Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat in sedinta Consiliului de administratie din data 28.09.

2009
FI A ACTIVITA II EXTRA COLARE
1 Activitatea / proiectul
2 Data / perioada de desfasurare
Coordonator, arii curriculare, cadre
3
didactice implicate

4 Parteneri

5 Obiective

6 Continutul activitatii (succint)

7 Grup int

8 Beneficiari indirec i

9 Rezultate si produse finale

Grup int i beneficiari, la nivelul


10
parteneriatului *

Produsele finale si rezultatele ob inute


i gradul lor de utilizare concret la
11
nivelul parteneriatului, al institu iei i
în afara acesteia *

Metodele de evaluare si de diseminare


12
folosite *

Impactul (asupra institu iei,


13 personalului colii, elevilor, p rin ilor,
comunit ii locale, etc.) *

14 Caracterul inovator *

Sustenabilitatea activit ilor


desf urate i rezultatelor ob inute la
15
nivel institu ional i la nivelul
parteneriatului *
* Se va completa in special pentru proiecte si programe europene / comunitare.
Daca formatul nu permite, va rugam sa detaliati pe verso.
Fi a completat se pred directorului colii.