Sunteți pe pagina 1din 2

VII.

SECOLUL XX ÎNTRE DEMOCRAȚIE ȘI TOTALITARISM


1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un obiectiv al regimurilor totalitare
îl reprezenta înregimentarea maselor.
2. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia regimurile totalitare au constituit o
caracteristică a secolului al XX-lea.
3. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform careia practicile politice
democratice reprezintă o caracteristică a Europei secolului al XX-lea.
4. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice totalitare
reprezintă o caracteristică a Europei în prima jumătate a secolului al XX-lea.
5. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia regimurile politice totalitare s-au
instaurat în Europa din cauza dificultăților postbelice.
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în România s-a instaurat un regim
politic totalitar în secolul al XX-lea.
7. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice totalitare reprezintă
o caracteristică a Europei în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
8. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român utilizează practici politice
democratice în primul deceniu după înlăturarea regimului politic comunist.
9. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia practicile politice utilizate în România,
în anul 1948, au caracter totalitar.
10. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice democratice
reprezintă o caracteristică a vieții politice din România interbelică.
11. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în secolul al XX-lea are loc o
confruntare între democrație și totalitarism în Europa.
12. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia între regimurile totalitare de
extremă dreapta și cele de extremă stânga, au existat deosebiri.
13.Prezentaţi două caracteristici ale democrației din Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
14. Prezentaţi două practici politice utilizate de regimul totalitar din România, în a doua jumătate a secolului al
XX-lea.
15. Prezentaţi două practici politice totalitare utilizate în Europa, în prima jumătate a secolului al XX-lea.
16. Prezentați două practici politice democratice utilizate în România, în perioada interbelică.
17. Menţionaţi o caracteristică a totalitarismului din Europa.
18. Menționați o caracteristică a democrației din România, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea.
19. Menţionaţi o caracteristică a unui regim totalitar din Europa Occidentală, în prima jumătate a secolului al
XX-lea.
20. Menţionaţi o caracteristică a democrației din Europa de Est, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
21. Menţionaţi un principiu politic consacrat prin legea fundamentală adoptată de statul român în 1991.
22. Menţionaţi o asemănare între regimurile democrate din Europa de Est, la sfârșitul secolului al XX-lea.
23. Menţionaţi o caracteristică a unei ideologii specifice democrației din Europa, în secolul al XX-lea.
24. Menţionaţi o constantă în desfășurarea faptelor istorice care au avut loc în România postbelică, în perioada
1946-1947.
25. Menţionaţi o asemănare între practicile politice specifice regimurilor totalitare din Europa, în secolul al XX-
lea.
VIII. REGIMUL COMUNIST ÎN ROMÂNIA
1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, rolul disidenţei anticomuniste în România.
2. Argumentați printr-un fapt istoric relevant că regimul comunist din România a fost un regim totalitar.
3. Argumentati, printr-un fapt istoric relevant că instaurarea comunismului în România s-a realizat într-un
mod nedemocratic.
4. Argumentati, printr-un fapt istoric relevant, afirmatia conform careia opozitia fata de hegemonia
sovietica a dus la aparitia comunismului de tip national.
5. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia totalitarismul din România se
consolidează și printr-o practică politică din a doua jumătate a secolului al XX-lea.
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia regimul politic totalitar din
România se consolidează în perioada 1965-1980.
7. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, că instaurarea regimului comunist a avut efecte negative
asupra culturii românești.
8. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia regimul politic totalitar din
România influențează politica promovată de aceasta în relațiile internaționale din perioada postbelică.
9. Aregumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice totalitare au
fost o caracteristică a României, în prima jumătate a secolului al XX-lea.
10.Prezentaţi două caracteristici ale prevederilor Constituției din 1965.
11.Prezentaţi două practici politice totalitare utilizate în România, în timpul regimului stalinist.
12.Prezentaţi două practici politice totalitare utilizate în România, în timpul regimului național-comunist.
13. Prezentaţi două asemănări între Constituțiile adoptate de statul român în 1952 și în 1965.
14. Prezentați adouă acţiuni desfășurate în România, în perioada 1948-1965.
15. Prezentaţi adouă fapte istorice din politica internă a României postbelice care au loc în primul deceniu
după 1945.
16. Prezentaţi două etape ale cuceririi puterii de către comunişti în România.
17. Prezentați două fapte istorice desfășurate în România, în perioada 1965-1989.
18. Prezentați două fapte istorice desfășurate de România în relațiile internaționale, în perioada național-
comunismului.
19. Prezentați două fapte istorice desfășurate de România în relațiile internaționale, în perioada
stalinismului.

20. Menţionaţi o asemănare între practicile politice utilizate în România, în ultimul deceniu al secolului al
XX-lea.
21. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni politice desfășurate în perioada 1965-1985, în România.
22. Menţionaţi o caracteristică a practicilor politice utilizate de regimul comunist în România în perioada
1945-1989.
23. Menționați o asemănare între acțiunile desfășurate de România, în cadrul democrației
postdecembriste.
24. Menționați o caracteristică a rezistenței anticomuniste românești.