Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL COLLEGE

AGROINDUSTRIAL
„GHEORGHE RADUCAN” „GHEORGHE RĂDUCAN”
DIN GRINĂUŢI FROM GRINAUŢI

r-nul. Ocniţa
tel/fax (0271) 71-5-22
E-mail : colegiugrinauti@gmail.com

CARACTERISTICA

Eliberată de către direcţia Colegiului Agroindustrial „Gheorghe


Răducan” din satul Grinăuţi, raionul Ocniţa precum că dl Curicheri Gheorghe, cu
domiciliul în raionul Ocnița, satul Dîngeni, activează în Colegiul sus-numit în funție
de profesor și arhivar, angajată în baza ordinului nr. 44 din data de 01 septembrie
2021.
În perioada de timp mai sus menţionată dl Curicheri Gheorghe, şi-a îndeplinit
cu conştiinciozitate obligaţiile de serviciu, dovedind o deosebită putere de muncă,
fiind capabilă de reale performanţe în conceperea şi realizarea documentelor specifice
activităţii de intendant la cămin, încă de la început s-a dovedit a fi unul dintre
membrii importanți ai echipei noastre prin adaptarea și integrarea sa rapidă atât din
punct de vedere social, cât și profesional.
Responsabilităților prevăzute în fișa Postului le respect, remarcându-se ca o
persoană cu dorința constantă de autodepășire, creativă, cu o abilitate deosebită de a
găsi soluții la diferite probleme.

Directorul Colegiului M.Cazac

Executor, Pascari Inga


Specialist servicii personale
Tel/fax: 027171522
COLEGIUL AGROINDUSTRIAL COLLEGE
AGROINDUSTRIAL
„GHEORGHE RADUCAN” „GHEORGHE RĂDUCAN”
DIN GRINĂUŢI FROM GRINAUŢI

r-nul. Ocniţa
tel/fax (0271) 71-5-22
E-mail : colegiugrinauti@gmail.com

CARACTERISTICA

Eliberată de către direcţia Colegiului Agroindustrial „Gheorghe


Răducan” din satul Grinăuţi, raionul Ocniţa precum că dna Straciuc Cristina, cu
domiciliul în raionul Ocnița, satul Grinăuți-Moldova, activează în Colegiul sus-numit
în funție de profesor și arhivar, angajată în baza ordinului nr. 94-a din data de 11
octombrie 2019.
În perioada de timp mai sus menţionată doamna Straciuc Cristina, şi-a
îndeplinit cu conştiinciozitate obligaţiile de serviciu, dovedind o deosebită putere de
muncă, fiind capabilă de reale performanţe în conceperea şi realizarea documentelor
specifice activităţii de profesor și arhivar, încă de la început s-a dovedit a fi unul
dintre membrii importanți ai echipei noastre prin adaptarea și integrarea sa rapidă atât
din punct de vedere social, cât și profesional.
A participat în mod direct la activitățile Colegiului, fiind implicată tot mai mult în
activitãți complexe, care depășeau sfera responsabilităților prevăzute în fișa Postului,
remarcându-se ca o persoană cu dorința constantă de autodepășire, creativă, cu o
abilitate deosebită de a găsi soluții la diferite probleme.

Directorul Colegiului M.Cazac

Executor, Pascari Inga


Specialist servicii personale
Tel/fax: 027171522