Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul 697/2022 pentru modificarea pct. 24 al art.

3 din Ordinul viceprim-ministrului,


ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.
2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de
minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul
Programului operaţional ''Iniţiativa pentru IMM''

Ordinul 697/2022 din 2022.05.10


Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 10 mai 2022

Intră în vigoare:
10 mai 2022 An

Ordinul 697/2022 pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului,


ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.
2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de
minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul
Programului operaţional ''Iniţiativa pentru IMM''
Dată act: 2-mai-2022
Emitent: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind


procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi punctul de vedere
comunicat de Consiliului Concurenţei prin Adresa nr. RG/5.324 din 21.04.2022,

ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu
modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:

Art. I
Punctul 24 al articolului 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de
sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie
neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional "Iniţiativa pentru IMM",
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2017, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
"24.noi finanţări prin îndatorare conform definiţiei din Decizia de punere în aplicare a
Comisiei (2014/660/UE) înseamnă noile împrumuturi pentru destinatarii finali, acordate de
intermediarul financiar până la data de 31 decembrie 2023 cel târziu, în conformitate cu
termenii şi condiţiile stabilite în acordurile operaţionale;"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,


Cseke Attila-Zoltan
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 10 mai 2022