Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele___________________________

18.09.2020
Textul literar - Recapitulare

1) Precizaţi titlul şi autorul operelor din care fac parte următoarele fragmente:

“Stupul lor de pe vâlcea


Stă păzit într-o broboadă
De trei plopi înalţi, de nea,
Pe o blană de zăpadă.”

“Floarea cu coroană aurie se clătină lin spre copilă .


- Îmi pare bine că te găsesc înaltă şi frumoasă , zise Lizuca . Noi ne ducem la
bunicuţa şi la bunicul..”

2) Alcătuiţi câte o propoziţie care să aibă la sfârşit :

- punct ( . )

- semnul exclamării ( ! )

- semnul întrebării ( ? )

3) Găsiţi cuvinte cu înţeles opus pentru :

înalt – agitat -

minciună - folositor -

lumină - dezbrăcat -
4) Grupaţi , două câte două , cuvintele cu acelaşi înţeles :
popor , zăpadă , steag , ţară , nea , oier , drapel , cioban , naţiune , stat .

5) Alcătuiţi propoziţii în care următoarele cuvinte să aibă înţelesuri diferite :

poartă : 1)

2)

mare : 1)

2)

sare : 1)

2)

6) Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte :

gingaş :

văzduh :

înţelept :

7) Imaginaţivă un scurt dialog între două personaje de desene animate (5-8


rânduri ) :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________