Sunteți pe pagina 1din 2

Acte normative și surse bibliografice:

1. Constituția R. Moldova nr.01/1994;


https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro#

2.Codul penal al R. Moldova nr.985/2002;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123534&lang=ro#

3.Codul de procedură penală al R. Moldova nr.122/2003;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123539&lang=ro#

4. Codul contravențional al R. Moldova nr.218/2008;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122739&lang=ro#

5. Codul administrativ al R. Moldova nr.116/2018;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126027&lang=ro#

6.Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104 din 06.06.2002;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121236&lang=ro#

7.Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro#

8.Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro

9.Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 2008;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106638&lang=ro#

10.Legea privind accesul la informație nr.982 din 11.05.2000;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro#

11.Hotărârea de Guvern cu privire la mecanismul de consultare publică


cu societatea civilă în procesul decizional, nr.967 din 09.08.2016;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94483&lang=ro

12.Hotărârea de Guvern cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea


şi evaluarea documentelor de politici publice nr.386 din 17.06.2020;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121921&lang=ro

13. Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în

procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative nr.23 din 18.01.2019;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115426&lang=ro

14.Regulamentul privind expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale,


aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28.11.1997;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111899&lang=ro#
15.Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.6 din 20.10.2017;

https://cna.md/public/files/colegiu_3/MetodREAacte_norm.dupaSed.Col20.07.18.pdf

16.Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte departamentale, aprobată


prin Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.3 din 20.07.2018;

https://cna.md/public/files/colegiu_3/MetodREAacte_depart.dupasedCol20.07.18.pdf

17.Studiu „Expertiza anticorupție 2016-2018: Eficiență, costuri, impact”.

https://cna.md/public/files/Studiu_EA_2020_16_2018.pdf

18.Studiu „Procesul legiferării intereselor:quid prodest (cine profită)?


Constatările expertizei anticorupţie”.
https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1466&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Procesul-
legiferarii-intereselor-quid-prodest-cine-profita-Constatarile-expertizei-anticoruptie