Sunteți pe pagina 1din 2

TEMĂ DE SEMINAR

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. ARGUMENTE ȘI PRINCIPII

Exercițiul nr.1. Precizați de ce se recomandă educația incluzivă încă de la grădiniță


________________________________________________________________________________

Exercițiul nr.2. Descrieți 3 strategii / jocuri / exerciții pentru a-i sensibiliza pe copiii majoritari cu
privire la acceptarea unui copil cu CES în clasa lor.
_________________________________________________________________________________

Exercițiul nr.3. Descrieți argumentele educației incluzive ca abordare modernă a educației.

ARGUMENTE PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ASPECTE RELEVANTE

ARGUMENTE EDUCAȚIONALE

ARGUMENTE SOCIALE

ARGUMENTE ECONOMICE

Exercițiul nr.4. Precizați care dintre argumentele de mai sus este cel mai puternic în situaţia
actuală.
________________________________________________________________________________
Exercițiul nr.5. Identificați alte argumente în favoarea educației incluzive decât cele de mai sus.
_________________________________________________________________________________

Exercițiul nr.6. Subliniați principiile educației incluzive cel mai greu de transpun în practica
școlii românești din punctul dvs. de vedere.

a) principiul drepturilor egale în domeniul educaţiei;


b) principiul egalizării şanselor;
c) principiul interesului superior al copilului;
d) principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;
e) principiul intervenţiei timpurii;
f) principiul individualizării procesului de educaţie;
g) principiul asigurării serviciilor de sprijin;
h) principiul flexibilităţii în activitatea didactică;
i) principiul designului universal care permite crearea unui mediu accesibil tuturor;
j) principiul managementului educaţional participativ;
k) principiul dreptului părintelui de a alege;
l) principiul cooperării şi parteneriatului social.