Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul Psihopedagogic

Discipina: Fundamentele științelor educației

Pascari Inga
Evaluare
1.Ce studiază pedagogia și care sunt sarcinile ei?
Pedagogia  este știință care studiază metodele de educație și de instruire a oamenilor,
esența, trăsăturile, scopul, și valorile educației, personalitatea, pregătirea, aptitudinile,
deprinderile acestuia și mai studiază și tehnologiile educaţionale, respectiv a strategiilor
didactice, a mijloacelor de predare-învăţare, formelor de organizare a procesului de
învăţământ, a relaţiei profesor-elev.

2. Ce semnifică educația și ce forme are?


Educația este cultivarea înțeleaptă, plină de speranță și respectuoasă a învățării și schimbării
întreprinse în convingerea că toți ar trebui să avem șansa de a participa la viață.

Educația conțile 3 forme:

- Educația formală reprezinta totalitatea influentelor care se exercita asupra elevilor de


catre institutii specializate, fie ca este vorba de scoli, universitati sau alte institutii de
formare.
- Educatia nonformala reprezinta ansamblul actiunilor instructiv - educative realizate
într-un cadru institutionalizat extrascolar: activitati situate în afara clasei (cercuri,
întreceri, competitii, concursuri, olimpiade scolare).
- Educatia informala cuprinde ansamblul influentelor cu efecte pedagogice exercitate în
mod spontan si continuu asupra personalitatii umane. Aceste influente care se rasfrâng
asupra individului în practica de toate zilele, la nivelul familiei, localitatii, grupurilor
sociale, comunitatii si al mass-mediei.

3. Care sunt funcțiile educației?

- functia institutional formativa realizata prin influente directe de tipul raspunsului la


întrebari, explicatii, informatii, dar si indirect, prin mediul informational din familie;
- functia psihomorala, realizata prin modelele de conduita oferite de parinti, dar si prin
discutiile purtate cu copiii pe marginea unor conduite curente sau problematice;
- functia socio-integrativa, prin implicarea copiilor în activitatea familiala, prin acordarea
autonomiei de actiune, dar si printr-un climat familial dominat de relatii de încredere si
sprijin reciproc, conlucrare între generatii, în care maturitatea de gândire a adultilor se
îmbina cu entuziasmul si energia tinerilor;
- functia cultural - integrativa, prin implicarea copiilor în viata culturala si prin mediul
cultural al familiei.
4. Care sunt factorii educației?
Factorii educației sunt:
- Familia
- Mass-media
- Biserica
- Scoala
- Prietenii
- Structuri associative

5.Care sunt dimensiunile educație?


Educatia urmareste să formeze si sa dezvolte personalitatea individului din perspective
multiple: intelectual,moral, fizic, estetic, etc.
In literatura de specialitate s-au delimitat mai multe dimensiuni ale educatiei (continuturi
ale educatiei, laturi ale educatiei, domenii ale educatiei):
- educatia intelectuala,
- educatia morala,
- educatia estetica ,
- educatia tehnologica,
- educatia fizica,
- educatia religioasa.

6. Numiți competențele cheie ale educației?


- Competenţele generale sunt precizate pe discipline/obiecte de studiu şi se formulează
pentru cicluri de învăţământ.
- Competenţele specifice sunt definite pe discipline şi se formulează pe un an de studiu.
Sunt derivate din competenţele generale, iar în programa şcolară, fiecărei competenţe
specifice îi sunt asociate unităţi de conţinut.

7. Ce semnifică obiectivele operaționale?


Obiectivele operaţionale sunt:
- cognitive (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, algoritmi, priceperi etc.)
- psihomotorii (deprinderi, priceperi, tehnici, modele etc.)
- afective (atenţie concentrată, voinţa de a acţiona, manifestarea preferinţelor, argumentarea unei
opţiuni etc)
1. Să explic elevilor modul de utilizare al aparatului.
2. Elevul să cunoască definiţia procesului.
3. Elevul să recunoască şi să clasifice aparatele de măsură.

8. În contextual lumii contemporane câte tipuri de educație conoașteți?


Domenii mai recente ale educatiei pot fi considerate:
- educatia ecologica,
- educatia economica si casnica moderna,
- educatia pentru participare si democratie,
- educatia pentru comunicare si intelegere,
- educatia pentru timpul liber, etc.

9. Principiile de organizare a învățământului


 dreptul la învăţătură asigurat tuturor cetăţenilor;
 învăţămînt principal de stat şi învăţămînt particular;
 învăţămînt de toate gradele în limba română,
 învăţămînt de stat general şi obligatoriu;
 învăţămînt accesibil;
 învăţămînt apolitic;
 educaţia permanentă.

10.Enumerați trei competențe a profesorului.


• competenţa de specialitate;
• competenţa psihopedagogică;
• competenţa psihosocială şi managerială;

Mulțumesc de apreciere!

S-ar putea să vă placă și