Sunteți pe pagina 1din 2

Test-nr.

1
Citește SMS-ul de mai jos.
Salut, Mihai!
Vreau să-ti spun că sunt foarte fericit. Duminică am câștigat concursul de carting pentru care m-am pregătit
atât de mult. A fost o cursă greuță, dar am reușit să trec primul linia de sosire.
Mai dă și tu un semn de viață din când în când.
Hai, pa!
Alex
1. Precizează registrul limbii în care este scris textul și argumentează alegerea făcută.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

2. Indică un sinonim pentru următoarele cuvinte din textul dat: m-am pregătit, primul.

………………………………………………………………………………………………………………
3. Găsește un antonim pentru următoarele cuvinte din textul dat: am câștigat, sosire.

………………………………………………………………………………………………………………..
4. Notează cele două sensuri ale omonimului ,, dar”.
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Precizează patru sensuri ale cuvântului polisemantic ,, a da”, construind enunțuri pentru fiecare.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
6. Explică formarea cuvintelor : duminică și greuță.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Alcătuiește propoziții în care cuvântul greu să fie, pe rând, adjectiv si adverb.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

8. Alcătuiește enunțuri cu următoarele perechi de paronime : fisă/fișă; atlas/atlaz.


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Test-nr.2

Citește e-mailul de mai jos.


Stimate domnule professor,
Vreau să vă spun că am obținut premiul I la concursul de fizică desfășurat sâmbătă la Sibiu și sunt foarte
bucuros. Vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ați dat și fără de care n-aș mai fi știut să rezolv unele
probleme. Am folosit formulele pentru energia cinetică, lucru mecanic și fortă elastic și informații despre arcul
electric. Subiectele au fost ușurele și le-am făcut repede.
Cu mul respect,
Mihai Ionescu
1. Precizează registrul limbii în care este scris textul și argumentează alegerea făcută.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Indică un sinonim pentru următoarele cuvinte din textul dat: vreau, am obținut.
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Găsește un antonim pentru următoarele cuvinte din textul dat: bucuros, repede
………………………………………………………………………………………………………………

4. Notează două sensuri ale omonimului ,,mai”.


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
5. Precizează patru sensuri ale cuvântului polisemantic ,, a fi”, construind enunțuri pentru fiecare.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Explică formarea cuvintelor : sâmbătă și ușurele.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Alcătuiește propoziții în care cuvântul ușor să fie, pe rând, adjectiv și adverb.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
8. Alcătuiește enunțuri cu următoarele perechi de paronime: geantă/ jantă; a investi/a învesti.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și