Sunteți pe pagina 1din 1

Legea ssm nr. 319/ 2006 art.

13 Angajatorii sunt obligati:


-lit.i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică;
Se da decizie scrisa la nivel de firma, in care se nominalizeaza persoanele autorizate de catre
angajator sa efectueze montarea schelelor. Se stabilesc prin decizie atributiile persoanelor
autorizate, legate de aceasta activitate, plecand de la instructiunile tehnice livrate de catre
furnizorul schelei si tinand cont de prevederile Cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, aprobate prin HG nr.
1146/ 30.08.2006.
Se face instruirea persoanelor nominalizate si se da un test scris sistem grila, din bibliografia de
studiu. Testul se noteaza si se arhiveaza, fiind prezentat organelor abilitate de control, la cererea
acestora.

Legea ssm nr. 319/ 2006 art.13 Angajatorii sunt obligati:


-lit.i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică;
Se da decizie scrisa la nivel de firma, in care se nominalizeaza persoanele autorizate de catre
angajator sa efectueze montarea schelelor. Se stabilesc prin decizie atributiile persoanelor
autorizate, legate de aceasta activitate, plecand de la instructiunile tehnice livrate de catre
furnizorul schelei si tinand cont de prevederile Cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, aprobate prin HG nr.
1146/ 30.08.2006.
Se face instruirea persoanelor nominalizate si se da un test scris sistem grila, din bibliografia de
studiu. Testul se noteaza si se arhiveaza, fiind prezentat organelor abilitate de control, la cererea
acestora.

S-ar putea să vă placă și