Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
Tema: „PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCEPE CU MINE”

Agenda
Locul desfășurării: on-line (https://meet.google.com/axy-rqha-smw)
Data: 28.10.2021, ora 13:00
Participanți: Elevii și cadre didactice din Centrele de Excelență, Colegii, Școli profesionale.
Moderatori: Goncear Corina, Țurcanu Viorel
SCOP: Dobândirea și promovarea la elevii din învățământul profesional tehnic a unei viziuni
integre relativ de mediu în raport cu noile tendințe de dezvoltare a civilizației, de interacțiune a
omului cu natura și consecințele acesteia, conștientizându-se problemele de mediu și căile lor de
soluționare, manifestându-se printr-un comportament responsabil față de menținerea calității lui.

Nr. Timp Activități și subiecte abordare


Înregistrarea participanților
1. 13:00-13:15 Platforma Google Meet
Link: https://meet.google.com/axy-rqha-smw
Mesaj de salut. Actualitatea subiectului.
Pelivan V., director IP Centrul de Excelență în Construcții, GD S;
2. 13:15 – 13:30
Reprezentanții GIZ
Coceaș Sergiu, șef secție FC, Centrul de Excelență în Construcții.
Protecția mediului începe cu mine, cu localitatea mea
Raportor: Timofte Alina
3. 13:30 – 13:35
Coordonator: Bolduma Viorel
IP Centrul de Excelență în Construcții
Impactul antropic asupra mediului din localitatea natală. Soluții
întreprinse pentru ameliorarea stării mediului.
4. 13:35 – 13:40 Raportor: Belei Vlada,
Coordonator: Țapuchevici Diana
Centrul de Excelență în Industria Ușoară
Identificarea în orizontul local a principalelor cauze ce provoacă
schimbările climatice
5. 13:45 – 13:50 Raportor: Bușilă Dumitru
Coordonator: Șveț Aliona
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Ambalajele polimerice - între comoditate și dezastru.
Raportor: Cernei Nicoleta
6. 13:50 – 13:55
Coordonator: Goncear Corina
IP Centrul de Excelență în Construcții
Nu distrugeți stratului de ozon!
Raportor: Miron Renata
7. 13:55 – 14:00
Coordonator: Corețchi Aurelia
IP Centrul de Excelență în Construcții
Nr. Timp Activități și subiecte abordare
Деградация окружающей среды юга Республики Молдова.
Raportor: Константинова Руфина
8. 14:05 – 14:10
Coordonator: Тодорова Н.И.
Аграрно-Технического колледжа п. Светлый
Utilizarea materialelor ecologice, sustenabile și durabile în
construcții Raportor: Alexandruc Alexandru
9. 14:10 – 14:15
Coordonator: Goncear Corina
IP Centrul de Excelență în Construcții
Promovarea eco-stilului în design interior și implementarea lui în
Republica Moldova
10. 14:15– 14:20 Raportor: Cristina Blanari
Coordonator: Țurcanu Viorel
IP Centrul de Excelență în Construcții
Materiale ecologice de finisare–perspectivă de dezvoltare
sustenabilă
11. 14:20 – 14:25 Raportor: Mihaela Starșii
Coordonator: Țurcanu Viorel
IP Centrul de Excelență în Construcții
Măsuri de soluționare a problemei poluării mediului din localitatea
natală.
12. 14:25 – 14:30 Raportor: Ghedea Natalia
Coordonator: Țapuchevici Diana
Centrul de Excelență în Industria Ușoară
Calitatea apei râului Răut în cursul inferior; Probleme și soluții.
Raportor: Gorea Dumitrița
13. 14:30 – 14:35
Coordonator: Cateli Ira
Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
„SOS salvăm râul Bâc”
Raportor: Ostaf Matronela
14. 14:35 – 14:40
Coordonator: Bolduma Viorel
IP Centrul de Excelență în Construcții
Omul și Natura Un Întreg
Raportor: Iacobciuc Daniel
15. 14:40 – 14:45
Coordonator: Pascari Inga
IP Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Raducan” din Grinăuți
Protecția mediului începe cu mine
16. 14:50 – 14:55 Raportor: Jalbă Ariana și Cepeli Laurita
Coordonator: Blajin Aculina
Colegiu"Gheorghe Asachi" din Lipcani
Concluzii, comentarii, dezbateri.
17. 14:45 – 15:05 Coceaș Sergiu, șef secție FC, Centrul de Excelență în Construcții.
Evaluarea evenimentului. Chestionar.