Sunteți pe pagina 1din 4

HALĂ PARTER CU SAU FĂRĂ PODURI RULANTE

PENTRU DEPOZITARE; ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE PRODUCTIVE SAU SERVICII


VARIANTA: GRINZI TRANSVERSALE ÎN 2-4 PANTE ŞI ELEMENTE SECUNDARE DE ACOPERIŞ PLANE

A. Elemente prefabricate din beton armat C. Elemente de închidere


1. Fundaţie pahar 9. Panou de închidere din beton celular autoclavizat (G.O.)
2. Stâlp marginal cu consolă pentru grinzi rulare sau prefabricat tristrat (cu miez de B.C.A., polistiren)
3. Stâlp central cu sau fără consolă pentru grindă de rulare 10. Blocuri de zidărie din beton celular autoclavizat (B.C.A.)
4. Stâlp marginal fără consolă cu feţe plane sau profilate nut-feder
5. Grindă fundaţie
D. Materiale pentru izolaţii termice fonice
6. Grindă rulare pentru pod rulant (transport suspendat)
11. Plăci din vată minerală pentru izolat terase (PG; PSG);
plăci din B.C.A. pentru termoizolaţii (GBNT)
B. Elemente prefabricate din beton precomprimat 12. Plăci din vată minerală
7. Grindă tranversală de 2-4 pante cu lungimi de E. Elemente de pavaj
12; 15; 18; 21 şi 24 m deschidere 13. Plăci sau dale din beton pentru circulaţie grea
8. Elemente plane de acoperiş (chesoane 1,5x6 m) 14. Dale pietonale

Transport: se realizează pe CF sau rutier cu mijloace de transport cu lungimea necesară, dotate corespunzător. Elementul
prefabricat transportat se asigură împotriva răsturnării şi alunecării, prin ancorarea de mijlocul de transport cu legături
corespunzătoare.
MODULE DE HALE
Magazin Carrefour Colentina
structură de rezistenţă realizată cu grinzi prefabricate Macon
PREFABRICATE DIN BETON

Sistem de management integrat * Declaraţie de conformitate


Buletin de încercări * Laborator de încercări acreditat RENAR * Transport asigurat

www.macon.ro

România, 330190 Deva C.I.F. RO2114338, C.U.I. 2114338


Str. Sântuhalm nr. 1 Nr. Înreg. ORC J20/18/1991
Tel.: +4-0254-21.39.30; +4-0254-22.13.13 Capital social subscris şi vărsat: 19.146.698
Tel./Fax: +4-0254-22.47.08; +4-0254-22.60.60 Cod IBAN: RO09 BRDE 220S V037 3755 2200 BRD Deva
EDIŢIA
FEBRUARIE 2007
STRUCTURI PREFABRICATE CU ÎNCHIDERI DIN PANOURI SANDWICH HALE INDUSTRIALE REALIZATE INTEGRAL DIN ELEMENTE PREFABRICATE
Prezentare:
Elementele prefabricate pentru realizarea halelor industriale sunt realizate conform proiectelor IPCT.
La cerere se pot realiza şi alte elemente pentru hale cu diverse utilităţi, pe baza unor proiecte proprii ale
beneficiarului sau furnizorului.

Domenii de utilizare:
Halele industriale P sau P+1 realizate integral din elemente prefabricate din beton, pot fi realizate cu diverse trame:
24X6m; 21x6m; 18x15m;18x12m; 18x9m; 18x6m;15x12m; 15x9m; 15x6m; 12x12m; 12x9m; 12x6m. Înălţimea
utilă este variabilă, în funcţie de cerinţele beneficiarului. De asemenea se oferă soluţii pentru variante cu sau fără
poduri rulante. Elementele prefabricate oferite: fundaţii pahar din beton armat, stâlpi din beton armat, grinzi din
beton precomprimat, elemente de acoperiş tip cheson sau planşeu tip fâşii cu goluri sau fâşii cu goluri
precomprimate, cu lungimi cuprinse între 2,4m - 7,5m şi înălţimi de la 14cm - 26cm.

Halele industriale P şi depozitele realizate din elemente prefabricate cu învelitori uşoare pot fi realizate în baza ofertei
de fundaţii pahar şi stâlpi din beton armat şi grinzi din beton precomprimat.
Lucrări de referinţă realizate cu elemente structuri hale MACON: Transilvania General Oradea, Rekord Alba Iulia, IPEC
Alba Iulia, Rieker Făget, Star Conf Hunedoara, Carrefour Colentina Bucureşti, European Retail Park Sibiu, Practiker
Baia Mare
Elementele unei astfel de structuri sunt:
Fundaţii pahar din beton armat cu talpă monolită şi guler prefabricat HALĂ PARTER CU SAU FĂRĂ PODURI RULANTE
Stâlpi din beton armat PENTRU DEPOZITARE; ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE PRODUCTIVE SAU SERVICII
Grinzi din beton armat precomprimat cu prindere uscată pe stâlpi prin sistemul furcă şi dornuri VARIANTA: GRINZI LONGITUDINALE ÎNTR-O PANTĂ ŞI ELEMENTE SECUNDARE
Pane de acoperiş din beton armat / precomprimat prinse de grinzi prin intermediul unor dornuri DE ACOPERIŞ CU EXTRADOS CURB
Elemente de planşeu intermediar (spaţii administrative) din fâşii din beton armat prefabricat
rezemate pe grinzi de planşeu intermediar din beton armat
Sistem de contravântuiri metalice (montanţi şi diagonale) amplasat în planul panelor de acoperiş
Elemente de parapeţi din beton armat rezemate pe fundaţii
Elemente de închidere acoperiş şi pereţi din panouri sandwich multistrat

Avantaje:
Eficienţă economică
Termen redus de montaj şi dare în folosinţă
Siguranţă structurală, adaptabilitate
Se permite schimbarea în timp a destinaţiei clădirilor, fără dificultate
Regim de înălţime P sau P+1E (clădiri cu spaţii administrative
realizate în interiorul halei)
Pot fi realizate în toate zonele climatice de vânt şi zăpadă
şi în toate zonele seismice (în zonele A, B, C cu elemente verticale
de rigidizare, în zonele D, E, F fără elemente verticale de rigidizare)
Costul redus de exploatare şi întreţinere

A. Elemente prefabricate din beton armat C. Elemente de închidere


1. Fundaţie pahar 16. Blocuri mici de zidărie din B.C.A. cu feţe plane
2. Stâlp marginal cu consolă pentru grinzi rulare sau profilate
3. Stâlp central cu sau fără consolă pentru grindă de rulare 17. Panouri de închidere din B.C.A. armat - GO sau
4. Stâlp marginal-central fără consolă beton armat cu strat izolant (panouri tristrat)
5. Grindă fundaţie
6. Grindă rulare
7. Grindă atic D. Materiale pentru izolaţii termice fonice
18. Plăci pentru izolaţii termice din vată minerală
19. Plăci termoizolante din polistiren celular
B. Elemente prefabricate din beton precomprimat
8. Grindă longitudinală G6T (centrală sau marginală)
9. Grindă longitudinală centrală G 6 - 15 E. Elemente de pavaj
10. Grindă longitudinală centrala G 6 - 18 20. Dale pietonale din beton colorat
11. Grindă longitudinală G12 sau beton mozaicat
12. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 9 21. Plăci sau dale din beton sau beton
13. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 12 armat pentru circulaţie grea
14. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 15
European Retail Park Sibiu
structură de rezistenţă realizată integral cu prefabricate Macon
15. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 18
STRUCTURI PREFABRICATE CU ÎNCHIDERI DIN PANOURI SANDWICH HALE INDUSTRIALE REALIZATE INTEGRAL DIN ELEMENTE PREFABRICATE
Prezentare:
Elementele prefabricate pentru realizarea halelor industriale sunt realizate conform proiectelor IPCT.
La cerere se pot realiza şi alte elemente pentru hale cu diverse utilităţi, pe baza unor proiecte proprii ale
beneficiarului sau furnizorului.

Domenii de utilizare:
Halele industriale P sau P+1 realizate integral din elemente prefabricate din beton, pot fi realizate cu diverse trame:
24X6m; 21x6m; 18x15m;18x12m; 18x9m; 18x6m;15x12m; 15x9m; 15x6m; 12x12m; 12x9m; 12x6m. Înălţimea
utilă este variabilă, în funcţie de cerinţele beneficiarului. De asemenea se oferă soluţii pentru variante cu sau fără
poduri rulante. Elementele prefabricate oferite: fundaţii pahar din beton armat, stâlpi din beton armat, grinzi din
beton precomprimat, elemente de acoperiş tip cheson sau planşeu tip fâşii cu goluri sau fâşii cu goluri
precomprimate, cu lungimi cuprinse între 2,4m - 7,5m şi înălţimi de la 14cm - 26cm.

Halele industriale P şi depozitele realizate din elemente prefabricate cu învelitori uşoare pot fi realizate în baza ofertei
de fundaţii pahar şi stâlpi din beton armat şi grinzi din beton precomprimat.
Lucrări de referinţă realizate cu elemente structuri hale MACON: Transilvania General Oradea, Rekord Alba Iulia, IPEC
Alba Iulia, Rieker Făget, Star Conf Hunedoara, Carrefour Colentina Bucureşti, European Retail Park Sibiu, Practiker
Baia Mare
Elementele unei astfel de structuri sunt:
Fundaţii pahar din beton armat cu talpă monolită şi guler prefabricat HALĂ PARTER CU SAU FĂRĂ PODURI RULANTE
Stâlpi din beton armat PENTRU DEPOZITARE; ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE PRODUCTIVE SAU SERVICII
Grinzi din beton armat precomprimat cu prindere uscată pe stâlpi prin sistemul furcă şi dornuri VARIANTA: GRINZI LONGITUDINALE ÎNTR-O PANTĂ ŞI ELEMENTE SECUNDARE
Pane de acoperiş din beton armat / precomprimat prinse de grinzi prin intermediul unor dornuri DE ACOPERIŞ CU EXTRADOS CURB
Elemente de planşeu intermediar (spaţii administrative) din fâşii din beton armat prefabricat
rezemate pe grinzi de planşeu intermediar din beton armat
Sistem de contravântuiri metalice (montanţi şi diagonale) amplasat în planul panelor de acoperiş
Elemente de parapeţi din beton armat rezemate pe fundaţii
Elemente de închidere acoperiş şi pereţi din panouri sandwich multistrat

Avantaje:
Eficienţă economică
Termen redus de montaj şi dare în folosinţă
Siguranţă structurală, adaptabilitate
Se permite schimbarea în timp a destinaţiei clădirilor, fără dificultate
Regim de înălţime P sau P+1E (clădiri cu spaţii administrative
realizate în interiorul halei)
Pot fi realizate în toate zonele climatice de vânt şi zăpadă
şi în toate zonele seismice (în zonele A, B, C cu elemente verticale
de rigidizare, în zonele D, E, F fără elemente verticale de rigidizare)
Costul redus de exploatare şi întreţinere

A. Elemente prefabricate din beton armat C. Elemente de închidere


1. Fundaţie pahar 16. Blocuri mici de zidărie din B.C.A. cu feţe plane
2. Stâlp marginal cu consolă pentru grinzi rulare sau profilate
3. Stâlp central cu sau fără consolă pentru grindă de rulare 17. Panouri de închidere din B.C.A. armat - GO sau
4. Stâlp marginal-central fără consolă beton armat cu strat izolant (panouri tristrat)
5. Grindă fundaţie
6. Grindă rulare
7. Grindă atic D. Materiale pentru izolaţii termice fonice
18. Plăci pentru izolaţii termice din vată minerală
19. Plăci termoizolante din polistiren celular
B. Elemente prefabricate din beton precomprimat
8. Grindă longitudinală G6T (centrală sau marginală)
9. Grindă longitudinală centrală G 6 - 15 E. Elemente de pavaj
10. Grindă longitudinală centrala G 6 - 18 20. Dale pietonale din beton colorat
11. Grindă longitudinală G12 sau beton mozaicat
12. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 9 21. Plăci sau dale din beton sau beton
13. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 12 armat pentru circulaţie grea
14. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 15
European Retail Park Sibiu
structură de rezistenţă realizată integral cu prefabricate Macon
15. Element acoperiş hale ECP 1,5 x 18
HALĂ PARTER CU SAU FĂRĂ PODURI RULANTE
PENTRU DEPOZITARE; ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE PRODUCTIVE SAU SERVICII
VARIANTA: GRINZI TRANSVERSALE ÎN 2-4 PANTE ŞI ELEMENTE SECUNDARE DE ACOPERIŞ PLANE

A. Elemente prefabricate din beton armat C. Elemente de închidere


1. Fundaţie pahar 9. Panou de închidere din beton celular autoclavizat (G.O.)
2. Stâlp marginal cu consolă pentru grinzi rulare sau prefabricat tristrat (cu miez de B.C.A., polistiren)
3. Stâlp central cu sau fără consolă pentru grindă de rulare 10. Blocuri de zidărie din beton celular autoclavizat (B.C.A.)
4. Stâlp marginal fără consolă cu feţe plane sau profilate nut-feder
5. Grindă fundaţie
D. Materiale pentru izolaţii termice fonice
6. Grindă rulare pentru pod rulant (transport suspendat)
11. Plăci din vată minerală pentru izolat terase (PG; PSG);
plăci din B.C.A. pentru termoizolaţii (GBNT)
B. Elemente prefabricate din beton precomprimat 12. Plăci din vată minerală
7. Grindă tranversală de 2-4 pante cu lungimi de E. Elemente de pavaj
12; 15; 18; 21 şi 24 m deschidere 13. Plăci sau dale din beton pentru circulaţie grea
8. Elemente plane de acoperiş (chesoane 1,5x6 m) 14. Dale pietonale

Transport: se realizează pe CF sau rutier cu mijloace de transport cu lungimea necesară, dotate corespunzător. Elementul
prefabricat transportat se asigură împotriva răsturnării şi alunecării, prin ancorarea de mijlocul de transport cu legături
corespunzătoare.
MODULE DE HALE
Magazin Carrefour Colentina
structură de rezistenţă realizată cu grinzi prefabricate Macon
PREFABRICATE DIN BETON

Sistem de management integrat * Declaraţie de conformitate


Buletin de încercări * Laborator de încercări acreditat RENAR * Transport asigurat

www.macon.ro

România, 330190 Deva C.I.F. RO2114338, C.U.I. 2114338


Str. Sântuhalm nr. 1 Nr. Înreg. ORC J20/18/1991
Tel.: +4-0254-21.39.30; +4-0254-22.13.13 Capital social subscris şi vărsat: 19.146.698
Tel./Fax: +4-0254-22.47.08; +4-0254-22.60.60 Cod IBAN: RO09 BRDE 220S V037 3755 2200 BRD Deva
EDIŢIA
FEBRUARIE 2007

S-ar putea să vă placă și