Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.

HASDEU” DIN CAHUL


FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ŞI TEORIA EDUCAŢIEI
APROB:__________
ŞEF DEPARTAMENT: COJOCARI-LUCHIAN S.,
Dr., conf.univ.

Numele, prenumele studentului(ei)________________________________________________


Data:_________________________________________
EXAMINATOR: RADU CORINA, lector universitar

EVALUARE FINALĂ
DISCIPLINA: Educaţia persoanelor de vârsta a 3-a
GRUPA: _________
VARIANTA 1

SUBIECTUL 1. Formulați definiția persoanelor de vârsta a 3-a utilizând termenii-cheie: vârsta


înţelepciunii, perioada de regresie, vârsta bilanţurilor, anticamera morţii PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SUBIECTUL 2. Realizaţi portetul fizic al persoanelor de vârsta a 3-a PUNCTAJ 20 p


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SUBIECTUL 3. Identificaţi 5 probleme cu care se confruntă bătrânii PUNCTAJ 10 p


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 4. Determinaţi care sunt teoriile explicative ale fenomenului îmbătrânirii.
Descrieţi una din ele. PUNCTAJ 20 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 5. Oferiţi exemplu de 5 activităţi cu caracter educativ care ar putea fi organizate
împreună cu bătrânii PUNCTAJ 10 p

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 6. Descrieţi particularităţile stadiului de trecere (65-70 ani) PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 7. Formulaţi 5 principii, reguli, norme, recomandări pentru a avea o bătrâneţe
fericită PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 8. Exprimaţi-vă opinia cu privire la următoarea afirmaţie ,,Educaţia este cea mai
bună asigurare pentru bătrâneţe”. Aristotel PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

BAREM:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3-2
Puncte 91-100 81-90 71-80 66-70 61-65 51-60 41-50 0-40
UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ŞI TEORIA EDUCAŢIEI
APROB:__________
ŞEF DEPARTAMENT: COJOCARI-LUCHIAN S.,
Dr., conf.univ.

Numele, prenumele studentului(ei)________________________________________________


Data:_________________________________________
EXAMINATOR: RADU CORINA, lector universitar

EVALUARE FINALĂ
DISCIPLINA: Educaţia persoanelor de vârsta a 3-a
GRUPA: _________
VARIANTA 2

SUBIECTUL 1. Formulați definiția persoanelor de vârsta a 3-a utilizând termenii-cheie: vârsta


înţelepciunii, involuţie, vârsta bilanţurilor, stagiul terminal PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SUBIECTUL 2. Realizaţi portetul psihic al persoanelor de vârsta a 3-a PUNCTAJ 20 p


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SUBIECTUL 3. Identificaţi 5 nevoi ale persoanelor de vârsta a 3-a PUNCTAJ 10 p


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 4. Determinaţi 5 tipologii ale persoanelor pensionate. Descrieţi una din ele.
PUNCTAJ 20 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 5. Oferiţi exemplu de 5 activităţi cu caracter educativ care ar putea fi organizate
împreună cu bătrânii PUNCTAJ 10 p

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SUBIECTUL 6. Descrieţi particularităţile stadiului primei bătrâneţi (70-80 ani)


PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SUBIECTUL 7. Formulaţi 5 principii, reguli, norme, recomandări pentru a avea o bătrâneţe


fericită PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL 8. Exprimaţi-vă opinia cu privire la următoarea afirmaţie ,,Partea bună a
lucrurilor: în ciuda vârstei poţi fi mai tânăr ca niciodată”. Albert Einstein PUNCTAJ 10 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

BAREM:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3-2
Puncte 91-100 81-90 71-80 66-70 61-65 51-60 41-50 0-40

S-ar putea să vă placă și