Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar pentru profesori Anexa 2

1. Cum reacţionaţi când un elev vă corectează la o greşeală atunci când predaţi?

1.Vă supăraţi
2Nu-i acordaţi atenţie
3.Vă corectaţi fără să daţi nici o explicaţie
4.Îi atrageţi atenţia că este obraznic
5.Îi felicitaţi pentru spiritul de observaţie
6.Altă variantă
2.Care dintre următoarele probleme credeţi că afectează elevii cel mai mult?
1.Probleme de familie
2.Neînţelegere din partea profesorilor
3.Sancţiuni şcolare
4.Notele mici
5.Lipsa banilor
3. Într-un conflict în clasa de elevi cum gestionaţi situaţia?
1.Îl lăsaţi să se stingă de la sine
2. Informaţi directorul şi-l lăsaţi pe el să se ocupe
3. Întrerupeţi conflictul şi aplicaţi sancţiuni
4. Discutaţi cu toată clasa pe marginea conflictului
5. Discutaţi cu elevii implicaţi şi încercaţi să rezolvaţi împreună situaţia
6. Solicitaţi ajutor din partea psihologului şcolar
4. În ce situaţii vin părinţii la şcoală?
1. La şedinţele cu părinţii
2. Când sunt chemaţi pentru o anumită problemă
3. Discută frecvent cu dirigintele
4. Nu vin la şcoală
5. Sancţiunile primite la şcoală au fost dure sau usoare?
Da Nu
6. Te simţi neîndreptăţit de sancţiunea primită?
Da Nu
7. Care dintre următoarele probleme te afectează cel mai mult?
1. Problemele cu familiile elevilor
2. Neînţelegere cu colegii de lucru
3.Sancţiunile şcolare
4. Certuri cu elevii
Chestionar pentru profesori Anexa 2
1. Cum reacţionaţi când un elev vă corectează la o greşeală atunci când predaţi?

1.Vă supăraţi
2Nu-i acordaţi atenţie
3.Vă corectaţi fără să daţi nici o explicaţie
4.Îi atrageţi atenţia că este obraznic
5.Îi felicitaţi pentru spiritul de observaţie
6.Altă variantă
2.Care dintre următoarele probleme credeţi că afectează elevii cel mai mult?
1.Probleme de familie
2.Neînţelegere din partea profesorilor
3.Sancţiuni şcolare
4.Notele mici
5.Lipsa banilor
3. Într-un conflict în clasa de elevi cum gestionaţi situaţia?
1.Îl lăsaţi să se stingă de la sine
2. Informaţi directorul şi-l lăsaţi pe el să se ocupe
3. Întrerupeţi conflictul şi aplicaţi sancţiuni
4. Discutaţi cu toată clasa pe marginea conflictului
5. Discutaţi cu elevii implicaţi şi încercaţi să rezolvaţi împreună situaţia
6. Solicitaţi ajutor din partea psihologului şcolar
4. În ce situaţii vin părinţii la şcoală?
1. La şedinţele cu părinţii
2. Când sunt chemaţi pentru o anumită problemă
3. Discută frecvent cu dirigintele
4. Nu vin la şcoală
5. Sancţiunile primite la şcoală au fost dure sau usoare?
Da Nu
6. Te simţi neîndreptăţit de sancţiunea primită?
Da Nu
7. Care dintre următoarele probleme te afectează cel mai mult?
1. Problemele cu familiile elevilor
2. Neînţelegere cu colegii de lucru
3.Sancţiunile şcolare
4. Certuri cu elevii