Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1.

BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:S.C.
OBIECTIV : E
BORDEROU CENTRALIZATOR MATERIAL F3
SL nr. ... / .........
Valori realizate (fără TVA)
Material F3

Valoare material
conform F3 Sume cf OG 15
Nr. crt Categorie lucrari Formular F3 Total
1 2 2 3 4 5=3+4
INFRASTRUCTURA
Fundatii
Zidarie
Sarpanta
ARHITECTURA
Fatada
Pardoseli
Finisaje
INSTALATII ELECTRICE
Inst. Interioare
etc.
etc

TOTAL FARA TVA


TVA
TOTAL CU TVA

BENEFICIAR

Constructor