Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.de inregistrare......................................

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITATII


ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,, LIVIU REBREANU” DRAGOMIREŞTI

GRAFICUL ŞEDINȚELOR COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A


CALITǍȚII ANUL ŞCOLAR 2020-2021

NR.
CRT. TEMATICA ŞEDINȚEI DATA
▪ Numirea secretarului CEAC;
1. ▪ Discutarea şi aprobarea Regulamentului intern de funcționare CEAC;
▪ Strategia CEAC pentru anul 2020-2021;
21.09.2020
▪ Stabilirea sarcinilor şi a responsabilitǎților membrilor CEAC
▪ Aprobarea R.A.E.I 2019-2020;
2. ▪ Planul de îmbunǎtǎțire pentru anul 2020-2021; 23.10.2020
▪ Stiluri de învǎțare ale elevilor;
▪ Aprobarea unor proceduri operaționale
▪ Distribuirea de formulare necesare strângerii datelor pentru
3. inițializarea R.A.E.I pentru anul calitǎții 2020-2021; 27.11.2020
▪ Centralizarea datelor culese de la profesori şi învǎțǎtori
4. ▪ Distribuirea formularelor necesare monitorizǎrii notǎrii ritmice; 11.12.2020
▪ Centralizarea datelor privind notarea ritmicǎ a elevilor
5. ▪ Implementarea a noi proceduri operaționale; 29.01.2021
▪ Aprobarea noilor proceduri operaționale
▪ Raport privind modul de desfǎşurare a activitǎții CEAC în semestrul I
din anul şcolar 2020-2021; 25.02.2021
▪ Culegerea dovezilor pentru îmbunǎtǎțirea calitǎții: ,,Încheierea de
6.
parteneriate şi acorduri de parteneriat cu diverşi actori educaționali”
pentru semestru I din anul şcolar 2020-2021;
7. ▪ Monitorizarea documentelor de planificare pe semestrul al II-lea; 24.03.2021
▪ Aprobarea unor proceduri
8. ▪ Procedura internǎ de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, a
oportunitǎților şi amenințǎrilor, procedura generatǎ privind gestionarea 23.04.2021
situațiilor de crizǎ.
9. ▪Analiza activitǎții ariilor curriculare privind îndeplinirea criteriilor de 28.05.2021
calitate
10. ▪ Raport privind modul de desfǎşurare a activitǎții CEAC în semestrul
al II-lea; 17.06.2021
▪ Modul de aplicare a acțiunilor corective rezultate de la ultima şedințǎ
▪ Mǎsuri ce se impun, responsabilitǎți.

Director, Întocmit coordonator CEAC,


Prof. Ofrim Maria Floare Prof. Marcu Viruca Angelica

S-ar putea să vă placă și