Sunteți pe pagina 1din 9

LISTĂ DE PREŢURI

consumabile Și scule de
mÂnĂ pentru construcȚii
2018
Stimate partener,
În acest catalog dorim să vă oferim o privire de V. Produse noi 2018 Livrarea de cofraje, schele şi accesorii ale acestora,
ansamblu asupra accesoriilor pentru construcţii: precum şi a consumabilelor se poate face astăzi oriunde
distanţieri pentru armături, accesorii destinate tehnicii Pompă decofrol plastic – O pompă nouă, din plastic, în România din cele două depozite principale ale
de ancorare, table expandate pentru opriri de betonări, mult mai accesibilă. Hunnebeck România:
produse destinate tratării suprafeţelor de cofraj şi
Streckform plat/vutat – Realizarea rosturilor în
accesorii pentru acestea. Depozit CLUJ:
elementele de beton se poate face folosind materiale
specifice acestei operaţiuni. Streckform permite Căpușu Mare nr. 310, RO-407145
I. Distanţierii (pentru armături orizontale şi verticale) Judeţul Cluj
din material plastic sau fibrobeton, cu forme realizarea rosturilor de turnare în elementele de beton
fără ca acestea să îşi piardă caracteristicile tehnice Telefon: +40 264 504 270
geometrice diferite - liniari, circulari sau cu alte forme Fax: +40 264 504 269
la care au fost dimensionate. În plus, oferă o viteză
- asigură poziţia armăturii la cotele cerute de proiectele de lucru mai bună, precum şi realizarea unui rost de
de execuţie prin fixarea distanţei dintre cofraj şi betonare sigur şi conform legislaţiei in vigoare Depozit BUCUREŞTI:
armătură (stratul de acoperire cu beton). Şoseaua de centură Rudeni - Chitila,
Începând din acest an, venim în întâmpinarea clienților
II. Tehnica de ancorare este reprezentată de tiranţi 077046 jud. Ilfov
noștri cu o gamă de scule de mână pentru construcții
şi piuliţe de diferite forme şi dimensiuni necesare la marca IUS, care acoperă o gamă largă de aplicații Telefon: +40 37 620 6150
strângerea cofrajelor, precum şi la ancorare. din domeniul turnării și prelucrării betonului și care Fax: +40 37 620 6151
completează gama noastră de consumabile.
III. Tabla expandată pentru oprirea betonului turnat Pentru a reduce timpul de livrare a consumabilelor din
(de ex. turnări de planşee sau radiere în mai multe Concluzie prezenta listă, acestea pot fi ridicate direct de către
etape, închidere pe capete de diafragme, fundaţii Ştim din experienţă faptul că cele mai bune idei vin din dumneavoastră din cele două depozite, după verificarea
etc.). Streckmetall este conceput pentru întreruperi de practică! în prealabil a disponibilităţii acestora prin simpla
betonări, rezultând o suprafaţă rugoasă, pentru o mai Produsele noi trebuie să funcţioneze la cote calitative
plasare a unei comenzi.
Hünnebeck este unul dintre cei bună priză cu betonul următor. maxime, altfel ele nu au ce căuta în şantier.
mai importanți producători de De aceea, ne-am orientat spre cerinţele clienţilor noştri,
încercând să le asigurăm soluţii tehnice şi calitative, Cu deosebită consideraţie,
cofraje, schele și echipamente IV. Produse pentru tratarea suprafeţelor de cofraj şi Mircea Georgescu - Director General
economice şi cu o durată ridicată de viaţă. Nu încercăm
pentru protecția muncii din accesoriile acestora. astfel numai să vindem materiale sau echipamente,
industria construcțiilor, la nivel Ca produs indispensabil pentru tratarea suprafeţelor ci reușim să asigurăm servicii complete de asistenţă info_ro@huennebeck.com • www.huennebeck.ro
mondial. Încă din 1929, sistemele de cofraje, dar şi pentru realizarea unor suprafeţe tehnică de specialitate, începând de la consilierea
Hünnebeck au fost recunoscute de beton calitativ superioare, furnizăm decofrol, un detaliată referitoare la proiectele individuale şi până
pentru calitatea și eficiența lor și mjloc modern de separare a betonului de cofraj şi de la acordarea de asistenţă tehnică completă pe şantier.
pentru că se adaptează permanent întreţinere a suprafeţelor cofrajelor. Prin utilizarea Produsele oferite de către noi sunt astfel selecţionate,
astfel încât să asigure cele mai acestui produs se obţine o reducere a aderenţei încât să poată rezolva problemele tehnologice cu care
bune soluții posibile. Obiectivul betonului faţă de cofraj, cu până la 95%; nu este constructorul se confruntă în şantier.
nostru major este să găsim soluții prejudiciată aderenţa suprafeţei de beton la aplicarea Preţurile sunt exprimate în lei şi nu conţin TVA (19%). Această ofertă este valabilă până la o nouă modificare a
concrete, sigure și ușor de pus în tencuielii. preţurilor. Ofertele anterioare devin astfel nule. Comenzile trebuie să conţină: datele firmei pentru facturare,
aplicare, pentru ca productivitatea Suprafaţa betonului rămâne curată şi nu prezintă adresa de livrare, persoana de contact şi nr. tel persoană de contact.
muncii pe șantier să crească și asperităţi, nu influenţează priza şi / sau procesul de Pentru livrările cu serviciul de curierat rapid se adaugă costul transportului de 17 lei pt. primul kg si 0,70 lei pt.
clienții noștri să se bucure astfel de întărire a betonului şi este asigurată o durată de viaţă următoarele kg. Transportul în afara localităţilor se taxează cu 1,34 lei plus TVA/km. Returul de documente, cu
o eficiență sporită. mai lungă a cofrajului. excepţia instrumentelor de plată, se taxează cu 5 lei plus TVA.

Întocmită în iunie 2018.

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
2 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 3
Listă de preţuri pentru Cod Denumire şi descriere
produs produs
UM Preţ lei Greutate
Kg / UM
ATVS20 Distanţier brăduleţ 20 mm, sac 66,00 3,3
distanțieri și alte consumabile 500 buc / sac
ATVS25 Distanţier brăduleţ 25 mm, sac 75,08 4,9
1 500 buc / sac
ATVS30 Distanţier brăduleţ 30 mm, sac 44,00 2,8
250 buc / sac
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate ATVS35 Distanţier brăduleţ 35 mm, sac 60,50 2,8
produs produs Kg / UM 250 buc / sac
DL15 Distanţier liniar 15 mm, 100 leg 127,05 11,00 ATVS40 Distanţier brăduleţ 40 mm, sac 62,70 2,8
m / leg (2 m / buc) 250 buc / sac
DL20 Distanţier liniar 20 mm, 100 leg 131,45 14,00 ATVS50 Distanţier brăduleţ 50 mm, sac 38,50 1,38
m / leg (2 m / buc) 125 buc / sac *
DL25 Distanţier liniar 25 mm, 100 leg 134,72 18,00
m / leg (2 m / buc)
DL30 Distanţier liniar 30 mm, 100 leg 162,16 22,00 Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
m / leg (2 m / buc) produs produs Kg / UM
DL35 Distanţier liniar 35 mm, 60 leg 127,24 24,00 R15B Distanţier circular 15 mm, sac 92,95 3,00
m / leg (2 m / buc) 1000 buc / sac
DL40 Distanţier liniar 40 mm, 60 leg 155,93 26,00 R20B Distanţier circular 20 mm, sac 92,95 4,00
m / leg (2 m / buc) 1000 buc / sac
DL50 Distanţier liniar 50 mm, 60 leg 197,09 27,00 R25B Distanţier circular 25 mm, sac 57,75 3,00
m / leg (2 m / buc) * 500 buc / sac
R30B Distanţier circular 30 mm, sac 79.75 5,00
500 buc / sac
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate R35B Distanţier circular 35 mm, sac 62,37 4,00
produs produs Kg / UM 250 buc / sac
UB15 U-Bock 15 mm, sac 108,53 3,00 R40B Distanţier circular 40 mm, sac 74,84 4,50
1000 buc / sac 250 buc / sac
UB20 U-Bock 20 mm, sac 118,50 4,00 R50B Distanţier circular 50 mm, sac 104,79 5,00
1000 buc/sac 200 buc / sac *
UB25 U-Bock 25 mm, sac 134,72 5,00
1000 buc/sac
UB30 U-Bock 30 mm, sac 154,55 5,50 Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
1000 buc/sac produs produs Kg / UM
UB35 U-Bock 35 mm, sac 206,69 6,00 AR2226 Ţeavă PVC (teacă tirant) leg 187,00 24,00
1000 buc/sac 22/26 mm, 100 m / leg (2m / buc)
UB40 U-Bock 40 mm, 500 buc / sac sac 123,20 5,00 61822100 Sac - Mufă de legatură ţeava sac 102,30 1,00
UB50 U-Bock 50 mm, 500 buc / sac sac 152,35 6,00 * PVC, 250 buc / sac * AR2226 * 61822100
* Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 * Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului -
materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță, materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță,
marcaj CE sau agrement tehnic. marcaj CE sau agrement tehnic.

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
4 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 5
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
K22 Con PVC 22 mm, 500 buc sac 71,50 2,00 DS22Q Dop Aquafix, 500 buc / sac sac 278,85 4,50
/ sac *
WSI-65 Mufă apastop (DW15) buc 26,46 0,51 DS22Q * WSI-65 *

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
ST22 Dop PVC 22 mm, 1000 buc sac 126,50 2,00 D15 Şipcă triunghiulară 15 mm, leg 157,85 7,00
/ sac * 100 m / leg (2,5m / buc)
D20 Şipcă triunghiulară 20 mm, leg 219,45 10,00
100 m / leg (2,5m / buc)
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM DFHE10 Şipcă triunghiulară, aripioa- leg 249,48 9,50
ră mare 10 mm, 100 m / leg
STVZ Dop Manto VZ 22 mm, 100 sac 44,48 1,00 * (2,5m / buc)
453253 buc / sac
DFHE15 Şipcă triunghiulară leg 268,95 15,50
cu aripioară mare 15 mm,
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate 100 m / leg (2,5m / buc)
produs produs Kg / UM
DFH20 Şipcă triunghiulară leg 247,50 22,00
STK A100 Dop K Manto 22 mm, sac 49,28 1,00 cu aripioară 20 mm,
454394 guler, 100 buc / sac 100 m / leg (2,5m / buc) *
602578 * La cerere
, se oferă
La cerere rapoarte
, se oferă Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate de încerc
ări!
rapoarte produs produs Kg / UM
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate de încerc
ări!
produs produs Kg / UM FBR022 Ţeavă fibrobeton 22/44 mm, buc 11,91 3
OK Con octogon apastop, sac 112,75 2,00 1,25 m/buc (5 buc / leg)
200 buc / sac Teste și încercări disponibile
:
* FBRST22 Dop fibrobeton 22mm, 1000 sac 723,49 16,00
1) etanșeitate la apă buc / sac *
:
2) rezistență la foc Teste și încercări disponibile
3) izolare fonică abilă La cerere 1) etanșeitate la apă
4) comportament în apă pot , se oferă 2) rezistență la foc
rapoarte
de încerc
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate ări!
produs produs Kg / UM Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
OKPLUS Con octogon plus apastop, sac 117,70 2,10 produs produs Kg / UM
200 buc / sac Teste și încercări dispon
ibile: * MREPOX Adeziv set 160,92 1
1) etanșeitate la apă Bicomponent *
2) rezistență la foc
3) izolare fonică potabilă
4) comportament în apa Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
5) stabilitate chimic ă
produs produs Kg / UM
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate FBEK Distanţier ciment 20/25 /30 sac 271,93 34,00
produs produs Kg / UM 202530 mm, 1000 buc / sac
OS Dop con octogon, 200 buc sac 47,85 1,00 FBEK Distanţier ciment 35/40 /50 sac 106,03 24,00
/ sac * 354050 mm, 250 buc / sac *
* Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 * Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului -
materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță, materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță,
marcaj CE sau agrement tehnic. marcaj CE sau agrement tehnic.

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
6 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 7
Listă de preţuri tehnică de Cod Denumire şi descriere
produs produs
UM Preţ lei Greutate
Kg / UM
509607 Ancoră buc 52,52 0,35
ancorare HÜNNEBECK beton

2 Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate


produs produs Kg / UM
361613 Ancoră Multi-Monti® cut 165,38 1,9
16x130, 10 buc / cutie
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
136260 Tirant 600 cm buc 125,05 9,00
(DW15)
602017 Buclă de ancorare (DW15) buc 62,53 2,20 136260 602017

Cod Denumire şi descriere


produs produs
UM Preţ lei Greutate
Kg / UM
Listă de preţuri Streckmetall
FM100 Piuliţă ancorare/tension.
FM100
buc 21,23 0,80 MATERIALE SPECIALE PT. ROSTURI
BETONARE. ÎNTRERUPERE BETONĂRI
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
020492 Piuliţă RASTO 85 buc 52,52 1,22
3
464600 Piuliță ancorare MANTO buc 57,52 1,26 020492 464600
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate produs produs Kg / UM
produs produs Kg / UM
TH Tablă expandată (Streck- leg 661,50 30
164546 Piuliţă hexagonală buc 25,01 0,38 metall)
cuplare15/90 S Format: 2500 x 600 x 0,3
mm, 30 mp / leg (12 foi)
164535 Piuliţă hexagonală 15/50 buc 15,00 0,21 164546 164535
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate produs produs Kg / UM
produs produs Kg / UM ST/1,0 Streckform plat buc 156,55 7,6
KK10 Blocaj cu pană buc 14,55 0,30 1mm,
6-10 mm 125cmx225cm
KK13 Blocaj cu pană buc 19,40 0,40
9-12 mm Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate STF/1,0 Streckform vutat buc 195,80 8,55
produs produs Kg / UM 1mm,
SP/KK Dispozitiv tensionare blocaj buc 210,00 2,00 100cmx225cm

* Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 * Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului -
materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță, materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță,
marcaj CE sau agrement tehnic. marcaj CE sau agrement tehnic.

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
8 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 9
Decofrol Scule de mână pentru construcții
4 5

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
3595PH Pompă decofrol , 6 litri buc 917,70 4,20 361001 Dispozitiv de impletit sarma buc 99.00 0.42
AUTOMATIQUE

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate


Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate produs produs Kg / UM
produs produs Kg / UM
362101 Set de sarma pentru buc 49.00 1.20
3237FP Pompă decofrol, 5 litri, buc 247,81 1,7 dispozitivul AUTOMATIQUE, Disponibil doar la
comandă
plastic 12 cm/1000 buc
364101 Set de sarma pentru buc 54.00 1.25
dispozitivul AUTOMATIQUE,
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate 14 cm/1000 buc
produs produs Kg / UM
366101 Set de sarma pentru buc 59.00 1.30
TNK030 Decofrol, canistră buc 495,00 30,00 dispozitivul AUTOMATIQUE,
30 litri 16 cm/1000 buc

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
TNF200 Decofrol, butoi buc 3058,00 220,00 363250 Bare din aluminiu pentru buc 389.00 2.70
200 litri barbotare şape 1,5 m

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate


Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate produs produs Kg / UM
produs produs Kg / UM 363450 Set 25 protectii pentru fier buc 38.50 2.60
TFHAEN Robinet pt. butoi decofrol buc 16,94 - beton

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
TBF200 Decofrol TRENN-QUICK BF-H, buc 2423,00 220 369090 Ranga POWER BAR, 900 mm buc 129.00 3.20
butoi 200 l
TBF30 Decofrol TRENN-QUICK BF-H, buc 380,00 30 Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
canistră 30 l produs produs Kg / UM
TBF Robinet buc 26,00 - 369050 Ranga pentru betonisti, buc 59.00 0.90
pentru butoi
decofrol 500 mm

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
10 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 11
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
369375 Ranga BIBER BAR, buc 79.50 0.73 362100 Scula pentru indoit buc 59.00 0.56
375 mm fier-beton, 8-10 mm
362120 Scula pentru indoit buc 69.00 0.90
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate fier-beton, 10 -12 mm
produs produs Kg / UM 362140 Scula pentru indoit buc 74.50 1.05
367950 Ciocan pentru dulgheri X buc 139.50 0.95 fier-beton, 12- 14 mm
STRIKER 950 g, cu magnet
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate produs produs Kg / UM
produs produs Kg / UM
364250 Dalta lata pentru zidarie, buc 19.00 0.32
367845 Ciocane pentru dulgheri buc 89.50 0.80 250x14 cm
RACLETA, maner NERTECH, 364300 Dalta lata pentru zidarie, buc 25.00 0.50
845 g 300x16 cm
364400 Dalta lata pentru zidarie, buc 29.00 0.79
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate 400x18 cm
produs produs Kg / UM
361401 Ruleta ROLL’UP, bimaterial, buc 38.90 0.24
5m Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
366600 Nivela NivoLiner buc 109.00 0.93
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate dreptunghiulara, 600 mm
produs produs Kg / UM
367800 Ciocan pentru lacatuserie, buc 69.90 0.85 Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
800 g produs produs Kg / UM
366400 Nivela dreptunghiulara cu buc 29.00 0.23
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate doua fiole, 40 cm
produs produs Kg / UM
367100 Ciocan prismatic, 1000 g buc 49.50 1.20 Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
367120 Ciocan prismatic, 1250 g buc 59.50 1.36 produs produs Kg / UM
366100 Nivela lunga dreptunghiu- buc 175.00 1.24
lara cu trei fiole, 100 cm

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate


produs produs Kg / UM
365400 Plumb pentru zidărie 400 g, buc 34.50 0.40
cu sfoară 2,5 m și plachetă

* Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 * Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului -
materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță, materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță,
marcaj CE sau agrement tehnic. marcaj CE sau agrement tehnic.

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
12 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 13
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
365030 Cordon de trasaj ROLL’UP buc 39.00 0.15 363065 Set chei fixe auto, STANDARD, buc 64.00 0.49
30 m in cutie, 6×7; 8×9; 10×11;
12×13; 14×15; 16×17.
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate 363105 Set chei fixe auto, STANDARD, buc 149.00 1.62
produs produs Kg / UM in cutie, 6×7; 8×9; 10×11;
365401 Set cordon de trasaj ROLL’UP buc 59.00 0.25 12×13; 14×15; 16×17; 18×19;
cu pudra 20×22; 21×23; 24×26.

Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM produs produs Kg / UM
365444 Port textil pentru scule buc 59.00 0.16 364065 Set chei combinate, STANDARD, buc 82.00 0.49
electrice in cutie, 8; 10; 12; 13; 14; 17.
364000 Set chei combinate, STANDARD, buc 138.00 0.78
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate in cutie, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
produs produs Kg / UM 15; 16; 17.
365588 Port textil pentru ciocan buc 38.50 0.07
EASY FIX Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
365080 Cleste Buloane 750 CLASIC buc 234.50 5.33
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM 365090 Cleste Buloane 900 CLASIC buc 289.00 6.60
365441 Centura textil cu 1 port scule buc 229.00 0.87
MOB-EXPERT Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
365608 Cleste Buloane 750 de forta buc 329.00 5.85
Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate Disponibil doar la
produs produs Kg / UM 365609 Cleste Buloane 900 de forta buc 389.00 7.10 comandă

365446 Port textil scule simplu cu buc 89.00 0.53


buzunare Cod Denumire şi descriere UM Preţ lei Greutate
produs produs Kg / UM
365750 Set falci de schimb pentru clesti buc 109.50 1.51
de taiat buloane 750
365900 Set falci de schimb pentru clesti buc 189.00 2.02 Disponibil doar la
comandă
de taiat buloane 900

* Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 * Cf. legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului -
materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță, materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”. Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță,
marcaj CE sau agrement tehnic. marcaj CE sau agrement tehnic.

Hunnebeck România SRL • RO-407145 • Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj • Registrul Comerţului Nr. J12/645/2002
14 CUI RO 14557690 • Capital social 28.500.210 lei, Banca: ING Cluj-Napoca, Cont: RO21 INGB 0003 0081 9809 8912 15
Ciprian Agavriloaia
cagavriloaia@huennebeck.com
0751 155 537
Călin Hulduşan

2 3
chuldusan@huennebeck.com
0755 045 563
Adrian Şopţ
asopt@huennebeck.com

1
0751 155 538

6
Dănuţ Măciucă
dmaciuca@huennebeck.com
0755 045 561

5 4
Vali Nistor
vnistor@huennebeck.com
0755 045 567
Tudor Spulber
tspulber@huennebeck.com
0752 167 885
Valentin Enache
venache@huennebeck.com
0749 659 761
Mihai Tonea
mtonea@huennebeck.com
0725 529 710
Radu Borcilă
rborcila@huennebeck.com
0752 167 883

Hunnebeck România SRL


info_ro@huennebeck.com
www.huennebeck.ro

Depozit CLUJ: Depozit BUCUREȘTI:


Căpușu Mare, nr. 310, RO-407145 Şoseaua de centură Rudeni-Chitila, Rudeni
Judeţul Cluj 077046 jud. Ilfov
Telefon: +40 264 504 270 Telefon: +40 37 620 6150
Fax: +40 264 504 269 Fax: +40 37 620 6151

S-ar putea să vă placă și