Sunteți pe pagina 1din 3

Ce aspecte trebuie avute în vedere la amenajarea locurilor

de fumat?
Fumatul, acest viciu cu o vechime foarte mare (peste 7000 de ani), afectează un număr
impresionant de persoane. Riscurile fumatului sunt bine-cunoscute de către noi toți, însă nu
putem renunța la el. Consecințele sale nu pot fi ignorate, de aceea există aspecte care trebuie
avute în vedere la amenajarea locurilor de fumat.

În prezent, există câteva acte normative care reglementează fumatul la locul de muncă și nu
numai. Există:

 Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din


tutun;
 Codul Muncii;
 Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normei generale de apărare împotriva incendiilor;
 Legea 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru
prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În articolul 1 din Legea 15/2006 se stipulează că legea stabilește unele măsuri privind
prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a
fumatului în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în
locurile de joacă pentru copii…

Potrivit art. 2 lit. m) prin spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau
destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are
un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura
acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

Conform art. 2 lit. n) prin spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are
un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de
natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel
cum este definit în Legea 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În art. 3 alin (1) din același act normativ se stipulează că fumatul este interzis în toate spațiile
publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun,
locurile de joacă pentru copii. De la aceste prevederi fac însă excepție celulele pentru deținuți
din penitenciarele de maximă siguranță.

De asemenea, fumatul este interzis și în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele


destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Se poate fuma doar în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor
internaționale, cu respectarea următoarelor condiții, se arată în alin 2 al aceluiași art.

Astfel, locurile amenajate pentru fumat trebuie să:

 fie amenajate doar pentru fumat;


 să nu fie spații de trecere sau de acces în spații publice închise;
 să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din
tutun, cu presiune negativă;
 să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile
legale in vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: “Cameră pentru fumat”, “Loc pentru
fumat”

Astfel, în art. 106 din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru
aprobarea Normei generale de apărare împotriva incendiilor se fac câteva precizări cu privire
la reglementarea fumatului:

Fiecare operator economic sau din fiecare instituție publică are obligația din punctul de vedere
al prevenirii incendiilor să reglementeze fumatul.

În cazul în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori,
reglementarea fumatului se realizează prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al
amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.

În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:

 locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise,


conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri
sau brichete;
 locurile amenajate pentru fumat;
 persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe
locuri şi sectoare de activitate;
 alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
 Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.
 Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul “LOC PENTRU
FUMAT”.
 Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor trebuie amplasate la o distanta
mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide
combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.,

10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton
asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau
de zonele împădurite.

Locurile stabilite pentru fumat trebuie prevăzute cu:

 scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;


 instrucţiuni afişate, care cuprind măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de
comportare în caz de incendiu;
 mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Scrumierele din interiorul clădirilor trebuie amplasate astfel încât să nu fie posibilă aprinderea
materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
Punerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul,
textilele, este interzisă.

Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale
combustibile este interzisă. De asemenea, și aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau
chibrituri aprinse este interzisă.

Persoanele juridice care nu respectă prevederile legale în vigoare pot primi amendă
contravențională de 5.000 lei la prima abatere, de 10.000 lei și sancțiunea complementară de
suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității, la a
doua abatere. Săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă
contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.

S-ar putea să vă placă și