Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume TUSALIU ALEXANDRA CONSTANTINA
Adresă Comuna Melinesti,Judetul Dolj, Strada Principala nr. 24
Telefon 0745859544
E-mail alexandra.tusaliu@yahoo.com
Naţionalitate Română

Data naşterii 16.05.2001

Sex Feminin

Experienţa profesională -
Educaţie şi formare

Perioada 2020 – prezent – Scoala Postliceala „ EDUNET ”, Craiova – Asistent medical generalist

2016 – 2020 – Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”, Melinesti

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Limba română

Limba străină cunoscută Limba engleză

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
A1 A1 A1 A1 A1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate,corectitudine, capacitate de
asimilare de noi informaţii, disponibilitate pentru implicare în activităţi.

Competenţe şi aptitudini Atenţie distributivă, receptivitate la nou, punctualitate, lucru în echipă, conştiinciozitate, spirit de
organizatorice initiativă.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Certificat de competenţe digitale – utilizator mediu.


a calculatorului Atestat de competenţe profesionale – dobândind competenţe de operare pe calculator.

Permis(e) de conducere Da