Sunteți pe pagina 1din 2

2

3
Grafuri neorientate 6
graf neorientat: G=(V,E) 1
E=multimea muchiilor (vi,vj ) cu vi,vj ∈ V
5
V=multimea varfurilor (nodurilor): v1,v2,…vn 4
7
- nodurile vi,vj sunt adiacente daca sunt unite printr-o muchie: (vi,vj )
- muchia (vi,vj) este incidenta la nodurile vi,vj
-gradul unui nod se noteaza cu d(v) si este egal cu numarul muchiilor incidente cu el.
-un nod izolat are gradul 0
-un nod(varf) cu gradul 1 se numeste nod terminal
In graful alaturat : d(5)=3; d(2)=1; d(7)=0;

∑ d(i) =2m
Suma gradelor intr-un graf cu n noduri si m muchii este 2m:

Matricea de adiacenta pt graful de sus : 0 1 0 0 0 0 0 Lista de adiacenta : 1 : 2


1000000 2:1
0000100 3:5
0000100 4:5
0011010 5 : 3,4,6
0000100 6:5
0000000 7:- 2
3 2
Graf complet cu n noduri (se noteaza cu Kn )= graf in care oricare doua noduri sunt adiacente 3
1
Intr- un graf complet : 1
n(n −1) 4
m= =Cn2 5
2 7
Gradul oricarui nod intr-un graf complet este n-1 : d(i)= n-1 pt orice varf din Kn

Graf partial al unui graf cu n noduri : graful cu n noduri caruia i s-au suprimat un numar de muchii
Subgraf al unui graf cu n noduri : graful caruia i s-au suprimat un numar de noduri si muchiile n ( n −1)
2
incidente cu acestea 2
3
2 2
= 2Cn
6
graf partial al grafului de sus : 1 subgraf partial al grafului de sus :

4 5
7
Cate grafuri partiale are un graf cu n noduri si m muchii : 2m
Cate subgrafuri are un graf cu n noduri : 2n-1 p-1 =lungimea lantului
Cate grafuri neorientate distincte se pot forma cu n noduri ?
v1 si vp=extremitatile lantului
2
Lant : o succesiune de noduri v1,v2,…,vp legate prin p-1 muchii. 3
Lant elementar= lant care contine numai noduri distincte 6
Lant simplu = lant care contine numai muchii distincte. 1
Ciclu : un lant pentru care nodul initial coincide cu cel final 2
Daca lantul (cu exceptia primului si ultimului nod) este elementar atunci si ciclul este elementar 5
7 4 3
6
Graf conex : daca pt. ∀x,y ∈ ∋ lant de la x la y si lant de la y la x
V, 1

4 5
1 7
Componente conexe: graful alaturat are trei compomente conexe : (1,2) (3,4,5,6) si (7)
Un nod izolat este o componenta conexa
Daca m>=n-1 graful este conex 5
2
3
m<n-1 graful nu este conex 6 1
4

3
2

6
Arbore =graf conex fara cicluri Daca m=n-1 atunci graful 4 5

Teorema:
este arbore
Un graf neorientat cu n noduri este arbore daca si numai daca are n-1 muchii si nu contine
cicluri.

Vectorul de tati pt arborele alaturat cu radacina 1: 0,1,1,3,1,5 ( de exemplu tatal lui 2 este 1, al lui 4 este 3...). Nodurile 2,3,5 sunt descendenti directi ai lui
1. Nodurile 4 si 6 sunt frunze(n-au descendenti) si nu apar in vectorul de tati.
Nodul (varful) de pornire se numeste radacina si are nivelul zero.
Descendentii radacinii (aici 2,3 si 5) au nivelul 1 si descendentii acestora ( 4 si 6 ) au nivelul 2.
Adincimea arborelui este data de lantul (care porneste din radacina) cel mai lung sau de numarul de niveluri mai putin cel al radacinii.
In exemplul dat adincimea arborelui este este 2.
Arbore binar: un arbore ( cu radacina) in care fiecare nod are cel mult doi descendenti.
1

5
Graf hamiltonian 3
2
Fie un graf G=(V,E). Se numeste ciclu hamiltonian un ciclu elementar care trece prin toate varfurile grafului. 6
Un graf care admite un ciclu hamiltonian se numeste graf hamiltonian. 4
Ciclul 1,2,3,4,6,5,1 este hamiltonian

Graf eulerian
Un lant L (v1,v2,…,vp ) al unui graf G=(V,E) care contine fiecare muchie o data si numai o data se numeste lant eulerian. Daca v1=vp atunci lantul
devine ciclu eulerian
Ciclu eulerian = ciclu simplu( cu muchii distincte) care contine toate muchiile grafului
Un graf care contine cel putin un ciclu eulerian se numeste graf eulerian
Teorema: Un graf G=(V,E), fara varfuri izolate, este eulerian daca si numai daca este conex si gradele tuturor varfurilor sale sunt numere pare.
1 Ciclul 1,5,6,4,5,3,4,2,3,1 este eulerian

5
3 6
2 4

Grafuri orientate

graf neorientat: G=(V, A) d+(i)=3


A=multimea arcelor (vi,vj ) cu vi,vj ∈V i d-(i)=2
V=multimea varfurilor (nodurilor): v1,v2,…vn
Gradul -exterior d+(i)= numarul arcelor care pleaca din nodul i
-interior d-(i)= numarul arcelor care vin spre nodul i

Intr-un graf orientat cu n noduri si m arce


suma gradelor interne =suma gradelor externe = m
∑ d+(i) = ∑ d-(i) = m
Cate grafuri orientate distincte se pot forma cu n noduri?
n ( n −1)

Graf orientat complet : daca oricare doua varfuri i si j sunt adiacente (i≠ j)(intre oricare doua 4 2
varfuri exista cel putin un arc )
n ( n −1)
Cu n noduri se pot forma grafuri orientate complete.
3 2

Lant : o succesiune de noduri v1,v2,…,vp legate prin p-1 arce ( indiferent de directie)
Ciclu : un lant care contine arce distincte si pt care nodul initial coincide cu cel final
Drum= o succesiune de noduri v1,v2,…,vp cu arcele (v1,v2), (v2,v3)……. (vp-1,vp) (exista directie de mers)
Un drum elementar contine doar varfuri distincte
Circuit= un drum in care varful initial coincide cu cel final. ( circuit elementar -varfuri distincte)

Graf orientat conex : daca pt.∀x,y ∈ V, ∋ lant de la x la y si lant de la y la x


Graf orientat tare conex : daca pt. ∀x,y ∈ V, ∋ drum de la x la y si drum de la y la x
Componente tare conexe : componentele in care pt. ∀x,y ∈ V, ∋ drum de la x la y si drum de la y la x

In graful alaturat : 5
sunt patru componente tare conexe :
-subgraful format din nodurile 1, 2 ,3
- subgraful format din nodurile 5, 7
1 4 - subgraful format din nodul 4
- subgraful format din nodul 6
7
6
3
2

Matricea de adiacenta pentru graful de sus: 0 1 0 1 0 0 0 Lista de adiacenta 1 : 2, 4


0010000 2: 3
1000000 3: 1
0000000 4: -
0001001 5 : 4, 7
0001000 6:4
0000100 7:5