Sunteți pe pagina 1din 41

Drd.

Shuleski
Darko
darko.shuleski@man.ase.ro
BPM & Cloud
Computing
Sistemul de management
Componente = Subsisteme
SUBSISTEMUL SUBSISTEMUL SUBSISTEMUL
DECIZIONAL INFORMAŢIONAL ORGANIZATORIC

SUBSISTEMUL METODELOR ŞI TEHNICILOR DE MANAGEMENT

ALTE ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT


Subsistemul organizatoric
Componentele subsistemului organizatoric sunt:

● Organizarea structurală;
● Organizarea procesuală;
● Organizarea informală;
● Managementul echipei.
Subsistemul organizatoric
Componentele subsistemului organizatoric sunt:

● Organizarea structurală;
● Organizarea procesuală;
● Organizarea informală;
● Managementul echipei.
Organizarea structurală reprezintă proiectarea tuturor
compartimentelor dintr-o organizație, definirea posturilor aflate în structura
acestora, precum și reglementarea relațiilor organizatorice stabilite între ele.
(Deac, V. 2014)

Compartimentul reprezintă entitatea organizatorică formată din


mai multe posturi de lucru subordonate aceluiași post de conducere.
(Departament, Serviciu, Birou, Atelier, Direcție, Sector, Oficiu).(Deac, V. 2014)
Structura organizatorică reprezintă modalitatea de
reprezentare formală a organizării structurale, respectiv descrierea formală a
tuturor compartimentelor.

● Organigrama - Principalul document de formalizare a structurii


organizatorice. (reprezentarea grafică a structurii de management și
compartimentelor funcționale și operaționale)
Documente specifice organizarii
structurale
1) ROF - Regulament de Organizare și Funcționare;
a) Date de identificare ale organizației;
b) Scurt istoric al organizației;
c) Misiunea și obiectivele organizației;
d) Obiectivul de activitate;
e) Conducerea organizație;
f) Descrierea subdiviziilor manageriale și de execuție;
g) Atribuțiile generale aferente posturilor de conducere;
h) Atribuțiile generale aferente posturilor de execuție;
i) Subordonarea compartimentelor funcționale și de producție.
2) Fișa de post.
Managementul Proceselor
Organizaționale
(BPM - Business Process Management)
- Modelarea, simularea și reproiectarea proceselor organizaționale.

- Instrumente informatice pentru modelarea reproiectarea și simularea


proceselor (ARIS, Bonita, Microsoft Visio, etc)
Ce este un proces?
● Un "proces" este definit in SR EN ISO 9001: 2001 ca "ansamblu de
activităti interconectate care transforma intrari in iesiri". Aceste
activitati cer alocarea resurselor, cum ar fi oameni si materiale.

● Procesul reprezintă un set de acțiuni direcționate către o anumită


finalitate (obiectiv). (Deac, V. 2014)
Revista pag. 3/27 rev. D februarie 2008)
Tipuri de procese
Procese principale: Procese de management: Procese de sprijin:

● Vânzări; ● Mananagementul documentelor; ● Programare;

● Producție; ● Managementul inregistrărilor; ● Contabilitate;

● Inginerie; ● Audituri interne; ● Finanțe;

● Service; ● Acțiuni preventive și corective; ● Resurse Umane & Recrutare.


● Analiza efectuată de management.
● Educație;

● Dezvoltarea sistemul de informații.


sursa (Deac, V. 2014)
Principalele simboluri utilizate pentru reprezentarea grafică a procedurilor conform BPMN
Procedura
Procedura este reprezentarea formală a modalității specifice de realizare a
unui proces sau a unei activități.

● Proceduri de sistem;
● Procedri operaționale.
Descrierea scriptică
➔ Scop/principiu;
➔ Domeniu de aplicare;
➔ Documente de referință;
➔ Definiții și prescurtări;
➔ Responsabilități;
➔ Descrierea proceduri;
➔ Înregistrări;
➔ Anexe.
Subsistemul informaţional
● Definiţie:

Un ansamblu de componente, care acţionează în baza unor relaţii de


cauzalitate, în vederea culegerii, prelucrării şi transmiterii datelor şi a
informaţiilor, necesare la nivel decizional şi operaţional.
Subsistemul informaţional
● Componente:
○ Datele;
○ Informaţiile;
○ Circuite informaţionale;
○ Fluxuri informaţionale;
○ Procedurile informaţionale;
○ Mijloacele de tratare a informaţiilor.
Subsistemul informaţional
● (Sub)sistemul informatic

Este o componenta sistemică a sistemului informaţional, care include


echipamente electronice de calcul şi comunicaţie, procese şi proceduri
automatizate, aflate în interacţiune în vederea asigurării prelucrării automate
a datelor şi a informaţiilor.
Subsistemul informaţional
Componentele sistemului informatic al organizației:

Componenta umană;

Componenta organizatorică;

Aplicațiile informatice;

Infrastructura informatică și de comunicație (echipamente de culegere,


prelucrare, transmitere și prezentare a datelor ) echipamente hardware sau
servicii Cloud computing.
Cloud Computing
După livrare:

Software as a service - Software ca serviciu;


Platform as a service - Platformă ca serviciu;
Infrastructure as a service - Infrastructură ca serviciu.

După implementare:

Cloud public;
Cloud privat;
Cloud hibrid;
Cloud pentru o comunitate (community cloud).
CLOUD COMPUTING
Cloud computing (pronunțat în engleză /klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ/, literal „computerizare în
nori”, este un concept modern în domeniul computerelor și informaticii, reprezentând un
ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicații, acces la informații și stocare de date,
fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea și configurația fizică a
sistemelor care furnizează aceste servicii.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
Studiu de caz Cloud Computing -
miniPRIX
(e-commerce)
http://bit.ly/1US1Ml4
Interfața ARIS Cloud - Sursa (ARIS)
Bonita soft
Întrebări?
https://www.youtube.com/watch?v=8gy5tYVR-28