Sunteți pe pagina 1din 1

BENEFICIAR: COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI

ANTREPRENOR: SC ILĂȘOAIA SRL


ȘANTIER : MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN
LOCALITATEA CUCUTENI, COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI
PUNCT DE LUCRU : CUCUTENI, COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI

Proces – verbal de lucrări ce devin ascunse


Nr........ Data: .........................

A*) INSTALATII SANITARE CANALIZARE EXTERIOARA


MONTAJ CAMINE DE VIZITA
Incheiat astăzi ....................., cu ocazia verificărilor efectuate la montarea caminelor pe traseul
conductei de canalizare exterioara
................................................................................................................................................................
- Au stat la baza verificărilor, următoarele documente: proiect nr. 69 din 2018, plansele
……H0
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:
Lucrarile au fost executate conform prevederilor tehnice in vigoare.
S-a executat sapatura manuala si mecanica pana la atingerea cotei de fundare pentru
montarea caminelor pe traseul conductelor de canalizare exterioara;
S-au montat caminele de vizita (7 camine) pe traseul conductei de canalizare pana la
căminul de racord la canalizarea stradala.

- Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):


Se poate trece la urmatoarea etapa a lucrarilor
Menţiuni speciale: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

RTE Din partea Din partea


BENEFICIARULUI, EXECUTANTULUI,
Numele şi Ing. Arcăleanu Ing. Neculăeș
prenumele Sandu Marcel

Semnătur
a

NOTĂ *) Se completează pentru recepţia calitativă a lucrărilor ce devin ascunse; cotei de fundare;
natura terenului de fundare; aspectul betonului după decofrare şi poziţionare; goluri
tehnologice şi de instalaţii etc.

S-ar putea să vă placă și