Sunteți pe pagina 1din 2

ADUNARE ȘI SCĂDERE

FIȘE DE LUCRU

1) Efectuați adunările:
a) 85,2 + 74,168 = b) 634,92 + 1780,4 = c) 1954,87 + 876 =
d) 8142 + 436,632 = e) 235,547 + 1234 = f) 0,487 + 12,36 =

2) Efectuați scăderile :
a) 1,784 – 0,13 = b) 142,035 – 89,18 = c) 321 – 287,72 =
d) 5012 – 286,107 = e) 1,35 – 0,789 = f) 86 – 59, 61 =

3) Efectuați operațiile:
a) 92,63 + (68,8 – 56,92) = b) 1360,803 – ( 972,94 + 297 ) =
c) (1872,5 – 460,419) – ( 69,35 + 873,9) = d) (458,36 – 396) + (154,98 – 147,325) =
e) 9026 – [4831,78 – (1028 + 704,62) + 12,369] =
f) 3365,79 – [(48,16 + 573) – ( 2403 – 2072,96) + 2,57] =

4) Dacă a + b = 5,6 calculaţi:


a) a + b + 1,4 b) a + b – 0,63 c) 4a + 4b – 16,56 =

5) Completați tabelul
a b a+b a–b 2a + ab – 7,98
13,7 5,82
8,15 21,4
16,15 23,7
33,25 1,75

6) Rezolvați ecuațiile : a) x – 3 = 21,7 b) x + 12,9 = 20


c) 51,2 = 22,7 – 15 + x d) 17,1 – 1,69 + x = 521 – 45,9
e) 2x – ( 27,6 + 57,49) = x + ( 63 – 43,25)

7) Rezolvați inecuațiile în N : a) x + 75,9 < 80 b) x – 39,6 > 0,847


c) 875,94 – x ≤ 708,6 d) 683 + x ≥ 689,45
e) 2x – ( 56 – 32,8) ≤ x + (48,2 – 29,75)

Răspuns 1) a) 159,368. b) 2415,32. c) 2830,87. d) 8578,632. e) 1469,547. f) 12,847. 2)


a) 1,654. b) 52.855. c) 33,28. d) 4725,893. e) 0,561. f) 26,39. 3) a)104,51. b) 90,863. c)
468,831. d) 70,015. e) 5914,471. f) 3072,1. 4) a) 7. b) 4,97. c) 5,84.
8) a) Suma a două numere este 57,5.Aflați numerele știind că primul număr este cu 13,5
mai mare decât al doilea.
b) Suma a două numere este 38,7.Aflați numerele știind că primul număr este cu 13,7
mai mic decât al doilea.
c) Suma a două numere este 34,1. Aflați numerele știind că primul număr este cu 2,5
mai mic decât al doilea.

9) a) Diferența a două numere este 7,88 , iar suma lor este 19,52. Aflați numerele.
b) Suma a două numere este 21,4, iar diferența lor este 5,1. Aflați numerele.
c) Suma a două numere este 23,7, iar diferența lor este 8,6. Aflați numerele.

10) a) Un număr este cu 25,7 mai mic decât alt număr iar suma lor este 3826,3. Aflați
numerele.
b) Un număr este cu 15,83 mai mic decât alt număr iar suma lor este 361,23. Aflați
numerele.
c) Un număr este cu 25,34 mai mare decât alt număr iar suma lor este 500,94.Aflați
numerele.

11) Un biciclist parcurge o distanță în 3 zile astfel: în prima zi 52,6 km , a doua zi cu


12,8 km mai mult , iar a treia zi cu 78 km mai puțin decât în celelalte două zile la un
loc.
a) Ce distanță a parcurs biciclistul în a treia zi?
b) Care este distanța totală parcursă de biciclist?

12) Un autoturism parcurge o distanță în 3 zile astfel: în prima zi 175,61 km , a doua zi


cu 31,7 km mai mult , iar a treia zi cu 108,4 km mai puțin decât în celelalte două
zile la un loc.
a) Ce distanță a parcurs autoturismul în a treia zi?
b) Care este distanța totală parcursă de autoturism?

13) Un magazin se aprovizionează în 3 zile cu 4500 t marfă.În prima zi se aduce 900


t, a doua zi cu 235,8 t mai mult, iar a treia zi restul de marfă.Ce cantitate de
marfă a fost adusă a treia zi?

14) Un magazin se aprovizionează în 3 zile cu 2574,3 t marfă.În prima zi se aduce 895,4


t, a doua zi cu 52,71 t mai mult, iar a treia zi restul de marfă.Ce cantitate de
marfă a fost adusă a treia zi?

Răspuns 8) a) 35,5 și 22. b) 12,5 și 26,2. c) 15,8 și 18,3.9) a) 13,7 și 5,82. b) 13,25 și
8,15. c) 16,15 și 7,55. 10) a) 1900,3 și 1926. b) 172,7 și 188,53. c) 237,8 și 263,14. 11)
a) 40. b) 158. 12) a) 207,31. b) 657,23. 13) 2561,15. 14) 730,79.

S-ar putea să vă placă și