Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic T.F.

,, Anghel Saligny ”- Simeria Data:

Structura:Şcoala Gimnazială ‚, Sigismund Toduţă’’ Numele elevului ....................................

Profesor, Cosma Teodora Clasa ........

Fracții ordinare; oprații cu fracții ordinare – Fișă de lucru


12 1 2 7 9 1 5
1. Reprezentați pe axă numerele raționale pozitive: ,1 . , , ,2 , .
3 5 7 3 2 3 4

2 3 4 2a
2. a) Amplificați fracțiile : a cu 3; b) cu 5; c) cu 9; d) cu 6.
5 11 7 3b

2 10
b) Dați trei exemple de fracții ordinare echivalente cu și cu .
5 13

2 1 5 7 9 11 5
3. Aduceți la același numitor fracțiile ordinare: , . , , , , .
3 5 12 3 2 6 4

4. Simplificați fracțiile astfel încât să obțineți fracții ireductibile:

12 24 48 39 63 300 245000
a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ;
50 36 64 63 96 1500 452000

xx 212121 2 n 1  2 n
h) ; i) ; j) n  2 .
x 2121 4  4n

5
5. Determinați n  N astfel încât  N.
n 1

1 12 3 120 5 153
6. Aflați: a) din ; b) din ; c) din .
2 13 4 360 17 250

7. Determinați: a) 10% din 740; b) 25% din 2500; c) 50% din 3400.

8. Într-o culegere de exerciții și probleme de matematică 20% din teme sunt pregătitoare
pentru cercurile de elevi. Determinați câte teme sunt pregătitoare pentru cercurile de elevi, dacă
în total sunt 50 de teme.

9. Doi copii cheltuiesc 75% din suma de 452 lei pentru a cumpăra un cadou. Aflați ce sumă
de bani le-a rămas.

2 3
10. Dintr-o clasă cu 21 elevi dintre aceștia participă la cercul de matematică, iar dintre
3 7
elevii clasei participă la cercul de informatică. Aflați câți elevi participă la ambele cercuri.
Efectuați operațiile cu fracții ordinare, din tabelul de mai jos:

adunarea scăderea înmulțirea ridicarea la împărțirea


putere
a b ab a b ab a b a b x xn
n a b a y
         n :  
c c c c c c x y x y x y x b
 y y

3 2 3 2 3 4 1
2
3 15
         : 
5 5 5 5 5 7 2 4 8

8 4 8 4 2 3 2
2
5 15
         : 
7 7 7 7 7 11 3 7 14

5 3 5 3 11 5 3
2
14 7
         : 
2 2 2 2 2 4 5 9 18

9 6 9 6 6 5 5
2
6 42
         : 
3 9 3 9 5 8 7 5 50

15 13 15 13 10 3 2
2
10 30
         : 
2 2 2 2 15 8 7 15 25

12 7 12 7 12 26 7
2
12 48
         : 
5 5 5 5 13 18 9 13 39

4 2 4 2 15 16  3
2
15 25
         : 
3 3 3 3 8 25  10  8 16

6 4 6 4 12 22 5
2
12 48
         : 
27 27 27 27 11 36 8 11 66

8 7 8 7 36 10 2
3
36 9
         : 
13 13 13 13 100 9 3 100 10

8 4 8 4 18 5 3
3
18 12
         : 
31 31 31 31 75 9 4 75 25

13 7 13 7 4 12 3
3
4 64
         : 
45 45 45 45 9 64 5 9 18

21 19 21 19 18 21 3
3
18 36
         : 
53 53 53 53 7 27  10  7 28

4
17 9 17 9 45 12 2 16 64
         : 
64 64 64 64 24 15 3 15 30

5
52 37 52 37 13 20 2 13 26
         : 
5 5 5 5 35 52 3 35 14

Profesor, Cosma Teodora