Sunteți pe pagina 1din 5

Procedur de execuie Confectionare armaturi

-PROCEDURA TEHNICA DE EXECUIECONFECTIONARE ARMATURI

Page 1/5

Procedur de execuie Confectionare armaturi

1. SCOP Prezenta procedura trateaza modul, conditiile de calitate si responsabilitatile privind confectionarea armaturilor din otel beton. 2. DOMENIU Procedura se aplica in cadrul obiectivului Lucrari de reabilitare drum forestier Dosu Rau la confectionarea de armaturi. 3. DEFINIII n!a"ator ntreprenor #eneficiar $n!iner

4. DOCUMENTE DE REFERINTA La lucrarile de armare se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta: NE 012/2-2010 Normative pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat si beton precomprimat. SR 438-3/98 Produse pentru armarea betonului.Plase sudate. STAS 438/1-89 Produse de otel pentru armarea betonului. STAS 438/2-91 Produse pentru armarea betonului.Sarma rotunda trefilata. SR 438-4 :1998 Produse pentru armarea betonului sarma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la
rece.Produse de otel pentru armarea betonului. SR EN 10025-6+A1:2009 Produse laminate la cald pentru constructii cu limita de curgere ridicata

ST 009-05: Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi. P 100-1/06 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si
industriale.

STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat. STAS 7657-90 evi de otel sudate longitudonal pentru constructii. STAS 9724-90 !tel laminat la rece. able si benzi late din otel.Conditii tehnice de calitate. STAS 5511-89 "ncercari pe betoane.#eterminarea aderentei beton armatura. STAS 438/1-89 !tel beton laminat la cald. STAS 767/0-88 Constructii civile, industriale si agricole.Constructii din otel.Conditii tehnice generale de calitate. C139/87 "nstructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva. P59-86 "nstructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate. C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii. C150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,industriale si agricole. C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii. C 28-99 Normativ pentru sudarea armaturilor din otel beton. STAS 11541-82 Profile din banda de otel zincata. STAS 1125/1 2 - 81 $lectrozi pentru sudarea metalelor. SR EN 10025 :2005 !teluri de uz general pentru constructii. STAS 10025-5:2005 !teluri de uz general pentru constructii. STAS 767/2-78 Constructii civile, industriale si agricole."mbinari nituite si imbinari cu suruburi la constructii din otel.
Prescriptii de executie. STAS 10108/0-78 Constructii civile, industriale si agricole.Calculul elementelor din otel.

5! PROCEDURA
Page 2/5

Procedur de execuie Confectionare armaturi

Produsele din otel pentru armtura nepretensionat trebuie s fie identificabile %n ceea ce priveste tipul si clasa produsului, asi!ur&ndu'se trasabilitatea lor %ncep&nd de la productor si p&n la punerea %n oper. Pentru aceasta( a) fiecare colac, fiecare le!tur de bare sau plase sudate, fiecare carcas sudat, trebuie s poarte o etic*et durabil, bine atasat, care s contin( - denumirea productorului+ - tipul si clasa produsului+ - numrul lotului si al colacului,le!turii+ - marca"ul de conformitate+ - stampila controlului de calitate.
b% documentele care &nsotesc livrarea produselor trebuie s' contin' cel putin urm'toarele informatii cuprinse &n declaratia de conformitate eliberat' de produc'tor, inclusiv o copie dup' acest document: - numele si adresa produc'torului(

- num'rul certificatului de conformitate, atasat( - referinte la caracteristicile produsului: num'rul standardului de produs( tipul si clasa produsului+ dimensiunea+ limita de cur!ere+ rezistenta la rupere+ alun!irea la forta maxim si la rupere+ continutul de carbon ec*ivalent pe otel lic*id+
- date de identificare a sar)ei*lotului*colacului sau leg'turii.

Prin tipul produsului se %ntele!e forma suprafetei( - neted+ - cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil. Prin clasa produsului se &ntelege &ncadrarea &n categoriile &n ceea ce priveste limita de curgere, raportul &ntre rezistenta
la rupere si limita de curgere, alungirea +la forta maxim' si la rupere% si sudabilitatea, conform specificatiei tehnice S ,,-.

-xecutantul se obli!a ca la fiecare sar"a de otel aprovizionata pentru fasonare, pe fiecare diametru in parte in conformitate cu .- /01,1'1/0/ cap.2.0.3.c, sa intocmeasca un raport de incercare la tractiune4rezistenta la rupere,limita de cur!ere,alun!irea dupa rupere) incercarea la indoire simpla si incercarea la indoire'dezdoire. $ncercarile se vor efectua pe cate 5 epruvete din fiecare lot si diametru,in laboratoare avand dotarea necesara, in cazul in care armaturile sunt fasonate la un alt atelier decat cel al executantului, ele trebuiesc insotite de raportul de incercare efectuat de catre cel ce a fasonat armaturile. telierul, platforma de fasonare va fi dotat cu masinile, dispozitivele si instalatiile de fasonat otel beton conform cerintelor impuse de lun!ime si diametrul barelor. $nstruirea personalului de executie se face de catre seful de atelier prin( - prezentarea lucrarii+ - prezentarea documentelor aferente+ - prezentarea normelor de protectia muncii+ - completarea si semnarea fiselor de instructa". Pre!atirea barelor inainte de fasonare se face astfel: - indepartarea ruginii aderente prin frecare cu perii de sirma( - se recomanda ca fasonarea sa nu se execute la temperaturi mai mici de - ., grade C. Produsele pentru armturi trebuie depozitate separat pe tipuri, clase si diametre, %n spatii amena"ate si dotate corespunztor, astfel %nc&t s se asi!ure( - evitarea conditiilor care favorizeaz corodarea armturii, inclusiv prin ventilarea spatiilor+ - evitarea murdririi acestora cu pm&nt sau alte substante+
Page 3/5

Procedur de execuie Confectionare armaturi

- accesul si identificarea usoar a fiecrui sortiment. !"#$!%&. P%#'&(&& "e #a$%&a'e: 6 Descolacirea si indreptarea otelului beton livrat in colaci( ' transportul colacilor din depozit la virtelnita+
- t'ierea legaturilor de sirma(

- descolacirea otelului beton+ - taierea barei( - prinderea barei in troliul manual sau mecanic+ - intinderea barei+ - desprinderea barei+ - depozitarea barei.
#escolacirea si indreptarea manuala la banc:

transportul barelor la bancul de lucru+ indreptarea intre dornuri+ verificarea indreptarii+ depozitare.

6 /asonarea la rece sau mecanica D&)#*+,!%&! -!%&.#% /!"#$!,&. Produsele pentru armturi trebuie depozitate separat pe tipuri, clase si diametre, %n spatii amena"ate si dotate corespunztor, astfel %nc&t s se asi!ure( 0 evitarea condiiilor care favorizeaz corodarea armturii, inclusiv prin ventilarea spatiilor+ 0 evitarea murdririi acestora cu pm&nt sau alte substane+ 0 accesul si identificarea usoar a fiecrui sortiment. #arele taiate si fasonate vor fi depozitate in pac*ete, etic*etate astfel incit sa se evite confundarea lor. De asemenea, depozitarea se face pe sortimente, functie de elementul de beton ce se executa +stilpi,
grinzi, placi%.

P!'0&,+*!%&1 2!$+)3.!%&1 ,%!$")#%,. 7oate barele fasonate vor fi transportate pe o platforma adiacenta zonei de lucru. "ncarcarea si
descarcarea barelor se face cu macaraua, folosindu-se gase conventionale. Se interzice legarea barelor de un singur cap sau la mi)locul acestora cu o gasa in vederea ridicarii. Se vor lua in evidenta notele de transport ale fiecarui lot ca si certificatele de calitate insotitoare. oate operatiile de transport vor fi executate de legatori de sarcina autorizati si instruiti pentru acest gen de lucrare.

T#.&%!$,& !(2+"&. La lun!imea taiata, fata de lun!imea din proiect( - 18 mm daca bara este 12 de .,,, m( - 1/ mm daca bara este 9: de 0/,/ m+ - in cazul barelor netede ciocul se indoaie la .3, grade cu raza interioara .,45d si portiunea dreapta de
capat 6 d(

- in cazulul barelor cu profil periodic, ciocul se inc*eie la ;/ !rade cu raza interioara de minim 1d si portiunea de capat dreapta 3d+ - barele inclinate, barele de trecere din stilpi in grinzi sau de trecere peste coltul unui cadru se indoaie dupa un arc de cerc cu
raza de cel putin 4,d( - in cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, raza cercului de indoire va fi de minim 4d.

6. MA(URI ((M (I (U

Page 4/5

Procedur de execuie Confectionare armaturi

La executarea lucrarilor de confectionare si montare a otelului beton se vor avea %n vedere urmatoarele acte normative ce re!lementeaza aceste cerinte ( Le!ea 6.-*4,,7 privind protectia muncii .orme te*nice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului P002,;;, 4#C .,--7%. Le!ea 83. * 4,,8 privind protectia civila, modificat' 9i completat' prin :egea 4.4*4,,7 Le!ea 5/3 , 1//< privind apararea impotriva incendiilor+ =rice alt act,protocol care re!lementeaza si stabilesc masuri >>? si >@ stabilit %ntre antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa %n incinte de folosinta comune. 7. INRE)I(TRARI .. 4. 6. Certificat calitate armaturi -tic*ete Raport de incercare

8. RESPONSA4I5I Din partea ntreprenorului Din partea $n!inerului

Page 5/5