Sunteți pe pagina 1din 22

Poluarea - un

semnal de alarmă al
tinerei generaţii
Autori:
Elevi din clasele VI si VII-a:
Guraliuc Adelina
Irimia Elena
Lunic Laurenţiu
Grigoraş Madalina
Bîrleanu Ada
Grigoraş Ionela
Cucuteanu Valentin
Indrumaţi de prof.Deleanu Lenuţa si Ostaficiuc
Lenuţa
Poluarea
 Poluarea reprezintă
contaminarea mediului
înconjurător cu materiale
care interferează cu sănătatea
umană, calitatea vieţii sau
funcţia naturală a
ecosistemelor (organismele
vii şi mediul în care trăiesc).
 De la aparitia sa, omul a influentat mediul si a implicat
ecosistemele,in scopul indeplinirii necesitatilor sale.
 O data cu cresterea populatiei, multe ecosisteme naturale
s-au transformat in ecosisteme ale asezarilor umane,cu
urmatoarele consecinte:
-distrugerea sau afectartea biocenozelor naturale;
-modificarea calitatii aerului, apei, solului prin diferite
deseuri de origine menajera,industriala si
agricola(gunoaie,detergenti,pesticide,deseuri
radioactive,reziduuri industriale etc.);
-introducerea de specii noi de plante si animale etc.
Tipuri de poluare
 Poluarea aerului

 Poluarea apei

 Poluarea solului

 Poluarea sonoră
Polurea aerului
 Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă,
amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc. Acest
amestec de gaze asigură viaţa pe pământ şi ne protejează
de razele dăunătoare ale Soarelui.
 Poluarea atmosferei implică emanarea de substanţe
dăunătoare organismelor vii, în atmosferă. Poluanţi
precum oxizii de sulf şi azot, cloro-fluoro-carburile,
dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, şi funinginea
(carbunele) sunt pricipalii contribuitori la poluarea
atmosferică.
 Echilibrul natural al
gazelor atmosferice care
s-a mentinut timp de
milioane de ani, este
amenintat acum de
activitatea omului. Aceste
pericole ar fi efectul de
sera, incalzirea globala,
poluarea aerului,
subtierea stratului de ozon
si ploile acide.
Măsuri de prevenire:
 Dotarea marilor intreprinderi industriale, a exploatarilor miniere
subterane cu dispozitive, care epureaza si neutralizeaza substantele
poluante (exhaustoare cu filtre etc.);
 Amplasarea noilor obiective industriale in afara zonelor de locuit;
Pentru controlul tehnic al vehiculelor, serviciul de circulatie
dispune de analizatoare de gaze, filmetru si sonometru;
 Amplasarea in locuri speciale a rampelor de gunoi si transportul
acestuia cu autovehicule inchise;
 Realizarea unei perdele vegetale de protectie, in jurul unor
intreprinderi industriale, raspunzatoare de poluarea aerului
atmosferic;
 Plantarea de arbori si arbusti, extinderea parcurilor etc.;
 Suprainaltarea cosurilor, la unitatile care genereaza mari cantitati
de fum si gaze etc.
Poluarea apei

 Apa este necesara vietii. Ea este folosita aproape in


toate sectoarele de activitate ale omului, in
consumul casnic, in producerea de energie,ca
mijloc de transport, in gospodarie etc.
Măsuri pentru prevenirea poluări apei:
 construirea de baraje;
 epurarea apelor reziduale (cu ajutorul filtrelor, a unor
substanţe chimice sau a unor bacterii biodegradante etc.);
 construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor si
reziduurilor, pentru a împiedica deversarea directă a acestora
in apele de suprafaţă;
 construcţia de zone de protecţie a apelor;
 construirea unor staţii de epurare a apelor reziduale ale
localităţilor;
 execuţia lucrărilor de indiguireşi de construire a unor baraje;
 să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri sau în albiile
râurilor deşeuri de orice fel etc.
Poluarea solului
 Solul este spaţiul de viaţă
pentru numeroase
vieţuitoare,dar şi baza de
construcţie pentru
aşezările umane,drumuri
etc.
 Poluarea solului este
strâns legată de poluarea
aerului si a apei. Ea se
produce însă, mai ales, cu
pesticide si îngrăşăminte
chimice pe baza de azot si
fosfor. O parte dintre
acestea ajung in corpul
animalelor si al omului,
alterând funcţia diferitelor
organe.
Măsurile pentru prevenirea poluării solului:
 construcţia unor zone de depozite a gunoaielor;
 diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;
 folosirea judicioasă a îngrăşămintelor, pesticidelor, precum
şi a metodelor agrotehnice care sporesc fertilitatea solurilor
etc.
 construirea de spaţii de epurare a apei;
 modernizarea gropilor de gunoi;
 ridicarea nivelului de securitate nucleară;
 controlul poluării industriale şi a substanţelor chimice
utilizate in procesele industriale;
 menţinerea suprafeţelor împădurite si utilizarea lemnului
pădurilor numai in limita aprobată prin lege;
 combaterea eroziunii solului;
 colectarea reziduurilor menajere in recipiente speciale, pe
sortimente (sticlă, metal, hârtie, material plastic etc.) şi
reciclarea acestora etc.
Poluarea sonoră
 Poluarea sonoră are numai
efecte negative in special
pentru om.
 Poluarea sonoră produce
stress, oboseală, diminuarea
sau pierderea capacităţii
audutive, instabilitate psihică,
randament scăzut, fisurarea
clădirilor, spargerea
geamurilor etc.
Să protejăm planeta!!!
Reciclarea- de ce să reciclăm?

 Programele de reciclare bine puse la punct sunt mai


ieftine decât colectarea, depozitarea sau incinerarea
deşeurilor
 Cu cât se reciclează mai mult cu atât scad si costurile
 Reciclarea ajută la scăderea costurilor în gospodăriile
unde rulează programe de colectare a deşeurilor plătite
în funcţie de cantitatea si tipul lor
 Reciclarea creează locuri de muncă
 Reciclarea scade costurile companiilor, efortul de
reciclare fiind acoperit de economiile realizate.
 Reciclarea reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitată în gropi de
gunoi sau incinerată
 Fiecare tona de hartie reciclată salvează 17 copaci
 Energia pe care o recuperăm cand reciclăm un pahar de sticlă poate
alimenta un bec pentru patru ore
 Reciclarea reduce nuăarul de agenţi poluanţi din aer si apă
 Reciclarea reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin
extragerea si prelucrarea minereurilor
 Se foloseşte cu 95% mai puţină energie pentru reciclarea aluminiului
faţă de cea necesară producerii din materii prime (60% in cazul
oţelului, 40% in cazul hârtiei, 70% pentru plastic şi 40% pentru sticlă)
 In America, o dată de reciclare de 30% ar fi echivalentă cu a scoate 25
de milioane de maşini de pe străzi
 Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale precum lemn, apă si
minereuri
 Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, a
biodiversitaţii si previne eroziunea solului.
Reciclează = menţine
pământul in viaţă!
Bibliografie

www.wikipedia.com
www.referate.ro
www.referatele.com
www.reciclare.ro