Sunteți pe pagina 1din 7

1 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Cofrajele pot fi confectionate din lemn


Executarea si
(scanduri rasinoase) sau metal (se
Montarea cofrajelor
comanda in functie de proiect)
Utilaje, SDV-uri, DMM-uri
necesare pentru
confectionarea cofrajelor:
- masini de taiat
- geluit
Dulgherul confectioneaza cofrajul, conform
- faltuit Plan Cofraj si Armare
proiectului tehnmologic "Plan Cofraj si Armare"
- rindele
direct pe santier
- boloboc
- echere
- sabloane
- furtuna de nivel
- rulete, etc Dulgherul pe baza detaliilor din "Plan Cofraj si
Armare" se confectioneaza tipare sau
sabloane care se preasambleaza pe o Plan Cofraj si Armare
platforma plana pentru a verifica gradul de
precizie al alinierii panourilor si al contactului
cu elementele si sustinerile acestora
Prinderea si legarea
Gradul de precizie se verifica vizual.
cofrajelor se realizeaza
cu ajutorul unor titanti,
ancore, chingi metalice, Muncitorii pe baza detaliilor din "Plan Cofraj si
buloane, piulite, etc. Armare" se confectioneaza tipare sau
Acesti elementi se pot sabloane care se preasambleaza pe o
confectiona sau se pot platforma plana pentru a verifica gradul de
achizitiona de la diversi precizie al alinierii panourilor si al contactului
furnizori agreati. cu elementele si sustinerile acestora

Evaluarea, selectia si Muncitorii depoziteaza cofrajele in interiorul


Re-evaluarea santierului la punctul desemnat de Sef de cofrajele se aseaza pe grinzi, este
Furnizorilor lucrari asigurand conditii optime astfel incat sa interzisa asezarea lor direct pe pamant
741-02
se evite deformarea si degradarea lor.

Se urmaresc:
- forma, dimensiunile si gradul de finisare
- etanseitatea, stabilitatea si rezistenta confectiilor
- numerotarea cu ordine de montaj (daca este cazul)
Abaterile limita admise la panourile cofrajelor sunt:
Sef de lucrari si Dulgherul - ± 4 mm la lungimea panoului
efectueaza receptia - ± 3 mm la latimea panoului
cofrajelor Abaterile limita admise la cofrajele deja confectionate sunt:
- ± 10 mm la dimensiunea libera (lumina)
- ± 2 mm grosimea pereti, placi la dimensiunile sectiunilor
transversale
- ± 3 mm grosimea stalpi, grinzi la dimensiunile sectiunilor
transversale

Astfel:
Plan Cofraj si Armare - gradul de finisare si curatenie
Inainte de montarea cofrajelor Sef de - cota de nivel si dimensiuni in plan
lucrari verifica suprafata betonata - pozitia armaturilor, abenzilor de
anterior si tipul elementului ce transare rost
PVRC – Proces Verbal urmeaza a se cofra. - existenta PVRC – Proces Verbal de
de receptie calitativa
receptie calitativa pentru armaturi,
piese inglobate conform documentatiei
"A"
pe
Pag. 2

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 1 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd
"A"
Suprafata este gata pentru cofrare de la
Pag. 1
Nu este permisa prinderea sau
sustinerea cofrajelor de
armaturile elementelor ce
Muncitorii inainte de montarea urmeaza a se betona.
panourilor pentru cofraj, se curata si
se ung cu agenti de decofrare
(DECOFROL) pentru reducerea
aderentei intre beton si coraj.

"C" Tipul
"B"
pe pentru grinzi si plansee pentru stalpi pe
cofrajului
Pag. 4 Pag. 3

pentru pereti
si diafragme - se traseaza fata de axele elementului
marcate prin sarma conturul acestora ce
In cazul in care elementele de reprezinta pozitia de montaj a panourilor.
sustinere ale cofrajelor ce -se prind de betonul fazei anterioare de o
urmeaza a se monta, reazeme parte si de alta a conturului elementului, doua
Dulgherul traseaza pozitia
direct pe teren, prin proiectul siruri de scanduri de trasare pe care se
cofrajelor.
tehnologic si la montaj se va monteaza apoi panourile de cofraj din randul
inferior. Distanta dintre scandurile de trasare
asigura repartizarea
este egala cu grosimea peretelui, iar panourile
solicitarilor tinand cont de se aseaza cu fata exact la muchia interiora a
gradul de compactare si scandurilor.
posibilitatile de imbinare,
astfel incat sa se evite
producerea tasarilor!!!
- se monteaza primul rand de panouri de cofraj
cu latura mai mare pe verticala, fixarea la
pozitie fiind asigurata cu spraituri provizorii
- solidarizarea panourilor se face cu clesti
Muncitorii asambleaza si
orizontali dispusi in lungul peretelui
executa sustinrera
confectionati din rigle de lemn sau profile
provizorie panourille.
metalice
- clestii sunt asezati pe o parte si de alta a
peretelui, fata in fata, la distanta pe verticala
interax de 0.7-1.0 m

Dulgherul executa
Dulgherul verifica
corectarea pozitiei Nu
pozitia panourilor.
panourilor

Da - rigidizarea in ansamblu a cofrajului la pozitia


verticala se realizeaza cudistantieri si ancore din
sarna, in dreptul clestilor, sau cu tiranti filetati, cu
buloane si piulite cu rol de distantieri
Dulgherul executa legarea
- in cazul peretilor mai inalti de 2.5-3 m se aseaza
si sprijinirea cofrajelor.
doua sau mai multe randuri de panouri pe
verticala iar sustinerea si rigidizarea la pozitie, a
panourilor se realizeaza din grinzi cu zabrele, in
planuri verticale perpendiculare pe fata peretelui.
"D"
pe
Pag. 5

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 2 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd
"B"
de la
Pag. 2

pt. stalpi
- se traseaza axele stalpilor cu ajutorul sarmei, a carei pozitie se
marcheaza pe suprafata betonata anterior cu vopsea sau creion de
dulgherie
Dulgherul traseaza pozitia
- se corecteaza pozitia mustatilor din otel beton conform detaliilor de
cofrajelor.
executie si se fixeaza ramele de montaj la baza stalpilor, astfel incat
axele ramelor marcate la executie sa coincida cu axele stalpilor
marcate.

- se monteaza armatura din stalpi, apoi se trece la montarea


panourilor de cofraj, pozitionatea in interiorul ramelor de montaj de la
Muncitorii executa baza
montarea cofrajelor - se fixeaza ferestrele de curatire de la baza stalpilor inainte de
turnarea betonului
- se prevad ferestre de betonare la aproximativ 2 m distanta intre ele

Dulgherul - dupa completarea armaturii se verifica verticabilitatea cofrajulkui la


Nu verifica verticabilitatea
cofrajelor
semnul pentru pozitia verticala

Dulgherul
executa
corectarea
Da
pozitiilor
cofrajelor

Dulgherul executa - calotarea cofrajului stalpului cu cal;oti de lemn sau metalici din 50 in
calotarea cofrajelor. 50 cm se face dupa montarea cofrajului, planseului si a grinzilor

"D"
pe
Pag. 5

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 3 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd
"C"
de la
Pag. 2

pt. grinzi si
plansee

Dulgherul traseaza pozitia - se verifica cu furtunul de nivel cota grinzii in cofrajul


cofrajelor. stalpilor decupand din cofraj pana la cota ceruta

- cand cofrajul se executa pe loc, se monteaza mai intai


panoul de fund al grinzii care se aseaza pe locasurile
decupate din cofrajul stalpilor de reazem si se verifica
orizontalitatea
Muncitorii executa
- daca cofrajul este asamblat la sol, se monteaza direct cu
montarea fundului
macaraua in locasuri, verificand de asemenea orizontalitatea
cofrajelor
elementului
- se monteaza apoi popii pentru sustinerea grinzii verificandu-
se verticalitatea acestora cu sarme cu plumb si se caleaza
pana cand panoul de fund al grinzii este perfect orizontal

Dulgherul - verificarea orizontalitatii se face cu un boloboc asezart pe un


Nu verifica orizontalitatea
dreptar in plan transversal si longitudinal
cofrajelor

Dulgherul executa
corectarea pozitiilor
cofrajelor Da

Dulgherul executa
montarea panourilor - panourile laterale se monteaza cu cuie de panoul de fund
laterale ale cofrajelor.

- solidarizarea se face cu ajutorul unor sipci prinse in partea


superioara a panourilor laterale
Dulgherul executa
- la grinzile mai inalte de 35 cm panourile laterale se
solidarizarea panourilor
solidarizeaza cu tiranti - distantieri filetati care leaga clestii
longitudinali fixati de chingile panourilor laterale

Dulgherul executa - cofrajului placilor de plansee dintre grinzi se executa din


montarea cofrajului placilor traverse si scanduri de sustinere peste care se fixeaza
de plansee dintre grinzi astereola din panouri sau scanduri fixate pe loc

"D"
pe
Pag. 5

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 4 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd
"D"
de la
Paginile
2, 3, 4 Se verifica:
- cotele de montaj in plan orizontal si vertical fata
de proiect
- distanta fata de pozitia armaturilor pentru
acoperirea cu beton
Sef de lucrari efectueaza
Plan Cofraj si Armare - etanseitatea cofrajului pentru a nu avea pierdei
verificarea montajului
ale laptelui de ciment la turnare
cofrajelor
- stabilitatea si rezistenta ansamblului pentru a nu
permite deplasari sau deformari on timpul turnarii
- abaterile dimensiunilor elementelor cofrajului si
ansamblului cofrat fata de tolerantele admisibile
STOP PROCES din C.140-86 Anexa X.3 si X.3.1

2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE TEXT

Montarea cofrajelor

Activitatile legate de cofrarea in vederea betonarii presupun o serie de etape, astfel :


- confectionarea cofrajelor
- depozitarea si receptia cofrajelor
- pregatirea lucrarii
- montarea cofrajelor
- verificarea calitatii si receptia lucrarilor de cofraje.

Confectionarea cofrajelor

Cofrajele se pot confectiona din lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse pe baza de polimeri.
Materialele utilizate pentru cofraje la fundatii, in general, sunt :
- panouri de cofrag cu astereala din scanduri de rasinoase (refolosibile)
- scanduri de rasinoase si lemn rotund
- cuie pentru constructii si sarma din otel moale, neagra 2-3mm.
- agent de decofrare (DECOFROL)
Pentru fundatii la adancimi mari, se utilizeaza si panouri metalice cu sustinerile aferente.
Cofrajele se confectioneaza in atelierul de productie industriala sau direct pe santier, in baza unui proiect tehnologic
care va cuprinde detalii pentru fiecare piesa componenta si care trebuie sa raspunda cerintelor documentatiei tehnice de baza si
situatiei reale din teren (ex. pozitia armaturilor deja montate).
Pentru confectionarea cofrajelor este necesara o dotare minima a atelierului sau a punctelor din santier cu masini,
SDV-uri si MMI-uri (masini de taiat, geluit, faltuit, rindele, boloboc, echere, sabloane, furtune de nivel, rulete, etc.)
Pe baza detaliilor din proiectul tehnologic se confectioneaza tipare sau sabloane care se preasambleaza pe o
platforma plana in atelier sau in santier, pentru an verifica gradul de precizie al alinierii panourilor si al contactului cu elemente si
sustinerile.
Abaterile limita admise la confectionarea panourilor de cofrag sunt :
- 4mm la lungimea panourilor
- 3mm la latimea panourilor
Cofrajele utilizate sunt in general, demontabile, stationare (refolosibile la un anumit numar de turnari) si fixe, cese
confectioneaza la locul de montare pentru completarea conturului suprafetei plane.
Elementele metalice de prindere si legare a cofrajelor (tiranti, ancore, buloane, piulite) se pot confectiona in atelier
sau prin comanda la diversi furnizori.

Depozitarea si receptia cofrajelor

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va realiza in conditii optime astfel incat sa se evite deformarea si
degradarea lor.
La depozitarea cofrajelor se interzice asezarea acestora direct pe pamant sau pe alte materiale.
Depozitarea se efectueaza pe grinzi din beton sau profile metalice.
Receptia cofrajelor confectionate se efectueaza de catre seful punctului de lucru si seful echipei de dulgheri urmand:
- forma, dimnsiunile si gradul de finisare
- etanseitatea, stabilitatea si rezistenta confectiilor
- numerotarea cu ordinea de montaj (daca este cazul)
Aceasta activitate si concluziile rezultate se inscriu de seful punctului de lucru in FCC deschis pe lucrare.

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 5 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd
Pregatirea lucrarii

Inainte de montarea cofrajelor se verifica conditiile legate de suprafata betonata anterior (beton egalizare, trepte,
socluri, etc. ) si anume :
- gradul de finisare si curatenie
- cote de nivel si dimensiuni in plan
- pozitia armaturilor, a benzilor de etanseitate rost
- existenta P.V. de receptie calitativa pentru armatura, piese inglobate (buloane) conform documentatiei.

Proiectul tehnologic de montare a cofrajelor trebuie sa contina precizari privind :


- lucrarile pregatitoare
- fazele de montaj
- pozitia rosturilor
- necesarul de dispozitive de cofrare si sustinere,
- forta de munca si scule si unelte necesare.

Montarea cofrajelor

Montarea cofrajelor va cuprinde, in general, urmatoarele operatii :


- trasarea pozitiei cofrajelor
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor
- verificare si corectarea pozitiei panourilor
- incheiarea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazul in care elementele de sustinere ale cofrajelor ce urmeaza a se monta, reazama direct pe terenul de fundare,
prin proiectul tehnologic si la montaj se va asigura repartizarea solicitarilor tinand cont de gradul de compactare si posibilitatile de
inmuiere, astfel incat sa se evite producerea tasarilor.

Asamblarea si montarea cofrajelor pentru realizarea peretilor si diafragmelor se efectueaza astfel :


- se traseaza fata de axele elementului marcate prin sarma contur acestora ce reprezinta pozitia de montaj a panourilor
- se prind in terenul de fundare sau betonul anterior, de o parte si de alta a conturului elementului, scanduri de trasare
pe care se prind panourile de cofrag. Daca cota de cofrare este mai mare decat latimea panourilor, acest rand devine
inferior. Distanta dintre scandurile de trasare este egala cu grosimea elementului, iar panourile se aseaza cu fata exact
la muchia interioara a scandurilor.
- se monteaza apoi primul rand de panouri, cu latura mai mare pe verticala (sau in functie de detaliile proiectului
tehnologic), fixarea la pozitie fiind asigurata cu spraituri provizorii.
- solidarizarea panourilor se face cu clesti orizontali dispusi in lungul peretelui confectionati din rigle de lemn sau profile
metalice.
- clestii sunt asezati de o parte si de alta a peretelui, fata in fata, la distanta pe verticala interax de 0.7 .... 1,0 m
- rigidizarea in ansamblu a cofragului la pozitia verticala se realizeaza cu distantieri si ancore din sarma, in dreptul
clestirol sau cu tiranti filetati si buloane si piulite tronconice care indeplinesc si rolul de distantieri.
- in cazul peretilor mai inalti de 2,5- 3,0 m, se aseaza 2 sau mai multe randuri de panouri pe verticala iar sustinerea si
rigidizarea la pozitie, a panourilor se realizeaza cu grinzi cu zabrele, in planuri verticale perpendiculare pe fata
peretelui.

Asamblarea si montarea cofrajelor pentru stalpi se efectueaza astfel :


- se traseaza axele stalpilor cu ajutorul sarmei, a carei pozitie se marcheaza pe suprafata betonata anterior, cu vopsea
sau creion de dulgherie
- se corecteaza pozitia mustatilor din otel beton conform detaliilor de executie si se fixeaza ramele de montaj la baza
stalpilor, astfel incat axele ramelor marcate la executie sa coincida cu axele stalpilor marcate;
- se monteaza armatura din stalp, apoi se trece la montarea panourilor de cofraj, pozitionate in interiorul ramelor de
montaj de la baza.
- dupa completarea armaturii se verifica verticabilitatea cofrajului la semnul pentru pozitia verticala.
- Calotarea cofrajului stalpului cu caloti de lemn sau metalici din 50 in 50 cm se face dupa montarea cofrajului
planseului si grinzilor.
- ferestrele de curatire de la baza stalpilor se fixeaza ultimele inainte de turnarea betonului
- la stalpi, ferestrele de betonare se prevad pe inaltime la aprox. 2 m distanta intre ele.

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 6 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd
Asamblarea si montarea cofrajelor pentru grinzi si plansee se efectueaza astfel :
- se verifica cu furtunul de nivel cota grinzii in cofrajul stalpilor, decupand din cofraj pana la cota ceruta;
- cand cofrajul se executa pe loc se monteaza mai intai panoul de fund al grinzii care se aseaza pe locasurile decupate
din cofrajul stalpilor de reazem si se verifica orizontalitatea;
- daca cofrajul este asamblat la sol, se monteaza direct cu macaraua, in locasuri, verificand, de asemenea
orizontalitatea elementului;
- se monteaza apoi, popii pentru sustinerea grinzii verificandu-se verticalitatea acestora cu sarme cu plumb si se
caleaza pana cand panoul de fund al grinzii este perfect orizontal.
- verificarea orizontalitatii se face cu un boloboc asezat pe un dreptar in plan transversal si longitudinal;
- se monteaza apoi panourile laterale, cu cuie, de panoul de fund, solidarizarea provizorie fiind facuta cu sipci prinse in
partea superioara a panourilor laterale.
- la grinzile mai inalte de 35 cm, panourile laterale se solidarizeaza cu tiranti - distantieri filetati care leaga clestii
longitudinali fixati de chingile panourilor laterale
- se monteaza apoi cofrajul placilor de plansee dintre grinzi, din traverse si scanduri de sustinere peste care se fixeaza
astereala din panouri sau scanduri fixate pe loc.

Inainte de montare, panourile se curata si se ung cu agenti de decofrare (DECOFROL) pentru reducerea aderentei
intre beton si cofrag.

Este interzisa prinderea sau sustinerea cofrajelor de armaturile elementelor ce urmeaza a se betona.

Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de cofrare

Verificarea montajului cofrajelor este efectuata de seful punctului de lucru urmarand in succesiunea fazelor si la final:
- cotele de montaj in plan orizontal si vertical fata de proiect
- distanta fata de pozitia armaturilor pentru acoperirea cu beton;
- pozitia corecta a armaturilor si a pieselor inglobate
- etanseitatea cofragului pentru a nu avea pierderi ale laptelui de ciment la turnare.
- stabilitatea si rezistenta ansmblului pentru a nu permite deplasari sau dformari in timpul turnarii.
- abaterile dimensiunilor elementelor cofragului si ansamblul fata de tolerantele din indicativ NE 012-99.

DOCUMENT CONTROLAT
751-03 Rev. 0 Ex.
Executarea si Montarea Cofrajelor Pagina 7 din 7
Proprietar de Proces: RMI
Data: 30.09.2016 Semnatura Montarea cofrajelor.vsd

S-ar putea să vă placă și