Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT EDUCAȚIONAL NATIONAL CULTURAL – ARTISTIC

EDIŢIA a - IV- a
AN ȘCOLAR 2015 -2016

,,PENTRU TINE, MAMA MEA!,,

COORDONATOR DE PROIECT: G.P.P.NR. 10 CIUPERCUTA


Director: prof POPA GEORGETA
Educatoare: prof. RIZEA AURORA
EXPOZITIE-CONCURS NATIONAL
“ DAR PENTRU MAMA!”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

ACTIVITATEA NR. 1: EXPOZIȚIE-CONCURS NATIONAL


“ DAR PENTRU MAMA!” nivel prescolar, clasele I-IV si clasa pregatitoare
Scop: Valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor
artistico-plastice şi practice.
Obiective:
 cultivarea sensibilităţii artistice;
 stimularea potenţialului creativ al copiilor;
 valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei
plastice a preşcolarilor şi şcolarilor mici;
 realizarea unei expoziţii cu lucrӑrile participanţilor.
1. Concursul se desfăşoară la nivel interjudeţean şi se adresează preşcolarilor şi
şcolarilor mici. SECTIUNI:
a) desen/ picturӑ;
b) colaj;
c) felicitari / martisoare.
2. Fiecare unitate poate participa la concurs cu maxim 2 lucrări pe grupă/ clasӑ.
Lucrările de la secțiunea a și b vor fi realizate în format A4 (desen, pictură, colaj). Pe
spatele lucrării vor fi trecute următoarele date: numele şi prenumele copilului care a
realizat lucrarea, grupa, educatoare (sau educatoarele, în cazul G.P.P. - urilor), unitatea de
învăţământ. La secțiunea c – vor fi realizate diferite felicitari/ martisoare, în tehnici de
lucru la alegere și se va atașa o eticheta cu aceleaşi date.
 3. Înscrierea concurenţilor şi predarea lucrărilor se face în perioada
16.02.2016 – 29.02.2016, pe baza fişei de înscriere ANEXA 1, completată şi ştampilată
de directorul unităţii, la G.P.P. NR.10 - CIUPERCUTA - Strada Poet Theodor
Neculuță nr. 30 Buzău – persoană de contact RIZEA AURORA- tel. 0745008518 .
Cadrele didactice participante din judeţ pot preda lucrarile si fisa de inscriere cadrelor
didactice organizatoare.

4. Concursul se va desfăşura in data de 8.03.2016 la G.P.P. NR.10 -


CIUPERCUTA Buzau.
5. Juriul va fi format din specialişti de la Palatul Copiilor Buzău, inspectori de
specialitate, profesori de la Liceul de Artӑ , ,Margareta Sterian,, directorul unitӑţii
organizatoare, educatoare.
6. Se vor acorda maxim 3 premii I, maxim 3 premii II, maxim 3 premii III,
maxim 3 menţiuni, premii speciale şi diplome de participare pentru fiecare secţiune şi
adeverinţe de participare cadrelor didactice îndrumӑtoare şi vor fi expediate pânӑ la data
de 10.06.2016.
Premiile,mentiunile,premiile speciale,diplomele de participare si adeverintele
cadrelor didactice indrumatoare se vor trimite pe mail.
7. Lucrările nu se returnează!
8.Program de desfăşurare:
Ora: 10.00 - 10.30 – Primirea invitaţilor şi deschiderea festivă a expoziţiei;
10.30 – 12.30 – Vernisajul expoziţiei;
12.30 – 13.00 – Inchiderea expoziţiei – aprecierile partenerilor proiectului;
Va asteptam cu drag sa admirati expozitia cu lucarile copiilor in perioada
06.03.2015 – 20.03.2015 la , la G.P.P. NR.10 - CIUPERCUTA Buzau.
FESTIVAL-CONCURS NATIONAL
“E ZIUA TA, MAMICO!”
REGULAMENT DE PARTICIPARE
ACTIVITATEA NR. 2 : FESTIVAL-CONCURS NATIONAL
“E ZIUA TA, MAMICO!” nivel prescolar, clasele I-IV si clasa pregatitoare

Scop: valorizarea aptitudinilor artistice ale preşcolarilor şi şcolarilor mici, prin asigurarea
unui cadru adecvat de manifestare.
Obiective:
 cultivarea sensibilităţii artistice;
 promovarea valorilor culturale prin artă dramatică şi muzică;
 stimularea creativităţii în realizarea design-ului vestimentar prin caracterul
competitiv al activităţii;
 intensificarea colaborării între unităţile de învăţământ, familie şi alte instituţii,
menite să influenţeze pozitiv educarea copiilor prin intermediul artei.
Festval – concurs ce e adresează preşcolarilor şi şcolarilor mici ;
1. Secţiuni:
a) – dans modern/ popular;
b) -muzica usoara / populara: solist vocal, solist instrumental, grup vocal;
c) – joc cu text si cant
2. Înscrierea copiilor la concurs se va face în perioada 16.02.2016 – 29.02.2016 pe
baza fişei de înscriere ANEXA 2 completată şi ştampilată de directorul unităţii si
NEGATIVUL melodiilor (unde este cazul) înregistrat la capăt de CD format MP3, , la
G.P.P ,,CIUPERCUTA’’ - Strada Poet Theodor Neculuță nr. 30 , Buzău – persoană
de contact RIZEA AURORA - tel. 0745008518 .
3. Durata: - dans modern/ popular – max. 5 minute;
- solist vocal, instrumental, grup vocal – max. 3 minute;
– joc cu text si cant
4. Componenţa formaţiilor:
- dans modern/ popular – 10 / 14 copii;
- grup vocal – 4 - 10 copii;
– joc cu text si cant-maxim 10 copii.
5. Numărul formaţiilor înscrise/unitate preşcolară:
- o formaţie dans;
- max. 3 cantece;
– 1 joc cu text si cant;
(Excepţie fac grădiniţele şi şcolile învӑțӑmânt primar cu peste 200 de copii care
pot participa cu 2 trupe de dans şi 4 numere cantece).
6. Juriul va fi format din specialişti de la Palatul Copiilor Buzău, inspectori de
specialitate, profesori de la liceul de artӑ ,,Margareta Sterian,, directorul unitӑții
organizatoare, educatoare.
7. Se vor acorda maxim 3 premii I, maxim 3 premii II, maxim 3 premii III, maxim 3
menţiuni, premii speciale şi diplome de participare pentru fiecare secţiune şi
adeverinţe de participare cadrelor didactice îndrumӑtoare. Toti copiii participanti la
festival vor primi cadouri.
FARA TAXA DE PARTICIPARE.
Festivalul se va desfasura in Sala Mare a Consiliului Judetean Buzau in data de
07.03.2016.
8.Program de desfăşurare:
Ora: 10.00 – Deschiderea festivă a Festivalului
10.30 – 12.30 – Prima parte a festivalului
12.30 – 13.00 – Pauză
13.00 – 13.30 – Decernarea premiilor
Notă: În data de 05.03.2016 – cei interesaţi vor afla informaţii despre programarea în
concurs de la RIZEA AURORA la telefon 0745008518, TEODORESCU DANIELA
0727186935
Formaţiile în concurs au obligaţia de a se prezenta în sală cu o ora înainte de ora
planificată. Nerespectarea cerinţelor din prezentul regulament atrage după sine
descalificarea din concurs.

DIRECTOR.
Prof. POPA GEORGETA
SIMPOZION NATIONAL
,, GANDURI PENTRU MAMA!,,

REGULAMENT DE PARTICIPARE
ACTIVITATEA NR. 3 : SIMPOZION NATIONAL
,, GANDURI PENTRU MAMA!,,

Scop: valorificarea potentialului creativ al cadrelor didactice prin intermediului creatiilor


literare..
Obiective:
 cultivarea sensibilităţii artistice;
 stimularea potentialului creativ al cadrelor didactice prin intermediului creatiilor
literare
 valorificarea experientei cadrelor didactice in abordarea educatiei literare
 realizarea unei culegeri in care vor fi valorificate toate creatiile literare ale
cadrelor didactice.
Simpozionul se desfasoara pe doua SECTIUNI:
a) creatii literare in versuri cu si despre mama
b) programe artistice/ serbari scolare dedicate zilei mamei..
2. Fiecare cadru didactic poate participa la ambele sectiuni taxa de inscriere 25
lei / lucrare, participare directa sau indirecta.
3. Înscrierea şi predarea lucrărilor se face în perioada 16.02.2016 –
20.03.2016, pe baza fişei de înscriere ANEXA 3, completată şi ştampilată de directorul
unităţii, la G.P.P ,,CIUPERCUTA’’ - Strada Poet Theodor Neculuță nr. 30, Buzău –
persoană de contact RIZEA AURORA- tel. 0745008518 , TEODORESCU DANIELA
tel 0727186935.
Vă rugăm să ataşaţi un plic A4 timbrat şi autoadresat pentru expedierea
diplomelor si sa precizati participarea DIRECTA / INDIRECTA.
Cadrele didactice participante din judeţ pot preda lucrarile si fisa de inscriere cadrelor
didactice organizatoare.
4. Simpozionul se va desfăşura la G.P.P ,,CIUPERCUTA’’ - Strada Poet Theodor
Neculuță nr. 30 Buzau, in data de 20.03.2016 la ora 12.00
8.Program de desfăşurare:
Ora: 12.00 - 12,30 – Primirea invitaţilor şi deschiderea festivă a simpozionului;
12.30 – 15.00 – Prezentarea lucrarilor de catre cadrele didactice participante;

DIRECTOR.
Prof. POPA GEORGETA

G.P.P. NR. 10 CIUPERCUTA UNITATEA PARTENERA .....................................................


Strada Poet Theodor Neculuță nr. 30 ADRESA....................................................................................

Nr. de înreg. în unitate:…........./………...… Nr. de înreg. în unitate:…........./………...…

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astăzi .......................................................................................


Părţi contractante:
a) G.P.P. NR. 10-G.P.N. PINOCHIO Buzӑu, reprezentata prin prof. Popa
Georgeta in calitate de director şi prof. Rizea Aurora în calitate de coordonatoare a
Proiectului National ,, Pentru tine mama mea!,, ediţia IV , martie 2016 şi
b) Scoala/Grădiniţa...................................................judetul................................repr
ezentata
de.director..............................................................si..............................................................
.............in calitate de partener.

.Proiectului National ,, Pentru tine mama mea!”ediţia IV , martie 2016

a) Activitatea nr. 1 – Expozitie – concurs “ Dar pentru mama!”

b) Activitatea nr.2 –Festival – concurs ,,Eziua ta, mamico!”


c) Activitatea nr.3 – Simpozion ,,Ganduri pentru mama!”

Obiectul contractului :

Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi


partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului National ,, Pentru tine mama
mea!,, ediţia IV , martie 2016

Obligaţiile părţilor :
Coordonatorul se obligă :
-Să informeze unităţile preşcolare despre organizarea concursului;

-Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;

-Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;

-Să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi;

-Să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;


Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

-să mediatizeze concursul în unitatea preşcolară;

-să pregătească copii pentru activitate;

-să respete regulamentul de desfăşurare a concursului;

-să respecte condiţiile prevăzute în acord şi să stabileacsă grupul ţintă care participă la
concurs;

-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.

Durata contractului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
desfăşurării concursului.
Clauze finale ale acordului :

Proiectului National,, Pentru tine mama mea!,, ediţia a-IV-a , martie 2016

face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de


colaborare între instituţiile de învăţământ.

Director,

Director,

Prof. Popa Geoprgeta Partener,


ANEXA 1

Fişă de înscriere
EXPOZIŢIE-CONCURS NATIONAL de creaţie plasticӑ
“ DAR PENTRU MAMA!”
Ediţia a IV-a
8 Martie 2016

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………...…………….......................


………………………………………………………………………………........................
Unitatea de învӑţӑmânt………………………………………………………......................
Număr telefon cadru didactic…………………………………………………………........
Adresa e-mail pentru primirea diplomelor:……………………………………....................
Preşcolari participanţi:

Nr. Nume şi prenumele Grupa Secţiunea Titlul lucrӑrii


Crt a,b,c,

DIRECTOR,
ANEXA 2

Fişă de înscriere
FESTIVAL CONCURS NATIONAL
“E ZIUA TA, MĂMICO!”
Editia aIV-a
7Martie 2016

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………...…………….......................


…………………………………………………………………………………....................
Unitatea de învӑţӑmânt………………………………………………………......................
Nr. tel. cadrului didactic / adresa email……………………………………………............
Solist / formatie .............. …………………………………...............................................
Nr. copiii in formatie / grup
Sectiunea la care participa....................................................................................................
Denumire moment si durata………………………………………………….......................

Director ,
ANEXA 3

Fişă de înscriere

SIMPOZION NATIONAL
“GÂNDURI PENTRU MAMA”
20 Martie 2016

Nume şi prenume cadru didactic:.........................................................................................


Unitatea de învăţământ:........................................................................................................
Număr de telefon al cadrului didactic: ................................................................................
Adresa de e-mail: ................................................................................................................
Secţiunea: ............................................................................................................................
Titlul lucrării:........................................................................................................................
Participare directă/indirectă: ...............................................................................................

DIRECTOR,

S-ar putea să vă placă și