Sunteți pe pagina 1din 2

TEST FINAL DREPTUL MUNCII INTALNIREA 2

1. Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă în calitate de


salariat începând cu vârsta de: *
a) 16 ani, doar dacă există acordul părinţilor;
b) 15 ani, doar dacă există acordul părinţilor; ok
c) 14 ani, doar dacă există acordul părinţilor;
d) 18 ani.

2. Nu constituie muncă nedeclarată: *


a) Munca prestată în timpul concediului de odihnă; ok
b) Munca prestată fără încheierea contractului în scris;
c) Munca prestată în timp ce contractul individual este suspendat;
d) Orele suplimentare prestate de un salariat cu fracțiune de normă.
3. Are caracter imputabil: *
a) Concedierea pentru necorespundere profesională;
b) Concedierea disciplinară; ok
c) Concedierea pentru inaptitudine fizică și/sau psihică;
d) Concedierea pentru motive independente de persoana salariatului.
4. Pe durata perioadei de probă: *
a) persoana fizică are toate drepturile unui salariat; ok
b) contractul de muncă se încheie întotdeauna pe durată determinată, cât este
perioada de probă;
c) nu este obligatorie încheierea unui contract individual de muncă decât la
sfârșitul perioadei
5. Clauza de neconcurență produce efecte: *
a) Pe parcursul executării contractului de muncă;
b) Timp de maximum 6 luni de la încetarea contractului de muncă;
c) Timp de maximum 2 ani de la încetarea contractului de muncă; ok
d) După încetarea contractului de muncă, nelimitat – potrivit înțelegerii părților.
6. Încălcarea ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici poate
atrage: *
a) Concedierea disciplinară a salariatului; ok
b) Concedierea pentru necorespundere profesională a salariatului;
c) Încetarea de drept, automată, a contractului de muncă;
d) Suspendarea contractului de muncă.
7. În cazul concedierii pentru necorespundere profesională nu este necesară: *
a) acordarea unui termen de preaviz;
b) oferta de trecere pe un al loc de muncă;
c) desfășurarea unei cercetări disciplinare; ok
d) evaluarea prealabilă a salariatului.
8. Contractul individual de muncă cu timp parțial: *
a) nu este obligatoriu încheiat în formă scrisă;
b) presupune acordarea drepturilor salariale proporțional cu timpul efectiv lucrat;
ok
c) se încheie pentru o fracțiune de normă de cel puțin 2 ore pe zi.
9. Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia: *
a) pe o durată de 40 de luni;
b) prin acordul părților oricând;
c) pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract individual de muncă este
suspendat. ok
Raspuns
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

S-ar putea să vă placă și