Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr 3-190/2021

2-21187246-09-3-21122021

HOTĂRÎRE
în numele Legii
(dispozitiv)

21 decembrie 2021 mun.Bălţi


Judecătoria Bălţi, (sediul central),
Judecătorul judecătoriei Bălți, sediul central, Ghercavii Svetlana,

examinînd cererea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Bălți nr.


2 privind confirmarea legalității alegerilor în mun.Bălți și validarea mandatului de
primar ales în mun.Bălți,

Conform prevederilor art.38 al Constituției Republicii Moldova, art.art.74, 146


Cod Electoral al R.Moldova, art.238-241 Codul de Procedură Civilă al
R/.Moldova, instanța de judecată, -

h o t ă r ă ş t e:

Se confirmă legalitatea alegerilor locale din 19 decembrie 2021 în


circumscripția electorală municipală Bălți nr.2.
Se validează mandatul de primar ales al mun.Bălți - Grigorișin Nicolai.
Se transmite în termen de 24 de ore, copia prezentei hotărîri Comisiei
Electorale Centrale și Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale municipal
Bălți nr.2.
Hotărîrea este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu apel la Curtea de
Apel Bălți, în termen de 1 (una) zi, prin intermediul Judecătoriei Bălţi, sediul
central.

Preşedintele şedinţei,
judecător Ghercavii Svetlana

S-ar putea să vă placă și