați prin mist, înființarea, organizarea și funcționa-
b) copie xerox de pe diploma de licență
e) declarație pe propria răspundere a se organizează în termen de minimum 30 ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate de- rea OBBCSSR;
și certificatul de specialist sau primar pen-
candidatului, din care să rezulte că nu a de zile și maximum 90 de zile de la publica- curge de la data confirmării și încadrării ca e) acte doveditoare pentru calcula-
tru medici, medici dentiști, farmaciști, re-
fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac rea în „Viața medicală”. specialist). rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
spectiv adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau incompatibil cu funcția pentru care dorește Persoanele sancționate în ultimii 2 ani la ordin;
chimiști; să concureze; SPITALUL CLINIC de unitățile la care au fost angajate sau de f) cazierul judiciar;
c) copie a certificatului de membru al f) declarație pe propria răspundere a Colegiul Medicilor din România, precum și g) certificat medical din care să rezul-
organizației profesionale cu viza pe anul în candidatului, din care să rezulte că nu se JUDEȚEAN DE URGENȚĂ cele cărora le-a încetat contractul de admi- te că este apt din punct de vedere fizic și
curs; află în stare de incompatibilitate; BRAȘOV nistrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. neuropsihic pentru exercitarea activității
d) dovada/înscrisul din care să rezulte g) certificat privind starea de sănătate; scoate la b), c) sau d) nu pot participa la concurs. pentru postul pentru care candidează;
că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile h) dovadă/adeverință din care să rezulte CONCURS Concursul sau examenul va consta în h) chitanță de plată a taxei de concurs;
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. următoarele probe: interviu – susținerea i) copia actului de identitate în termen
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv conducerea unităților în care și-a desfășu- nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile proiectului de management, probă scrisă, de valabilitate.
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea rat activitatea sau de Colegiul Medicilor din art. 184 din Legea nr. 95/2006, funcția probă clinică sau practică. Taxa de concurs este de 150 de lei și se
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul România; de șef Laborator Radiologie-imagistică Proba scrisă a concursului se susține va achita la sediul unității.
sănătății, republicată, cu modificările i) copie xerox a autorizației de liberă medicală. după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
ulterioare; practică sau a certificatului de membru al Dosarul de înscriere la concurs va cu- reforma în domeniul sănătății, cu modifică- sunt valabile trei luni și se depun la dosar
e) acte doveditoare pentru calcula- Colegiului Medicilor din România; prinde următoarele acte: rile și completările ulterioare și legislația în termen de valabilitate.
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 j) copia carnetului de muncă sau, după a) cerere în care se menționează funcția secundară aferentă. Tematica de concurs va fi afișată la se-
la ordin; caz, o adeverință care să ateste confirmarea pentru care dorește să candideze; Proba clinică sau proba practică se sus- diul spitalului.
f) cazierul judiciar; în specialitate și vechimea în specialitate; b) copie xerox de pe diploma de studii; ține pe baza metodologiei stabilite pentru Înscrierile la concurs se fac la sediul
g) certificat medical din care să rezul- k) un proiect de management privind c) adeverință din care să reiasă confir- obținerea titlului de medic specialist. unității, în termen de 15 zile calendaristice
te că este apt din punct de vedere fizic și evoluția viitoare a secției/laboratorului/ marea în gradul profesional; Înscrierile la concurs se fac la sediul de la apariția acestui anunț, iar concursul
neuropsihic pentru exercitarea activității serviciului; d) acte doveditoare pentru calcularea unității, str. Călărașilor nr. 59, în termen se organizează în perioada cuprinsă între
pentru postul pentru care candidează; l) chitanță de plată a taxei de concurs. punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la nor- de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
h) chitanță de plată a taxei de concurs; Taxa de concurs este de 400 de lei. mele menționate; concursul se organizează în termen de medicală”.
10 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 POSTURI SCOASE LA CONCURS
SPITALUL MUNICIPAL  un post cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea Pneumologie la
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
PRIMĂRIA ORAȘULUI

f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că
VATRA DORNEI Dispensarul TBC. sănătății, republicată, cu modificările BĂLCEȘTI este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde ulterioare; pentru exercitarea activității pentru postul pen-
(JUDEȚUL SUCEAVA) (JUDEȚUL VÂLCEA)

următoarele acte: e) acte doveditoare pentru calcularea punc- tru care candidează;
scoate la a) cerere în care se menționează postul pen- scoate la h) chitanță de plată a taxei de concurs;
tajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
CONCURS tru care dorește să concureze; CONCURS i) copia actului de identitate în termen de va-
f) cazierul judiciar;
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. b) copie xerox de pe diploma de licență și în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. labilitate.
g) certificat medical din care să rezulte că Taxa de concurs este de 150 de lei.
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din certificatul de specialist sau primar pentru me- 869/2015, cu completările și modificările
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic ulterioare, un post cu normă întreagă de medic Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții: dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
pentru exercitarea activității pentru postul pen- specialist confirmat în specialitatea Medicină valabile trei luni și se depun la dosar în termen
 șef Secția Medicină internă; rință de confirmare în gradul profesional pentru
tru care candidează; de familie la Serviciul Medicină și asistență de valabilitate.
 șef Secția Chirurgie generală; biologi, biochimiști sau chimiști;
h) chitanță de plată a taxei de concurs; medicală școlară, aflat în subordinea Consiliului Tematica de concurs este cea pentru exame-
 șef Secția Obstetrică-ginecologie; c) copie a certificatului de membru al orga-
i) copia actului de identitate în termen de va- Local Bălcești. nul de medic specialist în specialitatea postului.
 șef Secția Boli infecțioase; nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
labilitate. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
 șef Laborator Analize medicale; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
Taxa de concurs este de 150 de lei. următoarele acte: în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
 șef Laborator Radiologie și imagistică me- i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la ția acestui anunț, iar concursul se organizează
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt a) cerere în care se menționează postul pen-
dicală. în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) valabile trei luni și se depun la dosar în termen tru care dorește să concureze;
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde publicarea în „Viața medicală”.
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul de valabilitate. b) copie xerox de pe diploma de licență și
următoarele acte:
sănătății, republicată, cu modificările Tematica de concurs este cea pentru exame- certificatul de specialist sau primar pentru me-
a) cerere în care se menționează funcția pen-
tru care dorește să candideze; ulterioare; nul de medic specialist/primar în specialitatea dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve- SPITALUL DE
postului, postată pe site-ul MS: www.ms.ro rință de confirmare în gradul profesional pentru


b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea
e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, biologi, biochimiști sau chimiști; RECUPERARE
în gradul profesional; la ordin; str. Pădurarilor nr. 2, Biroul RUNOS, în termen
de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
CARDIOVASCULARĂ
d) acte doveditoare pentru calcularea punc- f) cazierul judiciar;
tajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menți- g) certificat medical din care să rezulte că anunț, iar concursul se organizează în perioada d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu „DR. BENEDEK GEZA”
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
onate; este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pen-
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”. art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. COVASNA
e) declarație pe propria răspundere a candi- d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) scoate la
tru care candidează; Relații suplimentare se pot obți-
datului, din care să rezulte că nu a fost condam- din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul CONCURS
h) chitanță de plată a taxei de concurs; ne la tel.: 0254.56.06.50, int. 131 – Biroul
nat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu sănătății, republicată, cu modificările în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
i) copia actului de identitate în termen de va- RUNOS. 869/2015, cu completările și modificările ulteri-
funcția pentru care dorește să concureze; ulterioare;
labilitate. oare, următoarele posturi:
f) declarație pe propria răspundere a candi- e) acte doveditoare pentru calcula-
Taxa de concurs este de 150 de lei.  un post cu normă întreagă de me-
datului, din care să rezulte că nu se află în stare
de incompatibilitate;
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt SPITALUL JUDEȚEAN rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
dic specialist confirmat în specialitatea
la ordin;
g) certificat privind starea de sănătate;
valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
DE URGENȚĂ ZALĂU f) cazierul judiciar;
Medicină de laborator pentru Laborato-
rul de Analize medicale – punct de lucru
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că
în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conduce-
Tematica de concurs este cea pentru exame- (JUDEȚUL SĂLAJ) g) certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
Întorsura Buzăului;
nul de medic specialist în specialitatea postului. scoate la  un post cu normă întreagă de medic pri-
rea unităților în care și-a desfășurat activitatea Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, pentru exercitarea activității pentru postul pen- mar confirmat în specialitatea Cardiologie la
CONCURS
sau de Colegiul Medicilor din România; str. Eroilor nr. 12-14, în termen de 15 zile calen- tru care candidează; Secția IV Recuperare cardiovasculară adulți;
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
i) copie xerox a autorizației de liberă practică daristice de la apariția acestui anunț, iar concur- h) chitanță de plată a taxei de concurs;  un post cu normă întreagă de medic pri-
869/2015, cu completările și modificările ulteri-
sau a certificatului de membru al Colegiului Me- sul se organizează în perioada cuprinsă între 31 i) copia actului de identitate în termen de va- mar confirmat în specialitatea Medicină internă
oare, un post cu normă întreagă de farmacist labilitate.
dicilor din România; și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. la Secția Medicină internă din str. Gabor Aron;
cu drept de liberă practică. Taxa de concurs este de 150 de lei.  un post cu normă întreagă de medic pri-
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o Relații suplimentare se pot obține la tel.: Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde

adeverință care să ateste confirmarea în speciali- Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt mar confirmat în specialitatea Obstetrică-gine-
0259.36.23.09. următoarele acte: valabile trei luni și se depun la dosar în termen cologie la Compartimentul Obstetrică-ginecolo-
tate și vechimea în specialitate; a) cerere în care se menționează postul pen-
de valabilitate. gie din str. Gabor Aron;
k) un proiect de management privind evolu-
ția viitoare a secției/laboratorului; SPITALUL MUNICIPAL tru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și
Tematica de concurs și bibliografia se vor afi-  un post cu normă întreagă de medic pri-
mar confirmat în specialitatea Cardiologie pedi-
șa la sediul primăriei.


l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
LUPENI certificatul de specialist sau primar pentru me- Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, atrică la Compartimentul Recuperare cardiologie
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve- copii.
La depunerea dosarelor de înscriere candi- (JUDEȚUL HUNEDOARA) rință de confirmare în gradul profesional pentru
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ția acestui anunț, iar concursul se organizează
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
dații au obligația de a prezenta originalele acte- scoate la biologi, biochimiști sau chimiști; următoarele acte:
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
lor depuse la dosar în copie. CONCURS c) copie a certificatului de membru al orga- a) cerere în care se menționează postul pen-
publicarea în „Viața medicală”. tru care dorește să concureze;
La concurs se pot prezenta medici cu o ve- în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. nizației profesionale cu viza pe anul în curs; Relații suplimentare se pot obține la sediul b) copie xerox de pe diploma de licență și
chime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, 869/2015, cu completările și modificările ulteri- d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu primăriei sau tel.: 0250.84.03.52. certificatul de specialist sau primar pentru me-
specialitate pe care o practică în mod curent și în oare, următoarele posturi: i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechi-  un post cu normă întreagă de medic spe- art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
mea în specialitate decurge de la data confirmă- cialist confirmat în specialitatea Neonatologie la d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) SPITALUL ORĂȘENESC rință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
rii și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de
Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic pri- sănătății, republicată, cu modificările HAȚEG c) copie a certificatului de membru al orga-
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul mar confirmat în specialitatea Pediatrie la Com- ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcula-
(JUDEȚUL HUNEDOARA) d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
Medicilor din România, precum și cele cărora partimentul Neonatologie; scoate la i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
le-a încetat contractul de administrare în con-  un post cu normă întreagă de medic speci- rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 CONCURS art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
dițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot alist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția la ordin; în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
participa la concurs. Pediatrie; f) cazierul judiciar; 869/2015, cu completările și modificările ulteri- din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
g) certificat medical din care să rezulte că oare, două posturi cu normă întreagă de medic sănătății, republicată, cu modificările
Concursul sau examenul va consta în urmă-  un post cu normă întreagă de medic pri-
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic ulterioare;
toarele probe: interviu – susținerea proiectului mar confirmat în specialitatea Medicină internă specialist confirmat în specialitatea Medicină de
pentru exercitarea activității pentru postul pen- e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
de management, probă scrisă, probă clinică sau la Secția Medicină internă; urgență.
tru care candidează; tajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
practică.  un post cu normă întreagă de medic spe- Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde

h) chitanță de plată a taxei de concurs; f) cazierul judiciar;
Proba scrisă a concursului se susține după cialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
următoarele acte: g) certificat medical din care să rezulte că
i) copia actului de identitate în termen de va- a) cerere în care se menționează postul pen-
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma Cabinetul de Cardiologie; este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
labilitate. tru care dorește să concureze;
în domeniul sănătății, cu modificările și comple-  un post cu normă întreagă de medic speci- pentru exercitarea activității pentru postul pen-
Taxa de concurs este de 150 de lei. b) copie xerox de pe diploma de licență și
tările ulterioare și legislația secundară aferentă. alist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
tru care candidează;
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt certificatul de specialist sau primar pentru me- h) chitanță de plată a taxei de concurs;
Proba clinică sau proba practică se susține CPIAAM;
valabile trei luni și se depun la dosar în termen dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve- i) copia actului de identitate în termen de va-
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea  un post cu normă întreagă de medic speci- de valabilitate. rință de confirmare în gradul profesional pentru labilitate.
titlului de medic specialist. alist confirmat în specialitatea Recuperare, me- Tematica și bibliografia de concurs vor
biologi, biochimiști sau chimiști; Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, dicină fizică și balneologie la Compartimentul fi afișate la sediul spitalului și pe site-ul: c) copie a certificatului de membru al orga- Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, RMFB; spitalzalau.ro valabile trei luni și se depun la dosar în termen
nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
iar concursul se organizează în termen de mini-  un post cu normă întreagă de me- Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, de valabilitate.
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
mum 30 de zile și maximum 90 de zile de la pu- dic specialist confirmat în specialitatea în termen de 15 zile calendaristice de la apari- Tematica și bibliografia de concurs se vor găși
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
blicarea în „Viața medicală”. Radiologie-imagistică medicală, cu ates- ția acestui anunț, iar concursul se organizează la secretariatul comisiei de concurs.
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul tat de studii complementare în Tomografie în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
RUONS, tel.: 0230.37.55.28, int. 44. computerizată (CT) sau în Senologie publicarea în „Viața medicală”. în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul ția acestui anunț, iar concursul se organizează
imagistică. sănătății, republicată, cu modificările
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
SPITALUL MUNICIPAL Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
RUNOS, tel.: 0260.61.69.20 sau 0752.269.700,
int. 112.
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcula-
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
„DR. POP MIRCEA”

a) cerere în care se menționează postul pen- rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 0267.34.02.15.
MARGHITA tru care dorește să concureze;
SPITALUL MUNICIPAL la ordin;
f) cazierul judiciar;
b) copie xerox de pe diploma de licență și
„CARITAS”

SANATORIUL DE
(JUDEȚUL BIHOR) certificatul de specialist sau primar pentru me- g) certificat medical din care să rezulte că
scoate la dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
ROȘIORII DE VEDE
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pen-
PNEUMOFTIZIOLOGIE
rință de confirmare în gradul profesional pentru
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. biologi, biochimiști sau chimiști; (JUDEȚUL TELEORMAN) tru care candidează; BRAD
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
(JUDEȚUL HUNEDOARA)
c) copie a certificatului de membru al orga-
869/2015, cu completările și modificările ulteri- scoate la
nizației profesionale cu viza pe anul în curs; i) copia actului de identitate în termen de va-
oare, următoarele posturi: CONCURS scoate la
labilitate.
 un post cu normă întreagă de medic spe- d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. CONCURS
Taxa de concurs este de 150 de lei.
cialist confirmat în specialitatea Pneumologie la i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 869/2015, cu completările și modificările în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
Compartimentul Pneumologie; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. ulterioare, un post cu normă întreagă de medic 869/2015, cu completările și modificările ulte-
valabile trei luni și se depun la dosar în termen
specialist confirmat în specialitatea Neurologe de valabilitate. rioare, funcția de farmacist-șef la Farmacia cu
PUBLICITATE
la Cabinetul de Neurologie din Ambulatoriul Spitalul oferă condițiile prevăzute de Legea circuit închis a unității.
LIBERTY MEDICAL CENTER, integrat al spitalului. nr. 95/2006, titlul VII, cu modificările și comple- Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
singurul centru medical la standarde europene Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde tările ulterioare.
a) cerere în care se menționează funcția pen-
următoarele acte: Tematica de concurs este cea pentru exame-
din județul Ilfov,

a) cerere în care se menționează postul pen- nul de medic specialist în specialitatea postului. tru care dorește să candideze;
tru care dorește să concureze; Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, b) copie xerox de pe diploma de licență și
ANGAJEAZĂ
în termen de 15 zile calendaristice de la apari- certificatul de specialist sau primar;
b) copie xerox de pe diploma de licență și
MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI ÎN SPECIALITĂȚILE: ția acestui anunț, iar concursul se organizează c) copie a certificatului de membru al orga-
certificatul de specialist sau primar pentru me-
PSIHIATRIE, ORL, GASTROENTEROLOGIE. în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
publicarea în „Viața medicală”. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
rință de confirmare în gradul profesional pentru
Cei interesați pot trimite CV la: mihaela.radu@libertymedicalcenter.ro Relații suplimentare privind partici- i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
Telefon contact: 031.880.62.25. biologi, biochimiști sau chimiști; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
c) copie a certificatului de membru al orga- parea la concurs și tematica se pot obține
la Biroul RUNOS, tel.: 0354.40.88.94/95, int. 134. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
nizației profesionale cu viza pe anul în curs; din Legea nr. 95/2006 privind reforma în dome-
Centrul Medical de Recuperare d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
Clinică medicală din București, niul sănătății, republicată, cu modificările ulteri-
sector 2,
a Aparatului Locomotor i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la SPITALUL ORĂȘENESC oare;
din Drobeta-Turnu Severin art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
caută medici colaboratori cu următoarele angajează lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) CERNAVODĂ e) acte doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
specialități:
Endocrinologie, Medicină de Familie,
medic de Medicină fizică sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările
(JUDEȚUL CONSTANȚA) f) cazierul judiciar;
şi de reabilitare. scoate la g) certificat medical din care să rezulte că
Reumatologie, Neurologie, Diabet zaha- Relații la tel.: 0724.249.079, ulterioare; CONCURS este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
rat, nutriție și boli metabolice, Obstet- 0799.962.707. e) acte doveditoare pentru calcula- în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. pentru exercitarea activității pentru postul pen-
rică-Ginecologie, Nefrologie, Cardiologie. rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 869/2015, cu completările și modificările tru care candidează;
Condiții foarte avantajoase! la ordin; ulterioare, un post cu normă întreagă de medic h) chitanță de plată a taxei de concurs;
Pentru detalii, sunați la nr. de telefon Cardiolog francez, f) cazierul judiciar; specialist confirmat în specialitatea Radiolo- i) copia actului de identitate în termen de va-
0769.050.855. posesor de cabinet individual, g) certificat medical din care să rezulte că gie-imagistică medicală pentru Laboratorul de labilitate.
caut asociat în vederea preluării clien- este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic Radiologie și imagistică medicală. Taxa de concurs este de 150 de lei.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
telei. pentru exercitarea activității pentru postul pen-
următoarele acte: valabile trei luni și se depun la dosar în termen
Clinica Diabet Med, Cabinetul este situat în orașul Marseille, tru care candidează;
a) cerere în care se menționează postul pen-
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
de valabilitate.
București, în sudul Franţei, tru care dorește să concureze; La concurs se pot înscrie numai candidații
str. Sg. Gheorghe Donici nr. 9 și 24, i) copia actului de identitate în termen de va- b) copie xerox de pe diploma de licență și
aproape de litoral, și este dotat cu toată care au obținut minimum două puncte din cele
labilitate. certificatul de specialist sau primar pentru me-
angajează aparatura necesară prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
Taxa de concurs este de 150 de lei. dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
medici specialiști Medicină internă, (Doppler, ecograf, aparat efort etc.). La concurs se pot prezenta farmaciști cu mi-
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt rință de confirmare în gradul profesional pentru
normă întreagă, în contract cu CASMB. nimum 2 ani experiență profesională.
Pentru detalii: valabile trei luni și se depun la dosar în termen biologi, biochimiști sau chimiști;
Relații la tel. 0766.463.640, c) copie a certificatului de membru al orga-
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legis-
Tel: 0033 (0) 4.91.40.61.11 de valabilitate.
lația sanitară (Legea nr. 95/2006).
e-mail: diabetmed@yahoo.com. nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
E-mail: drdrivet@gmail.com Tematica de concurs este cea pentru exame- Tematica de concurs va fi afișată la avizierul
Web: www.diabetmed.ro nul de medic specialist în specialitatea postului, d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la unității și pe site-ul: www.sanatoriulbrad.ro
postată pe site-ul: www.spitalulcaritasrosiori.ro Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
Căutam medic de familie pentru colaborare/angajare art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Măgura nr. 25, în termen de 15 zile calen-
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
în Clinica Diamed – contract cu CASMB. în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în daristice de la apariția acestui anunț, iar concur-
Retribuție: 55% din veniturile aferente sau salariu fix motivant. ția acestui anunț, iar concursul se organizează domeniul sănătății, republicată, cu modificările sul se organizează în perioada cuprinsă între 31
Clinica Diamed este situată în Piața Veteranilor, zona Lujerului, Militari, București. în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la ulterioare; și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Tel: 0748.137.301 sau 0722.934.411 publicarea în „Viața medicală”. e) acte doveditoare pentru calcula- Relații suplimentare se pot obține la
E-mail: dsilvean@yahoo.com; Website: www.clinica-diamed.ro Relații suplimentare se pot obține la tel.: rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 Biroul Resurse Umane-Juridic, tel.: 0254.61.10.50,
0247.40.66.89. la ordin; int. 223.
VIAȚA MEDICALĂ
POSTURI SCOASE LA CONCURS Nr. 23 u 8 iunie 2018 11
SPITALUL MILITAR desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fi-
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii
condițiilor de participare la preselecție se afi-
e) acte doveditoare pentru calcula-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3


Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
DE URGENȚĂ zice; c) examinare medicală. La fiecare probă eli- șează la sediul unității organizatoare în cel mult la ordin; valabile trei luni și se depun la dosar în termen
minatorie participă numai candidații care au fost 24 de ore de la expirarea termenului pentru se- f) cazierul judiciar; de valabilitate.
„DR. ARISTIDE

declarați „admis” la proba anterioară. lecția dosarelor de concurs; g) certificat medical din care să rezulte că Tematica de concurs este cea pentru
SERFIOTI” GALAȚI Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
– contestațiile privind dosarele respinse se este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pen-
examenul de medic/farmacist specialist/primar
(după caz) în specialitatea postului.
scoate la adresează, în termen de două zile lucrătoare din
participa la concursul pentru ocuparea postului momentul afișării rezultatului selecției, comanj- tru care candidează; Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
CONCURS
vacant, care constă în parcurgerea unei probe te- dantului unității militare organizatoare; h) chitanță de plată a taxei de concurs; în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
oretice și a unei probe practice. – soluționarea contestațiilor – în ter- i) copia actului de identitate în termen de va- ția acestui anunț, iar concursul se organizează
869/2015, cu completările și modificările
Informații suplimentare privind condițiile men de două zile lucrătoare de la depunerea labilitate. în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
generale și specifice pentru ocuparea postului, Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită publicarea în „Viața medicală”.
specialist confirmat în contestației;
conținutul dosarului de înscriere, locul, data și la sediul spitalului. Relații suplimentare se pot obține la Bi-
specialitatea Epidemiologie la – probele eliminatorii de aptitudini și con-
ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitu- Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt roul Resurse Umane, tel.: 0247.36.69.95 sau
Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate cursul se organizează în perioada cuprinsă între
dini, baremele de promovare a acestora, temati- valabile trei luni și se depun la dosar în termen 0752.443.808.
asistenței medicale. 31 și 90 de zile de la publicare.
ca, precum și data concursului se pot obține la de valabilitate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde Candidații declarați „admis” în urma selec-
sediul UM 01043 Craiova, bd. Nicolae Romanescu Tematica de concurs este cea pentru exame-
SPITALUL ORĂȘENESC

următoarele acte: ției dosarelor de concurs vor parcurge preselec-
nr. 221 și pe site-ul: forter.ro nul de medic specialist în specialitatea postului.
a) cerere în care se menționează postul pen- ția – trei probe eliminatorii de aptitudini ce se
tru care dorește să concureze; Persoane de contact: Maria Toma
sau Valentin Vioreanu, tel.: 0251.42.50.94, vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
ZIMNICEA
b) copie xerox de pe diploma de licență și
(JUDEȚUL TELEORMAN)
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fi-
int. 111. ția acestui anunț, iar concursul se organizează
certificatul de specialist sau primar pentru me- zice; c) examinare medicală. La fiecare probă eli- în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la scoate la
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
minatorie participă numai candidații care au fost publicarea în „Viața medicală”.
rință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
UNITATEA MILITARĂ declarați „admis” la proba anterioară. Relații suplimentare se pot obține
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr.
c) copie a certificatului de membru al orga- 01266 CRAIOVA Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
la Serviciul RUNOS, tel.: 0244.28.36.29,
int. 529.
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
nizației profesionale cu viza pe anul în curs; Legea nr. 95/2006,
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu (JUDEȚUL DOLJ) participa la concursul pentru ocuparea postului următoarele funcții:
vacant, care constă în parcurgerea unei probe te-
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la oretice și a unei probe practice. SPITALUL

 șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Chirurgie generală.
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) CONCURS Informații suplimentare privind condițiile „N. N. SĂVEANU” VIDRA Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. generale și specifice pentru ocuparea postului, lo- următoarele acte:
sănătății, republicată, cu modificările 869/2015, cu completările și modificările cul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii (JUDEȚUL VRANCEA) a) cerere în care se menționează funcția pen-
ulterioare; ulterioare, un post cu normă întreagă de medic de aptitudini, baremele de promovare a acestora, scoate la tru care dorește să candideze;
e) acte doveditoare pentru calcula- Medicină generală/Medicină de familie cu drept tematica, precum și organizarea concursului se CONCURS b) copie xerox de pe diploma de studii;
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 de liberă practică (medic șef Asistență medicală) pot obține la sediul UM 01266 Craiova, str. Caracal în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. c) adeverință din care să reiasă confirmarea
la ordin; nr. 148 și pe site-ul: forter.ro 869/2015, cu completările și modificările în gradul profesional;
– funcție militară.
f) cazierul judiciar; Persoană de contact: Adrian Teodosescu, ulterioare, un post cu normă întreagă de medic d) acte doveditoare pentru calcularea punc-
Candidații declarați „admis” în urma con-
g) certificat medical din care să rezulte că tel.: 0251.31.02.45, int. 110. specialist confirmat în specialitatea Chirurgie tajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menți-
cursului vor fi chemați/rechemați în activitate în
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic generală. onate;
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru
pentru exercitarea activității pentru postul pen- Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde e) declarație pe propria răspundere a candi-
tru care candidează;
militar în activitate, cu drepturile și obligațiile
care decurg din aceasta.
PRIMĂRIA ORAȘULUI următoarele acte: datului, din care să rezulte că nu a fost condam-
a) cerere în care se menționează postul pen-
ROVINARI nat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
Condițiile generale pentru selecționarea tru care dorește să concureze;
i) copia actului de identitate în termen de va- funcția pentru care dorește să concureze;
candidaților în vederea chemării/rechemării în
labilitate.
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute (JUDEȚUL GORJ) b) copie xerox de pe diploma de licență și
certificatul de specialist sau primar pentru me-
f) declarație pe propria răspundere a candi-
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită scoate la datului, din care să rezulte că nu se află în stare
în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
la sediul spitalului la data depunerii dosarului. CONCURS de incompatibilitate;
apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Mo- rință de confirmare în gradul profesional pentru
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. g) certificat privind starea de sănătate;
nitorul Oficial nr. 421/2016. biologi, biochimiști sau chimiști;
valabile trei luni și se depun la dosar în termen 869/2015, cu completările și modificările h) dovadă/adeverință din care să rezulte că
de valabilitate. Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1, c) copie a certificatului de membru al orga- în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conduce-
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
Tematica de concurs este cea pentru exame- alin. (1), lit. a), c), e)-g), i) și j) se declară pe pro- nizației profesionale cu viza pe anul în curs; rea unităților în care și-a desfășurat activitatea
primar confirmat în specialitatea Medicină de
nul de medic specialist în specialitatea postului. prie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu sau de Colegiul Medicilor din România;
familie la Compartimentul Asistență medicală
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, la selecție. i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la i) copie xerox a autorizației de liberă practică
școlară. art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
str. Traian nr. 199, în termen de 15 zile calen- Condițiile specifice pentru ocuparea postu- sau a certificatului de membru al Colegiului Me-
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
daristice de la apariția acestui anunț, iar concur- lui sunt: dicilor din România;
următoarele acte: sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
sul se organizează în perioada cuprinsă între 31 1) este absolvent(ă) cu diplomă de licență ai j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o
a) cerere în care se menționează postul pen- domeniul sănătății, republicată, cu modificările
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. unei instituții de învățământ superior medical adeverință care să ateste confirmarea în speciali-
tru care dorește să concureze; ulterioare;
Relații suplimentare se pot obține la tel.: acreditate în domeniul Medicină generală/Medi- tate și vechimea în specialitate;
b) copie xerox de pe diploma de licență și e) acte doveditoare pentru calcula-
0236.42.39.83, int. 106. cină de familie; k) un proiect de management privind evolu-
certificatul de specialist sau primar pentru me- rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
2) deține certificat de membru al colegiului ția viitoare a secției
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve- la ordin;
UNITATEA MILITARĂ de profil cu drept de liberă practică, potrivit rele-
mentărilor în vigoare;
rință de confirmare în gradul profesional pentru f) cazierul judiciar;


l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
biologi, biochimiști sau chimiști;
01043 CRAIOVA 3) este confirmat(ă) ca medic în speciali-
c) copie a certificatului de membru al orga-
g) certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
La concurs se pot prezenta medici cu o ve-
tatea Medicină generală/Medicină de familie, chime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
(JUDEȚUL DOLJ) nu a fost sancționat(ă) și nu se află sub efectul
nizației profesionale cu viza pe anul în curs; pentru exercitarea activității pentru postul pen- specialitate pe care o practică în mod curent și în
din cadrul Ministerului Apărării Naționale d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu tru care candidează; care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechi-
vreunei sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea
scoate la i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la h) chitanță de plată a taxei de concurs; mea în specialitate decurge de la data confirmă-
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă-
CONCURS art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) i) copia actului de identitate în termen rii și încadrării ca specialist).
ții, republicată, cu modificările și completările de valabilitate (certificat de căsătorie, dacă
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de
ulterioare; este cazul).
869/2015, cu completările și modificările sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
4) nivelul de acces la informații clasificate domeniul sănătății, republicată, cu modificările Taxa de concurs este de 150 de lei.
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic Medicilor din România, precum și cele cărora
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris ulterioare; Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
specialist confirmat în specialitatea Medicină
le-a încetat contractul de administrare în con-
generală/Medicină de familie (medic șef) – al persoanei care dorește să candideze privind e) acte doveditoare pentru calcularea punc- valabile trei luni și se depun la dosar în termen
dițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot
funcție militară. verificarea în vederea obținerii autorizației de tajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; de valabilitate.
participa la concurs.
Candidații declarați câștigători în urma con- acces la informații clasificate sau a certificatului f) cazierul judiciar; Tematica de concurs este cea pentru exame-
Concursul sau examenul va consta în urmă-
cursului vor fi chemați/rechemați în activitate în de securitate, în situația în care va fi declarată g) certificat medical din care să rezulte că nul de medic specialist în specialitatea postului.
toarele probe: interviu – susținerea proiectului
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru „admis”; este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
de management, probă scrisă, probă clinică sau
militar în activitate, cu drepturile și obligațiile Candidații vor depune la sediul Unității Mi- pentru exercitarea activității pentru postul pen- în termen de 15 zile calendaristice de la apari-
practică.
care decurg din aceasta. litare 01266 Craiova dosarul de înscriere la con- tru care candidează; ția acestui anunț, iar concursul se organizează
Proba scrisă a concursului se susține după
Condițiile generale și specifice pentru se- curs care va cuprinde următoarele documente: h) chitanță de plată a taxei de concurs; în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma
lecționarea candidaților în vederea chemării/ a) cerere de înscriere la selecție adresată publicarea în „Viața medicală”.
i) copia actului de identitate în termen de va- în domeniul sănătății, cu modificările și comple-
rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt comandantului UM 01266 Craiova – document Relații suplimentare se pot obține la sediul
labilitate. tările ulterioare și legislația secundară aferentă.
prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. tipizat; spitalului sau la tel.: 0237.67.30.00.
Taxa de concurs este de 150 de lei. Proba clinică sau proba practică se susține
ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, pu- b) copie xerox de pe diploma de licență și Copiile documentelor prevăzute mai sus pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
blicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul Unității Mi-
certificatul de specialist sau primar pentru me-
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
se prezintă însoțite de actele originale. Docu- SPITALUL ORĂȘENESC titlului de medic specialist.
mentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt vala- Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
litare 01043 Craiova dosarul de înscriere la con- rință de confirmare în gradul profesional pentru bile trei luni și se depun la dosar în termen de ZIMNICEA în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț,
curs care va cuprinde documentele prevăzute
la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării
biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul
în curs;
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru exame-
(JUDEȚUL TELEORMAN) iar concursul se organizează în termen de mini-
mum 30 de zile și maximum 90 de zile de la pu-
naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul scoate la
c) copie a certificatului de membru al orga- nul de medic specialist/primar în specialitatea blicarea în „Viața medicală”.
Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele CONCURS
nizației profesionale cu viza pe anul în curs; postului. Relații suplimentare se pot obține la Bi-
prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu Înscrierile la concurs se fac la sediul institu- roul Resurse Umane, tel.: 0247.36.69.95 sau
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modifi- 869/2015, cu completările și modificările ulteri-
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la ției, str. Florilor nr. 2, în termen de 15 zile calen- 0752.443.808.
cările ulterioare, astfel: oare, următoarele posturi:
a) cerere în care se menționează postul pen- art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. daristice de la apariția acestui anunț, iar concur-  două posturi cu normă întreagă de medic
tru care dorește să concureze; d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
primar confirmat în specialitatea Medicină in-
ternă la Secția Medicină internă;
SPITALUL MUNICIPAL
b) copie xerox de pe diploma de licență și
ORĂȘTIE

certificatul de specialist sau primar pentru me- sănătății, republicată, cu modificările  un post cu normă întreagă de medic pri-
mar confirmat în specialitatea Medicină internă
dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
rință de confirmare în gradul profesional pentru
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
SPITALUL ORĂȘENESC la Compartimentul Medicină internă - cronici; (JUDEȚUL HUNEDOARA)
biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul tajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. VĂLENII DE MUNTE  un post cu normă întreagă de medic spe-
cialist confirmat în specialitatea Pediatrie la
scoate la
CONCURS
în curs; 869/2015;
c) copie a certificatului de membru al orga- f) certificat de cazier judiciar în original; (JUDEȚUL PRAHOVA) Compartimentul Pediatrie; în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
scoate la  un post cu normă întreagă de medic pri- 869/2015, cu completările și modificările
nizației profesionale cu viza pe anul în curs; g) adeverință eliberată de medicul de familie
CONCURS mar confirmat în specialitatea Obstetrică-gine- ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu din care să rezulte antecedentele medicale pato-
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. cologie la Compartimentul Obstetrică-gineco­ specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la logice și faptul că este apt din punct de vedere
869/2015, cu completările și modificările ulteri- logie; generală la Secția Chirurgie generală.
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
oare, următoarele posturi:  un post cu normă întreagă de medic Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
pentru postul pentru care candidează;  un post cu normă întreagă de medic speci- specialist confirmat în specialitatea Medicină următoarele acte:
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
h) chitanță de plată a taxei de concurs; alist confirmat în specialitatea ATI la Comparti- de laborator pentru Laboratorul de Analize a) cerere în care se menționează postul pen-
sănătății, republicată, cu modificările
i) copia actului de identitate în termen de va- mentul ATI; medicale; tru care dorește să concureze;
ulterioare;
labilitate;  un post cu normă întreagă de medic speci-  un post cu normă întreagă de medic primar b) copie xerox de pe diploma de licență și
e) acte doveditoare pentru calcula-
j) copia certificatului de naștere; alist confirmat în specialitatea Medicină de labo- confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică certificatul de specialist sau primar pentru me-
rea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3
k) fișa de examinare medicală – document rator pentru Laboratorul de Analize medicale; medicală pentru Laboratorul de Radiologie; dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
la Ord. m.s. nr. 869/2015;
tipizat;  un post cu normă întreagă de medic speci-  un post cu normă întreagă de farmacist rință de confirmare în gradul profesional pentru
f) certificat de cazier judiciar în original;
alist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția primar confirmat în specialitatea Farmacie clin- biologi, biochimiști sau chimiști;
g) adeverință eliberată de medicul de familie l) fișa cu principalele date de stare civilă –
Pediatrie; ică la Farmacia spitalului; c) copie a certificatului de membru al orga-
din care să rezulte antecedentele medicale pato- document tipizat;
 un post cu normă întreagă de me-  un post cu normă întreagă de medic spe- nizației profesionale cu viza pe anul în curs;
logice și faptul că este apt din punct de vedere m) copia poliței de asigurare malpraxis,
cialist confirmat în specialitatea Epidemiolo- d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității după caz; dic specialist confirmat în specialitatea
gie la Compartimentul Supraveghere, preve- i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
pentru postul pentru care candidează; n) formular de bază – date personale – docu- Neonatologie la Compartimentul Neonato­logie;
nire și limitare a infecțiilor asociate asistenței art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
h) chitanță de plată a taxei de concurs; ment tipizat;  un post cu normă întreagă de medic spe-
medicale. lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
i) copia actului de identitate în termen de va- cialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat,
o) acordul scris al persoanei care dorește să Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
labilitate. nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
candideze privind verificarea în vederea obținerii următoarele acte: domeniul sănătății, republicată, cu modificările
Taxa de concurs este de 150 de lei. zaharat și boli metabolice;
autorizației de acces la informații clasificate sau a) cerere în care se menționează postul pen- ulterioare;
Actele prevăzute a fi depuse în copie se  un post cu normă întreagă de medic spe-
a certificatului de securitate, în situația în care tru care dorește să concureze;
prezintă și în original pentru a fi certifica- cialist confirmat în specialitatea Gastroenterolo- e) acte doveditoare pentru calcularea punc-
va fi declarată „admis” la concurs. b) copie xerox de pe diploma de licență și
te pentru conformitate cu originalul de către gie la Gabinetul de Gastroenterologie din Ambu- tajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
Taxa de concurs este de 150 de lei. certificatul de specialist sau primar pentru med-
Compartimentul Resurse Umane al unității, iar latoriul integrat; f) cazierul judiciar;
ici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adever-
documentele tipizate se asigură candidaților Actele prevăzute a fi depuse în copie se  un post cu normă întreagă de medic rezi- g) certificat medical din care să rezulte că
ință de confirmare în gradul profesional pentru
prin grija structurii care organizează selecția. prezintă și în original pentru a fi certifica- dent ultimul an confirmat în specialitatea Medi- este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
biologi, biochimiști sau chimiști;
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va- te pentru conformitate cu originalul de către cină internă la Secția Medicină internă. pentru exercitarea activității pentru postul pen-
c) copie a certificatului de membru al organ-
labile trei luni și se depun la dosar în termen de Compartimentul Resurse Umane al unității, iar Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde tru care candidează;
izației profesionale cu viza pe anul în curs;
valabilitate. documentele tipizate se asigură candidaților următoarele acte: d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu h) chitanță de plată a taxei de concurs;
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, prin grija structurii care organizează selecția. a) cerere în care se menționează postul pen- i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la i) copia actului de identitate în termen de va-
bd. Nicolae Romanescu nr. 221, în termen de 15 Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va- tru care dorește să concureze; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) labilitate.
zile calendaristice de la apariția acestui anunț în labile trei luni și se depun la dosar în termen de b) copie xerox de pe diploma de licență și lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită
„Viața medicală” și postarea lui la sediul unității valabilitate. certificatul de specialist sau primar pentru me- sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în la casieria spitalului.
la punctul de relații cu publicul. dici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve- domeniul sănătății, republicată, cu modificările Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
Procedura de concurs presupune parcurge-
Selecția dosarelor de concurs se realizează în rință de confirmare în gradul profesional pentru ulterioare; valabile trei luni și se depun la dosar în termen
rea următoarelor etape:
termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării biologi, biochimiști sau chimiști; e) acte doveditoare pentru calcularea de valabilitate.
– înscrierea la concurs – se face la sediul UM
termenului de înscriere la selecție, prerioadă în c) copie a certificatului de membru al orga- punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; Tematica de concurs este cea pentru exame-
01266 Craiova, str. Caracal nr. 148, în termen de
care candidații ale căror dosare sunt incomplete nizației profesionale cu viza pe anul în curs; f) cazierul judiciar; nul de medic specialist în specialitatea postului.
15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
le pot completa. g) certificat medical din care să rezulte că
Probele eliminatorii de aptitudini și concur- în „Viața medicală”; i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic str. Pricazului nr. 16, în termen de 15 zile calen-
sul se organizează în perioada cuprinsă între 31 – selecția dosarelor de concurs se realizează art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) pentru exercitarea activității pentru postul pen- daristice de la apariția acestui anunț, iar concur-
și 90 de zile de la publicare. în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) tru care candidează; sul se organizează în perioada cuprinsă între 31
Candidații declarați „admis” în urma selecți- termenului de înscriere la selecție, perioadă în sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în h) chitanță de plată a taxei de concurs; și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
ei dosarelor de concurs vor parcurge preselecție care candidații ale căror dosare sunt incomplete domeniul sănătății, republicată, cu modificările i) copia actului de identitate în termen de Relații suplimentare se pot obține la Biroul
- trei probe eliminatorii de aptitudini ce se vor le pot completa; ulterioare; valabilitate. Resurse Umane.
12 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 NOAPTEA MUZEELOR

Specialități muzeale în România centenară


Când un proiect frumos este în grija expoziții dedicate unui veac de creativitate, dedicată viețuirii urbane a capitalei din ul- pere cunoscute și folosind indicativul nu-
unor oameni inimoși și pasionați de ceea de această dată a polonezilor. În drum am timele 300 de ani, o inițiativă curatorială cu meric cadastral al cartierului. La Rezidența
Școala de bani,
ce fac, acesta nu poate decât să crească și putut observa că la Foișorul de Foc părinți totul deosebită, datorată istoricului Adrian Scena9 de pe str. I. L. Caragiale, deja gazdă surpriza nopții
să se dezvolte, devenind un reper așteptat și copii deja așteptau deschiderea Muzeu- Majuru, directorul Muzeului Municipiului a câtorva evenimente importante (Noap-
cu nerăbdare de toată lumea. În vreme ce lui pompierilor, echipați corespunzător cu București (MMB). În apropiere, Muzeul Na- tea galeriilor, Salonul european de bandă Reper cu greutate pe harta culturală a
inițiative construite pornind de la concepte umbrele și pelerine de ploaie, înconjurați țional „George Enescu” răsuna de acorduri desenată 2017), participanții puteau face orașului, Muzeul Național de Istorie a Ro-
similare au ajuns să se stingă din lipsă de de autospecialele pregătite de musafiri și muzicale din toate încăperile sale, pline ca cunoștință, datorită unui dispozitiv de re- mâniei și-a primit și anul acesta oaspeții în
implicare organizatorică și organizaționa- de orchestra militară ce avea ca scop să în fiecare an de public tânăr, muzicieni în țele neuronale, cu experiența emoțională spațiile de expunere permanentă, Lapida-
lă, noaptea muzeelor (NM), aflată în grija le facă tuturor așteptarea mai plăcută. În devenire și familiile care îi susțin, dar și de pe care o dă scrisul sau cititul ori ascultatul riul, Columna lui Traian și Tezaurul, com-
Rețelei Naționale a Muzeelor din România fostele hale ale industriei bumbacului de public iubitor de muzică, având din nou unei lecturi de poezie. La Școala centrală și pletate de reprezentațiile istorice oferite
(RNMR), este mereu mai vizibilă, mai am- pe Splaiul Unirii, în cadrul evenimentului prilejul să se bucure de sonorități clasice, la Institutul francez se desfășurau în ace- de asociațiile cu profil militar, care de altfel
plă, mereu cu elemente noi și cu instituții de tradiție Romanian Design Week (RDW), eași perioadă tururi ghidate po- au fost deosebit de active cu ocazia Cente-
care, deși nu au o activitate muzeală pro- asociat în fiecare an cu NM, Institutul Po- vestind istoria clădirilor și a mo- narului pe toată durata NM. Ceea ce m-a
priu-zisă, doresc să se alăture programu- lonez din București a organizat expoziția mentelor reprezentative petrecute surprins a fost prezența pe lista participan-
lui, conștienți fiind de interesul stârnit de „Manual de design polonez”, în parteneriat acolo, iar Muzeul de artă „Vasile ților a vernisajului Școlii de bani, organizat
eveniment în rândul tuturor categoriilor cu Adam Mickiewicz Institute (Varşovia), în Grigore”, mic și cochet, era cu uși- de BCR, reunind o expoziție numismatică
de public. Și chiar dacă statisticile și cifrele cadrul programului cultural internațional le larg deschise, ca de fiecare dată, și una despre istoria banilor, completate
sunt importante, ele nu reușesc să defineas- POLSKA 100, care însoțește centenarul re- cu colecția permanentă și cu expo- cu ateliere și alte activități ludice. Dincolo
că pe deplin imaginea legată de amploarea câștigării independenței Poloniei. Deschisă ziția pregătită pentru NM, „Schițe de miezul nopții, când am ajuns eu acolo,
NM în ceea ce a devenit dimensiunea sa publicului până la 27 mai, aceasta a dorit să critice” a pictorului Mihail Gavril. atmosfera era una de sfârșit de petrecere,
umană, socială, emoțională, capacitatea să prezinte o sinteză a artiștilor care au con- Din păcate, plăcuta plimbare prin spațiul fiind mai mult pentru odihna pi-
transforme dinamica orașelor în orele de ceput vreme de un secol obiecte cu destina- acest cartier de care mă leagă foar- cioarelor greu încercate decât pentru des-
desfășurare, să îi apropie pe oameni, dar ție practică, ludică sau doar estetică, unele te multe amintiri și emoții a fost coperirea de lucruri noi. Continuând la
și de toate tipurile de activități educativ dintre ele fiind cunoscute și la noi, fie prin întreruptă brusc de o nouă aversă pas pe Calea Victoriei, am ajuns la Palatul
culturale care le sunt pregătite și oferite înfățișarea efectivă a acelor obiecte, fie prin de ploaie. Încercând să scap de Telefoanelor, clădire reprezentativă și foar-
an de an. menționarea lor sub formă grafică, în pano- stropii reci, am fugit spre nord, te îndrăzneață la vremea ei, catalogată ca
Coadă la Observatorul Român
Fiind într-un an special pentru noi toți, uri create de designeri contemporani. către Fântâna Miorița, sperând că zgârie-nori în anii ʼ30, care era acum des-
această a 14-a ediție a venit, la rândul ei, Pe drum spre centrul orașului, la ora de până acolo voi putea să merg fără chisă pentru expoziția principală a RDW,
cu un element deosebit: timp de 12 zile deschidere a programului muzeal special, în ton cu palatul Cantacuzino, după câteva umbrelă. Raționamentul s-a dovedit a fi co- care a adus acolo cele mai bune proiecte ale
pentru a-i face pe bucureșteni să ediții de tatonări moderne. rect, aproape că nu mai picura când a ajuns ultimului an aparținând designerilor, grafi-
iasă din casă, cerul s-a înseninat, Abătându-mă puțin de la linia dreaptă, în fața vilei cu clopoței, acolo unde, până să cienilor și arhitecților români.
soarele a început să ne mângâie am trecut pe la Muzeul „George Severeanu”, intre în Muzeul de Artă Populară „Dr. Ni- Ajunsă la polul muzeal din zona Pala-
blând și orașul s-a trezit încetișor al cărui nou mod de prezentare, a provocat colae Minovici”, vizitatorii urmăreau spec- tului Regal, am început traseul cu Bibli-
la viață. Pe de altă parte, ajunsă la exclamații de entuziasm din partea vizita- tacolul folclorico-istoric „Spre Alba Iulia”, oteca Centrală Universitară (BCU) „Carol
Piața Victoriei, aveam să constat torilor. Apoi pe la Observatorul Astronomic o recreare a drumului făcut de țăranii din I”, mereu gazdă primitoare a Maratonului
că, în mod neașteptat, ziua care ar „Amiral Vasile Urseanu”, înconjurat deja, întregul Ardeal spre Cetatea Unirii în 1918. de Poezie şi Jazz, organizat în parteneriat
fi trebuit să fie dominată mai ales deși încă nu se înnoptase de-a binelea, de În sala de conferințe a muzeului,
de sărbătoarea muzeelor a adus în un număr consistent de persoane care aș- printre panourile interesantei ex-
capitală și alte evenimente, porți- teptau răbdătoare să intre pentru a pătrun- poziții „Știință și etnicitate. Cer-
unea inițială a șoselei Kiseleff fiind de tainele astrelor. Aparținând din punct cetarea antropologică în România
închisă traficului rutier, marcată de vedere administrativ tot de MMB, la fel anilor ’30”, răsunau acorduri de
de coada de vizitatori ai Muzeului ca cele două repere menționate anterior, pian și operă, spre bucuria spec-
Antipa și de protestul referitor la Muzeul de Artă „Frederic Storck și Cecilia tatorilor. În imediata vecinătate,
lipsa autostrăzilor, străjuit de jan- Cuțescu-Storck”, care păstrează viu spiritul Muzeul de Artă Veche Apuseană
Expoziție de televizoare românești
darmi în echipament complet. Pe în care a viețuit această familie de artiști, „Ing. Dumitru Furnică - Minovici”
înainte de eveniment, Televiziunea Româ- carosabilul devenit acum pietonal, o proas- printre lucrările pe care le-au realizat și își păstra bine-cunoscutul aer de
nă a prezentat în mai multe rânduri seria pătă mireasă, alături de mirele și nașii săi, obiectele de care s-au înconjurat, ar merita, castel medieval, încărcat de mister
de scurtmetraje documentare „Povești ne- a beneficiat de o neașteptată serie de foto- la rândul său, să beneficieze de o reamena- în nocturnă.
știute ale muzeelor”. Peliculele au adus în grafii de nuntă, în mijlocul a ceea ce în mod jare și reabilitare profundă care să îl aducă
atenția publicului detalii mai puțin sau de- obișnuit este una dintre cele mai circulate în mileniul trei și să pună astfel mai bine în
loc cunoscute din culisele a zece muzee din artere din București, ignorând complet flu- lumină valoroasa colecție pe care o deține. Autoironia
capitală, având-o ca narator pe actrița Maia ierături și discursuri. din centrul capitalei Trecători prin Capsula timpului BCU
Morgenstern. Cu protagonistul unuia din- Reședințele vechi cu Muzeul Naţional al Literaturii Române
tre episoade, Muzeul Național al Hărților și Înapoi în centru, am reușit să descopăr
Cărții Vechi, aveam să încep traseul de vi-
Natura și viața satului din zona centrală o altă veche reședință aristocratică de pe (MNLR) și dedicat, evident, Centenarului.
zitare din 19 mai, la jumătatea după-amie- în imagini dealul Mitropoliei, Casa Costa Foru, da- În plus față de turul ghidat prin spațiile
zii, între stropi răzleți de ploaie, într-unul Când ziua se îngemăna cu noaptea, ve- tând în forma actuală de la începutul seco- vechi și prin cele moderne ale bibliotecii,
dintre cele mai elegante cartiere din Bucu- Popasul la Muzeul Național al Țăranu- nise momentul descoperirii unor reședințe lului XX și care a participat la NM pentru special pentru această ediție, managerul
rești. Alături de alți plimbăreți curioși, am lui Român, a cărui clădire principală încă vechi din zona centrală, deschise de curând a se face cunoscută publicului și pentru a instituției a organizat un spațiu deosebit,
făcut o imaginară „Călătorie pe Dunăre” nu s-a redeschis după lucrările de conso- pentru public, una cu sprijinul administra- „Capsula timpului”, menit să poarte vizita-
cu ajutorul reprezentărilor grafice și car- lidare și reabilitare, a însemnat întâlnirea ției locale, cealaltă ca rod al unei inițiative torii, rapid, prin reperele cronologice cele
tografice din secolele XVII–XIX, al hărților cu tulburătoarea expoziție de fotografie private. Alături de sediul guvernului, Vila mai importante din existența BCU din urmă
și gravurilor interesante care surprindeau „Așa văzut-a Zaharia. Improvizații într-o Oromolu, reşedinţa din urmă cu aproape cu o sută și mai bine de ani. Am continuat
lume captivă”, prezentare realistă a vie- un veac a guvernatorului Băncii Naţiona- cu popasuri scurte la Muzeul Aman, unde
traseul fluviului și zonele riverane, alături
ții rurale din Basarabia de după război, cu le a României, operă a arhitectului Petre se încheiaseră deja reprezentațiile teatra-
de relatări vizuale ale situației geo-politice
bucuriile și necazurile ei, folosind un fond Antonescu, a fost reorganizată în vari- le, dar oaspeții încă mai zăboveau în curte
și administrative din epocă. Nou-venit în
de imagini uitate, descoperit întâmplător anta la modă a hubului creativ și cultural, sau printre tablouri, în interior, și la galeria
programul NM, Muzeul Universității Poli-
în podul unei case abandonate. La Muzeul Qreator. Pentru NM, aici a fost organizat Galateca, inclusă la rândul său în agenda
tehnice mi-a prilejuit o plimbare plăcută
Antipa, dincolo de colecția permanentă, Samsung Live Museum, primul muzeu de RDW, cu instalația de bijuterie contempo-
printre clădirile cu amfiteatre și labora-
artă instantanee care a prezentat pe du- rană intitulată provocator „Remains of the
toare, liniștite în zi de sâmbătă, pentru a
rata nopții fotografii realizate de Feast”, o metaforă amară la adresa societă-
descoperi, într-o sală destul de spațioasă,
profesioniști, dar și de participan- ții de consum, pornită de la mitul regelui
un amalgam de obiecte, în special tehnice,
ții obișnuiți la eveniment, expuse Midas și de la riscul de a muri de foame în-
grupate în funcție de proveniență; o co-
în format digital pe ecranele din conjurați de prea multe obiecte care ajung
lecție eterogenă care ar putea fi mai bine
incintă, având ca element comun să ne fie inutile.
valorificată în scop documentar și educativ
printr-o reorganizare pe criterii tematice și utilizarea unui telefon inteligent
cronologice. În forma actuală, deși locul e Samsung pentru preluarea imagi- Picturi celebre și fotografii
interesant, devine obositor și uneori e re- nii. Mai aproape de Piața Roma-
dundant să tot dai cu privirea de exponate nă, o vilă cu iz de Art Nouveau, de reportaj la MNAR
asemănătoare. Singurul punct mai coerent construită în 1902 după planu-
rile aceluiași Petre Antonescu, La sediul central al MNLR din spatele
dispus era prezentarea istoriei televizoare-
adăpostește de câteva luni Casa Bisericii Albe, vizitatorii se plimbau prin-
lor românești, de la primul model lansat în
Artelor „Dinu Lipatti”, aflată sub tre autori și scrierile lor, iar în sala Per-
1961 și până la dispozitivele color ale anilor Coadă la Antipa Casa Costa Foru
oblăduirea Primăriei Capitalei. pessicius, căci grădina era prea plouată, se
´80, prototipurile fiind de proveniență fran-
tot fotografiile, de data aceasta realizate de Este un loc în care muzica clasică vizionau filme românești de artă. Muzeul
ceză sau est-germană.
profesioniști, ne-au adus mai aproape fru- și memoria marelui pianist Lipatti se află promova personalitatea ing. Emil Prager, Național de Artă al României (MNAR) a
musețea naturii cu imagini ale faunei și flo- la loc de cinste. De altfel, aici a locuit fa- căruia îi datorăm multe construcții emble- deschis spre vizitare expozițiile temporare
Marea Unire, laitmotivul rei din Rusia, în expoziția Centrului Rus de milia muzicianului timp de câteva decenii, matice din Bucureștiul interbelic, printr-o din aripa Știrbei: Mihail Grecu – Între me-
Știință și Cultură. Și în acest caz, așteptarea ceea ce face firească destinația dată acum expoziție organizată pentru a marca 130 de taforă și realitate, Ștefan Luchian – maes-
muzeelor la rând devenea mai plăcută prin viziona- fostei reședințe. Din dorința de a se face la nașterea sa. În centrul vechi aveam să în- trul graficii românești și World Press Pho-
rea documentarelor oferite de DigiWorld în cunoscută mai bine bucureștenilor, Alice tâlnesc alte inițiative private cu orientare to. Amănunte despre primele două vă vom
Retrospectiva perioadelor trecute, vechi dezvălui într-un articol viitor. Cât despre
fața muzeului. Barb, directoarea Casei, s-a alăturat NM muzeistică, atrăgând un număr important
de un secol sau alteori doar de câteva dece- fotografiile de reportaj, amplasate în foaier,
De cealaltă parte a străzii, în ciuda preo- cu un program concertistic și expozițional de vizitatori în zona care la sfârșit de săptă-
nii, toate având ca model, în mod evident, păreau destul de aglomerate în mulțimea
cupării sale legate de lucrurile foarte vechi, special. Singurul neajuns, apropierea de un mână are cea mai mare densitate de popu-
Centenarul României mari, a fost un fel de mare bulevard, face ca muzica interpretată de vizitatori, într-un spațiu altfel generos.
Muzeul Naţional de Geologie ne-a întâm- lație. Pe strada Covaci, tânărul „Romanian
laitmotiv pentru o bună parte din institu- În plus, unele imagini erau de o violență pe
pinat cu două expoziții temporare foarte Kitsch Museum” (deschis în urmă
țiile participante. Un asemenea caz a fost cu un an) oferă o perspectivă au- care am găsit-o mult prea brutală, făcând
actuale. Expoziția mobilă despre cutremu-
cel al „Muzeului antreprenoriatului”, orga- toironică asupra modului de trai un contrast cutremurător cu delicatele pas-
re, „MOBEE” este menită să instruiască pu-
nizat într-o clădire cunoscută printre alte- neaoș, mai vechi sau mai nou, sco- teluri și acuarele ale lui Luchian și chiar cu
blicul referitor la ce sunt cutremurele, cum
le și ca hub creativ, în Piața Spaniei, unde țând în evidență cu umor o serie tablourile lui Grecu.
ne pot afecta și ce putem să facem pentru a
vizitatorii erau invitați să parcurgă „100 de de metehne sau de etichete care Noaptea se apropia de sfârșit și, înain-
ne proteja de efectele lor, prin intermediul
ani de antreprenoriat în România”. Poveș- ni s-au aplicat și de care nu mai te de a face bilanțul unei ediții care a oferit
tehnologiilor moderne, folosind un mod
tile a 30 de români îndrăzneți și cu spirit de reușim să scăpăm. Perioada comu- multe ocazii de a intra în case deosebite, cu
inovator de prezentare a informațiilor, rod
inițiativă, grupați în categoriile fondatori, nistă plină de bibelouri și milieuri arhitectură remarcabilă și numeroase isto-
al unei reușite colaborări între oameni de
contemporani și noua generație, aduceau croșetate, de carpete cu Răpirea rii în spate, am mai poposit la Muzeul Uni-
știință, artiști vizuali și specialiști în tehno-
în lumină impactul avut de aceștia asupra din serai și operele Tovarășului, versității de Arhitectură și Urbanism „Ion
logia informației. Pe de altă parte, cu oca-
comunității și modul în care au reușit să epoca ulterioară cu înflorirea mi- Mincu”, pentru expoziția temporară „Hăr-
zia NM a fost vernisată expoziția temporară
depășească obstacolele pentru a-și vedea tului lui Dracula pe lân- țile Timpului”, ce își dorește reconstruirea
„Centenar Geologic”, ce va rămâne deschi-
ideile puse în aplicare. Tineri muzicieni sub spiritul Maestrului Enescu gă istoria lui Vlad Țepeș,
să până la sfârșitul anului și care aduce în
prim-plan detalii legate de modul cum se ori mai apropiatele kit-
Un veac de creativitate făcea și se promova cercetarea geologică în în direct în curte să nu poată fi ascultată și sch-uri religioase sau ale maneliș-
preajma anului 1918. simțită așa cum se cuvine, din cauza con- tilor, toate sunt prezentate într-o
poloneză curenței disproporționate cu decibelii mo- mansardă spațioasă, pe care însă
toarelor. nu am reușit să o vizitez chiar de
Am continuat plimbarea către Nod ma- Calea Victoriei, „sufocată” NM, din cauza unei cozi impresi-
kerspace, un punct care devine din ce mai de expoziții onante, dar la care am dorit să re-
prezent pe agenda culturală bucureșteană, Povești de viață vin pentru a-l include în circuit. În
pentru a participa la vernisajul unei alte Am pornit apoi, pe trotinetă, din București apropiere, pe Lipscani, într-un loc
pe Calea Victoriei, presărată cu bine cunoscut membrilor fotoclu-
bului Arfomed, maestrul fotograf Festin iluzoriu la Galateca
numeroase puncte de interes pe Rămânând în sfera organizațiilor par-
harta evenimentului. La Casa Fi- tenere ale NM, am fost curioasă să desco- Eugen Ciocan a amenajat, în două
păr proiectul „Noaptea Albă în District 40”, dintre spațiile primitorului său Fotocabi- memoriei locurilor uitate, îmbinând arta
lipescu-Cesianu, cu frumoasa și
o inițiativă a Asociației Române pentru net, un restrâns Muzeu al Micului Paris, și știința, și în final la MMB, unde am în-
primitoarea-i curte, erau așteptate
Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN), cheiat parcursul într-o notă spirituală, cu
statuile vivante ale Teatrului Mas- prezentând o colecție de piese vestimen-
asociația care de mulți ani este cunoscută expoziția „Imagini ale invizibilului”, reali-
ca, într-o avanpremieră a festiva- tare și obiecte decorative interbelice, atât
pentru promovarea Școlii Centrale ca mo- zată în cadrul celei de-a treia întâlniri in-
lului de profil ce avea să se desfă- de proveniență urbană, cât și rurală, aflate
nument de arhitectură, dar și prin plimbări ternaționale pentru iconografia bizantină.
șoare peste câteva zile. În interior, în ton cu decorațiunile alese pentru între-
tematice care să îi reapropie pe bucureșteni Frumoasele icoane mi-au redat starea de
publicul avea de ales între călăto- gul spațiu al atelierului. Și aici vizitatorii
de istoria și poveștile de viață ale orașului calm după toată agitația de până atunci
ria printre „Zeițe și șamani” preis- erau numeroși și așteptau răbdători să
în care trăiesc. Ideea de pornire a fost de a și capacitatea de a savura în suflet o altă
torici, expoziția de arheologie pre- pătrundă în spațiul mic, dar privilegiat,
reactiva din punct de vedere social, cultural noapte de colecție.
zentând figurine antropomorfe și al muzeului, deși vizita este mult mai re-
zoomorfe, și parcurgerea „Muzeu- și uman unul dintre cartierele vechi, zona levantă când însuși amfitrionul este acolo
Romanian Design Week Palatul telefoanelor lui vârstelor”, colecția permanentă Icoanei-Ioanid, sprijinindu-se pe câteva re- pentru ghidaj. Dr. Raluca BULEA
VIAȚA MEDICALĂ
MEDIC–MEDICINĂ–CULTURĂ Nr. 23 u 8 iunie 2018 13

Chimia, prin ochii unui laureat Pilde educative


la premiul Nobel Considerând, ca și George Călinescu,
probabil, că articolele scrise la ziar sea-
este relația doctor-pacient și nevoia de a fi
aproape de ultimul, dar această nevoie este
mănă izbitor cu sculptura în unt, prof. dr. sabotată de lipsa de timp a medicului, de
În urmă cu 13,7 miliarde de ani, Uni- explicat modul în care Universul a evoluat ca reprezentare a relației complexe dintre
Gabriel Gurman a decis să adune tot ce calculatorul care-i răpește atât de mult din
versul a început cu o mare explozie – Big- prin autoorganizare, generând forme tot elementele chimice – reprezintă una dintre a scris de-a lungul timpului pentru „Viața activitate și de supraspecializarea acestuia.
Bang. Nu exista chimie la început, pentru mai complexe ale materiei, de la particule cele mai mari realizări ale omenirii: „Sunt medicală” într-o carte de sine stătătoare, Există și capitole dedicate alcoolismului,
că nu existau particule. „Aceasta a fost până la materie vie. Această autoorgani- toate cărămizile din care este format Uni- cu același titlu ca al rubricii sale din ziar, pensionării, medicului-scriitor, tendinței
epoca fizicii, nu a chimiei.” Când universul zare a materiei în forme tot mai complexe versul nostru”. Toată materia, toate lucru- Esențe tari. E un lucru demn de apreciat, doctorului practician de a-și sublinia suc-
s-a răcit suficient de mult, au început să se este considerată de profesor „un imperativ rile și toate ființele vii sunt alcătuite din pentru că uneori și cei care cesele și de a face uitate
formeze atomi. Aceștia, grupându-se, au cosmic”. combinații ale acestor elemente. sunt abonați la publicație, eșecurile etc. Șefii de școa-
format molecule. Așa a început epoca chimi- Știința, pe de altă parte, a apărut din Esența chimiei este dată de sintagma cum este și cazul meu, au lă medicală sunt perfect
ei. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Molecule- dorința noastră de a explica lumea în care „nimic nu se pierde, nimic nu se câști- mai pierdut aceste articole reliefați de citatul ales:
le au început să se grupeze, formând celule. trăim. Astfel, fizica se ocupă de legile Uni- gă, totul se conservă”. Elementele chimi- din varii cauze. Or, ceea ce „Mulți dintre cei decedați
Ulterior a apărut viața și a luat naștere versului, care teoretizează modul în care lu- ce se conservă, rămân imuabile, însă ele scrie profesorul Gurman în sunt mult mai vii decât cei
epoca biologiei. Viața, tot mai complexă, mea funcționează. Biologia studiază legile pot fi combinate și recombinate pentru a ziar nu merită pierdut sau rămași în viață!”.
a dezvoltat rațiune, iar noi, oamenii, fi- vieții. Iar chimia? Chimia funcționează ca crea substanțe și lucruri noi. „Esența chi-
o punte între primele două, unificând legile ignorat. Subiectele abor- În medicină, spune auto-
ințe raționale, am ajuns să ne întrebăm miei este nu de a descoperi, ci de a crea
Universului și pe cele ale vieții. Chimia ara- date au o importanță deo- rul cărții, cei care răspund
cum a început totul și care au fost „pașii expresii noi ale materiei complexe”,
tă cum legile universale și expresia lor par- sebită pentru orice medic, de sănătatea conaționa-
către viață”. consideră profesorul.
ticulară, specifică pla- indiferent de specialitate. lilor trebuie să-și comu-
În continuare, Jean-Marie Lehn a arătat Scrisul este o preocu- nice rezultatele muncii și
netei noastre, au dus la
audienței ce se întâmplă când molecule- pare mai veche a docto- observațiile lor concrete
apariția noastră, a uma-
le interacționează între ele și felul în care rului Gurman. El este cu- oral și în scris, însăși pro-
nității, a unei forme de
acestea se modifică una pe alta. În acest noscut ca medic-scriitor movarea pe scara medica-
viață înzestrată cu con-
știință și cu abilitatea de sens, a dat exemplul unei celule canceroase atât de limbă română, cât lă depinzând de dictonul
a gândi și de a-și pune și a celulelor NK (Natural Killer). Celulele și de ebraică, fiind auto- „publish or perish”. Chiar
întrebări. NK „recunosc” celulele tumorale în absența rul unor proze de ficțiune și medicii tineri ar trebui
Profesorul Lehn a anticorpilor și a moleculelor MHC. Odată foarte apreciate, între care să-și comunice rezultate-
continuat listând marile cu descoperirea acestora, s-au ridicat între- „Viitorul anilor trecuți”, le, fie chiar și referindu-se
realizări ale umanității bări precum: cum se recunosc aceste celule, „Arta cameleonismului”, apărute la edi- la un singur caz clinic care le-a ridicat pro-
în domeniul chimiei și cum interacționează și cum se modifică în- tura Hasefer din București, sau „Pământul bleme. Publicarea în revistele medicale
felul în care aceste des- tre ele? Astfel s-a făcut trecerea de la chi- e plat ca o farfurie”, la editura Dacia din rămâne o cale de avansare profesională și
coperiri au modelat so- mia moleculară la chimia supramoleculară, Cluj-Napoca și altele. chiar academică. Aceste principii trebuie
cietatea și felul în care care încearcă să explice ce se întâmplă când Cea mai recentă carte a sa, „Esențe avute în vedere de tânărul medic, care este
gândim și privim lumea. moleculele interacționează între ele. Acti- tari”, publicată la Iași în primăvara aces-
și trebuie să fie factorul de progres în medi-
Ideea conform căre- vitatea profesorului Jean-Marie Lehn în do- tui an, este, așadar, o culegere de articole
cină alături de medicul consacrat.
ia în lume există un nu- meniul criptanzilor a ajutat la dezvoltarea redactate cu talent literar și îmbogățite cu
Dramele pe care le trăiesc anesteziș-
măr limitat de elemente chimiei supramoleculare. imense cunoștințe de cultură generală și de
tii-reanimatori în practica de zi cu zi sunt
din care este compus În medicină, chimia supramoleculară practică medicală. Publicistica lui Gabriel
și ele frumos argumentate, la fel cum este
totul a fost propusă are aplicații în dezvoltarea de substanțe bi- Gurman tratează cele mai diverse aspecte
și sindromul burnout sau principiile etice
prima dată de către fi- ologice active și noi medicamente. Pentru legate de activitatea curentă medicală, în
ale medicinei, în care „credința și senzați-
losoful grec Aristotel, a dezvolta noi molecule active, se folosește special cea a anestezistului-reanimator,
ile” nu-și prea găsesc locul, salutare fiind
Luna trecută, Bucureștiul l-a avut ca in- apoi continuată de Platon. Alchimiștii, recunoașterea dintre o moleculă sintetică atât în sala de operație, cât și în saloanele
știința, studiul și modestia.
vitat pe profesorul Jean-Marie Lehn, laure- apoi chimiștii, au notat de-a lungul ani- și ținta ei biologică. Medicamentul func- de terapie intensivă.
O altă problemă dezbătută în carte este
atul Premiului Nobel pentru Chimie în anul lor existența unor elemente considerate ționează ca o cheie creată de om pentru Succesul articolelor este garantat de
1987. Cu această ocazie, profesorul a primit cea a rutinei. Ea este zilnică. O tehnică sau
fixe, cu proprietăți distincte. Însă oamenii un lacăt biologic, explică profesorul. Alte rețeta de lucru a autorului. El pleacă în-
titlul de Doctor Honoris Causa al Universi- un anumit tip de tratament poate deveni
de știință au început să realizeze că există aplicații ale chimiei supramoleculare țin de totdeauna de la un citat celebru din Freud,
tății din București și a susținut o conferință rutină, iar fenomenul se întâlnește în mun-
o ordine, o periodicitate a proprietăților dezvoltarea de biomateriale și de polimeri Selye, Edison etc., care-i este necesar pen-
intitulată „Pași către viață: Chimia!”, care acestor elemente abia la mijlocul secolului ca oricărui medic. „Trebuie să scăpăm de
biocompatibili, dar și de biotehnologie și de tru a dezvolta conținutul, rezultatul fiind
a fost găzduită de Ateneul Român. Lehn al XIX-lea. La 6 martie 1869, Dmitri Mende- o colecție de mici perle de înțelepciune și rutină sau s-o cultivăm?”, se întreabă au-
dezvoltarea de terapii genetice. torul, știind că „datele din literatură arată
este unul dintre cei mai cunoscuți chimiști leev a prezentat Societății Ruse de Chimie de cultură, dar și de subiecte din practica
Astfel, prin ochii profesorului Jean-Ma- că acei medici și acele instituții spitalicești
ai tuturor timpurilor, actualmente cadru o lucrare denumită „Dependența între pro- medicală cotidiană. Între temele puse în
rie Lehn, chimia ni se dezvăluie ca o forță care se specializează într-o anumită direc-
didactic al Universității din Strasbourg. Lu- prietățile masei atomice a elementelor”, în discuție observăm întâmplări din propria
creatoare, iar chimiștii – artiști din ale că- ție oferă pacientului rezultate statistice
crările sale privind criptanzii – pentru care care propunea folosirea masei și a valenței experiență de medic ATI în Israel, cum ar
ror mâini se nasc expresii tot mai complexe mult mai bune decât cele obținute în alte
a primit Premiul Nobel în anul 1987, împre- pentru a descrie elementele. La acea dată fi aspecte de pe muntele Hebron, când, în
ale materiei, molecule și substanțe care nu locuri, unde tehnica sau tratamentele re-
ună cu Donald Cram și Charles Pedersen – se cunoșteau 56 de elemente și, pornind condițiile deficitare ale medicinei pe front,
au pus bazele chimiei supramoleculare, ale au mai existat până acum, toate create folo- spective se folosesc doar din când în când”.
de la ideea de periodicitate a elementelor, a trebuit să trateze soldați răniți. Sau expe-
cărei concepte au schimbat profund modul Mendeleev a prezis existența și caracteris- sind aceleași 118 elemente – cărămizile din Chiar dacă rutina este sigură și arhi-veri-
riența sa ca director adjunct într-un spital
de gândire al oamenilor de știință. ticile unor elemente chimice nedescoperite care întreaga noastră lume este construită. ficată prin rezultate, ea poate fi și pericu-
din Haifa, când a trebuit să se confrunte cu
„Viața nu este un accident, este o ne- încă la acea vreme. Profesorul Lehn con- hachițele unui director „opiniâtre” (n.n.: loasă, întrucât te împiedică să progresezi,
cesitate”, consideră profesorul Lehn, care a sideră că tabelul periodic al elementelor – Monica GEORGESCU încăpățânat). să împingi mai departe propriul nivel de
Tot din propria viață este și pastila cunoștințe, dar și pe cel al instituției. Deci,
despre perioada de specializare în Canada un echilibru între rutină și abuzul ei este
ȘI EI SUNT PACIENȚII NOȘTRI sau articolul dedicat inițiativei sale de a in- absolut necesar.
strui tineri rezidenți ATI din țările est-eu- Specialistul în anestezie se poate con-

Izvorul de sănătate ropene, la începutul anilor ‘90. Proiectul


respectiv a fost, per total, un succes, dar
inițiatorul a remarcat cu amărăciune că cei
frunta în sala de operație cu trezirea in-
voluntară a pacientului în timpul actului
chirurgical. Este o problemă care preocupă
Babele desculțe și analfabete de la țară din clipa în care mi-a spus că ea îi tăia cu ei cronică, i-am dat mai multe tuburi cu mai rezistenți la aceste cursuri n-au fost foarte mult anestezistul, chiar dacă com-
își au, de câteva decenii, un loc în inima o forfecuță unghiile de la picioare lui Petre unguente pe care firmele de medicamente tinerii, ci șefii lor, care s-au cam opus spe- plicația apare cam în două cazuri din 1.000.
mea. Pentru inocența și curățenia lor su- Țuțea, imobilizat la pat de vârstă și suferin- ni le oferă ca mostre spre a fi distribuite cializării acestora în Israel, dând dovadă de Trezirea spontană este tulburătoare pentru
fletească, pentru credința și bunătatea ță. După ce-și termina treaba, țăranul ge- gratuit. Am scos din buzunar bani cu care cea mai tipică rezistență la nou. echipa operatorie și anestezică, dar mai
lor netrucate. Iar așa cum iarna nu-i ca nial stătea cu ea la taifas și îi povestea ce a să-și achite biletul de maxi-taxi la întoar- Dezbateri interesante, scrise cu umor și ales pentru bolnav.
vara, de ani buni mă calcă pe nervi falsele pătimit el vreme de 13 ani în închisorile de cerea spre casa care-i la 20 de kilometri de în ritm alert, privesc și alte teme, cum ar fi Așadar, suntem în fața unei cărți deo-
la Jilava, Ocnele Mari și Aiud. oraș. Bâiguind, cu lacrimi în ochi, m-a rugat cea a personalităților medicale românești, sebit de interesante și instructive, alcătuită
vedete, precum Andreea Marin, Oana
În primăvara asta a venit la cabinet o să-i dau alți zece lei ca să contribuie și ea prof. dr. Th. Burghele, „băiat de general, din mici mărgăritare de gândire, din mici
Zăvoranu sau Teo Trandafir. Accept că sunt
babă scundă, slabă, cocoșată și cu o privi- cu ceva la niște reparații pe care preotul le crescut de ordonanță”, și prof. dr. G. Litar- pilde educative, din mari probleme medica-
masochist când le privesc uneori prestații- re iscoditoare, ca de mâță cu șapte suflete,
le, auzind ce debitează. face la biserica din sat: „Vă pun pe acatist. czek fiind celebrități medicale de referință, le analizate concis și clar și dublate întot-
care mi-a adus câteva grămezi de urzici dar și mari personalități internaționale, deauna de un citat interesant dintr-un au-
Cu vreun deceniu în urmă, am avut ca Bodaproste, izvor, berechet și sănătate!”.
împachetate într-un ziar vechi și murdar. precum Henry Kissinger, Bertrand Russel tor celebru. Nu-mi rămâne decât să-i spun
pacientă o babă din Boteni-Muscel, istea- „Să le mâncați sănătos că ajută la toate. sau A. Einstein. autorului cărții că „răsplata unui lucru bine
ță și guralivă. Am îndrăgit-o și mai mult Au multe vitamine și fier.” Pentru eczema Dr. Viorel PĂTRAȘCU Interesante sunt opiniile profesorului făcut este o sarcină în plus” (Mark Twain),
PUBLICITATE Gurman referitoare la chirurg și carapacea iar sarcina care continuă să-i stea în față
pe care acesta și-o construiește în jurul lui, autorului nu este deloc neglijabilă.
plecând de la ideea că nu poți muri oda-
tă cu fiecare pacient al tău. Un alt subiect Dora PETRILĂ

Cu trolerul la Bookfest
Peste un milion de cărți se pare că au orientării în spațiu prin labirintul de stan-
sălășluit, vreme de cinci zile (30 mai–3 iu- duri și a auzului, pentru că, desigur, toți
nie), la Romexpo, în cadrul Salonului Inter- foloseau microfoane și stații de amplificare
național de Carte „Bookfest” organizat anul cu mulți decibeli.
acesta. Au fost cărți pentru toate vârstele Pentru orientare, de foarte mare ajutor
și gusturile, scoase „la mezat” de nume- au fost catalogul evenimentelor, harta pa-
roși expozanți români și străini prezenți în vilionului, rețelele de socializare și even-
standurile frumos amenajate. Un exemplu tualii cunoscuți întâlniți din întâmplare.
de bun-gust, din punctul meu de vedere, Doar așa, timpul putea fi folosit judicios,
este standul țărilor arabe, care s-a detașat vizitatorul rămânând poate doar cu dilema
în ceea ce privește designul. priorităților în achiziționarea cărților, mai
ales că unele erau
cu prețuri speciale,
reduse chiar la ju-
mătate. Foarte greu
te puteai abține să
nu pleci cu un tro-
ler plin de cărți de
acolo. E drept, mai
ușor l-ai fi umplut
cu cărți pentru co-
pii sau beletristică
decât cu albume
de artă sau cărți
medicale de speci-
alitate. Acestea din
urmă erau foarte
Unele din cărțile expuse au ieșit pentru atrăgătoare ca aspect și conținut, în majo-
prima dată pe poarta editurilor, cu aceas- ritate scrise în limbi străine și, desigur, cu
tă ocazie, dând piept cu realitatea și fiind prețuri demne de un „străinez”. Poate prin
„nășite” public de editori, critici literari, recentele „majorări salariale” (?!) le va da și
artiști ai coperților, dar și „ținute în brațe” românilor mâna (nu numai inima ghes) să
cu afecțiune și mândrie de autorii lor, cu treacă pe la standurile cu astfel de cărți, nu
ocazia lansărilor. Au fost numeroase lan- doar pentru a privi, ci și pentru a cumpăra...
sări de carte și anul acesta, urmate, desigur, după dorință și trebuință. Noroc că medicii
de sesiuni de autografe, dar, din păcate, noștri, indiferent de salarii, mici sau mari,
organizate mai toate la aceleași ore și pro- găsesc resurse pentru a-și cumpăra ase-
gramate în paralel cu recitaluri instrumen- menea cărți. Nu degeaba sunt ei căutați
tale, diverse ateliere practice și dezbateri de occidentali.
aprinse. A fost o bună ocazie pentru exer-
sarea atenției distributive a vizitatorilor, a Dr. Gabriela MIHĂILESCU
14 VIAȚA MEDICALĂ
Nr. 23 u 8 iunie 2018 MEDICINA ALTFEL
MEDIC ÎN ROMÂNIA ÎNTRE GHILIMELE
Prevenția, o provocare în cardiologie De-a lungul timpului, igiena orală a
românilor a evoluat. Dacă în 2012, un
Bolile cardiovasculare se le consider cele mai frumoase această idee există și în centrul privat unde viață sănătos. Ei trebuie ajutați să conști- român folosea un tub de pastă de dinți pe
plasează pe primul loc în ceea zile. Dar sunt și zile în care în- activez, existând conceptul de interdiscipli- entizeze importanța orei de educație fizică. an, acum ne putem lăuda cu un consum
ce privește cauzele de deces la tâmpin cazuri dificile, inclusiv naritate între bolile cardiovasculare și cele Totodată, alimentația nu trebuie neglijată. de un tub și jumătate. Nici periuța de
nivel mondial. Prevenția este la pacienți tineri, care nu ar neurologice, pentru că, de cele mai multe ori, Se poate interveni asupra a ceea ce înseamnă dinți nu rămâne în urmă. De ea avem
esențială și implică un diagnos- trebui să se confrunte cu boli pacienții se confruntă cu ambele afecțiuni. factori de risc modificabili, precum: fuma- mare grijă și o păstrăm cu sfințenie un
tic precoce al bolnavilor cu fac- cardiovasculare. Sunt situații în – Publicul este din ce în ce mai informat tul, sedentarismul, excesul de sare și amin- an sau chiar doi. Nici cu stomatologul nu
tori de risc comportamentali, care pacienții decedează înain- în ceea ce privește sănătatea. Cum vă explicați tesc aici și stresul, care este foarte greu de suntem în relații prea bune: unu din zece
precum: fumatul, dieta nesă- te de a putea începe o strategie faptul că bolile cardiovasculare au o incidență gestionat în zilele noastre. Aportul de sare români nu a fost niciodată la cabinetul
nătoasă, sedentarismul, obe- de tratament, fiindcă, din păca- atât de mare în țara noastră? ar trebui redus, românul consumă în medie acestuia. Legenda spune că, în funcție de
zitatea, consumul de alcool în te, ajung în fața medicului prea – Profilul factorilor de risc este princi- 12 g de sare pe zi. Sunt țări precum Portu- mireasma bucală, îți poți da seama care a
cantități dăunătoare sănătății. târziu. palul responsabil pentru care ne situăm aici. galia, Ungaria sau Polonia în care s-a înre- fost meniul românului din ziua
Am discutat cu dr. Oana Tău- – De ce credeți că se ajunge Constat o creștere a nivelului de interes și de gistrat o scădere a incienței bolilor cardio- Revoluției. (B. U.)
tu, medic specialist în cardiolo- în astfel de situații? conștientizare în rândul pacienților, iar acest vasculare, implementându-se programe
gie și medicină internă, despre – În țara noastră, educa- lucru depinde și de noi, medicii, de societă- de conștientizare a populației. Practic,
principalele cauze care conduc ția sanitară nu există. Atunci țile științifice – precum Societatea Română printre altele, asta își propune și studiul
la afecțiunile cardiovasculare. când nu ne este bine, suntem de Hipertensiune (SRH), Societatea Naționa- SEPHAR III, să aducă date de la nivel popula-
obișnuiți să așteptăm zile sau luni întregi. lă de Cardiologie – să informeze asupra ris- țional și argumente științifice, astfel încât să
– V-a atras cardiologia în mod special sau Din păcate, nu suntem educați să mergem curilor. Din păcate, în tot sud-estul Europei, poată fi construit un proiect de lege care să
a fost un complex de împrejurări care v-a con- la cel care este specializat în a evalua starea bolile cardiovasculare ocupă primul loc în prevadă reducerea aportului de sare.
dus către această specialitate? de sănătate, să mergem la medic. De cele ceea ce privește mortalitatea, fiind principa- – Care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu
– Încă de la început am avut un interes mai multe ori, se apelează la rude, la vecini la cauză de îmbolnăvire și de deces. Pe lângă care se prezintă pacienții la cabinetul dumnea-
pentru cardiologie. Din anul III de facultate, și la internet. Practic, această inerție între predispoziția genetică, contribuția factorilor voastră?
de când am început să studiez fiecare speci- debutul simptomelor și momentul în care se de risc joacă un rol foarte important. Fuma- – Hipertensiunea arterială este afecțiu-
alitate în parte, m-a atras cardiologia. Din ajunge la medic durează foarte mult timp, tul, obezitatea, aportul crescut de sare, un nea care ocupă un loc fruntaș. Foarte mulți
punctul meu de vedere, această specialita- majoritatea oamenilor ajungând în situații regim alimentar dezechilibrat în care predo- dintre pacienți nu acordă atenție pentru că
te acoperă o arie mare de pacienți, mai ales de urgență majoră, alții nici nu mai ajung să mină grăsimile și zaharurile rafinate, lipsa este o boală care nu doare. Din această cau-
în țara noastră, unde bolile cardiovasculare primească îngrijiri și decedează. Atunci, ca exercițiilor fizice sunt adesea cumulate cu un ză, boala își urmează cursul și când se ajunge
sunt pe primul loc. Este o ramură în care, medic, trebuie să explici familiei de ce acel stil de viață stresant și conduc la declanșa- în momentul în care doare ceva, deja sunt
dacă ai toate cunoștințele dobândite corect, pacient a pierdut lupta cu viața când el, apa- rea precoce a unor boli cardiovasculare, care prezente complicațiile. Omul este obișnuit
ai suficiente metode de a investiga, de a da rent, era sănătos. se presupune că nu ar trebui să existe decât să se prezinte la medic doar atunci când are
un diagnostic corespunzător. Ai și algoritmi – Profesați atât în sistemul privat de sănă- după vârsta de 65–70 de ani. dureri. Iar în acest context apar accidentele
de tratament recunoscuți atât la nivel nați- tate, cât și în cel de stat. Care sunt diferențele – Bolile cardiovasculare apar, într-adevăr, vasculare cerebrale, se prăbușește funcția re-
onal, cât și internațional, prin lumina a ceea între cele două sisteme? la vârste tot mai mici. Ce credeți că a contribuit nală. Pe locul secund îi poziționez pe pacien-
ce numim noi ghiduri și, mai ales, prin simțul – În sistemul privat dispunem de apa- la acest lucru? ții cu afecțiuni ischemice.
clinic pe care ți-l dezvolți. Cardiologia este o ratură mai modernă. Totodată, acest sistem – Din nefericire, atât la centrul privat, – În ce măsură poate medicul să contribuie
specialitate care îți dă posibilitatea să inves- permite o gamă completă de analize și in- cât și în spital, există tot mai multe cazuri la conștientizarea prevenției?
tighezi complex și complet și să ai o strategie vestigații, plecând din laborator până la in- cu tineri aflați în urgențe majore de tipul in- – Aici este partea dificilă din această me- Libera circulație economică a permis, de
terapeutică, inclusiv de evaluare pe termen vestigații paraclinice. Activez și în sistemul farctului miocardic acut, care nu este declan- serie. Atât timp cât pacientul român nu sim- vreun deceniu, proliferarea unui puhoi
scurt și pe termen lung. Nu în ultimul rând, de stat și, din punctul de vedere al echipei șat neapărat de tromboze, cum este în cazul te durere, acesta nu este cooperant. Este greu de cabinete, clinici, ambulatorii, spitale
această specialitate îți conferă o stare de si- care nu se mulțumește cu ceea ce există deja, fumătorilor, ci prin placă artero­sclerotică, o să îi faci pe oameni să înțeleagă că trebuie să și laboratoare de analize medicale „de
guranță în fața pacientului. facem eforturi ca pe secția noastră să existe consecință a grăbirii unui proces fiziologic facă un control anual. Un control clinic mi- import: turcești, americane, franțuzești,
– Acum, că ați devenit medic cardiolog cu aparatura cea mai bună. de îmbătrânire vasculară, ca urmare a ex- nimal este esențial, în special pentru cei cu germane, malteze, austriece ș.a., în care,
acte în regulă, simțiți aceeași atracție față de – Dar profilul pacientului? punerii la toți factorii de risc. S-a mai îmbu- antecedente de boli cardiovasculare. de fapt, tot personalul medical și auxiliar
această specialitate? Dacă ar fi să alegeți din – Pacienții nu diferă. Ei sunt cu ace- nătățit situația în ceea ce privește controlul – Tot mai mulți medici aleg să plece din este format din români sadea. Ar fi ca și
nou, ați mai opta pentru cardiologie? leași probleme. Atât în centrul privat, cât și valorilor tensionale, aproximativ 30% din România. Pe dumneavoastră ce v-a motivat să cum dacă porți sombrero ești mexican, iar
– Da! Deși nu este ușor să fii cardiolog, eu în spitalul unde profesez eu, tratăm la fel hipertensivii tratați au valori tensionale op- rămâneți? dacă te îmbraci cu fustă și sufli în cimpoi
privesc meseria mea ca pe o provocare zilni- de la înaltul demnitar până la cel mai sim- time. Fumătorii s-au mai redus, probabil că – La rândul meu, și eu am fost tentată ești scoțian. (M. G. C.)
că. Încerc să fiu aproape de fiecare pacient, să plu om. Adresabilitatea este pentru toate este o consecință directă a legii antifumat. să plec. Îmi cumpărasem cărțile pentru exa-
îi explic și să îl ajut cum pot și cum știu mai buzunarele. Dar ultimul studiu epidemiologic, studiul menul din Statele Unite. Atunci am conști- Chinezii au inventat „detectorul de
bine, apelând la toate resursele pe care le am – Când apare o problemă medicală mai di- SEPHAR III, condus de SRH, a arătat că hi- entizat că trebuie să rămân. Sunt convinsă prospețime”. Dispozitivul evaluează
la îndemână. ficilă, rezolvarea este mai facilă în privat sau în pertensiunea este încă la cote alarmante. că nici în alte țări lucrurile nu sunt perfecte. starea cărnii și a peștelui, fiind conectat
– Cum arată o zi din activitatea unui sistemul public? Diabetul, obezitatea, din păcate, sunt într-o Am foarte multe cunoștințe care au plecat și via bluetooth la telefonul mobil. Poate nu
cardiolog? – Sistemul de stat oferă beneficiul con- continuă creștere. nu se simt împlinite din punctul de vedere al ar fi rău ca și pentru România să inventeze
– Sunt zile în care pacienții vin în ca- sultului interdisciplinar. Lucrând într-un – Ce ar trebui făcut în acest sens? relațiilor interumane. Dacă plecăm cu toții, un asemenea dispozitiv, dar să-i mai
binetul de cardiologie pentru consultații spital cu regim de urgență, consider că sec- – Consider că introducerea programelor cine mai rămâne? adauge o funcție: avertizarea în caz de
preventive. Mă bucur atunci când tinerii se ția noastră este cea mai adecvată pentru educaționale în școală joacă un rol esențial furt la cântar. (C. G.)
încadrează în parametrii normali. Pe acestea abordarea situațiilor critice. De asemenea, în a-i forma pe copii cu privire la stilul de Bianca URSU

ESENȚE TARI
Medicina – o profesie epuizantă
În urmă cu mai bine de un an publicam în lipsa de interes pentru rezultatele muncii. presivă, cu toate consecințele cunoscute din Se pare că cel în pericol de a suferi de bucnirile de mânie care alternează cu lungi
acest săptămânal un articol care pleda pentru Într-o fază avansată, acestui complex de domeniul psihiatriei. Pentru alții, e vorba acest sindrom e medicul care nu se poate momente de depresie sau de indiferență sunt
necesitatea asigurării unui program de lucru simptome i se adaugă semne fizice cum ar fi despre o totală incompatibilitate între natu- despărți de evenimentele din cursul zilei de trecute cu vederea, în speranța că lucrurile
acceptabil pentru fi- cefaleea, insomnia, afectarea memoriei fap- ra psihologică a individului și caracteristicile muncă și transferă cele întâmplate în mediul se vor îndrepta de la sine. Într-o următoare
ecare medic, cu sco- telor recente. muncii pe care e obligat să o efectueze. familial, acasă, după orele de lucru. La prima fază, individul în cauză ajunge la concluzia
pul de a împiedica Înmulțirea cazurilor care se încadrează Deși sindromul burnout se întâlnește și vedere s-ar părea că pericolul e mai mare în corectă, dar încearcă să ascundă gravitatea
instalarea oboselii în această entitate a dus la apariția unor stu- la alte profesii, în special la cele intelectuale, cazul colegilor mai tineri, la începutul cari- situației, căutând pretexte pentru a evita o
cronice, care duce dii care au produs, printre altele, așa-numita se pare că el afectează în mod special profe- erei, care n-au găsit încă modul de adaptare intervenție din afară.
la epuizare fizică și clasificare Maslach. Cercetătoarele america- sia medicală. Nu e un secret pentru nimeni Situația nu e fără ieșire. Se pare că res-
psihică, având drept ne Christina Maslach și Susan Jackson au ca- faptul că medicul activează într-un mediu și ponsabilizarea celor din jur se află pe primul
consecință apariția racterizat fenomenul ca fiind unul tridimen- în condiții care pretind un grad înalt de de- loc pe lista măsurilor de îndreptare a situați-
greșelilor profesio- sional, caracterizat de: epuizare emoțională, dicare, dar și de afectare sufletească provo- ei. Dezvăluirea acestei stări speciale trebuie
nale și de compor- depersonalizare și scăderea performanței cată de grija pentru soarta pacientului aflat urmată de o discuție personală, urmată de
tament, unele foarte profesionale. Ulterior au fost identificați cel în îngrijirea sa. Am avut ocazia de mai multe propunerea ca cel în cauză să se adreseze
grave. De data aceasta, subiectul e oarecum puțin patru factori de risc responsabili pen- ori să-mi amintesc că medicul nu poate muri unui specialist în domeniu – psiholog sau
asemănător, dar nicidecum identic. E vor- tru apariția sindromului: incompatibilitatea cu fiecare pacient ajuns în faza finală a vieții chiar psihiatru. În paralel, situația trebuie
ba despre ceea ce literatura de specialitate înțeleasă și acceptată de colegi, iar ajutorul
numește burnout syndrome (în traducere „Acei medici care le oferă pacienților mai mult decât o simplă moral nu ar trebui să întârzie. De multe ori,
liberă, sindrom de epuizare profesională), o această nedorită schimbare de stare sufle-
supraîncărcare fizică și emoțională având ca
consultație suferă, deseori, o reacție emoțională anormală. Această
tească are repercusiuni și asupra vieții de
rezultat tendința de a părăsi specialitatea, situație necesită un control periodic al stării sufletești a medicului familie, de aceea încercările de ajutor trebuie
locul de muncă sau chiar profesia. în cauză, cu scopul de a identifica pe cel în pericol de epuizare să ia în considerare și această posibilitate.
Mulți specialiști în materie conferă drep- profesională și care are nevoie de ajutor.” Departe de mine de a încerca să ofer
tul de autor pentru acest termen psiholo- soluții mai specifice. Ele aparțin unor spe-
gului Herbert Freudenberger, care în anul cialități îndepărtate de a mea. Dar, uneori,
1974 a descris sindromul decelat la mai mul- (Amy K. Windover) măsuri simple, luate la timp, pot îmbunătăți
ți dintre colaboratorii săi care lucrau într-o situația creată. Iată un exemplu! În urmă cu
policlinică pentru pacienți dependenți de cerințelor locului de muncă cu personalita- sale. Dar această realitate nu ne împiedică zeci de ani am condus o secție care combina
droguri. Dar, de fapt, primul care a folosit tea individului, lipsa de recunoaștere a me- să luăm cu noi o bună parte din tragedia ce două domenii aparent similare, dar cu multe
termenul e scriitorul Graham Greene într-un ritelor profesionale, absența unei atmosfere însoțește un caz pierdut. Pentru multe spe- deosebiri una față de cealaltă: unitatea de te-
roman publicat în anul 1961. de cooperare la locul de muncă și conflictul cialități medicale, întâlnirea aproape zilnică rapie intensivă și camera de reanimare pos-
Sindromul burnout cuprinde o serie de din punct de vedere psihologic la aspectele
între așteptările celor din jur și performanța cu cazuri grave creează o stare de permanent toperatorie imediată (ceea ce americanii nu-
manifestări, cele mai multe de ordin psiholo- stresante ale meseriei.
individului. stres, iar literatura de specialitate vorbeș- meau pe vremuri recovery room). În timp, am
gic, incluzând epuizare emoțională, senzație Realitatea e însă alta. Sindromul burnout
Pentru unii cercetători, sindromul bur- te despre legătura organică dintre stres și ajuns la concluzia că personalul mediu care
de depersonalizare, scăderea semnificativă a se dezvoltă treptat, uneori e vorba de luni
nout e similar cu diagnosticul de stare de- sindromul burnout. activa în terapie intensivă dădea semne de
dorinței de a continua activitatea zilnică și sau chiar de ani. Fundalul pe care se clădeș-
oboseală psihologică, lipsă de răbdare și mai
te este, de multe ori, senzația de dezamăgire
ales stări de depresie provocate de situația
legată de profesia aleasă, care se dovedește a
gravă a unor pacienți fără scăpare. Transfe-
fi mult diferită față de așteptările individu-
rarea temporară în partea de reanimare pos-
lui, iar descoperirea (și confirmarea) acestei
toperatorie a rezolvat în mai toate cazurile
Abonează-te la Viața Medicală! nepotriviri cere timp. De cele mai multe ori,
individul încearcă să funcționeze normal, în
situația, asistenta sau asistentul având oca-
zia să se ocupe de pacienți care după trezirea
ciuda senzației că nu este „omul potrivit la
NOU! Intră pe www.medichub.ro/abonamente și alege varianta potrivită pentru tine: locul potrivit”.
din anestezie erau transportați pe secția de
care aparțineau, fiind stabili.
De-a lungul anilor am întâlnit colegi din
Metode mai puțin drastice – cum ar fi
Abonament Abonament Abonament Abonament specialitatea mea care s-au trezit după un
scăderea numărului de gărzi, eliberarea com-
anual anual COMBO digital: COMBO print: timp oarecare complet dezamăgiți de ceea ce
le oferea munca de zi cu zi și total lipsiți de pletă de sarcinile profesionale la sfârșitul de
la ediția digitală la ediția tipărită (189 lei) (299 lei) săptămână, participarea la un curs în afara
acea recompensă morală și psihologică ab-
(129 lei) (200 lei) – ziarul + o revistă de – ziarul + o revistă de solut necesară, pe care orice muncă trebuie locului de muncă, discuțiile frecvente, între
– primești ziarul – primești bonus specialitate MedicHub, specialitate MedicHub; s-o ofere. Găsindu-se în această deplorabilă patru ochi, cu intenția de a ușura procesul de
în format pdf ediția digitală în format pdf bonus edițiile digitale situație prea târziu pentru a părăsi complet deschidere a sufletului –, relativ ușor de apli-
domeniul de activitate, unii au încercat să se cat și care au șanse mari de reușită, pot, de
refugieze în alte direcții, cum ar fi organiza- asemenea, să prevină apariția sindromului
re, educație, cercetare, toate făcând parte din burnout.
Dacă ești deja abonat la ediția tipărită a ziarului, primești bonus ediția digitală.
specialitatea ATI, dar fără un contact zilnic O parte din cele expuse mai sus se găsesc
Ce trebuie să faci?
cu pacientul. Alții au părăsit specialitatea, în articolele publicate de psihologul clinici-
Creează-ți cont pe www.medichub.ro și trimite un e-mail pe adresa
făcând abstracție de timpul și eforturile in- an Amy Windover, care activează într-una
abonamente@viata-medicala.ro cu subiectul „Abonament PDF“. din cele mai cunoscute instituții medicale
vestite în meserie.
Pericolul constă în nerecunoașterea la nord-americane, spitalul Cleveland Clinic
timp a situației în care se află individul în din Ohio. Este autoarea unor metode de
cauză. În primul rând e vorba de tendința comunicare cu pacientul, doar o parte din-
acestuia de a nega existența unei probleme tr-o lungă listă de măsuri care pot ameliora
Abonamentul anual la ziarul
legate de locul de muncă. În mod instinctiv, în mod semnificativ situațiile descrise mai
săptămânal Viața Medicală îți aduce: sus. Recomand tuturor celor care sunt in-
lupta se duce pe plan spiritual, cu încercări
• 5 puncte EMC / 10 puncte EFC / 7 puncte FPC de a face față situației, fără a cere ajutorul ce- teresați să aprofundeze subiectul să-i caute
• lista tuturor posturilor scoase la concurs de MS lor din jur sau al unei instanțe profesionale. articolele, multe dintre ele fiind disponibile
Pe undeva, vina aparține și colegilor la locul în format electronic.
• posibilitatea de a participa la 4 programe trimestriale de
de muncă. În mod natural, tendința e de a da
EMCD (pentru membrii CMR).
vina pe lipsa de interes sau de performanță Prof. dr. Gabriel M. GURMAN,
a individului, fără a încerca să se cerceteze Omer, Israel
ce se ascunde în spatele acelei situații. Iz- gurman@bgu.ac.il