Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Numele şi prenumele: Petică Anne Mari Carmen


 
Starea civilă: necăsătorită
 
Data şi locul naşterii: 16.05.1973, Bucuresti
 
Adresa: str. Lamotesti nr. 1, bl. 13, sc1, et. 1, ap. 11, sector 4, Bucuresti

Telefon : 0799 662 194 adresa email: camipetica@yahoo.com,

camipetica@gmail.com

Studii : Liceul cu profil de electrotehnică


             Şcoala Postliceală de Tehnoredactori
 
Experienţă profesională :
 
- corector ziarul Economistul
 
Atribuţii:
 
- corectarea greşelilor de ortografie şi punctuaţie;
- efectuarea semnelor de corectură şi darea implicită a bunului de tipar
 
- operator calculator Fundaţia România de Mâine – perioada octombrie 1998- mai 2004
Atribuţii:
- editarea de texte şi tabele în Word, introducere de date în Excel
- navigarea pe site-uri Internet
 
- secretar - operator calculator Fundaţia Tezaurul Sacru al Religiilor
 
Atribuţii:
 
- editarea de texte în Word
- navigarea pe site-uri Internet
- arhivarea şi copierea de documente
- traduceri din limba engleza în română şi invers
- exercitarea activităţilor de protocol în cadrul firmei
 
Experienţă PC:

- editare texte şi tabele în WORD, introducere date în EXCEL


- navigare site-uri Internet
 
- functionar administrativ - arhivar S.C. MOBIFON ROMANIA
 
Atribuţii:
 
- aranjare documente arhiva in ordine cronologica
- verificare acte la departamentul telefoane mobile
- lipire etichete si ambalare telefoane mobile

- operator call center ONG martie 2014 – martie 2015

Atribuţii:
 
- contactarea clientilor din baza de date pentru a completa chestionare
- prezentarea produselor companiei diferitilor clienti
- completare si reinnoire baze de date prin contactarea de noi clienti

- operator call center firma KOMPASS noiembrie 2015 – februarie 2016 project
based

Atribuţii:
 
- contactarea clientilor din baza de date pentru a prezenta prezentul proiect (proiect baze
de date pentru firma IBM, MICROSOFT, proiect pentru firma de cabluri LAPP
CABLE)
- prezentarea produselor directorilor de IT iar pentru firma de cabluri sunam directorii de
la departamentele de mentenanta, instalatii electrice - daca acesti clienti doreau achizitie
de cabluri electrice de joasa sau medie tensiune atunci le faceam legatura cu consultantii
Lapp pentru a incheia vanzarea
- completare si reinnoire baze de date prin contactarea de noi clienti

Cursuri efectuate: limba engleză – nivel perfecţionare


                             dactilografie
  curs de competente civice
curs de operator call center (operator vanzari prin telefon)
curs de lucrator comercial

- operator call center colaborator Mellon Romania proiect BANCA ROMANEASCA

perioada aprilie 2017- iunie 2020

Departamentul Outbound - credite

Atribuţii:

- contactarea clientilor care au aplicat pentru creditu pe site-ul Bancii Romanesti si


verificarea eligibilitatii acestora pentru acest produs bancar
- inregistrarea de interactiuni pentru clientii eligibili in programul SAP (CRM)
- finalizarea leadului call center din Departamentul outbound prin trimiterea clientilor
eligibili pentru credit in sucursalele Bancii Romanesti din orasele de unde apartin
acestia
- participarea la alte campanii din Departamentul Outbound cum ar fi: contactarea
clientilor care doresc sa isi faca card de cumparaturi, activarea de pachete la contul ce il
au deschis la Banca Romaneasca carduri de debit.

Departamentul Inbound

Atribuţii:

- preluarea apelurilor de la clientii bancii si oferirea de informatii cu privire la carduri


(tranzactii, retrageri de numerar, etc)
- inregistrarea informatiilor clientilor care suna in aplicatiile bancii
- informarea clientilor in timp real despre modificarile intervenite in ceea ce priveste
produsele bancare
- actualizarea de date clienti BROM in aplicatiile bancii

- ofiter bancar back office asistenta carduri – BANCA ROMANEASCA S.A.

Perioada iulie 2020 – prezent

Atribuţii:

- preluarea apelurilor din partea clientilor bancii si oferirea de suport in ceea ce priveste
tranzactiile efecutate cu cardul de debit si cel de cumparaturi
- inregistrarea informatiilor clientilor bancii in aplicatia CRM si actualizarea datelor
acestora
- preluarea solicitarilor de la clientii care si-au pierdut cardurile si reemiterea unora noi

Limbi străine cunoscute: engleză – avansat (scris, citit, traduceri, conversaţie)