Sunteți pe pagina 1din 2

Speța 1.

L.C., B.N. şi C.M., aflându-se într-un cămin studenţesc, au intrat în odaia în care locuiau
studentele C.A. şi P.L. În timp ce acestea dormeau, sus-numiții au hotărât să le violeze. B.N. a
rămas la uşă pentru a bloca eventuala încercare de fugă a victimelor, iar ceilalţi doi,
ameninţându-le cu aplicarea actelor de violenţă, au realizat ambii raporturi sexuale cu câte una
din victime.
Încadrați juridic faptele lui L.C., B.N. şi C.M.
Răspuns:
Deși datele din speță nu indică clar, putem să presupune că atât făptuitorii L.C., B.N. şi C.M., cât
și victimele C.A. şi P.L sunt persoane cu vârsta de peste 18 ani, deoarece acțiunile s-au petrecut
într-un cămin studențesc. Astfel, L.C., B.N. şi C.M., întrunesc semnele subiectului infracțiunii de
viol (14 ani).
Conform datelor din speță, L.C. şi C.M. au realizat raporturi sexuale cu câte una din victime
C.A. și P.L., ameninţându-le cu aplicarea actelor de violenţă. Constrîngerea psihică reprezintă
ameninţarea persoanei cu un pericol grav pentru ea sau pentru o altă persoană, în astfel de
condiţii încît să-i inspire temerea serioasă că acel pericol nu va putea fi înlăturat decît prin
cedarea în faţa ameninţării. Astfel, raportul sexual însoțit de constrângerea psihică a persoanei
care s-a materializat prin amenințarea cu aplicarea actelor de violență urmează a fi calificat ca
viol în baza articolului 172 din CP. Prin urmare, L.C. a comis un viol asupra uneia dintre
victime, iar C.M. a comis violul asupra celeilalte victime.
Totodată, având în vedere că B.N. B.N. a rămas la uşă pentru a bloca eventuala încercare de fugă
a victimelor, acesta este complice la săvârșirea infracțiunilor de viol de către L.C. și C.M. Or,
potrivit articolului 42 alin. (5) se consideră complice persoana care a contribuit la săvîrşirea
infracţiunii prin sfaturi, indicaţii, prestare de informaţii, acordare de mijloace sau instrumente ori
înlăturare de obstacole, precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor,
va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrşire a infracţiunii, urmele acesteia sau obiectele
dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare
obiecte.
Astfel, L.C. și B.N. au comis în participație infracțiunea de viol, L.C. având rolul de autor al
infracțiunii prevăzute de art. 172, iar B.N. fiind complice la infracțiunea de viol comisă de L.C.
C.M. și B.N. au comis în participație infracțiunea de viol, C.M. în calitate de autor, iar B.N. fiind
complice la infracțiunea de viol comisă de C.M.
Faptele nu urmează a fi calificate ca viol săvârșit de două sau mai multe persoane în baza
articolului 172 alin .(2) lit. C, deoarece această agravantă se referă infracțiunile comise în
coautorat. Totodată, potrivit Hotărârii Plenului CSJ nr. 17 din 7.011.2015 Despre practica
judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală, Violul şi/sau acţiunile
violente cu caracter sexual, săvârşite de două sau mai multe persoane, trebuie deosebite de
complicitatea la aceste infracţiuni, când faptele comise sunt calificate, potrivit art.42 alin.(5),
raportat la art.171 sau 172 Cod penal.
L.C. – 172 alin. (1) din Codul penal
C.M. – 172 alin. (1) din Codul penal
B.N – art. 42 alin. (5) +172 alin. (1) din Codul penal (în privința faptei comise de L.C.) și
art. 42 alin. (5) +172 alin. (1) din Codul penal (în privința faptei comise de C.M.).
Speța 2.
Lucrătorul operativ al poliţiei economice C.M., suspectându-l pe directorul unei bănci
comerciale de săvârşirea unor infracţiuni economice, a rugat-o pe numita B.S., care lucra ca
secretară în acea instituţie, să intercepteze convorbirile telefonice ale acestuia. Peste trei zile,
ultima i-a transmis poliţistului un pachet în care se aflau trei casete audio, pe care erau
înregistrate convorbirile telefonice ale directorului băncii avute cu diferiţi clienţi şi parteneri de
afaceri.
Încadrați juridic faptele lui C.M. şi B.S.
C.M. a comis fapta de colectarea de informaţii care constituie secret comercial prin sustragerea
de informații din cadrul bănci prin intermediul B.S.
C.M. - Articolul 24510 alin. (1) din Codul penal adică colectarea de informaţii care constituie
secret comercial sau bancar prin sustragerea de informaţii, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice
speciale, extorcare sau ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau
sănătatea persoanei.
B.S. în virtutea funcției de secretar a directorului bancii și având acces la informații care
constituie secrete bancare, cum ar fi informațiile privind clienții și partenerii de afacere, a
interceptat convorbirile directorului băncii și le-a divulgat lui C.M.
B.S. - Articolul 24510 alin. (2) din Codul penal, adică divulgarea ilicită sau utilizarea
informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost
încredinţată sau i-a devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor deţinute, fără
consimţămîntul proprietarului informaţiei,