Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL NAŢIONAL НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ANTICORUPŢIE ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ


AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Direcţia generală Главное управление по
urmărire penală уголовному преследованию
MD-20Û4, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 198
Tel. (+373) 22243641
Nr.03/35 18.10.2021

Doamnei Tatiana Djamanov


Director SRL „Media Sfera”
mun. Chişinău, str. Tiraspol, nr. 11/1

Stimată doamnă Djamanov,


Prin prezenta, referitor la solicitarea nr. 28.09-2 din 28.09.2021, înregistrată
la 30.09.2021, în secretariatul Direcţiei Generale Urmărire Penală cu numărul 3131
vă informăm că, organul de urmărire penală al CNA, examinează cauza nr.
2020920064, pornită la 30 decembrie 2020, conform elementelor infracţiunii
prevăzute de art.327 alin. (2) lit. b1) Cod penal.
Ţinând cont de prezumţia de nevinovăţie, confidenţialitatea urmăririi penale,
cât şi faptul că la moment urmărirea penală este în derulare, informaţia solicitată va
fi prezentată la finisarea urmăririi penale cu adoptarea unei decizii pe aceasta.

Cu respect,

şef,
colonel Ghenadie TANAS

Ex: Dionis Mămăligă


tel (+373-22) 257-305
079682356