Sunteți pe pagina 1din 1

SEMINARUL № 2

Tema: TIPURILE DE TURISM

Plan / Obiective:
1. De identificat criteriile de clasificare a activităţilor turistice;
2. De elaborat în caiet schemă de clasificare a activităţilor turistice, conform Anexei 1;
3. De determinat tipurile de turism în funcţie de fiecare criteriu şi de prezentat câte un
exemplu pentru fiecare.

Bibliografie:

1. Bacal P., Cucoş I. Geografia turismului (note de curs), Ed. ASEM, Chişinău, 2012, pag. 152-
154.
2. Anexa 1.