Sunteți pe pagina 1din 8

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09.

APROBAT, BENEFICIAR AL BOURI HANI

AVIZAT, RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUIA Ing. POPESCU MARIAN

LISTA DE DIFUZARE
Nr. 1.

Destinatarul

Exemplar Nr.

Numar act trimitere sau Numele si semnatura

Data

CONTROLUL ACTUALIZARILOR / MODIFICARILOR Ac t 1

Data

Motivul actualizarii/ modificarea efectuata

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

1. SCOP Stabilirea modului de executie, de control si de certificare a trasarii de detaliu in constructii, stabilirea masurilor de asigurare a calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii si a responsabilitatilor in executia, supravegherea si receptia lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile contractuale. 2. DOMENIUL Procedura se utilizeaza la trasarea lucrarilor de detaliu ale constructiilor (terasamente, fundatii, stilpi etc.) care se executa ulterior fixarii pozitiei constructiilor pe teren. 3. DOCUMENTATIA DE REFERINTA 3.2. Legea Nr. 10/ 1995 - privind calitatea in constructii si Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin HGR 766/1997; 3.3. C56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente; 3.4. C83/75 - Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii; 3.5. STAS 9824/ -1974 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. 3.6.STAS9824/ -1987 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile , industriale si agrozootehnice; 3.7. STAS 9824/7 - 1992 - Masuratori tereste. Trasarea pe teren a lucrarilor de imbunatatiei funciare. 4.DEFINITII SI PRESCURTARI TRASAREA DE DETALIU A CONSTRUCTIILOR- consta in determinarea, materializarea si reperarea elementelor caracteristice lucrarilor de detaliu ale constructiilor (terasamente, fundatii, ziduri, stilpi, etc) care se executa dupa trasarea amplasamentului pe teren a constructiilor. PLANUL DE TRASARE - cuprinde minimum de puncte de sprijin in sistemul de referinta folosit la intocmirea planului general de trasare. RETEAUA DE TRASARE - document realizat in cadrul proiectarii trasarii. Forma, densitatea si marimea retelei de trasare se determina in functie de precizia trasarii, dimensiunile, configuratia si gradul de acoperire a terenului afectat constructiilor proiectate: forma, marimea si pozitia constructiilor pe amplasamentele proiectate: amplasamentul retelei geodezice existente in zona.

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

5. PROCEDURA 5.1. Aspecte generale Trasarea lucrarilor de detaliu a constructiilor se executa pe baza proiectelor de executie luand ca baza de trasare, punctele retelei geodezice din zona, punctele de nivelment, amplasamentul si axele acestor lucrari. Reperele planimetrice si altimetrice care determina conturul si axele principalelor constructii se prezinta sub forma de borne ale caror modele sunt specificate in proiectele de trasare sau in Indrumatorul C83/75 - cap 1.6. Trasarea lucrarilor de detaliu in constructii se executa de catre constructor si se verifica de responsabilul tehnic cu executia. In cele ce urmeaza se redau extrase din Indrumatorul privind executia trasarii de detaliu in constructii - indicativ C83/75, care constituie elementelele operationale esentiale pentru executarea corecta a trasarii. 5.2. Apararura utilizata pentru trasarea de detaliu a. Instrumente si dispozitive pentru trasarea unghiurilor; - teodolit; - teodolit tahimetru; - fir cu plumb, baston de centraj, fir cu plumb optic centraj fortat toate pentru centrarea teodolitelor - tahimetrelor. b. Instrumente si dispozitive pentru trasarea lungimilor; - pentru trasarea indirecta a lungimilor se utilizeaza; * tahimetre cu refractie si cu mira; * tahimetre autoreductoare cu si fara mira; * instrumente electro-optice; - pentru trasarea directa a lungimilor; * panglica din otel de 10-100m; * ruleta din otel de 10-50m; * panglica din invar de 25-50 m utilizata la masuratori precise. c. Instrumente si dispozitive pentru trasarea cotelor; - nivel Ni 030,Ni 004; - mire verticale de 1,5 si 3,0m - mirete; - furtun de nivel. d. Instrumente si dispozitive pentru transmiterea pe verticala a punctelor; - instrumente PZL (Zeiss Jena) asociat cu dispozitivul de centrare optica Zeiss; - instrumentul Zenit - Nadir tip Wild 2 NL; - instrumentul Zenit Nadir tip Kern OL. e. In afara instrumentelor de precizie mentionate, in cazul in care anumite lucrari de trasare nu reclama o precizie deosebita, se pot utiliza si alte instrumente si dispozitive dintre care se mentioneaza;

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

- echerul cu prisma sau oglinzi, pentru trasari de aliniamente si in cazuri foarte rare, de unghiuri; - ruleta de panza (pana la 20m), ruleta metalica (pana la 2m), metrul dulgheresc etc; - firul cu plumb pentru ridicarea pe verticala a punctelor; f. In cadrul lucrarilor de trasare se utilizeaza o serie de dispozitive accesorii, cum ar fi; - jaloane in forma liniara sau T; - jaloane metalice pentru intinderea benzilor si a panglicilor de otel; 5.3. Efectuarea trasarii de detaliu in constructii 5.3.1. Trasarea axelor principale ale constructiilor 5.3.1.1.In cazul constructiilor cu forma regulata in plan, cu trama modulara pe cele doua directii mai mare de 6.00m si in special in cazul constructiilor cu structura din elemente prefabricate, procesul de executie reclama trasarea suplimentara a unor axe longitudinale, denumite si axe principale. 5.3.1.2.Trasarea axelor principale se efectueaza in raport cu reperii de trasare a pozitiei de amplasare a constructiei, prin metoda coordonatelor rectangulare. Pentru trasarea axelor principale se recomanda utilizarea teodolitelor ; pentru trasarea directiilor ruletele si panglicile de otel pentru masurarea lungimilor. 5.3.1.3. Marcarea axelor se poate face prin; - implantarea de borne a caror pozitie si alcatuire sa permita utilizarea acestora pe toata durata constructiei; - materializarea punctelor ce apartin axelor pe imprejmuiri proiectate si executate in acest scop. 5.3.1.4. In cazul materializarii prin borne, acestea vor fi protejate printr-o ingradire . 5.3.1.5. In cazul materializarii pe imprejmuiri, acestea trebuie sa fie astfel concepute si executate, incat ulterior sa poata asigura realizarea trasarii restului de puncte. Este recomandat ca imprejmuirea sa se faca paralel cu laturile constructiei, la o distanta suficenta, pentru a nu fi in zona lucrarilor de terasamente. Marcarea axelor pe imprejmuirea se face prin cuisoare sau crestaturi, in jurul carora se traseaza un cerc cu vopsea si in care se scrie numarul axei. 5.3.2. Trasarea lucrarilor de terasamente 5.3.2.1. Trasarea lucrarilor de suprafata 5.3.2.1.1. Pentru trasarea perimetrului lucrarilor de suprafata se poate utiliza imprejmuirea folosita la trasarea axelor principale ale constructiei, daca aceasta a fost deja executata. In caz contrar, se executa in mod special o imprejmuire, discontinua sau continua, utilizandu-se profile de colt

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

amplasate la intersectiile laturilor perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul laturilor intre profilele de colt. 5.3.2.1.2. Profilele de colt si auxiliare se vor pozitiona la 2-3m in exteriorul primetrului real al suprafetei ce urmeaza a fi excavata. 5.3.2.1.3. Se recomanda ca profilele sa fie realizate din elemente tipizate sau in lipsa acestora din lemn sub forma unor capre, cu stilpi , elemente orizontale intre acestea si elemente de contravintuire. 5.3.2.1.4. Nivelul superior al oricarui profil va trebui sa fie acelasi si sa fie notat pe fiecare in parte. 5.3.2.1.5. Pentru facilitarea operatiilor de masuratori de-a lungul laturilor perimetrului suprafetei, se va urmari ca pozitionarea profilelor auxiliare sa se faca astfel incat distanta intre profile sa fie mai mica decat lungimea maxima a instrumentului utilizat pentru masuratori (de obicei ruleta) 5.3.2.1.6. Marcarea pozitiilor reperelor de referinta ale primetrului real al suprafetei pe profile se executa in raport cu bornele de referinta ale bazei constructiei si se realizeaza pentru elementele de inventar conform instructiunilor acestora, fie prin crestaturi pe elementele profilelor sau prin cuie batute pe elementele de lemn. 5.3.2.1.7. Liniile de baza ale perimetrului real al suprafetei precum si alte linii care trebuie sa fie trasate in interiorul suprafetei, se materializeaza, la nivelul superior al profilelor (de colt sau auxiliare), prin sarme de otel intinse intre reperii corespunzatori marcati pe elemntele profilelor. 5.3.2.1.8. Transmiterea pe verticala a liniilor de baza ale perimetrului real al constructiilor, precum si a colturilor acestuia, se executa in raport cu sarmele intinse, cu ajutorul firului cu plumb. Dat fiind nivelul de precizie cerut pentru astfel de transmiteri, utilizarea unor instrumente optice nu este necesara. 5.3.2.1.9. Cotele de nivel ale suprafetei finite de excavare se transmit, in raport cu cota de nivel a profilelor (de colt sau auxiliare), cu ajutorul jaloanelor de referinta si a jaloanelor mobile in forma de T. Jaloanele de referinta se amplaseaza de obicei de-a lungul perimetrului real al suprafetei de evacuare, in interiorul acestuia si pe ele se materializeaza o cota de nivel unica, ce este, in general, cu 1m mai mare decat cota nivelului final al suprafetei de evacuare. Aceasta cota reprezinta cota de reperare si transmiterea acesteia de la cota de nivel a profilelor se executa cu ajutorul furtunului de nivel sau al instrumentelor optice. 5.3.2.1.10. Modul de transmitere si verificare a cotei nivelului finit al suprafetei de evacuare este vizibil. Pentru facilitarea operatiei, se recomanda ca, jaloanele de referinta si cele mobile sa fie in culori contranstante. 5.3.2.2. Trasarea lucrarilor lineare.

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

5.3.2.2.1Trasarea lucrarilor de sapatura lineara (pentru conducte) se va executa dupa aceleasi principii aratate la trasarea lucrarilor de suprafata, utilizandu-se pentru materializarea punctelor de schimbare a directiei, profile de colt. 5.3.2.2.2.La trasarea lucrarilor lineare se vor utiliza si profile auxiliare, intermediare, pozitionate intre profilele de colt, dar aceste profile sunt folosite in principal pentru transmiterea cotei nivelului finit al excavarii. 5.3.4. Trasarea si pozitionarea elementelor in plan orizontal 5.3.4.1. Lucrarile au ca scop final pozitionarea in plan, conform proiectului, a elementelor de realizare a componetelor constructiei (cofraje) sau direct a acestora (in cazul cladirilor realizate din elemente prefabricate). Pozitionarea comporta: - trasarea pozitiei si materializarea acesteia; - pozitionarea elementelor in raport cu reperii materializati. 5.3.4.2. Trasarea si materializarea pozitiei se executa in raport cu reperii bazei constructiei (materializati pri borne sau semne pe imprejmuirea perimetrului cladirii) si comporta: - trasari si materalizari de linii de referinta si intersectii de linii; - masuratori in raport cu linii materializate. 5.3.4.3. Trasarea liniilor principale de referinta in raport cu care sa se pozitioneze in plan diferite elemente de constructie se executa cu instrumente optice de precizie(teodolit). Pentru trasarea liniilor de mare lungime ( mai mari de 100m) se vor utiliza numai instrumente optice de mare precizie. Ele se raporteaza la reperii bazei constructiei si se materializeaza intr-o prima faza, fie pe soclul cladirii, fie pe planseul de la cota 0,00 al acestuia. 5.3.4.4. Pe fata superioara a fundatiei se traseaza extremitatile liniilor principale de referinta ce se marcheaza cu vopsea pentru a fi mai usor reperate. 5.3.4.5. Atat la nivelul placii de la cota 0,00 cat si la alte nivele, materializarea intersectiilor liniilor principale se executa prin ingobarea unor placi metalice in beton. 5.3.4.6. Pentru materializarea pozitiei elementelor de executie a componentelor constructiei sau direct a acestora, se pot utiliza linii de pozitionare ajutatoare, deplasate in paralel fata de liniile principale ce reprezinta axele de pozitie ale componentelor. 5.3.4.7. Materializarea axelor de pozitionare se realizeaza prin marcare. 5.3.4.8. Pozitionarea elementelor de realizare a componentelor sau a acestora se diferentiaza in raport cu modul de rezolvare in plan si anume pentru: - elemente cu dezvoltare liniara (cofraje de pereti, panouri mari)

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

- elemente cu dezvoltare punctuala (stalpi) 5.3.4.9. Pozitionarea elementelor cu dezvoltare liniara se poate realiza in conformitate cu sistemul rezultat in teren. 5.3.5. Trasarea cotelor de nivel si verticalizarea componentelor constructiilor Trasarea cotei de nivel a oricarei componente de constructie se executa in raport cu un reper care materializeaza cota 0.00 sau alta cota conventionala sol, care trebuie sa fie astfel executat si protejat incat sa se conserve pe toata durata executiei constructiei. Acest reper trebuie sa fie accesibil spre exteriorul constructiei constituind punctul de verificare in ceea ce priveste cota de nivel a constructiei in raport cu cota de nivel a reperilor de referinta exteriori. 5.3.5.1.Trasarea cotei de nivel la cofraje si verificarea verticalitatii acestora 5.3.5.1.1. Trasarea cotei la cofraje de la primul nivel se executa cu instrumente optice (nivela) si se materializeaza prin insemnare cu vopsea in cateva puncte ale cofrajului. In dreptul semnelor se scrie cota nivelului respectiv. In raport cu aceste semne, se traseaza prin masurarea directa si se materializeaza, in functie de necesitati, nivelul superior al cofrajului sau nivelul de turnare al betonului. 5.3.5.1.2. Trasarea cotelor pe cofraje la etajele superioare (in cazul constructiilor multietajate) se poate executa: - direct, prin masurare pe inaltime, cu ajutorul ruletelor sau panglicilor de otel, atunci cand accesibilitatea directa exista pe toata inaltimea; - indirect, cu ajutorul nivelei si a mirei prin transmiterea succesiva a cotelor diferitelor nivele atunci cand exista accesibilitate directa numai intre nivele. 5.3.5.1.3. Verificarea verticalitatii cofrajelor, in cazul componentelor de constructie cu inaltimea mare ce se executa din beton monolit, se asigura de preferinta cu ajutorul teodolitului. In cazul unei verticalitati mai putin precise se poate utiliza firul cu plumb. In cazul executiei componentelor prin glisare, asigurarea verticalitatii trebuie sa se verifice continuu. 5.4. Verificarea trasarii de detaliu in constructii Verificarea lucrarilor de trasare consta in: - stabilirea concordantei dintre metoda de trasare si aparatura utilizata si timpul de lucrare de trasare utilizat; - analiza calificarii personalului care executa trasarea; - analiza verificarii metrologice la timp a aparaturii utilizate pentru asigurarea incadrarii in abaterile admisibile;

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009

AL BOURI HANI AL BOURI JENICA ANGELA PROCEDUR DE LUCRU Cod: PLC -AL-R01 TRASAREA DE DETALIU IN CONSTRUCTII Revizia0Ediia1Pagina1/8Data17.09. /

efectuarea de masuratori de corectitudinea trasarii de detaliu.

sondaj

care

sa

ateste

6. RESPONSABILITATI 6.1. RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Nu admite trasarea lucrarilor de constructii decat pe baza documentatiei de trasare, a aplicarii pe teren a bazei de trasare de catre proiectant si efectuarea masuratorilor si a trasarii de catre personal calificat pentru asemenea lucrari. Verifica daca s-au intocmit documentele de receptie a trasarii de detaliu a constructiilor. 6.2. SEFUL DE SANTIER Primeste si receptioneaza documentele de trasare de detaliu, organizeaza desfasurarea si participa la operatiunile de trasare de detaliu a constructiilor programate a fi executate de formatiile din subordine. Asigura instrumentele si dispozitivele necesare trasarii de detaliu precum si a personalului calificat in topometrie. Controleaza si participa semnand documentele pentru receptia trasarii de detaliu a constructiilor executate . 7. INREGISTRARI ALE CALITATII 7.1. Procese verbale pe obiecte sau parti de obiecte, de receptie calitativa a trasarii ( care ulterior intra in categoria lucrarilor ascunse)

NumePrenumeSemn turaDatantocmitIng. DraguCristianSEPT2009