Sunteți pe pagina 1din 6

Anul Innoptari

2004 63322463
2005 57578058
2006 4229700
2007 64431550
2008 60956938
2009 62225689
2010 53703973
2011 60660444
2012 74787382
2013 76738438
2014 75075604
2015 76277379
2016 67651428
2017 73520974
2018 73876673
2019 79893254
Total 1024929947
Seria de date prezinta evolutia numarului de innoptari in perioada 2004-2019.

Reprezentarea grafica a unei serii cronologice (de timp) se face cu ajutorul CRONOGRAMEI.

media 64058121.69

Indicatorii ce caracterizeaza o serie cronologica:


Indicatori absoluti
Indicatori relativi
Indicatori medii

Indicatorii medii

a. Nivelul mediu al seriei cronologice


b. Modificarea medie absoluta 1104719 innoptari annual
c. Indicele mediu de dinamica(%) 1.261689 101.5617 %
d. Ritmul mediu de modificare(%) 1.561745 %

Anul Vacante Afaceri Total


2004 52034891 4988150 57023041
2005 46117985 3616325 49734310
2006 37347111 2602733 39949844
2007 56041213 4237777 60278990
2008 54765596 2193087 56958683
2009 56027724 2376902 58404626
2010 47690666 2563287 50253953
2011 54544666 1855347 56400013
2012 66856390 2252337 69108727
2013 67381870 2725498 70107368
2014 65862170 2438458 68300628
2015 65187368 2969407 68156775
2016 59338558 2422994 61761552
2017 63695620 2972714 66668334
2018 64465302 69841203 134306505
2019 2591477 7090016 9681493

Structura innoptarilor (%)


Vacante Afaceri Total
2004 91.25 8.75 100
2005 92.73 7.27 100
2006 93.48 6.52 100
2007 92.97 7.03 100
2008 96.15 3.85 100
2009 95.93 4.07 100
2010 94.90 5.10 100
2011 96.71 3.29 100
2012 96.74 3.26 100
2013 96.11 3.89 100
2014 96.43 3.57 100
2015 95.64 4.36 100
2016 96.08 3.92 100
2017 95.54 4.46 100
2018 48.00 52.00 100
2019 26.77 73.23 100

In perioada 2004-2019, ponderea vacantelor in total innoptari a scazut de la 91.25% in anul 2004 la 26.77% in anul
In perioada 2004-2019, ponderea innoptarilor pentru afaceri in total innoptari a crescut de la 8.75% in anul 2004 la
Evolutia numarului de innoptari in perioada 2004
90000000

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20

(79893254-63322463)In perioada 2004-2019, numarul innoptarilor a crescut de la an la an cu 1104719 (adica cu 1.56%).


Din grafic, rezulta faptul ca numarul innoptarilor a crescut de la 63322463 in 2004 la 79893254 in 2019.
In anul 2006 a fost o scadere brusca.
Evolutia structurii innoptarilor in total innoptari in perioada 20
100% 6.52 3.85 4.07 5.10 3.29 3.26 3.89 3.57 4.36 3.92
8.75 7.27 7.03

90%

80%

70%

60%

50% 96.15 95.93 94.90 96.71 96.74 96.11 96.43 95.64 96.08
91.25 92.73 93.48 92.97
40%

30%

20%

10%

0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vacante Afaceri

n anul 2004 la 26.77% in anul 2019.


ut de la 8.75% in anul 2004 la 73.23% in anul 2019.
ptari in perioada 2004-2019

11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

04719 (adica cu 1.56%).


in 2004 la 79893254 in 2019.
noptari in perioada 2004-2019 (%)
.26 3.89 3.57 4.36 3.92 4.46

52.00

73.23

6.74 96.11 96.43 95.64 96.08 95.54

48.00

26.77

12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

aceri