Sunteți pe pagina 1din 6

Procedura de executie Excavatii si perna balast

PROCEDURA DE EXECUTIE EXCAVATII SI PERNA DE A!AST

Pa"e #$%

Procedura de executie Excavatii si perna balast

#&

SCOP
Procedura stabileste modul de desfasurare a lucrarilor de sapatura si de executie a pernei de balast, precizand conditiile generale.

'& )&

DO(ENIU DE AP!ICARE
Procedura se aplic n cadrul lucrarilor desfasurate de SC ALDO A S!L la exca"atii si perna de balast.

*&

DOCU(ENTE DE RE+ERINTA
#.$ #.& #.' Proiect te%nic cu detalii de executie aferente. Caietele de sarcini generale si specifice. ormati"e si standarde de referinta( S)AS *+&#,-./# S)AS *+&#,$.+/ S)AS /--*./* S)AS +1--./* S)AS $&#'.++ C.$1*.++ C.&*.+4 P.$-.+1 C &4$.*# 0asuratori terestre. )rasarea pe teren a constructiilor prescriptii generale 0asuratori terestre. )rasarea pe teren a constructiilor ci"ile industriale si agrozoote%nice )olerante si abateri in constructii. )erminologie )olerante si abateri in constructii. Sisteme de tolerante )eren de fundare. Clasificarea 2i identificarea pm3nturilor. ormati" pri"ind executarea lucrarilor de terasamente ptr. realizarea fundatiilor constructiilor ci"ile si industriale ormati" pri"ind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice 5caietele 6...768 ormati" pri"ind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. 6ndrumator te%nic pentru proiectarea , executarea si receptionarea lucrarilor de imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda impanarii cu materiale de aport, pe cale dinamica, ormati" pri"ind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice. )eren de fundare. Adincimi maxime de ing%et. )eren de fundare. Principii generale de calcul. )eren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe. )eren de fundare. Determinarea compactare. 6ncercarea Proctor. caracteristcilor de

9 --+.*/ S)AS 1-4#.// S)AS ''--,$.+4 S)AS ''--,$.+4 S)AS $*$',$'.+'

Pa"e '$%

Procedura de executie Excavatii si perna balast

C &'*.*&

6ndrumator te%nic pro"izoriu pentru calculul terenului de fundare, al presiunii pamintului, prelucrari de sustinere si al stabilitatii taluzurilor si "ersantilor la actiuni seismice. :%id pentru executia compactarii in plan inclinat si orizontal. Caracteristicile de compactare ale argilelor.

:9 -&1.*/ S)AS $*$',$'.+' #.# 0anualul ;6D6C

,&

DE+INITII
Anga<ator Contractor =eneficiar 6nginer

%&

PREVEDERI -ENERA!E
1.$ 1.& 1.' Lucrarile "or fi realizate de Sub.contractorul aprobat de Anga<ator. 6nceperea sapaturilor se "a face dupa predarea.primirea amplasamentului si a bornelor de reper. 6n Procesul "erbal de predare>primire a amplasamentului se "a consemna ca pe amplasament nu exista instalatii subterane care sa prezinte pericol de a"ariere sau care pot cauza accidente de munca 5conducte de gaz, apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice8. Daca astfel de instalatii exista in "ecinatatea ampasamentului, acestea se "or mentiona in procesul "erbal respecti", sub. contractorul a"ind obligatia de a lucra cu atentie pentru a nu le a"aria. Daca in timpul lucrarilor de sapatura se descopera retele subterane de a caror existenta nu s.a stiut, executia lucrarilor se "a opri si se "a anunta 6nginerul si =eneficiarul final. Lucrarile "or continua cu acordul 6nginerului.

1.#

.&

PROCEDURA
/.$ )rasarea pe teren a sapaturii

/.$.$ )rasarea se "a face in conformitate cu planul de sapatura. /.$.& Se "or respecta pre"ederile din ?ndrumtorul pri"ind executarea trasrii de detaliu in construc@ii, indicati" C+' . /4. /.$.' !eperul de baz pentru fixarea cotelor de ni"el se "a materializa astfel nc3t s fie independent de tasrile construc@iei proiectate. /.$.# Se "a efectua "erificarea amplasamentului, a trasrii axelor modulare 2i a reperelor de ni"elment. /.& 9xecutarea sapaturii

/.&.$ Sapatura se "a executa cu mi<loace mecanice si manuale. /.&.& Profilul sapaturii "a fi conform cu documentatia de executie. /.&.' Altimii &-.'- cm deasupra cotei inferioare a profilului spturii se "or executa manual.

Pa"e )$%

Procedura de executie Excavatii si perna balast

/.&.# La terminarea sapaturii "a fi c%emat specialistul geote%nician pentru "erificarea naturii terenului. !ezultatul "a fi consemnat in Procesul "erbal de "erificare a ni"elului de exca"are si a naturii terenului pe care urmeaza sa se execute perna de balast. /.&.4 Pentru men@inerea stabilit@ii malurilor, terenul din <urul spturii nu trebuie s fie ncrcat sau s sufere "ibra@ii. /.&.1 Pm3ntul care este necesar pentru umpluturi se poate depozita temporar la o distan@ de minimum &.-- m de marginea gropii de fundare. /.&./ Apa acumulata in sapatura se "a e"acua prin pompare. /.&.+ Sub.contractorul "a lua msuri de nlturare rapid a apelor pro"enite accidental 2i mpotri"a surprii malurilor. /.' 9xecutarea pernei de balast balast nisipos, format dintr.un amestec de pietris cu nisip, fractiuni cu pondere apropiata

/.'.$ 0aterial folosit(

/.'.& Caracteristici( granulozitate continua coeficient de neuniformitate AnB$4 /.'.' Conditii calitati"e( greutate "olumica in stare uscata dC &$,4.&-,4 D ,m' umiditate optima de compactare Eopt C 1.+F gradul de indesare 6d C -,/4 /.'.# 9c%ipament de compactare folosit( !ulou compactor "ibrant /.'.4 Operatiuni pregatitoare( ni"elarea platformei la cota din proiect in"estigarea terenului de la aceasta cota pentru depistarea zonelor cu probleme indepartarea materialului din aceste zone si umplerea lor cu material granular in straturi de -,'- > -,4- m compactarea zonelor umplute compactarea intregii suprafete pentru obtinerea unei suprafete plane trasarea axelor principale si marcarea ni"elurilor topografice pentru perna de balast /.'.1 Stabilirea in laborator a grosimii stratului ce urmeaza a fi compactat si a numarului de treceri ale ec%ipamentului de compactare. se "a trimite la un laborator autorizat un esantion din materialul care "a fi utilizat la realizarea pernei de balast. laboratorul "a stabili grosimea stratului inainte de compactare si numarul de treceri ale ec%ipamentului de compactat si "a determina gradul de compactare a probei martor prin metoda Proctor. /.'./ !ealizarea pernei de balast in straturi succesi"e grosimea straturilor si numarul de treceri "or fi cele determinate in laboratorG executarea unui strat "a incepe numai dupa confirmarea de catre geote%nician ca stratul anterior este bine compactatG determinarea gradului de compactare se "a face dupa realizarea ultimului strat al pernei de balast. /.# 7erificari in timpul executiei

/.#.$ :ranulozitatea si umiditatea materialului. /.#.& :rosimea stratului inainte de compactare. /.#.' umarul de treceri ale ec%ipamentului de compactare. /.#.# :rosimea stratului dupa compactare.
Pa"e *$%

Procedura de executie Excavatii si perna balast

/.4

7erificari finale

/.4.$ 7erificarea gradului de compactare, care trebuie sa fie de cel putin *4F din gradul de compactare al probei martor. /.4.& 7erificarea cu placa "ibratoare, conditia de receptie fiind obtinerea unui modul liniar de deformare 9 /--- HPa.

/&

EC0IPA(ENTE UTI!I1ATE
+.$ +.& +.' +.# +.4 +.1 +./ 9xca"ator 6ncarcator frontal =uldozer !ulou compactor "ibrant 4,4 tone 0ai compactor Autobasculanta 0otopompa

2&

DOCU(ENTE CE TRE UIE INTOC(ITE


*.$ *.& *.' *.# Proces "erbal de predare > primire amplasamentG Proces "erbal de trasareG Proces "erbal de "erificare a ni"elului de exca"are si a naturii terenului pe care urmeaza sa se execute perna de balast si a"izul geote%nicianuluiG Proces "erbal de lucrari ascunse, pentru fiecare strat, care trebuie sa puna in e"identa calitatea materialui utilizat, numarul si grosimea fiecarui strat, precum si concluzia daca se poate sau nu se poate trece la executarea urmatorului stratG Proces "erbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante dupa compactarea ultimului strat si "erificarea cu placa "ibratoare.

*.4

#3&

NECON+OR(ITATI SI (ETODE DE REA I!ITARE


$-.$ :rosimea materialului de umplutura, asezat in strat, depaseste cu mai mult de $-F "aloarea stabilita experimental. 6n acest caz, materialul in exces "a fi indepartat inainte de inceperea compactarii. :radul de compactare este sub limita admisa 5*4F8. 6n acest caz procesul de compactare "a continua pina la atingerea "alorii prescrise. Amestecarea in stratul de balast a pamintului de pe maluri, ca urmare a surparilor sau a intemperiilor. 6n acest caz zona contaminata "a fi curatata sau, daca este cazul, "a fi indepartata si stratul "a fi refacut cu material curat.

$-.& $-.'

Pa"e ,$%

Procedura de executie Excavatii si perna balast

##&

SANATATEA SI SECURITATEA (UNCII


$$.$ La executia lucrarilor "or participa numai anga<ati ai Sub.contractorului, care sunt instruiti, cunosc si respecta normele de sanatate si securitate a muncii specifice acestui tip de lucrari. 6ntregul personal care participa la executia lucrarilor "a fi dotat corecpunzator cu ec%ipament de lucru si ec%ipament de protectie. 0asinile si ec%ipamentele folosite "or fi in stare buna de functionare si "or fi autorizate in conformitate cu reglementarile in "igoare. 0asinile si ec%ipamentele "or fi deser"ite numai de personal autorizat.

$$.& $$.' $$.#

#'&

RESPONSA I!I
$&.$ $&.& Din partea Contractorului Din partea 6nginerului

Pa"e %$%