Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume .........................

Clasa ............ Test- Geografie


Din oficiu: 1 punct

A. Identificați unitățile de relief notate pe hartă cu cifre de la 1 la 12

B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Modul de formare al Carpaților Orientali este…………………. ...............
2. Cea mai veche unitate de relief din România este……………………… ....
3. Punctul extrem vestic al Europei este…………………………………… ...
4. Limita de est a Europei este……………………………………………. ...
2 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos,utilizând harta de mai sus
.
1. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu cifra:
a. 8 b. 2 c. 9 d. 5
2. Șisturi verzi se întâlnesc în unitatea de relief marcată cu cifra:
a. 1 b. 3 c. 7 d. 12
3. Este o unitate de platformă, unitate marcată pe hartă cu cifra:
a. 11 b. 2 c. 4 d. 10
4. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu cifra:
a. 5 b. 10 c. 8 d. 3
5. Altitudinea maximă din România se întâlnește în unitatea de relief marcată cu cifra:
a. 3 b. 10 c. 1 d. 8
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu cifra 3 şi relieful
unităţii marcate, pe hartă, cu cifra 6. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre
următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri genetice de
relief, alte aspecte ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă
deosebirile şi vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
3 puncte

E. Prezentați trei caracteristici ale reliefului României

F. Explicați de ce România este numită o țară „carpato-danubiano-pontică”

G. Identificați pe harta de mai jos, peninsulele notate cu A,B,C; insulele notate cu a,b,c și
mările notate cu 1,2,3,4.

S-ar putea să vă placă și