Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA POZITIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII

(ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR)

= Se face pe baza bilantului financiar al intreprinderi (obtinut prin retratarea bilantului contabil)
= In cadrul bilantului financiar:
 Activele = sunt asezate in ordinea crescatoare a lichiditatii (insusirea activelor de a se
transforma in bani)
 Pasivele = sunt asezate in ordinea crescatoare a exigibilitatii (insusirea datoriilor de a
ajunge la scadenta, cand trebuie platite)
= Indicatorii echilibrului financiar calculati, sunt:
 SN = Situatia Neta
 FR = Fondul de Rulment
 NFR = Nevoia de Fond de Fulment
 TN = Trezoreria Neta

ACTIV CAPITALURI SI DATORII

I. IMO (Imobilizări) I. CPR (Capital propiu)


Nevoi • Necorporale
Resurse
permanente • Corporale II. PRCH (Provizioane)
• Financiare permanente
III. DTL (Datorii pe termen
lung)

II. ACR (Active circulante)


IV. DTS (Datorii pe termen
• Stocuri scurt) către:
• Creante • Furnizori
• ATz (Active de trezorerie) • Salariati
Nevoi Resurse
- Investitii financiare pe • Stat
temporare termen scurt temporare
- CCB (Casa si conturile • Actionari
la bănci)
• PTz (Pasive de trezorie)
- Credite bancare pe
termen scurt

III. CH.AV. (Cheltuieli in


avans) V. VEN. AV. (Venituri in avans)

TOTAL CAPITALURI SI
TOTAL ACTIV DATORII

1
Indicatori ai echilibrului financiar

1) SN (Situatia netă) = Total activ – Total datorii

2) FR (Fondul de rulment) = CRR + DFIN – IMO


FR poate fi: 
 FRP (Fondul de rulment propriu) = CPR – IMO

 FRÎ (Fondul de rulment împrumutat) = FR – FRP = DTL

3) NFR (Nevoia de fond de rulment) = (ACR - A Tz.) – (DCR – P Tz.)


NFR = (Stocuri + Creante) – Dat. de exploatare (Dat.fata de salariati, stat, furnizori,
actionari)

4) TN = FR – NFR
TN = A Tz. – P Tz.

CF = TN = Δ FR - ΔNFR
CF = CFgest + CFinv + CFfin

Explicatii:
 SN = SITUATIA NETA
= reflecta situatia averii actionarilor
 FR = FONDUL DE RULMENT
= reflecta echilibrul pe termen lung al intreprinderii
= interpretare: este de preferat un fond de rulment pozitiv dar nu foarte mare.
 NFR = NEVOIA DE FOND DE FULMENT
= reflecta echilibrul pe termen scurt al intreprinderii
= interpretare: este de preferat ca acest indicator să fie cât mai mic chiar negativ. Daca
este poyitiv valoarea acestuia ar trebui să fie cât mai mică şi mai mică decât FR.
 TN = TREZORERIA NETA
= reflecta echilibrul general al intreprinderii
= interpretare: este de preferat ca acest indicator să fie pozitiv dar nu foarte mare

PROBLEME:

EXEMPLU 1:
O intreprindere dispune de urmatoarele informatii:
 Imobilizari (IMO) 800  Capitaluri proprii (CPR) 700
 Stocuri 240  Datorii pe termen lung (DTL) 260
 Creante 140  Datorii de exploatare 80
 Lichiditati (Atz) 60  Credite bancare curente (Ptz) 200
Sa se calculeze urmatorii indicatori: FR, NFR si TN.

2
Rezolvare:
 Fondul de Rulment
FR = CPR + Provizioane+ DTL– IMO = 700 + 0 + 260 – 800 = 160
 Nevoia de Fond de Rulment
NFR = (Stocuri + Creante) – Dat. de exploatare = 240 + 140 – 80 = 300
 Trezoreria Neta
TN = FR – NFR = 160 – 300 = -140
TN = Atz - PTz = 60 – 200 = -140
Interpretare: Deficitul de resurse temporare (nevoia de fond de rulment) in valoare de 300
este finantat astfel:
- din resurse permanente (fond de rulment): 160
- din credite bancare pe termen scurt: 140

EXEMPLU 2:
Bilantul intreprinderii GAMMA S.A. este in valoare totala de 25.000.000 RON. Acesta este
finantat astfel:
 25% capitaluri proprii;
 45% datorii financiare;
 Restul din datorii de exploatare.
Stiind ca intreprinderea doreste sa mentina un nivel al disponibilitatilor de 10% din activ si ca
imobilizarile nete au in exercitiul respectiv valoarea de 8.000.000, sa se determine:
 Fondul de rulment;
 Nevoia de fond de rulment;
 Trezoreria neta

Rezolvare:

ACTIVE IMOBILIZATE 8,000,000

ACTIVE CIRCULANTE din care 17,000,000


Stocuri
14,500,000
Creante
Disponibilitati 2,500,000
TOTAL ACTIV 25,000,000
CAPITALURI PROPRII 6,250,000 SN 6,250,000
DATORII FINANCIARE 11,250,000 FR 9,500,000
DATORII CIRCULANTE din care 7,500,000 NFR 7,000,000
Datorii de exploatare 7,500,000 TN 2,500,000
Credite bancare 0
TOTAL PASIV 25,000,000

3
EXEMPLU 3:
Pentru intreprinderea TIGAL se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N:
 Capital 32.000  Provizioane pt riscuri si cheltuieli 3.700
 Titluri de participare 3.800  Datorii financiare 20.900
 Clienti 17.200  Datorii de exploatare 12.400
 Creditori diversi 500  Imobilizari necorporale 3.000
 Imobilizari corporale 32.800  Credite bancare curente 2.600
 Investitii financiare pe termen scurt 2.200
Determinati:
 Nivelul disponibilitatilor in cont la sfarsitul exercitiului N
ACTIV CAPITALURI SI DATORII

I. Imobilizari 39.600 I. Capital propriu 32.000


• Necorporale 3.000
• Corporale 32.800 II. Provizioane 3.700
• Financiare 3.800
III. Datorii financiare 20.900

II. Active Circulante 32.500


• Stocuri 0 IV. Datorii curente 15.500
• Furnizori 500
• Creante 17.200 12.400
• Active de trezorerie • Salariati

- Invest fin. Pe TS 2.200 • Stat

- Disponibilitati 13.100 • Actionari


• Pasive de trezorerie
Credite bancare curente
2.600

TOTAL CAPITALURI SI
TOTAL ACTIV 72.100 DATORII 72.100
 Situatia Neta
SN = TA – (DTL + DCR) = 72.100 – (20.900 + 15.500) = 35.700
 Fondul de Rulment
FR = CPR + PRCH + DTL – IMO = 32.000 + 3.700 + 20.900 – 39.600 = 17.000
 Fondul de Rulment Propriu
FRP = CPR + PRCH – IMO = 32.000 + 3.700 – 39.600 = - 3.900
 Fondul de Rulment Imprumutat (Strain)
FRS = FR – FRP = 17.000 + 3.900 = 20.900 = DFIN
 Nevoia de Fond de Rulment
NFR = (Stocuri + Creante) – Dat. de exploatare = 17.200 – 12.900 = 4.300
 Trezoreria Neta
TN = FR – NFR = 17.000 – 4.300 = 12.700
TN = Atz - PTz = 15.300 – 2.600 = 12.700